Податкова судова практика

 Фабула справи 

 Правова позиція 

невідомо

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, винесених контролюючим органом на підставі висновку про  завищення задекларованих показників валових витрат. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

До складу валових витрат включаються будь-які витрати, які пов'язані з господарською діяльністю платника податку та підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами;


Відсутність необхідних первинних документів (акти та звіти про надання послуг, податкові накладні, прибуткові накладні, рахунки-фактури, інше) не дає змогу підтвердити фактичне надання послуг та відповідно правомірність віднесення до складу валових витрат суму понесених витрат за отримані послуги.


невідомо

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток підприємств. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції

 Правова позиція 

Передача активів за розподільчим балансом не підпадає під поняття безоплатно наданих товарів.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове про відмову у задоволенні позову. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Контролюючий орган для цілей застосування платником спрощеної системи оподаткування обов'язково має з'ясовувати, чи є сума коштів, яка перевищує граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), встановлений чинним законодавством, базою оподаткування податком з доходів фізичних осіб у відповідності до норм чинного законодавства;


При визначенні об'єкту оподаткування податком з доходів фізичних осіб, відповідно до вимог чинного податкового законодавства, необхідно враховувати витрати платника такого податку з метою визначення доходу, що підлягає оподаткуванню.


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень про накладення штрафних (фінансових) санкцій, винесених контролюючим органом. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Не будучи податковим агентом, позивач при поданні до державного податкового органу Інформації про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування, повинен брати до уваги тільки ті розділи податкового розрахунку, які стосуються його як особи, яка не має статусу податкового агента, та подавати таку інформацію в строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Незначні недоліки в заповненні актів, носять оціночний характер та не є підставою для висновку про позбавленні юридичної сили і доказовості зазначеного первинного документа щодо наданих позивачу послуг;


Зміни в податковому обліку не впливають на фінансовий облік, адже фінансовий (бухгалтерський) та податковий облік - це різні поняття. Відповідно, недотримання вимог, що пред'являються до оформлення первинного документа в бухгалтерському обліку, не може бути підставою для прийняття рішення про виключення суми зі складу валових витрат;


Різниця між загальними сумами доходів за даними бухгалтерського і податкового обліку не є помилкою в поданій платником податків декларації, не вказує на наявність протиріч або неузгодженостей між представленими даними, а визначається різними нормативно-правовим регулюванням порядку визначення доходів для цілей бухгалтерського і податкового обліку;


Наявність або відсутність матеріально - технічної бази у контрагента господарюючого суб'єкта не є передумовою для визначення господарської компетенції останнього та не має правового значення для вирішення питання про наявність наміру сторін на реальне настання правових наслідків, обумовлених укладеними угодами або порушення позивачем правил оподаткування.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та  скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про непідтвердження суми бюджетного відшкодування. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та прийняв нове про відмову у задоволенні позову. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування ПДВ має бути підтверджений належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків;


Протиправно анульоване свідоцтво платника податку на додану вартість слід вважати чинним протягом усього часу від моменту його видачі, у тому числі в період від дати прийняття протиправного рішення про анулювання такого свідоцтва до набрання чинності відповідним рішенням суду.  


задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне завищення податкового кредиту. Рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову залишено без змін апеляційним судом. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

У платника податків немає правових підстав для включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту, якщо його контрагент склав податкову накладну в той період, коли свідоцтво платника ПДВ такого контрагента було анульоване.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне завищення бюджетного відшкодування у зв'язку з тим, що не виявлено факту надмірної сплати до бюджету податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Наявність у ланцюгу постачальників платника податку, що заявив бюджетне відшкодування, підприємства щодо якого існують сумніви у дотриманні ним податкового законодавства, не є підставою для позбавлення такого платника бюджетного відшкодування.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та часткового скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне завищення від'ємного значення податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції

 Правова позиція 

Положення ПКУ, що стосуються строків, можуть бути застосовані лише у тому випадку, коли платник, який має намір відшкодувати податок на додану вартість із бюджету, прийняв рішення про таке відшкодування та звернувся до податкового органу із заявою в установленому Кодексом порядку.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та  скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Визначальним фактом права платника на бюджетне відшкодування податку на додану вартість випадку є фактична оплата ним сум такого податку контрагентам у попередніх податкових періодах, яка позивачем здійснена, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами. При цьому, будь-які порушення такими контрагентами вимог податкового законодавства стосовно податку на додану вартість не впливають на право платника податку - покупця отримати бюджетне відшкодування за умови дотримання останнім цих вимог.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування акту про анулювання  реєстрації  платника податку на додану вартість  у зв'язку з незнаходженням платника за місцем реєстрації. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Відповідно до норм чинного законодавства, незнаходження суб'єкта господарювання  за юридичною адресою  не може розглядатися як підстава для анулювання реєстрації платника.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та  скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про завищення суми бюджетного відшкодування. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Податкове законодавство не ставить в залежність податковий облік (стан) певного платника податку від інших осіб, від фактичної сплати контрагентом податку до бюджету, від перебування постачальника за юридичною адресою, а також від його господарських та виробничих можливостей. Питання віднесення певних сум податку на додану вартість до податкового кредиту поширюється виключно на окремо взятого платника та не залежить від розрахунків з бюджетом третіх осіб.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на додану вартість та податку на прибуток. Рішення суду першої інстанції про часткове задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган та платник податків звернулися до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Операції з гарантійного ремонту не є окремою безоплатною поставкою товарів (запасних частин), а фактично здійснюються на виконання зобов'язань продавця згідно договорів купівлі-продажу;


Факт заниження податку на додану вартість спростовується, якщо операції підтверджуються оформленими в установленому законом порядку документами.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на додану вартість та податку на прибуток. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Якщо придбані товари в подальшому використовуються  у власній господарській діяльності, сплачені за них кошти відносяться до валових витрат, тому платник має право на збільшення податкового кредиту за відповідними  операціями.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та часткового скасування податкових повідомлень- рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Платник податків має право на податковий кредит, оскільки господарські операції підтверджуються належно оформленими первинними документами.


невідомо

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання нечинним рішення про застосування фінансових санкцій, винесеного контролюючим органом на підставі висновку про зберігання алкогольного напою без марки акцизного збору. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та прийняв нове про задоволення позову. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Якщо контролюючий орган не надасть достатніх доказів на підтвердження факту порушення позивачем положень чинного податкового законодавства, застосування фінансових санкцій є протиправним.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії. Рішення суду першої інстанції про часткове задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Платник податків та контролюючий орган звернулися до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Контролюючий орган не уповноважений відмовляти у прийнятті податкової декларації з податку на додану вартість через відсутність реєстру виданих та отриманих податкових накладних при поданні такої декларації;


Саме по собі відображення податкової звітності у картці особового рахунку відповідних даних не породжує для платника податків настання будь-яких юридичних наслідків та не впливає на його права і обов'язки.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування рішення, прийнятого контролюючим органом відмову. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та прийняв нове про задоволення позову. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Оскільки статутні документи платника не відповідають вимогам встановленим чинним законодавством до статутних документів неприбуткових організацій, а саме, в ньому не зазначено про те, що основною метою діяльності позивача є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності, меценатства та іншої діяльності, передбаченої законодавством, то контролюючий орган уповноважений приймати рішення про відмову у внесенні установи до Реєстру неприбуткових установ та організацій.


задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та нечинними дій, скасування запису, визнання протиправним та нечинним рішення та зобов'язання вчинити дії. Рішення суду першої інстанції про часткове задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Оскільки платник податків надавав державному реєстратору щорічну інформацію про підтвердження відомостей про юридичну особу, скасування реєстраційного запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є незаконним, а отже прийняті на підставі такого запису податкові повідомлення-рішення підлягають скасуванню.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішенням суду першої інстанції позову було частоково завдоволено. Апеляційний суд скасував це рішення та прийняв нове про відмову у задоволенні  позову. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Складання та надсилання платнику податків податкового повідомлення-рішення за податковими зобов'язаннями платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена рішенням суду, забороняється до набрання законної сили рішенням суду у справі або винесення постанови про закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішенням суду першої інстанції позову було частково задоволено. Апеляційний суд скасував це рішення та прийняв нове про відмову у задоволенні позову. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Складання та надсилання платнику податків податкового повідомлення-рішення за податковими зобов'язаннями платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена рішенням суду, забороняється до набрання законної сили рішенням суду у справі або винесення постанови про закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень, винесених контролююючим органом на підставі висновку про порушення граничних строків сплати узгодженого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Контролюючий орган не уповноважений застосовувати штрафні (фінансові) санкції до платника податків у зв'язку з порушенням ним строків сплати зобов'язання, яке є неузгодженим.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом для стягнення штрафних (фінансових) санкцій. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. Суд касаційної інстанції скасував рішення першої інстанції та прийняв нове про часткове задоволення позову. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

У разі вчинення  правопорушення до набрання чинності Податковим кодексом України, але виявлення його в період від 01.01.2011 до 06.08.2011, до платника податків на підставі п. 123.1 ПКУ може бути застосовано штраф, але його розмір обмежується 10 відсотками, тобто не більше, ніж було передбачено підпунктом 17.1.3 пункту 17.1 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», чинного на час вчинення відповідного порушення.


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про спонукання до вчинення певних дій контролюючим органом. Рішення суду першої інстанції про часткове задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

ЗУ «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» є спеціальним законом з питань оподаткування, який не передбачає можливості зміни контролюючим органом призначення платежу, самостійно визначеного платником податків.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про порушення порядку подання податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та прийняв нове про задоволення позову. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Застосування штрафних (фінансових) санкцій до платника податків є неправомірним, якщо він подав уточнюючі розрахунки в межах строку, визначеного статтею 102 ПК України та з дотриманням вимог пункту 50.1 статті 50 ПК України.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Визначальною умовою виникнення у платника права на податковий кредит, окрім належного документального оформлення господарської операції та наявності податкової накладної, є реальність здійснення цієї операції в рамках провадження господарської діяльності платника;


Відмовляючи особі у праві на податковий кредит або на формування валових витрат, податковий орган повинен довести саме недобросовісність у діях платника, а не обмежуватися формальним наведенням будь-яких фактів;


Податкове законодавство також не пов'язує порядок формування платником даних податкового обліку з результатами проведення зустрічної перевірки постачальника. Порушення правил оподаткування з боку контрагента, встановлені податковою інспекцією під час його перевірки, не можуть слугувати доказом недобросовісності платника податків-покупця, якщо тільки податковою інспекцією не доведено, що останньому було відомо про ці обставини. В іншому випадку платник податку не може зазнавати негативних наслідків за протиправні дії інших осіб, що перебувають поза межами його контролю та впливу.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Підставою виникнення у платника права на податковий кредит та на зменшення оподатковуваного доходу на суму понесених витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку (зокрема, податковими накладними), що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції та підтверджують факт їх виконання.


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Навіть за наявності ознак нікчемності правочину податкові органи мають право лише звертатися до судів з позовами про стягнення в доход держави коштів, отриманих по правочинах, здійснених з метою, що свідомо суперечить інтересам держави і суспільства, посилаючись на їх нікчемність.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та часткового скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість, а також завищення податкового кредиту у зв'язку з відсутністю основних фондів, транспортних засобів та необхідних трудових ресурсів. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Необґрунтована податкова вигода характеризується відсутністю фактичного виконання господарських операцій, здійсненням операцій без ділової мети та обліком операцій безвідносно до їх реального економічного змісту, узгодженістю дій покупця та постачальника для штучного створення сприятливих наслідків у податковому обліку платника;


Умовою виникнення у платника права на включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість сплачених в ціні товару (послуги) та віднесення сум до витрат, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг), а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено частково. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове про відмову у задоволенні позову. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Відображення господарської операції у податковому обліку повинно здійснюватись відповідно до її реального економічного змісту на підставі первинних документів бухгалтерського обліку;


Підставою для формування податкового кредиту ПДВ покупця товару є податкова накладна, виписана продавцем. У разі ж, зокрема, порушення порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. При цьому, заява із скаргою на постачальника подається лише з податковою декларацією за той звітний період, у якому платник включив суму податку на додану вартість до складу податкового кредиту;


Чинним законодавством не встановлено зв'язок між датою складення податкової накладної та датою її отримання, натомість чітко передбачено, що право на податковий кредит виникає з дати отримання податкової накладної.


задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та часткового скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Платник податків має право на податковий кредит, оскільки господарські операції підтверджуються належно оформленими первинними документами.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Якщо платник податків використовує товар в межах своєї господарської діяльності, то він має право на формування відповідних сум податкового кредиту та не зобов'язаний коригувати валові витрати за відповідний податковий період.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та завищення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Про реальність здійснення господарських операцій свідчать первинні документи (зокрема, рахунками-фактури, видатковими накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними тощо), а також викоритсання придбаних товарів у власній господарській діяльності платника.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та неправомірне віднесення сум до податкового кредиту. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Про реальність здійснення господарських операцій свідчать первинні документи (зокрема, рахунками-фактури, видатковими накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними тощо), які оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Господарська операція може вважатися реальною, якщо вона підтверджена належним чином оформленими первинними документами.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Платник податків має право на формування податкового кредиту та віднесення відповідних сум до складу валових витрат у тому випадку, якщо господарські операції підтверджено належним чином оформленими первинними документами бухгалтерського та податкового обліку.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку (зокрема, податковими накладними), що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про звищення суми бюджетного відшкодування. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Платник податків має право на віднесення сум до складу бюджетного відшкодування, якщо податковий кредит повністю підтверджується належним чином оформленими первинними документами.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні позову залишено без змін апеляційним судом. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум податку на додану вартість є факт придбання товарів та послуг із метою подальшого їх використання у господарській діяльності;


Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність здійснення господарської операції.  


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову залишено без змін апеляційним судом. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Умовою виникнення у платника права на включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість сплачених в ціні товару (послуги) є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг), а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції;


Сама собою наявність або відсутність окремих документів, а так само помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов'язаннях платника податків у зв'язку з його господарською діяльністю мали місце.


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Законодавство України, не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання. Якщо контрагент не виконав свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальності та негативні наслідки саме щодо цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування податку на додану вартість, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування та має всі документальні підтвердження розмір свого податкового кредиту.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Для формування податкового кредиту з податку на додану вартість необхідно: наявність у платника податку - покупця належно оформленої податкової накладної, виданої особою, що зареєстрована платником податку на додану вартість, фактична сплата грошових коштів контрагенту в сумі визначеній в податковій накладній, а також фактичне виконання господарських операцій, за наслідками яких у платника податку на додану вартість виникає право на податковий кредит, що в даному випадку судами обох інстанцій встановлено з підтвердженням матеріалів справи.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Для вирішення питання про реальність господарської операції мають бути досліджені такі питання, як: можливості контрагентів платника щодо виконання укладених з ним договорів, зокрема, наявність технічних та технологічних можливостей.


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про часткове задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Для вирішення питання про реальність господарської операції мають бути досліджені такі питання, як: можливості контрагентів платника щодо виконання укладених з ним договорів, зокрема, наявність технічних та технологічних можливостей. Також має бути досліджене питання щодо руху активів у процесі здійснення господарських операцій, з відповідним документальним підтвердженням.


задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про чсткове задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Платник податків правомірно формує податковий кредит, якщо за операціями належно оформлена первинна документація;


Нарахування штрафних санкцій є похідним від розміру заниженого податкового зобов'язання, проте, якщо контролюючий орган не визначає в ППР грошове зобов'язання за основним платежем, то підстав для застосування штрафних (фінансових) санкцій немає.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

У платника податків виникає право на податковий кредит, якщо він підтверджує здійснені ним господарські операції, підтверджені належним чином оформленими первинними документами.


невідомо

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

У податковому обліку понесені витрати мають бути підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, які містять відомості про господарську операцію, підтверджують її фактичне здійснення та понесення витрат. І тільки за повної відсутності таких документів, або у разі, коли такі документи є недостовірними, тобто не відображають реальних подій (господарської операції), валові витрати та податковий кредит можуть вважатися не підтвердженими;


За умови реального здійснення платником податку господарської операції з придбання товару (робіт, послуг), яка призвела до об'єктивної зміни складу активів такого платника, придбання такого товару (робіт, послуг) з метою використання у господарській діяльності, наявності первинних документів, які підтверджують понесені витрати, платник податку має право на віднесення таких витрат до складу валових, а податку на додану вартість - до складу податкового кредиту.


не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправним та скасування податкового-повідомлення рішення, винесеного контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про часткове задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Формування суб'єктом господарювання податкового кредиту не може ставитись у пряму залежність від додержання податкової дисципліни третіми особами, а пов'язане з призначенням придбаних товарів (послуг) для використання у господарській діяльності та наявності податкової накладної (накладних);


Законодавство України, не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання. Якщо контрагент не виконав свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальності та негативні наслідки саме щодо цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування податку на додану вартість, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування та має всі документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту;


Аналіз реальності господарської діяльності повинен здійснюватися на підставі даних податкового, бухгалтерського обліку платника податків та відповідності їх дійсному економічному змісту;


Необхідною умовою для віднесення сплачених (нарахованих) у ціні товарів сум податку на додану вартість до податкового кредиту є факт реальності придбання товарів, вартість яких відноситься до податкового кредиту з податку на додану вартість. Для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість витрати платника щодо сплати (нарахування) відповідної суми податку у складі ціни товару мають бути підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції та є підставою для формування податкового обліку платника податків;


Чинне законодавство не зобов'язує платника податків перевіряти безпосереднього контрагента на предмет виконання ним вимог податкового законодавства та його безпосередню наявність за місцезнаходженням перед тим, як відносити відповідні суми податку на додану вартість до податкового кредиту.


не задоволено
close icon
Інформація про документ