Податкова судова практика

 Фабула справи  Податковим органом проведено позапланову невиїзну перевірку, за результатами якої складено Акт «Про неможливість проведення перевірки» (далі – Акт), також в ході вжитих заходів встановлено завищення податкового кредиту. Висновки Акту ґрунтуються на тому, що перевірку платника провести неможливо, оскільки Товариство не знаходиться за податковою адресою, та будь-яких доказів на підтвердження даних податкової звітності надано не було. Платник податків звернувся до суду з позовом до органу про визнання протиправними дії щодо внесення коригувань до автоматизованої системи «Податковий блок», а саме до підсистеми « Аналітична система» на підставі висновків, викладених у Акті та зобов’язання відповідача відновити показники податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ, які відкориговані податковим органом на підставі висновків акту. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено. Постановою суду апеляційної інстанції скасовано рішення попередньої інстанції та прийнято нове, яким позов задоволено в повному обсязі.

 Правова позиція 

Податковий контроль здійснюється зокрема, шляхом: інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів; перевірок та звірок.

Дії по проведенню перевірок, звірок є частиною процесу реалізації контролюючим органом повноважень, наданих йому чинним законодавством.

Дії фахівців контролюючого органу, які мали наслідком оформлення акту про неможливість проведення перевірки не створюють будь-яких правових наслідків.

Контролюючий орган має право в довідках чи актах зазначати дані про проведений аналіз наявної в контролюючого органу інформації та її документального підтвердження, а також у разі наявності зазначати й іншу інформацію, зокрема і щодо проведення аналізу господарської діяльності та платником податків.

Колегія ВС підтримує позицію суду першої інстанції про те, що висновки викладені у вказаних довідках чи актах, є відображенням дій податкових інспекторів та не відповідають критерію юридичної значимості, не створюють для платника жодних правових наслідків у вигляді виникнення, зміни або припинення його прав та не породжують для нього будь-яких обов`язків, а відповідно, включення суб`єктом владних повноважень до бази даних інформації про таку перевірку також не створює жодних перешкод для діяльності платника податку.

задоволено

 Фабула справи  Контролюючим органом було проведено перевірку, призначену в межах кримінального провадження, щодо реальності господарських операцій контрагентів. За результами перевірки було констатовано нереальний характер операцій між контрагентами, й прийнято рішення про донарахування ПДВ та застосування штрафних санкцій. Платник податків оскаржив правомірність прийняття рішення, мотивуючи це тим, що кримінальне провадження в межах якого було призначено перевірку ще не закінчено, а тому висновок про нереальний характер операцій є передчасним. Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, позов задовольнив.

 Правова позиція 

Органи податкової служби не мають права виносити податкові повідомлення-рішення до набрання законної сили відповідним рішення в кримінальній справі, якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального законодавства, що доводить передчасність та протиправність прийняття спірного податкового повідомлення-рішення у цій справі.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючим органом було направлено платнику податку запит про надання інформації для з’ясування реальності операцій з контрагентом у зв’язку з можливими порушеннями податкового законодавства та залучення суб’єкта до схеми формування штучного податкового кредиту. Платник податку відмовив у наданні запитуваної інформації, у зв'язку з неналежним  оформленням  запитів. На підставі неподання платником пояснень та документальних підтверджень, контролюючим органом було прийнято наказ про проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку з питань формування податкового кредиту по взаємовідносинах із контрагентами та подальшого ланцюгу постачання. Платник податку звернувся до адміністративного суду з позовом до контролюючого органу, в якому просив скасувати вказаний наказ.  В обґрунтування позовних вимог зазначалось на відсутність законодавчо визначених підстав для проведення перевірки. Постановою окружного адміністративного суду, зміненою в мотивувальній частині ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено повністю. 

 Правова позиція 

Формою реалізації повноважень податкового органу є спрямування письмового запиту до платника податків із зазначенням у запиті про існуючі порушення з боку такого платника та необхідність надання ним пояснень та документів. Метою запиту є підтвердження або спростування тієї інформації, яка є у податкового органу, при чому достовірність такої інформації про порушення може бути як категорична, так і умовна. Встановлення порушення та формування висновків про це можливе лише після отримання запитуваної контролюючим органом інформації. Тому наведення у запиті з посиланням на інформацію, як можливого порушення, а не категоричного висновку про порушення з боку платника податків, передбачає наявність інформації, яка потребує додаткової перевірки, яку можливо реалізувати шляхом здійснення запиту та проведеного аналізу після її отримання.  

При цьому, окремі недоліки в оформленні запиту не можуть слугувати підставою для відмови підприємства у наданні інформації на такі запити. Разом з тим, запити податкового органу повинні бути оформлені таким чином, щоб платник податків міг усвідомлювати, на які ймовірні порушення податкового законодавства робить посилання податковий орган, задля надання необхідного обсягу документів для спростування наявної у податкового органу інформації.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючим органом було проведено службове розслідування порушень посадовими особами законодавчих вимог при проведенні перевірок платника податку та його контрагентів. За результатами розслідування встановлено такі порушення при перевірці контрагентів та оголошено догану таким особам. Враховуючи наявні порушення, контролюючим органом призначено перевірку платника податків. Платник не погодився з прийнятим наказом про проведення перевірки, й звернувся до суду з вимогою визнати його протиправним та скасувати. Обґрунтовуючи позовну заяву, зазначив про відсутність підстав для прийняття наказу, оскільки перевірку може бути призначено лише за наявності розпочатого службового розслідування та лише у період проведення такого розслідування.   Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Зі змісту пп. 78.1.12 п. 78.1 ст.78 ПК України вбачається, що умовами для прийняття наказу про проведення документальної позапланової перевірки є: невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства; неповне з'ясування під час перевірки питань, що повинні бути з'ясовані під час перевірки для винесення об'єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства; існування розпочатого службового розслідування щодо посадових осіб нижчого рівня або повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Невстановлення за результатами службового розслідування порушень чинного законодавства щодо конкретної перевірки, свідчить про відсутність правових підстав для проведення позапланової перевірки позивача у відповідності до пп. 78.1.12 п. 78.1 ст.78 ПК України

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію