Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій з контрагентами. Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Платник податків не несе відповідальності за порушення або недотримання законодавства контрагента.

Податкове законодавство України не ставить в залежність податковий облік (стан) певного платника податку від інших осіб, від фактичної сплати контрагентом податку до бюджету, від перебування постачальника за юридичною адресою, а також від його господарських та виробничих можливостей.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання у зв’язку з неправомірним формуванням таким платником валових витрат та податкового кредиту, шляхом відображення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позовних вимог.  

 Правова позиція 

Чинне податкове законодавство України не ставить в залежність податковий облік (стан) певного платника податку від інших осіб, від фактичної сплати контрагентом податку до бюджету, від перебування постачальника за юридичною адресою, а також від його господарських та виробничих можливостей. Питання віднесення певних сум податку на додану вартість до податкового кредиту поширюється виключно на окремо взятого платника та не залежить від розрахунків з бюджетом третіх осіб.

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку з завищенням таким платником валових витрат та податкового кредиту шляхом відображення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Чинне податкове законодавство України не ставить в залежність податковий облік (стан) певного платника податку від інших осіб, від фактичної сплати контрагентом податку до бюджету, від перебування постачальника за юридичною адресою, а також від його господарських та виробничих можливостей.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку з завищенням таким платником валових витрат та податкового кредиту шляхом відображення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.  

 Правова позиція 

Чинне податкове законодавство України не ставить в залежність податковий облік (стан) певного платника податку від інших осіб, від фактичної сплати контрагентом податку до бюджету, від перебування постачальника за юридичною адресою, а також від його господарських та виробничих можливостей.

Деякі недоліки при оформленні документів первинного бухгалтерського обліку є лише  порушенням ведення бухгалтерського обліку та не можуть  свідчити про недоведеність здійснення господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств у зв’язку з завищенням таким платником суми витрат. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Норми Податкового Кодексу не містять заборони на врахування, починаючи з другого кварталу 2011 року, збитків, які виникли до 01.01.2011, а тому, такі збитки мають вираховуватись у складі витрат поточних податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення від'ємного значення.

не задоволено

 Фабула справи  Платник оскаржив в адміністративному суді податкове повідомлення – рішення щодо нарахування йому грошового зобов’язання, яке, за висновком контролюючих органів, не було сплачено в наслідок включення платником до податкового кредиту операцій, реальність яких контролюючий орган заперечу. Суд першої інстанції відмовив у задоволені позову. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позовні вимоги.

 Правова позиція 

Чинне податкове законодавство України не ставить в залежність податковий облік (стан) певного платника податку від інших осіб, від фактичної сплати контрагентом податку до бюджету, від перебування постачальника за юридичною адресою, а також від його господарських та виробничих можливостей. Питання віднесення певних сум податку на додану вартість до податкового кредиту поширюється виключно на окремо взятого платника та не залежить від розрахунків з бюджетом третіх осіб.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із прохання про визнання незаконними та скасування податкових повідомлень рішень, винесених на підставі акту планової виїзної документальної перевірки, у звязкузв’язку з тим, що що товари, які перебувають в режимі тимчасового ввезення, не були ввезені або заявлені в іншій режим до закінчення строку тимчасового ввезення. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій. Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Законодавство не ставить в залежність право на формування податкового кредиту від податкового обліку (стану) інших осіб і фактичної сплати контрагентами податку до бюджету. Питання податкового кредиту поширюється тільки на окремо взятого платника податків і не ставить цей факт у залежність від розрахунку з бюджетом третіх осіб.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій. Суд першої інстанції задовольнив позов платника податків. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким відмовив у задоволенні позовних вимог.

 Правова позиція 

Відсутність товарно-транспортної накладної не може бути єдиною беззаперечною підставою для висновку про відсутність підтвердження реальності здійснення господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, оскільки, відповідною транспортною документацією обов'язково має бути підтверджено здійснення послуг з перевезення вантажів, а не факт придбання товару. Якщо контрагент (постачальник по ланцюгу) не виконав свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме для цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку (покупця товарів, робіт, послуг) права на відшкодування ПДВ у разі, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування і має документальне підтвердження розміру свого податкового кредиту.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі твердження здійснення платником податків нереальних господарських операцій, що призвело до неправомірного формування витрат та податкового кредиту. Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили вимоги платника податків у повному обсязі.

 Правова позиція 

Прийняття рішення про повернення (виплату) суми бюджетного відшкодування або про зарахування суми бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових періодів є правом виключно платника податків, наданим йому положеннями ст. 200 ПК України, а не обов'язком.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі твердження здійснення платником податків нереальних господарських операцій, що призвело до неправомірного формування витрат та податкового кредиту. Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили вимоги платника податків у повному обсязі.

 Правова позиція 

Оцінка змісту рекламних матеріалів, який визначається платником самостійно під час провадження ним господарської діяльності, є втручанням податкового органу у таку діяльність. В рамках здійснення податкового контролю податковий орган лише перевіряє реальність операцій з придбання рекламних товарів та послуг, наявність у платника належним чином оформлених первинних документів на підтвердження факту понесення витрат за цими операціями, однак без оцінювання доцільності такої реклами, її ефективності, впливу змістового наповнення такої реклами на результат діяльності платника.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом, у тому числі з мотивів невірного застосування положень статті 123 ПК України. Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили вимоги платника податків.

 Правова позиція 

Чинне законодавство не ставить в залежність право на формування податкового кредиту від податкового обліку (стану) інших осіб і фактичної сплати контрагентами податку до бюджету. Питання податкового кредиту поширюється тільки на окремо взятого платника податків і не ставить цей факт у залежність від розрахунку з бюджетом третіх осіб.

Визначені статтею 123 ПК України санкції застосовуються не за сам факт повторного виявлення будь-яких порушень, а за повторне вчинення протиправних діянь за обставин, передбачених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Податкового кодексу України.

Повторним у розумінні статті 123 Податкового кодексу України є визначення контролюючим органом податкових зобов'язань внаслідок вчинення одного й того самого порушення: або неподання податкової декларації, або заниження податкових зобов'язань з окремого виду податку, або завищення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість тощо. У разі повторного визначення податкових зобов'язань за вчинення різних податкових порушень (наприклад, спочатку внаслідок виявлення заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість, а згодом протягом 1095 днів через виявлення завищення суми бюджетного відшкодування) підвищений розмір відповідальності застосовуватися не повинен.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду у задоволенні адміністративного позову відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду скасовано постанову окружного адміністративного суду та прийнято нову постанову, якою позов задоволено.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Якщо контрагент (постачальник по ланцюгу) не виконав свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме для цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку (покупця товарів, робіт, послуг) права на відшкодування ПДВ у разі, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування і має документальне підтвердження розміру свого податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Позивач звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, в якій просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій та прийняти нове рішення, яким задовольнити позов щодо скасування податкової консультації з приводу можливості здійснення заліку податкового боргу зі сплати орендної плати за землю, та зобов’язати відповідача повернути частину надмірно сплаченого грошового зобов’язання позивача шляхом використання такої можливості погашення податкового боргу. Судами першої та апеляційної інстанцій в задоволенні позову було відмовлено.

 Правова позиція 

Платник податку не має права на погашення податкового боргу за рахунок суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, адже вона не є помилково та/або надміру сплаченими грошовими коштами та зараховується в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість в наступних звітних (податкових) періодах.

Податкова консультація за своїм змістом не є рішенням суб'єкта владних повноважень, а також, не має сили нормативно-правового акту та не створює і не припиняє прав чи обов'язки особи, а є лише допомогою контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону. Жодних управлінських висновків оскаржувана податкова консультація не містить, вчинити будь-які обов'язкові дії позивачу вона не приписує, та, відповідно, не порушує права, свободи та інтереси осіб у сфері публічно - правових відносин.

Податкова консультація може бути визнана недійсною виключно у випадку, якщо її зміст не відповідає законодавчим нормам або змісту відповідних податків чи зборів

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду позовні вимоги задоволено.Постановою апеляційного адміністративного суду скасовано постанову окружного адміністративного суду та прийнято нове рішення про відмову у задоволенні позову.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою   апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Якщо контрагент (постачальник по ланцюгу) не виконав свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме для цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку (покупця товарів, робіт, послуг) права на відшкодування ПДВ у разі, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування і має документальне підтвердження розміру свого податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, в задоволенні позовних вимог відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду скасовано постанову окружного адміністративного суду та прийнято нову, якою позов задоволено.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість. Контролюючий орган стверджує, що платник та контрагенти при вчиненні правочинів діяли з метою, яка є завідомо суперечною інтересам держави та суспільства з метою отримання неправомірної податкової вигоди. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит  та зменшення оподатковуваного доходу на суму витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою використання у господарській діяльності, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку.  

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником податкового кредиту з податку на додану вартість. Контролюючий орган стверджує, що платник та контрагенти вчиняли нікчемні правочини з метою отримання неправомірної податкової вигоди, а платником не підтверджено реальність здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит   є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою використання у господарській діяльності, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку.  

Порушення контрагентами норм Закону України „Про податок на додану вартість" (чинного на момент здійснення спірних операцій)  породжує негативні наслідки саме для цих підприємств і не може впливати на право платника на бюджетне відшкодування податку на додану вартість.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість. Контролюючий орган стверджує, що платником не підтверджена реальність здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит  та зменшення оподатковуваного доходу на суму витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою використання у господарській діяльності, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку.  

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість. Контролюючий орган стверджує, що платником не підтверджена реальність здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит  та зменшення оподатковуваного доходу на суму витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою використання у господарській діяльності, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку.  

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість. Контролюючий орган стверджує, що платником не підтверджена реальність здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю. Постановою апеляційного адміністративного скасовано постанову окружного адміністративного суду та прийнято нову постанову, якою позов задоволено.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит  та зменшення оподатковуваного доходу на суму витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою використання у господарській діяльності, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку.  

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення про нарахування суми податкового зобов’язання з ПДФО. Контролюючий орган зазначає, що платником в момент нарахування відсотків власникам облігацій та їх виплати фізичним особам не нараховувався та не сплачувався податок з доходів фізичних осіб.

 Правова позиція 

У разі якщо платник виплачує відсотки власникам облігацій фізичним особам, він зобов'язаний відповідно до норм Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», чинного на момент виникнення спріних правовідносин,  нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету податок з доходів фізичних осіб.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючим органом за наслідками проведення податкової перевірки, посилаючись на  заниження платником збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод через відсутність дозволу на спеціальне водокористування. Платник стверджує про порушення контролюючим органом порядку проведення перевірки. Постановою окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду від скасовано постанову окружного адміністративного суду та прийнято нову постанову, якою позов задоволено.

 Правова позиція 

При реорганізації державного підприємства його права та обов’язки (в тому числі і дозвіл на спеціальне використання води) переходять до правонаступника.

У випадку, коли податкова перевірка здійснюється із порушеннями законодавства, що полягають у надісланні повідомлення про проведення перевірки неналежному платнику, відсутності плану-графіку проведення перевірок, порушення вказаного у наказі строку проведення перевірки, така перевірка є незаконною, як і ППР, прийняте за наслідком її проведення.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з ПДВ, наявністю недоліків у первинних документах та ознак фіктивності контрагентів. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду позов задоволено чатсково.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до валових витрат.

Підставою для виникнення у платника права для включення до валових витрат сум за вчиненими господарськими операціями є факт реального здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення відповідних операцій належним чином складеними первинними документами, які містять достовірні відомості про їх обсяг та зміст.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з ПДВ, непідтвердження реальності здійснюваних госопдарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду позов задоволено.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до валових витрат.

Чинне законодавство не ставить в залежність право на формування податкового кредиту від податкового обліку (стану) інших осіб і фактичної сплати контрагентами податку до бюджету. Питання податкового кредиту поширюється тільки на окремо взятого платника податків і не ставить цей факт у залежність від розрахунку з бюджетом третіх осіб.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з ПДВ, непідтвердження реальності здійснюваних госопдарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суд, у задоволенні позову відмовлено.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до валових витрат.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, якими визначено податок на доходи фізичних осіб та податок і штрафні (фінансові) санкції по орендній платі з фізичних осіб у зв’язку із непідтвердженням формування валових витрат та податкового кредиту. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позов задоволено.

 Правова позиція 

Формування валових витрат повинно бути підтверджено належним чином оформленими первинними документами (накладні на придбання товару, чеки РРО постачальників, платіжні документи на оплату товару, квитанції та інші платіжні документи)

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про визнання нечинним податкового повідомлення рішення щодо збільшення податку на прибуток та податку на додану вартість у зв’язку з необґрунтуванням рівня договірної ціни та не підтвердженням відповідності договірної ціни рівню звичайних цін. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Інформацію про інвентаризаційну вартість нежитлового приміщення не є тією інформацією, яку законодавець визначив, як передбачену підпунктом 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу підставу для проведення документальної позапланової виїзної перевірки.

Інформація, надана торгово-промисловою палатою, є лише консультативною, створена без огляду об'єктів, на основі вибірки з преси. Такі дані визначені на основі цін пропозицій і носять орієнтовний характер, так як не є цінами фактичних угод і можуть відрізнятися від наведених в залежності від терміну оренди, договірних відносин, технічних, конструктивних параметрів приміщень, оздоблення, тощо.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень, якими визначено податкове зобов'язання  з податку на прибуток та податку на додану вартість у зв’язку із заниженням сум податків у зв’язку із формування податкового кредиту та валових витрат за результатами господарських операцій, що мали нереальних характер. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги платника залишено без задоволення. Рішенням суду апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції, позов задоволено.

 Правова позиція 

Чинне законодавство не ставить в залежність право на формування податкового кредиту від податкового обліку (стану) інших осіб і фактичної сплати контрагентами податку до бюджету. Питання податкового кредиту поширюється тільки на окремо взятого платника податків і не ставить цей факт у залежність від розрахунку з бюджетом третіх осіб.

Правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування витрат та податкового кредиту з ПДВ наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів/робіт/послуг, що пов'язані з рухом активів, зміною зобов'язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, а не лише оформлення відповідних документів або рух грошових коштів на рахунках платників податку.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень, якими визначено податкове зобов'язання  з податку на прибуток та податку на додану вартість у зв’язку із заниженням сум податків у зв’язку із формування податкового кредиту та валових витрат за результатами укладення правочинів, що суперечать інтересам держави та суспільства. Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Рішенням суду апеляційної інстанції змінено рішення суду першої інстанції, позов задоволено частково.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість, мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність здійснення господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся з позовом до суду про визнання бездіяльності контролюючим органом протиправною, стягнення помилково сплаченого податку та повернення цих коштів. Платник в результаті господарської діяльності отримував збитки, тому за останні 4 квартали платник декларував від’ємне значення об'єкту оподаткування, хоча згодом помилково спрямував власні кошти до Державного бюджету. Платник звернувся до контролюючого органу із заявою про повернення помилково сплачених коштів. Рішення першої та другої інстанції – задоволено у вимогах платника.

 Правова позиція 

Для повернення надмірно чи помилково сплачених коштів платник повинен звернутися до контролюючого органу із письмовою заявою протягом 1095 днів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення щодо нарахування грошового зобов’язання з податку на додану вартість у наслідок порушення таким платником вимог застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ сільськогосподарської діяльності, що призвело до заниження податкового зобов’язання. Окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким відмовив у задоволенні позову.

 Правова позиція 

У податкового органу відсутні підстави для застосування будь-яких негативних наслідків до платника фіксованого сільськогосподарського податку, який, також, застосовує спеціальний режим оподаткування ПДВ сільськогосподарської діяльності, у разі недотримання останнім норм земельного законодавства щодо реєстрації договорів оренди земельних ділянок, якщо при цьому дотримано вимог податкового законодавства. При цьому, сільськогосподарська продукція рослинництва, вирощена платником фіксованого сільськогосподарського податку на будь-яких використовуваних ним земельних ділянках, у тому числі орендованих, незалежно від стану державної реєстрації відповідних орендних договорів, не може оподатковуватися за іншими правилами, ніж у режимі фіксованого сільськогосподарського податку.

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення щодо нарахування йому грошового зобов’язання з податку на додану вартість у наслідок неправомірного формування таким платником податкового кредиту шляхом включення сум податку сплаченого за операціями, які не мали реального характеру, на підставі неналежних первинних документів. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким позов задовольнив.

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами. Тягар доведення неправомірності дій платника щодо заниження податкового зобов’язання лежить на контролюючому органі, за умови подання платником всіх необхідних первинних документів.

Окремі неточності в первинних документах не впливають на реальність господарських операцій з надання послуг, та не є підставою для позбавлення позивача права на формування податкового кредиту.

Платник податків не може нести відповідальність за порушення, допущені його контрагентом. Невиконання контрагентами платника своїх зобов'язань щодо сплати податку на додану вартість до бюджету має негативні наслідки лише щодо цієї особи і платника податку не може бути позбавлений права на податковий кредит та відшкодування сум податку на додану вартість у разі, якщо він виконав усі вимоги чинного законодавства та має документальні підтвердження розміру податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень щодо нарахування йому грошових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, у зв’язку з завищенням таким платником розміру податкового кредиту та валових витрат, шляхом включення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким позов задовольнив.

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами. Тягар доведення неправомірності дій платника щодо заниження податкового зобов’язання лежить на контролюючому органі, за умови подання платником всіх необхідних первинних документів.

Платник податків не може нести відповідальність за порушення, допущені його контрагентом. Невиконання контрагентами платника своїх зобов'язань щодо сплати податку на додану вартість до бюджету має негативні наслідки лише щодо цієї особи і платника податку не може бути позбавлений права на податковий кредит та відшкодування сум податку на додану вартість у разі, якщо він виконав усі вимоги чинного законодавства та має документальні підтвердження розміру податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень щодо нарахування йому грошових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, у зв’язку з завищенням таким платником розміру податкового кредиту та валових витрат, шляхом включення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами. Тягар доведення неправомірності дій платника щодо заниження податкового зобов’язання лежить на контролюючому органі, за умови подання платником всіх необхідних первинних документів.

Платник податків не може нести відповідальність за порушення, допущені його контрагентом. Питання податкового кредиту поширюється тільки на окремо взятого платника податків і не ставить цей факт у залежність від розрахунку з бюджетом третіх осіб.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими задоволено вимоги платника стосовно скасування податкових повідомлень-рішень контролюючого органу, прийнятих на підставі висновку про порушення платником вимог формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибутку за результатами господарських операцій, що характеризуються фіктивністю.

 Правова позиція 

Чинне законодавство не ставить в залежність право на формування податкового кредиту від податкового обліку (стану) інших осіб і фактичної сплати контрагентами податку до бюджету. Питання податкового кредиту поширюється тільки на окремо взятого платника податків і не ставить цей факт у залежність від розрахунку з бюджетом третіх осіб.

Норми Податкового кодексу України не передбачають обмежень у часі з огляду на час проведення попередньої оплати, а саме не обмежують платника податку на додану вартість провести відповідне коригування сум податкових зобов’язань за результатами податкового періоду та надіслання отримувачу розрахунку коригування податку, а також відображення у складі податкової декларації за звітний податковий період результатів перерахунку податкових зобов'язань і податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень контролюючого орагну якими йому було збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість та збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств. Контролюючі органи зазначають, що в результаті проведеної перевірки платника було виявлено факти заниження ним податку наприбуток, та занижено податок на додану вартість. Постановою суду першої інстанції позов задоволено. Ухвалою суду апеляційної інстанції постанову суду першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

Чинне законодавство не ставить в залежність право на формування податкового кредиту від податкового обліку (стану) інших осіб і фактичної сплати контрагентами податку до бюджету. Питання податкового кредиту поширюється тільки на окремо взятого платника податків і не ставить цей факт у залежність від розрахунку з бюджетом третіх осіб.

Господарські операції платників податків мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків вернувся до суду з позовом про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, за яким платнику було скасовано частину суми, заявленої до бюджетного відшкодування, оскільки платник має обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів). Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, в задоволенні позовних вимог було відмовлено. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Основним критерієм віднесення матеріальних цінностей (будинків, споруд, машин, устаткування, витрат на поліпшення, модернізацію цих об'єктів) до основних фондів в контексті положень пункту 200.5 статті 200 Податкового кодексу України є введення їх в експлуатацію та відображення у бухгалтерському обліку  на  рахунку 10 "Основні засоби".

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до адміністративного суду з позовом про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податку внаслідок відмовили платником  у допуску до проведення перевірки та недопущення працівників податкового органу для їх проведення. Судом першої інстанції підтверджено правомірність та обґрунтованість адміністративного арешту майна платника. Судом апеляційної інстанції прийнято нову, якою в задоволенні подання відмовлено.

 Правова позиція 

Попередження платника податків про проведення перевірки є обов'язковою умовою для допуску посадових осіб контролюючого органу до її проведення. Недодержання такої вимоги порушує права платника податків, зокрема право бути присутнім під час проведення документальної планової невиїзної перевірки.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з проханням про визнання протиправним та скасування рішення про відмову у прийнятті податкової декларації, у зв’язку з тим, що платником не було подано додатків до податкової декларації, що є її обов’язковим елементом та її заповнено всупереч законодавчо визначених правил. Рішенням судів попередніх інстанцій вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

У разі незазначення конкретного порушення платником вимог, визначених в пунктах 48.3 та 48.4 статті 48 ПК України, рішення контролюючого органу про відмову у прийнятті податкової декларації є нечинним.

У разі пропущення строку на відмову контролюючим органом у прийняті податкової звітності, остання вважається такою, що була прийнята контролюючим органом.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними дій щодо проведення зустрічної звірки, заборону вчинення дій та зобов'язання вчинити дії контролюючим органом на підставі висновку про те, що правочини, укладені з контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків третіх осіб. Рішення суду першої інстанції про часткове задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Висновки акта про неможливість проведення зустрічної звірки не можуть бути підставою для внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість. Якщо висновки такого акта є помилковими, контролюючий орган зобов'язаний вилучити з інформаційної бази даних інформацію, внесену на підставі акта про неможливість проведення зустрічної звірки.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про заниження податку на прибуток та неправомірність формування платником податкового кредиту. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Факт здійснення господарських операцій має підтверджуватися належним чином оформленими первинним документами бухгалтерського обліку.

Чинне законодавство не ставить в залежність право на формування податкового кредиту від податкового обліку (стану) інших осіб і фактичної сплати контрагентами податку до бюджету. Питання податкового кредиту поширюється тільки на окремо взятого платника податків і не ставить цей факт у залежність від розрахунку з бюджетом третіх осіб.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про звільнення активів та його структурних підрозділів, які перебувають у податковій заставі, з податкової застави та подання до Державного реєстру обтяжень рухомого майна заяви про припинення обтяжень. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Перелік підстав для звільнення майна з податкової застави не включає ліквідацію підприємства, не пов'язану з процедурою банкрутства. В чинному законодавстві відсутні підстави для скасування податкової застави.

задоволено

 Фабула справи  Платник податку подав до суду позов про зобов'язання зменшити недоїмку з податку на прибуток по обліковій картці платника, оскільки платником було подано уточнюючий розрахунок та виправлено помилки. За результатами звірки між платником та контролюючим органом, платник дізнався про відображення в картці обліку даних щодо зменшення пені, замість основного платежу -податку на прибуток. Контролюючий орган відмовився здійснювати коригування даних обліку за заявою платника. Суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позов платника податків.

 Правова позиція 

Першочергово у платника податку виникає грошове зобов'язання, а пеня нараховується в разі його непогашення у встановлений законом строк на суму податкового боргу.

Уточнюючий розрахунок, поданий позивачем у встановлені строки, є підставою для внесення змін до облікової картки.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючими органами у зв’язку з ти, що позивач, який перебував на спрощеній системі оподаткування, не зареєструвався платником ПДВ, внаслідок чого було занижено суму податку на додану вартість. Постановою суду першої істанції позов було задоволено частково. Апеляційним судом було скасовано рішення суду першої інстанції  в частині задоволення позовних вимог, в цій частині прийнято нову постанову, якою в задоволенні позову відмовлено.

 Правова позиція 

Обсяг оподатковуваних операцій за пунктом 181.1 статті 181 ПК України визначається починаючи з періоду переходу на загальну систему оподаткування.

задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію