Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Судами попередніх інстанцій частково задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у платника податків первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв'язку між фактом придбання товару (послуги) і подальшою господарською діяльністю.

Податкова накладна, яка видається платником податку, що поставляє послуги, на вимогу їх отримувача, є підставою для нарахування податкового кредиту останнього лише за умови здійснення самої господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій. Суди попередніх інстанцій задовольнили позов платника.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у платника податків первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв'язку між фактом придбання товару (послуги) і подальшою господарською діяльністю.

Податкова накладна, яка видається платником податку, що поставляє послуги, на вимогу їх отримувача, є підставою для нарахування податкового кредиту останнього лише за умови здійснення самої господарської операції

Факт неможливості проведення зустрічної звірки не може давати оцінку здійсненим господарським операціям та не може бути підставою про визнання даних операцій нереальними.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій. Суди попередніх інстанцій задовольнили позов платника. 

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у платника податків первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв'язку між фактом придбання товару (послуги) і подальшою господарською діяльністю.

Податкова накладна, яка видається платником податку, що поставляє послуги, на вимогу їх отримувача, є підставою для нарахування податкового кредиту останнього лише за умови здійснення самої господарської операції

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу, що укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів не було спрямоване на настання реальних наслідків та було недійсним. Суди попередніх інстанцій задовольнили позов платника. 

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у платника податків первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв'язку між фактом придбання товару (послуги) і подальшою господарською діяльністю.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених з підстав не включення до об'єкту оподаткування платою за користування надрами обсягу видобутої щебеневої продукції, а також з підстав висновків про нереальність господарських операцій, оскільки у контрагентів платника відсутні необхідні трудові та технічні можливості засоби для виконання спірних операцій. Суд першої інстанції задовольнив позов платника. Суд апеляційної інстанції прийняв нове рішення, яким задовольнив позовні вимоги лише частково.

 Правова позиція 

Об'єктом оподаткування плати за користування надрами є не лише обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини), але й обсяг корисних копалин (мінеральної сировини), що утворюється у результаті виконання первинної переробки. Продукт первинної переробки є товарною продукцією для цілей справляння плати за користування надрами.

Посилання на те, що щебенева продукція не може вважатися корисною копалиною, оскільки вона є продуктом її переробки, у зв'язку з чим, вартість її реалізації не може бути об'єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин, є помилковим.

Обов'язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у платника податків первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв'язку між фактом придбання товару (послуги) і подальшою господарською діяльністю.

задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими задоволено вимоги платника податків стосовно визнання протиправним та скасування наказу керівника контролюючого органу про проведення перевірки, в якому не зазначено початок проведення перевірки такого платника.

 Правова позиція 

Відсутність у наказі керівника контролюючого органу про проведення позапланової документальної невиїзної перевірки відомостей про дату початку проведення перевірки, робить даний наказ незаконним, у зв'язку з тим, що таке порушення позбавляє платника податків визначитися з початком перебігу строку перевірки та можливості належним чином підготуватися до неї.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку з віднесенням таким платником до податкового кредиту господарських операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Підтвердженням здійснення господарської операції є належним чином оформлені первинні документи, що містять дані про зміст господарських операцій. Відповідно, оформлені належним чином податкові накладні є документами, які є підставою для нарахування платником податків податкового кредиту та, відповідно, від'ємного значення суми податку на додану вартість.

Чинне законодавство України не ставить у залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання, зокрема, тим, який не був постачальником товарів (послуг), на вартість яких нарахований цей податок, що включений платником податку до податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту та завищенням витрат, оскільки господарські операції такого платника, на думку контролюючих органів, не були спрямовані на настання реальних наслідків і відповідно є нікчемними. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Наявність у платника податку (позивача) виданих йому продавцем товару (послуг) податкових накладних, оформлених з дотриманням вимог чинного законодавства, і сплата продавцю податку на додану вартість у складі ціни товару при реальному вчиненні господарських операцій є достатніми підставами для формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Невідображення продавцем або іншими суб'єктами в ланцюгу постачання, з якими позивач не мав господарських відносин, сум податку на додану вартість у складі податкових зобов'язань та несплата їх до бюджету, результати проведення зустрічних перевірок контрагента не є підставою для позбавлення позивача права на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, оскільки невиконання свого зобов'язання однією із сторін господарських відносин не може вважатись підтвердженням наявності мети ухилення від сплати податків та отримання податкової вигоди іншою стороною. 

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання недійсними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених з підстав не включення до складу доходів кредиторської заборгованості, що не стягнута після закінчення строку позовної давності, а також нереальності господарських операцій платника. Суд першої інстанції частково задовольнив позов платника податків. Суд апеляційної інстанції частково задовольнив додаткові позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Кредиторська заборгованість не є безповоротною фінансовою допомогою, якщо не спливли встановлені договором строки розрахунків, оскільки відсутній факт спливу строку позовної давності.

Реальність господарських операцій підтверджується первинними документами.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту та завищенням витрат, оскільки господарські операції такого платника, на думку контролюючих органів, не мали реального характеру. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у платника податків первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв'язку між фактом придбання товару (послуги) і подальшою господарською діяльністю.

Формальні неточності в первинних документах не можуть свідчити про фіктивність укладених правочинів, натомість аналіз їх змісту та економічної мети повинен здійснюватись на підставі комплексного всебічного з'ясування всіх обставин справи.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, яким зменшено суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість, оскільки контролюючий орган вважає сумнівним достовірність заявленого відшкодування, враховуючи реальний час здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявні виробничо-складські приміщення та інше майна, яке економічно необхідне для здійснення операцій. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову платника. Суд апеляційної інстанції прийняв нове рішення, яким було задоволено позов платника.

 Правова позиція 

Висновки щодо нереальності господарських операцій не можуть ґрунтуватися на часі здійснення операцій, місцезнаходженні майна, наявності виробничо-складських приміщень та іншого майна, яке економічно необхідне для здійснення операцій.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених за відсутності оформлення витрат на придбання послуг відповідними документами та відсутності доказів використання даних послуг платником у власній господарській діяльності. При цьому в акті за результатами виїзної планової документальної перевірки, на основі якого було прийнято спірні податкові повідомлення-рішення, були відсутні висновки щодо нереальності господарських операцій. Судами попередніх інстанцій було відмовлено у задоволенні позову платника.

 Правова позиція 

Наявність або відсутність окремих документів, а так само помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов'язаннях платника податків у зв'язку з його господарською діяльністю мали місце.

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема стверджуючи, що правочини укладені платником із контрагентами не спричиняють реального настання правових наслідків обумовлених ними. Суд першої інстанції, рішення якого залишено без змін судом апеляційної інстанції, відмовив у задоволенні позовних вимог.

 Правова позиція 

Будь-які документи, у тому числі договори, накладні, рахунки тощо, мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість та неоподаткування доходів у вигляді додаткового блага. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, задоволено позовні вимоги частково.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Під додатковими благами необхідно розуміти кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку його працедавцем, якщо такий дохід не є заробітною платою чи виплатою, відшкодуванням чи компенсацією за цивільно-правовими угодами, укладеними з таким платником податку.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником податкового кредиту з податку на додану вартість та непідтвердження реальності операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, задоволено позовні вимоги.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на недотримання платником передбаченого законодавством обов'язку нараховувати та сплачувати до бюджету екологічний податок на кожному етапі продажу (перепродажу) палива, незалежно від того, чи було нараховано такий податок контрагентом.

 Правова позиція 

Податковий агент, з метою виконання вимог ПК України, повинен забезпечити включення суми екологічного податку в ціну палива, по якій таке паливо реалізується платнику екологічного податку - кінцевому споживачу.

Твердження щодо необхідності утримання екологічного податку на стадії кожного його оптового перепродажу суперечать нормам чинного законодавства, оскільки, в такому випадку сплачена платником екологічного податку - кінцевим споживачем сума податку буде знаходитись в прямій залежності від кількості оптових посередників, що в свою чергу суперечить нормам ст.244 ПКУ, ст. 67 Конституції України та не відповідає загальним принципам оподаткування, що закладені у п.п.4.1.2 п.4.1 ст.4 Податкового кодексу України.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими задоволено вимоги платника стосовно скасування податкового повідомлення-рішення, що прийняте контролюючим органом на підставі висновку про порушення платником формування податкового зобов’язання із ПДВ.

 Правова позиція 

Зміна способу розрахунку за договором шляхом проведення взаємозаліку однорідних грошових вимог не створює для платника додаткового обов'язку оподатковувати податком на додану вартість ті операції, що не є об'єктом оподаткування відповідно до вимог законодавства.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом внаслідок порушення платником сільськогосподарським товаровиробником спеціального режиму оподаткування, що призвело до заниження податкового зобов’язання з ПДВ. Суд першої інстанції позов задовольнив частково. Суд апеляційної інстанції змінив дане рішення.

 Правова позиція 

За чинним на момент виникнення спірних відносин законодавством сільськогосподарський товаровиробник, який реалізовував продукцію власного виробництва, мав право застосовувати спеціальний режим оподаткування ПДВ, що передбачав акумулювання коштів на спеціальному рахунку та можливість їх використання на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення.

Завищення від'ємного значення з податку на додану вартість не має наслідком недоплату в бюджет у поточному періоді податку на додану вартість, а тому не є підставою для донарахування податку на додану вартість.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з ПДВ, непідтвердження реальності господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду позов задоволено чатсково.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до валових витрат.

Підставою для виникнення у платника права для включення до валових витрат сум за вчиненими господарськими операціями є факт реального здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення відповідних операцій належним чином складеними первинними документами, які містять достовірні відомості про їх обсяг та зміст.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкового повідомлення-рішення, підставою прийняття яких контролюючий орган зазначив невірну класифікацію товару у ВМД та невідповідність відомостей, зазначених у ВМД дійсності, що призвело до заниження митної вартості імпортованих товарів.  Постановою окружного адміністративного суду позов задоволено. Апеляційний суд змінив рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Якщо митні органи, приймаючи вантажні митні декларації, віднесли товар до певного коду товарної номенклатури та пропустили товар на митну територію України (після сплати імпортером передбачених законом податків і зборів), то в подальшому вони не мали правових підстав для прийняття податкових повідомлень про донарахування податкових зобов'язань у зв'язку з виявленням помилки стосовно класифікації товару, зокрема, з посиланням на результати проведеної перевірки.    

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, якими платнику збільшено грошове зобов’язання з податку на прибуток та з податку на додану вартість, прийняті за результатами перевірки, проведеної відповідно до пп. 78.1.11 ПК України. Постановою окружного адміністративного суду у задоволенні адміністративного позову платника відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу платника задоволено, а постанову окружного суду скасовано.

 Правова позиція 

У разі, якщо станом на день прийняття податкових повідомлень-рішень за результатами податкової перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, судове рішення у кримінальній справі, що є підставою проведення такої перевірки,  не було прийняте та не набрало законної сили, у контролюючого органу не має передбачених Податковим кодексом України підстав для прийняття спірних податкових повідомлень-рішень.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, якими платнику визначено податкове зобов'язання по податку на прибуток, зменшено суму бюджетного відшкодування, визначено податкове зобов'язання по ПДВ. Підставою прийняття даних ППР було непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позовні вимоги задоволено.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, якими платнику збільшено грошове зобов'язання з податку на додану вартість. Підставою прийняття даних ППР було непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позовні вимоги задоволено.

 Правова позиція 

Податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість має бути підтвердженим належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

Висновки про наявність мети укладання правочину, що порушує публічний порядок, може зробити лише суд в межах кримінального провадження, що має наслідком винесення вироку суду щодо конкретних суб'єктів та набуття чинності таким вироком.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, якими платнику збільшено грошове зобов'язання з податку на додану вартість та податку на прибуток. Підставою прийняття даних ППР було непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позовних вимог платника відмовлено.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, якими платнику збільшено грошове зобов'язання з податку на додану вартість та податку на прибуток. Підставою прийняття даних ППР було непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, якими платнику збільшено грошове зобов'язання з податку на додану вартість та податку на прибуток. Підставою прийняття даних ППР було непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів

Скасування свідоцтв про реєстрацію платника податку на додану вартість контрагентів після проведення господарських операцій не тягне за собою недійсність усіх угод, укладених з моменту реєстрації такої особи платником податку на додану вартість і до моменту виключення її з реєстру, та не позбавляє правового значення виданих за такими господарськими операціями податкових накладних.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику скориговано зобов’язання з податку на прибуток та з податку на додану вартість. Контролюючий орган зазначає про непідтвердження реальності операцій платника та контрагентів, помилкове незбільшення платником доходу від операцій з цінними паперами за рахунок вартості акцій, списаних платником податків на виконання рішення ДКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов платника задоволено.

 Правова позиція 

Оскільки операція із списання цінних паперів призводить до зменшення розміру активів платника податків за відсутності будь-якої компенсації, то така операція об'єктивно не здатна спричинити виникнення доходу.

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

не задоволено

 Фабула справи  Податкова звернулася до суду з позовом, в якому просила підтвердити обгрунтованість адміністративного арешту майна платника податків. Контролюючий орган обгрунтовував застосування адміністративного арешту тим, що платник податків відмовився від надання до перевірки документів, що, на думку податкової, підтверджує відмову платника від проведення позапланової виїзної документальної перевірки. Суд першої інстанції відмовив контролюючому органу від задоволення позову.

 Правова позиція 

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою про скасування рішення про застосування щодо платника штрафних (фінансових) санкцій за  порушення законодавства про використання реєстраторів розрахункових операцій. Контролюючим органом було встановлено факт реалізації платником, що перебував на спрощеній системі оподаткування, товарів, які не обліковані у встановленому порядку, зокрема, до перевірки не надано накладні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, які підтверджують рух товарно-матеріальних цінностей, чим порушено встановлений порядок обліку товарів за місцем реалізації та зберігання. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позовні вимоги задоволено частково.

 Правова позиція 

На суб'єкта підприємницької діяльності, який перебуває на спрощеній системі оподаткування та є платником єдиного податку не поширюється обов'язок щодо ведення книги обліку доходів і витрат.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток та збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість. Контролюючий орган вказує на те, що платником не підтверджено реальність здійснених господарських операцій, а контрагенти платника не можуть виконувати свої зобов’язання по укладених із платником договорах. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими не задоволено його вимоги зобов’язати контролюючий орган, що вважає питання платника такими, що не стосуються правильності застосування конкретної норми закону, надати індивідуальні податкові консультації.

 Правова позиція 

Податкова консультація, як форма оприлюднення офіційного розуміння окремих положень законодавства, що регулює податкові правовідносини, не породжує для платника податків настання будь-яких юридичних наслідків, не впливає на їхні права та обов'язки, а також не є обов'язковою для виконання.

не задоволено

 Фабула справи  Платник, що перебуває на консолідованій сплаті податку,оскаржив в адміністративному суді податкову вимогу, що надіслана до відокремленого підрозділу юридичної особи. Суд першої інстанції задовольнив  позов. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позовних вимог.

 Правова позиція 

При консолідованій сплаті податку на прибуток обов'язок як з нарахування і сплати податку філією, так і відповідальність за несплату нею узгоджених сум податкових зобов'язань протягом граничних строків, покладається на головне підприємство. У такому випадку податкова вимога щодо погашення податкового боргу надсилається до юридичної особи, а не її структурного підрозділу.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про визнання протиправним та скасування рішення, яким донараховано податок на доходи фізичних осіб у зв’язку із затримкою банком виконанням платіжного доручення платника. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Саме з поданням платником податків платіжного доручення до банку вказаний Закон пов'язує настання певних правових наслідків. Так, відповідно до пп. 16.3.1 п. 16.3 ст. 16 цього Закону нарахування пені на суму податкового боргу закінчується у день прийняття банком, що обслуговує платника податків, платіжного доручення на сплату суми податкового боргу. Оскільки момент закінчення нарахування пені визначено датою подачі платіжного документа до банку, є підстави для висновку, що саме з цим моментом, а не з датою фактичного зарахування суми до бюджету, наведена норма пов'язує погашення (сплату) податкового боргу платником податків.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позов про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику збільшено податкове зобов’язання у зв’язку з несплатою яких виник податковий борг, в результаті чого майно платника було описано в податкову заставу, яке він відчужив без згоди контролюючого органу. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції у задоволенні позову відмовлено.

 Правова позиція 

Для відчуження майна, що перебуває у податковій заставі платник повинен отримати згоду контролюючого органу.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податку подав до суду позов про зобов'язання вилучити з картки особового рахунку неправильно встановлену та нараховану пеню з податку на доходи фізичних осіб, оскілки платником було подано уточнюючий розрахунок та виправлено дані помилки. Суд першої інстанції відмовив у розгляді позову. Суд апеляційної інстанції задовольнив позов в повному обсязі.

 Правова позиція 

Позов про зобов’язання вчинити дії (вилучити з картки особового рахунку платника встановлену та нараховану пеню) є належним способом оскарження в судовому порядку нарахування пені контролюючим органом.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позов про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику збільшено податкове зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку із завищенням бюджетного відшкодування та заниженням податку на прибуток через нереальність господарських операцій платника з контрагентом . Рішенням судів першої інстанції позовні вимоги платника залишені без задоволення. Рішенням суду апеляційної інстанції скасовано рішення попередньої інстанції, позов задоволено.

 Правова позиція 

Платник може сформувати податковий кредит та валові витрати лише за результати здійснення реальних господарських операцій, підтверджених належно оформленими первинними документами.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позов про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику визначено позивачу податкові зобов'язання з акцизного збору на бензин моторний та нафтопродукти, з податку на додану вартість з товарів, ввезених на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності та застосовано штрафні санкції. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Супутні продукти переробки поряд з товарною продукцією, відходами переробки, залишками переробки входять до складу продуктів переробки, та є товарами, що утворюються внаслідок переробки.

Технологічні витрати (технологічне паливо - виділені гази (ВГ), кокс та мазут), які утворилися на проміжних етапах технологічного процесу переробки давальницької сировини не є супутніми продуктами переробки. Для переробки давальницької сировини використовуються допоміжні матеріали та добавки (природний газ, присадки до палива), використання яких передбачено умовами договорів (додатків), для досягнення якісних показників продукції. Вартість використання таких допоміжних матеріалів включена у вартість послуг з переробки нафти та виготовлених готових товарних продуктів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник оскаржив у суді першої інстанції податкове повідомлення-рішення щодо заниження суми ПДВ через видання контрагентом  платника податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову.  Суд апеляційної інстанції задовольнив позов.

 Правова позиція 

У випадку не надсилання контролюючим органом протягом операційного дня  квитанції про прийняття або неприйняття податкової накладної, така податкова накладна вважається зареєстрованою, а суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг за такою накладною, відносяться до податкового кредиту.

невідомо

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про скасування податкових повідомлень-рішень щодо визначення грошового зобов’язання в результаті неправомірного застосування пільги по земельному податку. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника податків. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Вузька специфіка поширення податкової пільги не передбачає невизначеної множинності господарюючих суб’єктів. Тобто вона не може бути застосована платником податків до затвердження Постановою Кабінетом Міністрів України переліку підприємств літакобудування, дія якої поширюється на певне коло спеціальних суб'єктів, які з моменту набрання чинності вказаним підзаконним актом повинні керуватись ним, виконувати і дотримуватись його. Лише після набрання чинності даної постанови вказані в ній суб'єкти отримали спеціальний статус, на який поширювалась дія застосування передбаченої податкової пільги.

задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду із вимогою стягнути кошти за податковим боргом платника податків. Перша та апеляційна інстанції відмовили у позовних вимогах контролюючого органу. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Податкова вимога є дійсною протягом усього терміну безперервного існування податкового боргу платника податків з моменту його утворення до моменту, зокрема, повного погашення податкового боргу платником за всіма видами податків і зборів. При цьому, грошові зобов'язання, які складають податковий борг, можуть змінюватися як кількісно, так і за видами податків. Тільки після того, як платник податків повністю погасить податковий борг, включаючи пеню, податкова вимога буде вважатись відкликаною, а у разі виникнення в майбутньому суми податкового боргу - контролюючим органом має бути виставлена нова податкова вимога.

задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними та скасування наказів і податкового повідомлення-рішення контролюючого органу прийнятих на підставі висновку про завищення суми податку на додану вартість, заявлені до бюджетного відшкодування. Суд першої інстанції відмовив у задоволені позовних вимог, суд апеляційної інстанції задовольнив вимоги платника податку. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Для отримання суми бюджетного відшкодування платник податків подає контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення такої повної суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації. До декларації додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування, копії погашених податкових векселів (податкових розписок), у разі їх наявності, та оригіналів п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій, у разі наявності експортних операцій.

При виникненні протиріч між законом та підзаконним нормативно-правовим актом, застосовуються норми закону виходячи із принципу пріоритетності норм права(закон має вищу юридичну силу порівняно з підзаконним нормативно-правовим актом).

задоволено частково

 Фабула справи  Плантик податків звернувся з позовом про визнання протиправною відмови у списанні безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок обставин непереробної сили. Судами попередніх інстанцій позовні вимоги платника було задоволено.

 Правова позиція 

Прийняття рішення про списання безнадійного боргу за наявності визначених законом підстав та їх доказів є обов’язком контролюючого органу. Відмова у прийнятті такого рішення у даному випадку є неправомірною.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків подав позов про оскарження дій конролюючого органу щодо проведення первірки з порушенням вимог при прийнятті рішень щодо призначення вказаних перевірок (вказаних у пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України). Суди попередніх інстанцій задовольнили позов платника податків та винесли рішення на його користь.

 Правова позиція 

Рішення про проведення документальної позапланової виїзної перевірки може бути прийнято лише в разі одночасної наявності таких умов: 1) належного складення і направлення на адресу платника обов'язкового письмового запиту рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення; 2) фактичного отримання платником податків такого запиту, тобто вручення запиту під підпис чи повернення поштового повідомлення про вручення такого запиту; 3) закінчення 10-денного строку від дня отримання платником податків письмового запиту; 4) ненадання платником податків письмових пояснень та документальних підтверджень по суті отриманого запиту.

Відправлення запитів кур'єрською службою є неналежним способом вручення.

У запиті необхідні повинні бути вказані фактичні підстави для висунення до платника податків вимог про надання пояснень, як-то: викладення виявлених фактів порушення податкового законодавства платником податків або контрагентами платника чи викладення інших підстав з посиланням на п.73.3 ст. чи пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 Податкового Кодексу.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду з прохання про зупинення видаткових операцій платника та забороною відчуження майна у зв’язку із перешкоджанням податковому керуючому у складанні акта опису майна через ненадання необхідних документів для здійснення опису майна у податкову заставу. Рішенням судів першої та апеляційної інстанції у задоволенні позовних вимог контролюючого органу відмовлено.

 Правова позиція 

Право податкової застави виникає в силу Закону і не потребує додаткового оформлення.

Факт складання акта про перешкоджання платником податків виконанню податковим керуючим своїх повноважень не є достатньою підставою для зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, адже повинні бути докази активної форми протидії платника здійсненню опису майна.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з проханням про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених на підставі акту виїзної планової документальної перевірки, у зв’язку з заниження податкових зобов'язань з ПДВ через наявність об’єкта, що не підлягає оподаткуванню.

 Правова позиція 

Операції з передачі платником майна на баланс інших юридичних осіб, форма власності яких не є комунальною, на утримання та у концесію без переходу права власності, не є об'єктом оподаткування податку на додану вартість.

В рамках концесійного договору виключається можливість передачі права на розпорядження об’єктом концесії як власника , адже передача об’єктів у концесію не зумовлює перехід права власності на цей об’єкт концесіонера та не припиняє права державної чи комунальної власності на ці об’єкти. 

невідомо

 Фабула справи  Платник оскаржив наказ контролюючого органу на проведення позапланової невиїзної перевірки платника податку у звязку з неподанням в установлений строк розрахунків. Суд першої та другої інстанції повністю задовольнив вимоги платника.

 Правова позиція 

Якщо податковий агент не нараховував дохід платникам, то він звільняється від обов’язку подавати податкові розрахунки у такому звітному періоді.

не задоволено
◄◄ 1 2 ►►
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію