Постанова Чернігівського окружного адміністративного суду від 12.12.2017 у справі № 825/1665/17
Державний герб України

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

12 грудня 2017 року Чернігів Справа № 825/1665/17

Чернігівський окружний адміністративний суд в складі:

головуючої судді Житняк Л.О.,

за участі секретаря Стасюк Т.В.,

представників позивача Судака Д.Г., Галенка О.Г.

представників відповідача Ананка Ю.М., Товстоног Ю.А., Луцького О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду адміністративну справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "НІД Чернігів"

до Головного управління ДФС у Чернігівській області

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,

В С Т А Н О В И В:

20.10.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю "НІД Чернігів" (далі - ТОВ "НІД Чернігів") звернулося до суду з адміністративним позовом до Головного управління ДФС у Чернігівській області (далі - ГУ ДФС у Чернігівській області), в якому просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення від 13.06.2017 № 0001911400 та від 13.06.2017 № 0001921400, що прийняті за результатами документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "НІД Чернігів" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства по взаємовідносинах з ТОВ "Ахілес Груп" та ТОВ "Баден Сервіс" за період з 01.01.2014 по 01.09.2016, про що складено Акт від 20.04.2017 №184/14/35583451.

Обґрунтовуючи свої вимоги щодо безпідставності спірних податкових повідомлень-рішень позивач зазначає, що під час здійснення господарських операцій з ТОВ "Ахілес Груп" (код ЄДРПОУ 38745742) та ТОВ "Баден Сервіс" (код ЄДРПОУ 39653841) позивач діяв добросовісно та відповідно до вимог Податкового кодексу України, при цьому забезпечив ведення в установленому порядку облік доходів та витрат, та відобразив у звітності, що стосується сплати податків і зборів. На виконання наданих послуг контрагентами, відповідно до вимог Податкового кодексу України ними було зареєстровано податкові накладні, а ТОВ "НІД Чернігів" правомірно включив їх до свого податкового кредиту. На підтвердження господарських взаємовідносин з ТОВ "Ахілес Груп" (код ЄДРПОУ 38745742) та ТОВ "Баден Сервіс" (код ЄДРПОУ 39653841) ТОВ "НІД Чернігів" надано копії всіх первинних документів, як того вимагає п.85.2 ст.85 Податкового кодексу України, які в повній мірі підтверджують факт надання послуг. Договори, які укладені між ТОВ "НІД Чернігів" та ТОВ "Ахілес Груп", ТОВ "Баден Сервіс" не визнані судом недійсними та їх недійсність прямо не встановлена законом, у зв'язку з чим існує презумпція правомірності вказаних правочинів, а також наявність взаємних прав та обов'язків у сторін за такими договорами. Проте, не дивлячись на дані обставини ГУ ДФС у Чернігівській області визнало всі первинні документи одержані ТОВ "НІД Чернігів" на виконання умов укладених договорів з ТОВ "Ахілес Груп" та ТОВ "Баден Сервіс" такими що не можуть мати податкових наслідків і як наслідок зазначає про безпідставність формування податкового кредиту з податку на додану вартість (ПДВ) по взаємовідносинам з даними контрагентами, при цьому єдиним аргументом підтвердження безпідставного формування податкового кредиту, як зазначається, є не фактичні порушення вимог податкового законодавства, які допустило ТОВ "НІД Чернігів", а наявність інформації, що операції з ТОВ "Ахілес Груп" та ТОВ "Баден Сервіс" були спрямовані не на фактичне отримання господарського результату, а направлені на завищення витрат та податкового кредиту з ПДВ, і відповідно, заниження платежів до бюджету.

ГУ ДФС у Чернігівській області, як суб'єкт владних повноважень, не встановив будь-яких інших доводів та не зазначив у акті перевірки жодних доказів, які б ставили під сумнів реальність виконання вказаного правочину з отримання позивачем товару (робіт/послуг), невідповідність цих операцій дійсному економічному змісту, або засвідчили б наявність інших обставин, що підтверджують недобросовісність ТОВ "НІД Чернігів" як платника податків та виключають право на формування валових витрат та податкового кредиту.

Всі суми ПДВ, сплаченого і віднесеного ТОВ "НІД Чернігів" до податкового кредиту, підтверджуються податковими накладними, які відповідають вимогам Податкового кодексу України та відображають зміст господарських операцій, в результаті яких вони складені.

Позивач також зазначає, що на момент вчинення правочину підприємства ТОВ "Ахілес Груп" та ТОВ "Баден Сервіс" були зареєстровані в якості юридичних осіб та мали статус платників ПДВ. На момент господарських операцій ТОВ "Ахілес Груп" та ТОВ "Баден Сервіс" мали вид діяльності 49.41 "Вантажний автомобільний транспорт". При цьому, посилання відповідача на порушення умов укладених договорів між позивачем та ТОВ "Ахілес Груп", ТОВ "Баден Сервіс" в частині не оформлення заявок чи надання інших документів, не є підставою для зменшення податкового кредиту з податку на додану вартість для ТОВ "НІД Чернігів", а це є питанням взаємовідносин контрагентів цих договорів. Сам факт здійснення перевезень вантажів замовника підтверджується наданими первинними документами та ухвалою Господарського суду Чернігівської області про затвердження мирової угоди між ТОВ "НІД Чернігів" та ТОВ "Агрікор Холдинг". При цьому, товарно-транспортні накладні залишились у замовника перевезень та у ТОВ "Ахілес Груп" та ТОВ "Баден Сервіс". Також зазначає, що фактично ТТН не потрібні ТОВ "НІД Чернігів" в своїй господарській діяльності, оскільки воно лише організовувало перевезення вантажів та отримувало за це винагороду у формі різниці вартості з 1 км перевезень. Тобто, вантаж замовника (ТОВ "Агрікор Холдинг") був перевезений, грошові кошти за перевезення були сплачені ТОВ "НІД Чернігів", а ТОВ "НІД Чернігів" в свою чергу перерахувало грошові кошти перевізникам ТОВ "Ахілес Груп" та ТОВ "Баден Сервіс" і в свою чергу жодним чином не могло перевірити взаємовідносини ТОВ "Ахілес Груп" та ТОВ "Баден Сервіс" з їх контрагентами, позаяк виконало своє зобов'язання щодо доставки вантажу замовника.

На думку позивача, позиція посадових осіб ГУ ДФС у Чернігівській області не має будь-якого вагомого обґрунтування і гідної аргументації, а будується виключно на припущеннях, при цьому ТОВ "НІД Чернігів" надало всі необхідні первинні документи (договори, акти наданих послуг, податкові накладні, платіжні доручення), які підтверджують реальність господарських операцій.

Представники позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримали повністю, посилаючись на обставини, викладені в позовній заяві, з наданням додаткових пояснень, та просили їх задовольнити.

Представники відповідача позов не визнали, надали свої письмові заперечення та додаткові пояснення до них, а також зазначили, що в позовній заяві позивачем вказано, що у Головного управління ДФС у Чернігівській області були відсутні фактичні та юридичні підстави для винесення наказу від 05.04.2017 № 458, проведення документальної позапланової виїзної перевірки та відповідно складання акту № 184/14/35583451 від 20.04.2017. Проте, зазначене не відповідає дійсності, оскільки 27.04.2017 ТОВ "НІД Чернігів" зверталось до суду з адміністративним позовом до ГУ ДФС у Чернігівській області про визнання протиправним та скасування вищевказаного наказу та постановою Чернігівського окружного адміністративного суду від 23.05.2017, яка набрала законної сили, по справі № 825/671/17 - у задоволенні позовних вимог ТОВ "НІД Чернігів" відмовлено повністю. Отже, по справі № 825/671/17 судом було надано правову оцінку фактичним та юридичним обставинам, що стали підставою для прийняття наказу та проведення позапланової документальної перевірки позивача, а саме судом було підтверджено правомірність її проведення.

Що стосується порушення податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ "Ахілес Груп" та ТОВ "Баден Сервіс" зазначили, що ГУ ДФС у Чернігівській області з метою отримання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, 07.04.2017 особисто вручило директору ТОВ "НІД Чернігів" Галенко О.Г. запит від 05.04.2017 № 1241/10/25-01-14-04 про надання пояснення та документів, необхідних для проведення перевірки по взаємовідносинах з ТОВ "Ахіллес Груп" та ТОВ "Баден Сервіс" за період з 01.01.2014 по 01.09.2016. У своїх поясненнях директор ТОВ "НІД Чернігів" Галенко О.Г. зазначив, що надати документи в повному обсязі не має можливості, оскільки 14.07.2016 проведено обшук у офісному приміщенні ТОВ "НІД Чернігів", в результаті чого було вилучено ноутбук та бухгалтерську документацію.

Представники відповідача звернули увагу суду на те, що у рамках кримінального провадження №32015270000000027 внесеного до ЄДРДР 07.05.2015, ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 16.06.2016 дійсно було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: Чернігівський район, с. Новий Білоус, вул. Квітнева, б.21, яке належить на праві власності ПВКП "Інтрансавтострой", з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ "НІД Чернігів" по взаємовідносинах з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та входять до складу "конвертаційного центру", а саме: ТОВ "Ахілес Груп", ТОВ "Баден Сервіс" та іншими. Однак, згідно з протоколом обшуку від 14.07.2016, проведеним СУ ФР ГУ ДФС Чернігівській області за адресою: Чернігівський район, с.Новий Білоус, вул.Квітнева, 6.21. був вилучений лише ноутбук HP Pro Book 4530s сріблястого кольору. Оригінали фінансово господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ "Ахілес Груп", ТОВ "Баден Сервіс" - не вилучались. Представники відповідача наголошують, що ТОВ "Ахіллес Груп" фактично не мало умов (ресурсів) для надання послуг з організації перевезення вантажу з залученням відповідного автотранспорту, забезпечення своєчасного подання придатного для перевезення автотранспорту для навантаження вантажу, його перевезення у визначений час та дотримання маршруту та графіку, забезпечення збереження вантажу з моменту його прийняття для перевезення і до моменту видачі вантажоодержувачу. Первинні документи по господарських операціях між позивачем та ТОВ "Ахілес Груп", з боку контрагента підписано ОСОБА_6, яка є свідком у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2015 за №32015270000000027, в рамках якого проведений 14.01.2017 допит свідка громадянки ОСОБА_6, яка у період з 08.07.2015 по 16.02.2016 була директором-засновником ТОВ "Ахілес Груп". Разом з цим, Чернігівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України на виконання постанови від 14.12.2016 була проведена судова почеркознавча експертиза реєстраційних документів, наказу, довіреностей та інших документів ТОВ "Ахілес Груп". Під час допиту, свідок ОСОБА_6 заявила, що жодних фінансово-господарських документів від імені директора (засновника) ТОВ "Ахілес Груп" не підписувала, печатку не виготовляла, ніколи її не бачила та не використовувала. Податкову звітність не підписувала, ключі цифрових підписів не отримувала, розрахунковими рахунками не користувалась, доступу до системи "Банк-Клієнт" не мала. Крім того, повідомила про свою необізнаність із діяльністю товариства, його місцезнаходженням, постачальниками, покупцями тощо, реєстрацію підприємства здійснила за винагороду та повідомила про відсутність особистих підписів на документах, що підтверджено даними почеркознавчої експертизи від 14.02.2017 № 2847.

Перевіркою також було встановлено, що у ТОВ "Баден Сервіс" згідно з даними балансу станом 01.07.2015 не перебували у власності вантажні автомобілі для перевезення вантажів. Підприємство не орендувало вантажні автомобілі, на підприємстві не працювали водії експедитори. ТОВ "Баден Сервіс" фактично не мало умов (ресурсів) для надання послуг організації з перевезення вантажу з залученням відповідного автотранспорту, забезпечення своєчасного подання придатного для перевезення автотранспорту для навантаження вантажу, його перевезення у визначений час та дотримання маршруту та графіку, забезпечення збереження вантажу з моменту його прийняття для перевезення і до моменту видачі вантажоодержувачу.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №32015270000000027 від 07.05.2015, був проведений 31.08.2015 допит свідка гр. ОСОБА_7, який у період з 24.02.2015 по 17.08.2015 був директором-засновником ТОВ "Баден Сервіс" та який оформлений протоколом допиту свідка, згідно якого ОСОБА_7 зазначив, що фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ "Баден Сервіс" не здійснював, первинних бухгалтерських та звітних документів товариства не підписував і до контролюючих органів не подавав. Установчими документами та печатками товариства володів та не розпоряджався. З товариствами-контрагентами договорів не укладав та з службовими особами перемовин не проводив. Тобто, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, під час їх допиту слідчим, фактично заперечували їх участь у діяльності товариств - ТОВ "Баден Сервіс" та ТОВ "Ахілес Груп".

Також, представник відповідача зазначив, що згідно вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14.09.2016 у справі № 369/7794/16-к (кримінальне провадження № 1-кп/369/417/16) ОСОБА_7 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 Кримінального кодексу України (вирок суду набрав законної сили - 18.10.2016).

З урахуванням викладеного, ГУ ДФС у Чернігівській області вважає, що податкові повідомлення-рішення відповідають нормам законодавства та просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог ТОВ "НІД Чернігів" в повному обсязі.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Так, ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 03.01.2017 по справі № 751/9468/16-к слідчим суддею Овсієнко Ю.К. надано дозвіл на проведення документальної позапланової перевірки платника податків - ТОВ "НІД Чернігів" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2014 по 01.09.2016 по взаємовідносинам з ТОВ "Ахілес Груп" та ТОВ "Баден Сервіс". Проведення вказаної перевірки доручено проводити ГУ ДФС у Чернігівській області.

У зв'язку з отриманням даної ухвали, Начальник управління аудиту ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 звернувся з доповідною запискою до начальника ГУ ДФС у Чернігівській області, в якій просив надати дозвіл на проведення з 06.04.2017 по 12.04.2017 документальної позапланової перевірки ТОВ "НІД Чернігів" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства по взаємовідносинах з ТОВ "Ахілес Груп" та ТОВ "Баден Сервіс" за період з 01.04.2014 по 01.09.2016 заступнику начальника відділу перевірок з окремих питань управління аудиту ГУ ДФС у Чернігівській області Товстоног Ю.А.

На підставі вказаного, відповідачем прийнято наказ від 05.04.2017 № 458, яким призначено з 06.04.2017 проведення документальної позапланової виїзної перевірки позивача тривалістю 5 робочих днів та складено відповідне направлення на перевірку від 06.04.2017 № 624.

06.04.2017 заступником начальника відділу перевірок з окремих питань управління аудиту ГУ ДФС у Чернігівській області Товстоног Ю.А. здійснено вихід на ТОВ "НІД Чернігів" для проведення документальної позапланової перевірки за адресою вул. Квітнева, 21, с. Новий Білоус, Чернігівський район, Чернігівська область, 14026.

В результаті здійсненого виходу, в ході спілкування з працівниками підприємства, останніми було повідомлено, що директор Галенко О.Г. відсутній та знаходиться в місті Києві. В ході розмови з Галенко О.Г. по мобільному телефону було з'ясовано, що 06.04.2017 він не з'явиться на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою вул. Квітнева, 21, с. Новий Білоус, Чернігівський район, Чернігівська область, 14026, внаслідок чого було досягнуто домовленості про зустріч для вручення наказу про проведення перевірки за податковою адресою підприємства 07.04.2017 в присутності юриста, про що складено акт перевірки місцезнаходження ТОВ "НІД Чернігів" та його посадової особи директора Галенко О.Г. за податковою адресою підприємства від 06.04.2017 №102/14/35583451

Направлення від 06.04.2017 № 624 та оскаржуваний наказ від 05.04.2017 № 458 вручено директору ТОВ "НІД Чернігів" 07.04.2017 о 10-15 год., що підтверджується його підписом на направленні від 06.04.2017 № 624.

Перевірка проведена з 07.04.2017 по 12.04.2017 та за її результатами, відповідачем складено Акт від 20.04.2017 № 184/14/35583451.

Зазначені обставини встановлені постановою Чернігівського окружного адміністративного суду від 23.05.2017 у справі №825/671/17.

В даній постанові, залишеній без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2017, суд дійшов висновку про правомірність дій податкового органу щодо проведення перевірки, а отже судом вже було надано правову оцінку фактичним та юридичним обставинам, що стали підставою для прийняття наказу та проведення позапланової документальної перевірки позивача. Відповідно, в силу преюдиціального значення постанови від 23.05.2017 у справі № 825/671/17, зазначені обставини повторному дослідженню не підлягають.

В розділі 4 "Висновок" Акту перевірки від 20.04.2017 №184/14/35583451 вказано на порушення ТОВ "НІД Чернігів":

- п.4, п.7, п.11, п.13, п.14 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.1999 №318 (зі змінами та доповненнями), пп.14.1.36, 14.1.231 п.14.1 ст.14, п.44.1, п.44.2 ст.44, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 (зі змінами та доповненнями), ст.1, ст.9 Закону України від 16.07.1999 № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", пп.2.4 п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 (зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за №168/704), в результаті чого занижено податок на прибуток за 2015 рік на суму 354 058,00 грн;

- п.2, п.7, п.19 Порядку заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.10.2014 №1235/26012), п.198.6 , п.201.1, п.201.2, п.201.10 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість всього на загальну суму 989 013,00 грн, в т.ч за липень 2015 року - 22 329,00 грн, за серпень 2015 року - 88 010,00 грн, за вересень 2015 року - 376 811,00 грн, за жовтень 2015 року - 212 129,00 грн, за листопад 2015 року - 289 734,00 грн.

До вказаних висновків відповідач дійшов у зв'язку з тим, що контрагенти позивача за юридичною адресою не знаходяться, податкова звітність не подається. Крім того, у ТОВ "Ахіллес груп" та ТОВ "Баден Сервіс" не перебували у власності вантажні автомобілі, на підприємстві не працювали водії та експедитори, що фактично унеможливлювало надання послуг з організації перевезення вантажу з залученням відповідного автотранспорту, забезпечення своєчасного подання придатного для перевезення автотранспорту для навантаження вантаж), його перевезення у визначений час та дотримання маршруту та графік), забезпечення збереження вантажу з моменту його прийняття для перевезення і до моменту видачі вантажоодержувачу.

Первинні документи по господарських операціях між позивачем та ТОВ "Ахілес Груп", з боку контрагента підписано ОСОБА_6, яка є свідком у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2015 за №32015270000000027, в рамках якого під час допиту, заявила, що жодних фінансово-господарських документів від імені директора (засновника) ТОВ "Ахілес Груп" не підписувала, печатку не виготовляла, ніколи її не бачила та не використовувала. Податкову звітність не підписувала, ключі цифрових підписів не отримувала, розрахунковими рахунками не користувалась, доступу до системи "Банк-Клієнт" не мала. Крім того, повідомила про свою необізнаність із діяльністю товариства, його місцезнаходженням, постачальниками, покупцями тощо, реєстрацію підприємства здійснила за винагороду та повідомила про відсутність особистих підписів на документах, що підтверджено даними почеркознавчої експертизи від 14.02.2017 № 2847.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №32015270000000027 від 07.05.2015, був проведений 31.08.2015 допит свідка гр. ОСОБА_7, який у період з 24.02.2015 по 17.08.2015 був директором-засновником ТОВ "Баден Сервіс" та який оформлений протоколом допиту свідка, згідно якого ОСОБА_7 зазначив, що фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ "Баден Сервіс" не здійснював, первинних бухгалтерських та звітних документів товариства не підписував і до контролюючих органів не подавав. Установчими документами та печатками товариства володів та не розпоряджався. З товариствами-контрагентами договорів не укладав та з службовими особами перемовин не проводив. Тобто, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, під час їх допиту слідчим, фактично заперечували їх участь у діяльності товариств - ТОВ "Баден Сервіс" та ТОВ "Ахілес Груп".

Також, згідно вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14.09.2016 у справі № 369/7794/16-к (кримінальне провадження № 1-кп/369/417/16) ОСОБА_7 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 Кримінального кодексу України (вирок суду набрав законної сили - 18.10.2016). В рамках вищезазначеного кримінального провадження проведений 11.07.2016 допит свідка громадянки ОСОБА_9, який оформлений протоколом допиту свідка, згідно якого ТОВ "Баден Сервіс", ТОВ "Ахілес Груп" вона реєструвала на прохання ОСОБА_10 та ОСОБА_11, які відповідно до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №32015270000000027 від 07.05.2015 є організаторами "конвертаційного центру".

Враховуючи викладене та оскільки ТОВ "НІД Чернігів" в ході проведення перевірки не було надано: договору про організацію перевезення вантажу, укладеного з ТОВ "Баден Сервіс", заявок до договорів перевезення, актів передачі вантажу з місця відправлення до пункту призначення уповноваженій особі на одержання вантажу, товарно-транспортних накладних (Додаток 7 Форма N1-TH до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні), подорожніх листів, звітів про забезпечення та використання паливно-мастильних матеріалів та інших документів, що відображають фактичні обсяги та вжиті заходи щодо проведених послуг перевезення вантажу на виконання умов договорів, відповідач вказав на порушення чинного законодавства, які виклав у розділі 4 Акту перевірки від 20.04.2017 №184/14/35583451.

На підставі вказаних висновків ГУ ДФС у Чернігівській області прийнято податкові повідомлення-рішення від 13.06.2017 №0001911400 та від 13.06.2017 №0001921400, що є предметом даного спору.

Перевіряючи підстави винесення оскаржуваного рішення, судом враховані наступні норми Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з п.200.1 ст.200 Кодексу, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені розділом V Кодексу (п.200.2 ст.200 Кодексу). Згідно п.138.1 ст.138 Податкового кодексу України - витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із: витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з п.п.138.4, 138.6 - 138.9, пп.138.10.2 - 138.10.4 п.138.10, п.138.11 цієї статті, інших витрат, визначених згідно з п.138.5, пп.138.10.5, 138.10.6 п.138.10, п.138.11, 138.12 цієї статті, п.140.1 ст.140 і ст.141 цього Кодексу, крім витрат, визначених у п.138.3 цієї статті та у ст.139 цього Кодексу. У відповідності до п.138.2 ст.138 Податкового кодексу України - витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу. Відповідно до пп.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України - не включаються до складу витрат витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

При цьому пп.14.1.181 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України встановлено, що податковий кредит - це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу. Відповідно право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: - дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; - дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною ( п.198.1 та п.198.2 ст.198 Податкового кодексу України).

Отже, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст.39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п.193.1 ст.193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: - придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; - придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду ( п.198.3 ст.198 Кодексу).

Виходячи з системного аналізу наведених норм права, суд зазначає, що необхідними підставами для включення позивачем до складу податкового кредиту відповідних сум податку на додану вартість є: придбання ним товарів, робіт та послуг з метою його подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; сплата чи нарахування сум податку на додану вартість у зв'язку з таким придбанням, з врахуванням рівня звичайних цін.

Податковий кодекс України визначає лише окремі випадки, за яких неможливе включення витрат по сплаті податку на додану вартість до податкового кредиту звітного періоду. В силу вимог п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України - не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог ст.201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п.201.11 ст.201 цього Кодексу. Згідно з п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою податкову накладну. Відповідно до п.201.4 ст.201 Податкового кодексу України податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг. Згідно п.201.8 ст.201 Податкового кодексу України - право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому ст.183 цього Кодексу. Підставою для нарахування податкового кредиту, відповідно до п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України є податкова накладна, яка видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача.

Відповідно до ст.9 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами та доповненнями) - підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Частиною 2 ст.9 зазначеного Закону передбачено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

За змістом наведених правових норм податковий кредит для визначення об'єкта оподаткування ПДВ має бути сформований за наявності фактично здійснених і підтверджених належним чином господарських операцій разом із складеними при їх проведенні первинними документами, які відображають реальність тієї операції, яка є підставою для обліку платника податків.

З метою встановлення факту здійснення господарської операції, формування витрат для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість судам належить з'ясовувати рух активів у процесі здійснення господарської операції. При цьому, дослідженню підлягають усі первинні документи, які належить складати залежно від певного виду господарської операції: договори, акти виконаних робіт, документи про перевезення, зберігання товарів тощо. Необхідно перевірити фізичні, технічні та технологічні можливості певної особи до вчинення тих чи інших дій, що становлять зміст господарської операції, як-то: наявність кваліфікованого персоналу, основних фондів, у тому числі транспортних засобів для перевезення або виробництва, приміщень для зберігання товарів тощо, якщо такі умови необхідні для здійснення певної операції; можливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару у відповідні строки з урахуванням терміну його придатності, доступності на ринку тощо; наявність відповідних ліцензій та інших дозвільних документів, що необхідні для ведення певного виду господарської діяльності.

Так, судом встановлено, що між ТОВ "НІД Чернігів" (Експедитор) та ТОВ "Агрікор Холдинг" (Замовник) укладено договір надання послуг з організації перевезення вантажів автотранспортом по Україні від 14.07.2015 № 1407 (а.с.211-214) за умовами якого, ТОВ "Агрікор Холдинг" доручає, а ТОВ "НІД Чернігів" приймає на себе зобов'язання надати відповідно до умов даного договору послуги з організації перевезення зерна кукурудзи, соняшника ті інших сільськогосподарських культур автомобільним транспортом експедитора. Замовник зобов'язується прийняти надані послуги по перевезенню та оплатити їх вартість в порядку та строки, визначені цим договором. Відповідно до п.2.1 даного договору Експедитор забезпечує виконання послуг з організації перевезення вантажу, передбачених цим договором, в термін погоджений у відповідній заявці на перевезення вантажу. Тарифи на транспортні послуги визначаються додатком №2 до цього договору та можуть бути змінені лише в разі підписання додаткової угоди до цього договору (п.3.1). Загальна вартість послуг по перевезенню вантажів, фактично виконаних Експедитором за цим договором, по кожній окремій заявці фіксується сторонами в Акті приймання-передачі наданих послуг.

Задля виконання умов вказаного вище договору, ТОВ "НІД Чернігів" було укладено договір про організацію перевезення вантажу з ТОВ "Ахілес Груп" від 15.07.2015 № 15/07 за умовами якого, ТОВ "Ахілес Груп" взяло на себе зобов'язання за заявкою ТОВ "НІД Чернігів" організувати перевезення автомобільним транспортом довірений йому вантаж з місця відправлення до пункту призначення і видати вантаж уповноваженій на одержання вантажу особі. В свою чергу, ТОВ "НІД Чернігів" зобов'язується сплатити плату за організацію перевезення вантажу.

На підтвердження господарських взаємовідносин з ТОВ "Ахілес Груп", позивачем надано відповідні Заявку до договору від 15.07.2015 № 15/07, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) з додатками, які також надавались на перевірку, що представниками відповідача не заперечувалось (а.с.16-82). На підтвердження проведення оплати за надані послуги позивачем надані відповідні платіжні доручення, внаслідок чого на адресу ТОВ "НІД Чернігів" були виписані податкові накладні, які у відповідності до вимог Податкового кодексу України зареєстровані.

На момент вчинення правочину ТОВ "Ахілес Груп" було зареєстроване в якості юридичної особи та мало статус платника ПДВ, крім того основним видом діяльності останнього було 49.41 "Вантажний автомобільний транспорт".

Відповідно до ст.18 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

З наведеного вбачається, що на підтвердження господарських взаємовідносин з ТОВ "Ахілес Груп" ТОВ "НІД Чернігів" надано копії всіх первинних документів, як того вимагає п.85.2 ст.85 Податкового кодексу України, які в повній мірі підтверджують факт надання послуг.

При цьому, суд зазначає що договір, який укладено між ТОВ "НІД Чернігів" та ТОВ "Ахілес Груп", не визнаний судом недійсними та їх недійсність прямо не встановлена законом, у зв'язку з чим існує презумпція правомірності вказаного правочину, а також наявність взаємних прав та обов'язків у сторін за таким договором.

Відповідно, посилання відповідача на порушення умов укладених договорів між позивачем та ТОВ "Ахілес Груп", в частині не оформлення заявок чи надання інших документів, не є підставою для зменшення податкового кредиту з ПДВ для ТОВ "НІД Чернігів".

Сам факт здійснення перевезень вантажів замовника за договором від 14.07.2015 №1407 підтверджується наданими первинними документами та Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 10.03.2016 у справі № 927/82/16 про затвердження мирової угоди між ТОВ "НІД Чернігів" та ТОВ "Агрікор Холдинг", згідно якої останнє визнало існуючу заборгованість перед позивачем за договором від 14.07.2015 № 1407.

З наведеного слідує, що вантаж замовника (ТОВ "Агрікор Холдинг") був перевезений, грошові кошти за перевезення були сплачені ТОВ "НІД Чернігів", а ТОВ "НІД Чернігів" в свою чергу перерахувало грошові кошти перевізнику ТОВ "Ахілес Груп".

Тобто, під час здійснення господарських операцій з ТОВ "Ахілес Груп" (код ЄДРПОУ 38745742) ТОВ "НІД Чернігів" діяло відповідно до вимог Податкового кодексу України, при цьому забезпечило ведення в установленому порядку облік доходів та витрат, та відобразило у звітності, що стосується сплати податків і зборів.

Оскільки ТОВ "НІД Чернігів" лише організовувало перевезення вантажів та отримувало за це винагороду у формі різниці вартості з 1 км перевезень, та враховуючи, що вантаж замовника по факту був перевезений, відсутність у ТОВ "НІД Чернігів" ТТН не може впливати на визнання операції такою, що не відбувалась.

Під час огляду та дослідження первинних документів, поданих позивачем на підтвердження його взаємовідносин з даним контрагентом, судом не встановлено їх невідповідності вимогам чинного податкового законодавства.

Суд також зазначає, що всі документи по господарських операціях позивача з ТОВ "Ахілес Груп", копії яких наявні в матеріалах справи, від імені ТОВ "Ахілес Груп" підписані ОСОБА_6, яка відповідно до Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є керівником ТОВ "Ахілес Груп", проте заперечує свою участь в господарській діяльності підприємства та стверджує, що жодних документів не підписувала, що також підтверджується проведеною почеркознавчою експертизою.

Однак, необхідно зазначити, що відповідно до ст.89 Цивільного кодексу України, юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

Згідно ст.1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) - єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи. Відповідно до ст.10, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою; якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи-підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.

Під час укладення договору ТОВ "Ахілес Груп" надало позивачеві реєстраційні документи, які підтверджують правоздатність і дієздатність юридичної особи, та особи яка діє від імені товариства. Згідно виписки з ЄДРПОУ директором ТОВ "Ахілес Груп" зареєстрована громадянка ОСОБА_6 (станом на момент вчинення правочину). Зазначені обставини не оспорюються. За таких обставин, ТОВ "НІД Чернігів" не мало підстав ставити під сумнів її повноваження.

Відповідно до ч.1 ст.72 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст.72 цього Кодексу. У даному разі суд визнає, що відповідачем не доведено обставин непричетності посадової особи ТОВ "Ахілес Груп" до господарської діяльності вказаного підприємства, позаяк вирок суду по даному контрагенту відсутній).

Також, суд в силу ч.2 ст.8 суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини, де у рішенні Європейського суду з прав людини від 22.01.2009 у справі "БУЛВЕС" АД проти Болгарії» (заява № 3991/03) зазначено, що у разі якщо національні органи за відсутності будь-яких вказівок на безпосередню участь фізичної або юридичної особи у зловживанні, пов'язаним зі сплатою ПДВ, який нараховується у ланцюгу поставок, або будь-яких вказівок на обізнаність про таке порушення, все ж таки не застосовують негативні наслідки до отримувача оподатковуваної ПДВ поставки, який повністю виконав свої зобов'язання, за дії або бездіяльність постачальника, який перебував поза межами контролю отримувача і у відношенні якого у нього не було засобів перевірки та забезпечення його виконання, то такі владні органи порушують справедливий баланс, який має підтримуватися між вимогами суспільних інтересів та вимогами захисту права власності.

В цьому ж рішенні Суд також зазначив: "70. І, нарешті, що стосується зусиль для попередження обманних зловживань системою оподаткування ПДВ, Суд визнає, що коли Держави - члени Конвенції володіють інформацією про такі зловживання зі сторони певної фізичної чи юридичної особи, вони можуть вжити відповідних засобів щодо недопущення, зупинення чи покарання за такі зловживання. Однак, Суд вважає, що коли національна влада за відсутності будь-яких вказівок на пряму участь фізичної або юридичної особи у зловживаннях, пов'язаних зі сплатою ПДВ, що нараховується при низці операцій з поставок, або будь-яких вказівок на обізнаність про таке порушення, все-таки карає одержувача оподатковуваної ПДВ поставки, який повністю виконав свої зобов'язання, за дії чи бездіяльність постачальника, який знаходився поза контролем одержувача і по відношенню до якого не було засобів відстеження і забезпечення його старанності, то влада виходить за розумні межі і порушує справедливий баланс, який повинен підтримуватися між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту права власності. 71. Враховуючи своєчасне і повне виконання компанією-заявником своїх обов'язків із декларування ПДВ, неможливості з її сторони забезпечити дотримання постачальником його обов'язків щодо декларування ПДВ і той факт, що не було ніякого шахрайства стосовно системи оподаткування, про яке компанія-заявник знала чи могла знати, Суд вважає, що компанія-заявник не повинна нести відповідальність за наслідки невиконання постачальником його обов'язків щодо своєчасного декларування ПДВ і, як наслідок, сплачувати ПДВ повторно разом із пенею. Суд вважає, що такі вимоги прирівнюються до надзвичайного обтяження для компанії-заявника, що порушило справедливий баланс, який повинен був підтримуватися між вимогами загальних інтересів та вимогами захисту права власності. Таким чином, мало місце порушення ст.1 Протоколу N 1".

Суд вважає за потрібне наголосити на необхідності дотримуватися позиції, вказаної у рішенні Європейського суду з прав людини, яку він висловив у п.53 рішення у справі "Федорченко та Лозенко проти України", відповідно до якої суд при оцінці доказів керується критерієм доведення "поза розумними сумнівом". Так, наведені Інспекцією аргументи не є достатньо вагомими, чіткими та узгодженими доказами, що спростовують реальність господарських операцій між позивачем та контрагентом, факт чого підтверджується належними та допустимими доказами в розумінні положень статті 70 Кодексу адміністративного судочинства України.

Верховний Суд України у справах з аналогічним предметом спору дотримується позиції, що судом обов'язково має бути досліджено факт вчинення господарських операцій, за наслідками яких виникло право позивача на формування податкового кредиту та факт сплати позивачем сум податку своїм контрагентам. Тобто, у разі невиконання контрагентом зобов'язання зі сплати податку до бюджету, відповідальність та негативні наслідки настають саме щодо цієї особи. Ця обставина не є підставою для позбавлення платника ПДВ права на його відшкодування у разі, коли цей платник виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування та має необхідні документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

Також щодо принципу належної обачності проголошеного Верховним Судом України, необхідно вказати, що саме для встановлення відповідальності платника податків важливим є принцип належної обачності. Європейський суд справедливості ще у 2006 році підкреслив, що належна обачність є елементом добросовісності. Аби стверджувати, що платник добросовісний, недостатньо встановлення тільки факту, що він діяв чесно. Платник має довести, що вжив всіх заходів для недопущення втягнення його через контрагентів у порушення податкового законодавства. Однак не можна передбачити всіх умов, у яких працюють платники. Натомість суд з власного переконання встановлює, що активність платника податків і межа належної обачності окреслена витягом з ЄДРПОУ, свідоцтвом платника податку-контрагента та належним чином зареєстрованими податковими накладними із застосуванням електронного підпису, виданого самим податковим органом.

Концепція відповідальності за податкові правопорушення не враховує того, що порушення в цій сфері могли бути зумовлені не залежними від платника податків факторами або діями третіх осіб. Тобто фактично йдеться про відповідальність без вини. Тому, розглядаючи відповідний спір, суд практично провів повторну перевірку платника, встановлюючи питання факту. Враховуючи вищевикладене, висновок податкового органу про заниження позивачем податку на додану вартість є безпідставним, а тому і нарахування штрафних (фінансових) санкцій, з огляду на ст.123 Податкового кодексу України, також є протиправним.

Відповідно, суд дійшов висновку, що всі суми податку на додану вартість, сплаченого і віднесеного ТОВ "НІД Чернігів" до податкового кредиту по взаємовідносинах з ТОВ "Ахілес Груп", підтверджуються податковими накладними, які відповідають вимогам Податкового кодексу України та відображають зміст господарських операцій, в результаті яких вони складені. Крім того, позивачем забезпечено ведення в установленому порядку обліку доходів та витрат, та відображено у звітності, що стосується сплати податків і зборів. А тому, податкові повідомлення-рішення в частині визначення позивачу грошових зобов'язань та штрафів в розрізі взаємовідносин з ТОВ "Ахілес Груп" підлягають скасуванню.

Щодо взаємовідносин ТОВ "НІД Чернігів" з ТОВ "Баден Сервіс", суд зазначає, що згідно вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14.09.2016 у справі № 369/7794/16-к (кримінальне провадження № 1-кп/369/417/16) ОСОБА_7 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 Кримінального кодексу України (вирок суду набрав законної сили - 18.10.2016).

Тобто в силу ч.2 ст.72, ст.255 Кодексу адміністративного судочинства України та ст.234 Цивільного кодексу України Верховний Суд України у справах з аналогічним предметом спору дотримується позиції, що первинні документи, які стали підставою для формування даних податкового обліку та виписані контрагентом, фіктивність господарської діяльності якого встановлена вироком суду, не можуть вважатись належно оформленими та підписаними звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг. Також, суд враховує, що ст.205 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за дії, які з зовнішнього боку є цілком легальними. При цьому ключовою характеристикою виступає змістовний момент, а саме фіктивність - відсутність у осіб, які стоять за створеним або придбаним суб'єктом підприємництва, справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг. Зазначені особи мають на меті приховати свою незаконну діяльність. Відповідно, оскільки ОСОБА_7 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 Кримінального кодексу України за внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, тому, суд погоджується з позицією ГУ ДФС у Чернігівській області в частині взаємовідносин позивача з ТОВ "Баден Сервіс", які оформлено з порушеннями вимог чинного законодавства. За належних доказів, вказане не давало позивачу підстав для формування на підставі неналежним чином оформлених документів витрат в податковій звітності податку на прибуток в розрізі взаємовідносин із ТОВ "Баден Сервіс", та відповідно формування податкового кредиту з ПДВ.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Чернігівській області від 13.06.2017 № 0001911400, яким збільшено суму грошового зобов'язання з ПДВ, підлягає скасуванню в частині визначення податкового зобов'язання у розмірі 966 684,46 грн та у розмірі 241 670,86 грн штрафних санкцій по взаємовідносинах з ТОВ "Ахілес Груп".

В той же час, оскільки, виділити частку нарахованої суми грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток приватних підприємств в розмірі взаємовідносин з ТОВ "Баден Сервіс" не вбачається за можливе, а тому за усталеною практикою Верховного Суду України, податкове повідомлення-рішення від 13.06.2017 № 0001921400 належить скасувати в цілому.

Відповідно до ст.88 Кодексу адміністративного судочинства України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк. Витрати розподіляються між сторонами відповідно до судового рішення у справі, якщо сплату судових витрат розстрочено або відстрочено до ухвалення судового рішення у справі. Згідно ч.1 та ч.3 ст.94 Кодексу адміністративного судочинства, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа. Якщо адміністративний позов задоволено частково, судові витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до задоволених вимог, а відповідачу - відповідно до тієї частини вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.

Керуючись ст. ст.88, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов задовольнити частково.

Визнати протиправними та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Чернігівській області від 13.06.2017 №0001911400 в частині визначення податкового зобов'язання у розмірі 966 684,46 грн та у розмірі 241 670,86 грн штрафних санкцій.

Визнати протиправними та скасувати податкове повідомлення-рішення Головного управління ДФС у Чернігівській області від 13.06.2017 №0001921400 повністю.

В іншій частині позову - відмовити.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань з Головного управління ДФС у Чернігівській області (вул.Реміснича, 11, м.Чернігів, 14000, код ЄДРПОУ 39392183) 23 436,20 грн (двідцять три тисячі чотириста тридцять шість гривень 20 коп.) судових витрат на наступні реквізити: отримувач коштів УК у м.Чернігові/м.Чернігів/22030101, код отримувача (код ЄДРПОУ) 38054398, Банк отримувача ГУ ДКСУ у Чернігівській області, код банку отримувача (МФО) 853592, рахунок отримувача 31216206784002, код класифікації доходів бюджету 22030101, призначення платежу *;101; (код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб), судовий збір, Чернігівський окружний адміністративний суд.

Постанова суду набирає законної сили в порядку статей 167,186 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня отримання її копії. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Суддя Л.О. Житняк

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
12.12.2017
ПІБ судді:
Житняк Л.О.
Реєстраційний № рішення
825/1665/17
Інстанція
Перша
Ключові статті:
 • [>>>] 198
 • [>>>] 85
 • Резолютивна частина
  Адміністративний позов задовольнити частково. Перше податкове повідомлення-рішення було визнано протиправним та скасовано в частині визначення податкового зобов'язання у розмірі 966 684,46 грн та у розмірі 241 670,86 грн штрафних санкцій. Друге податкове повідомлення-рішення було повністю визнано протиправним та скасовано.
  Подальше оскарження
  Відповідач подав апеляційну скаргу, яку було повністю задоволено. Позивач звернувся з касаційною скаргою.
  Замовити персональну презентацію