Податкова судова практика

 Фабула справи  Між нерезидентом (Кредитор) та ТОВ «Укртрансгруп 2005» (Позичальник) укладено кредитний договір, за умовами якого Кредитор надає Позичальнику кредит у вигляді кредитної лінії з лімітом заборгованості у встановленій сумі. Нерезидент (Кредитор), ТОВ «Укртрансгруп 2005» (Попередній позичальник) та платник податків (Позичальник) уклали додаткову угоду до кредитного договору (про заміну позичальника), за умовами якого Попередній позичальник передає, а Позичальник приймає всі права та обов'язки за Договором, між Кредитором і Попереднім позичальником. В ході документальної планової виїзної перевірки платника податків з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства, з питань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період відповідно до затвердженого плану (переліку питань) документальної перевірки. В результаті перевірки контролюючим органом було складено акт та прийнято податкові повідомлення-рішення, Платник податків, не погоджуючись із рішеннями контролюючого органу, подав адміністративний позов до суду, в якому просить їх скасувати.

 Правова позиція 

1. Термін «бенефіціарний власник доходу» є скоріше економічною категорією і при визначені статусу бенефіціарного власника, зокрема, має аналізуватись і фінансова звітність отримувача доходу. Кінцевий термін для складання та надання фінансової звітності може встановлюватися до 31 грудня року, наступного за звітним. Отже на момент виплати доходу можуть бути відсутні документи за поточний рік і при виникненні спору із податковим органом платник податку вправі надавати будь-які додаткові документи і докази, в тому числі, які були відсутні на момент виплати і були отримані платником в майбутньому.

2. право на застосування зменшеної ставки податку, передбачену відповідним міжнародним договором України, виникає, за умови одночасного виконання таких вимог:

- нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України;

- нерезидентом надано довідку (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

- нерезидент є бенефіціарним власником доходу.

Для визначення особи як фактичного отримувача доходу, така особа повинна володіти не тільки правом на отримання доходу, але повинна бути і особою, яка визначає подальшу економічну долю доходу.

Тобто, коли отримувач процентів має право отримувати вигоду та визначати подальшу економічну долю доходу і не пов'язаний договірними або юридичними зобов'язаннями щодо перерахування такого доходу іншій особі, отримувач є бенефіціарним власником доходу.

задоволено

 Фабула справи  Платник податку звернувся до суду з позовом про оскарження рішень комісії ДФС про відмову в реєстрації податкових накладних в ЄРПН та із вимогою зобов’язати контролюючий орган зареєструвати відповідні податкові накладні. Комісія ДФС як на підставу для відмови у реєстрації податкових накладних вказала на подання платником копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

 Правова позиція 

1) Комісія ДФС України приймає рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН на тій підставі, що платником податку надано копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування, зокрема, якщо платником не надано копії первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки фактури/інвойси, акти приймання передавання товарів (робіт, послуг), а також відсутність розрахункових документів, банківських виписок з особових рахунків.

не задоволено

 Фабула справи  За результатами перевірки наданих декларантом  до митного оформлення документів, працівниками митного поста було  складено картку відмови у пропуску на митну територію України транспортного засобу та виставочних зразків за книжкою А.Т.А. Причиною цього послугувало те, що товари, задекларовані згідно книжки А.Т.А. як виставкові зразки, не могли бути ідентифіковані як товари призначені для демонстрації на відповідному заході (через відсутність відомостей або документів, офіційного запрошення до участі та/або реєстрація як учасника заходу, які б свідчили про проведення такого заходу та участь у ньому цих товарів), а також через те, що громадянином України при митному оформленні товарів та транспортного засобу було надано паспорт громадянина України без відмітки консульської установи про взяття на консульський облік, що свідчить про те, що він не зареєстрований та не проживає за межами території тимчасового ввезення, що є порушенням ввезення товарів на територію України на умовах Стамбульської Конвенції Про тимчасове ввезення. Не погодившись з висновками митного органу, підприємство-декларант звернулося із позовом до митного органу про визнання протиправними та скасування картки відмови у прийнятті митної декларації, та зобов’язання вчинити дії, а саме зобов’язати митний орган здійснити митне оформлення товару, задекларованого за книгою  A.T.A. відповідно до умов митного режиму тимчасового ввезення.

 Правова позиція 

Підтвердження особи закордонним паспортом громадянина України чи паспортом громадянина України без відмітки консульської установи про взяття на консульський облік (відмітка свідчить про те, що особа зареєстрована та проживає за межами території тимчасового ввезення) може бути підставою для відмови у митному оформленні відповідно до заявленого митного режиму тимчасового ввезення.

Транспортні засоби, які тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-резидентами в службових цілях, а не для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів через митний кордон України, не відносяться до транспортних засобів комерційного призначення. Митне оформлення таких транспортних засобів здійснюється згідно із частиною третьою статті 380 Митного кодексу України.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію