Податкова судова практика

 Фабула справи  Публічне акціонерне товариство також звернулося з листом про надання індивідуальної податкової консультації до контролюючого органу приводу віднесення до об’єкту оподаткування рентною платою виключно видобутий обсяг корисних копалин та товарний продукт, що пройшов первинну переробку. У відповідь контролюючий орган надав податкову консультацію, у якій зазначив, що утворена продукція у вигляді магнетитових концентратів є товарною продукцією гірничого підприємства, а тому підлягає оподаткуванню рентною платою за користування надрами для користування корисними копалинами. Не погоджуючись, із такою позицією контролюючого органу платник звернувся до суду з приводу скасування індивідуальної податкової консультації. Постановою суду першої інстанції, залишену без змін ухвалою суду апеляційної інстанції позовні вимоги задоволено. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Суд дійшов до висновку, що первинної переробки не належить сировина, яка збагачена фізико-хімічним методом з якісною зміною мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури та продукція, що пройшла операції агломерації/грудкування руди з термічною обробкою, агломерацію та збагачення фізико-хімічними методами.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарження  рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі висновку про порушення платником вимог ведення касових операцій у національній валюті. 

 Правова позиція 

Внесення готівкових коштів в якості розмінної монети та їх видача не може вважатися витрачанням таких коштів. Складання авансового звіту у випадку повернення підзвітних коштів без їх витрачання чинним законодавством України не передбачено.Чинним законодавством України також не встановлено, що не заповнення касової книги є беззаперечним доказом не оприбуткування та/або несвоєчасного оприбуткування готівки платником податку у разі проведення ним готівкових розрахунків із застосуванням РРО та здійснення обліку таких готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО. Натомість внесення запису до касової книги має формальне облікове значення вже оприбуткованих коштів.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень контролюючого органу, що прийняв їх на підставі висновку про порушення вимог формування платником податків складу витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з ПДВ.

 Правова позиція 

Підставою для виникнення у платника податків права на формування складу витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість є факт реального здійснення господарських операцій з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення відповідних операцій належним чином складеними первинними документами, які містять достовірні відомості про їх обсяг та зміст. Наявність таких первинних документів є беззаперечною умовою відхилення доводу контролюючого органу про фіктивність господарських операцій платника податків, що ґрунтується на висновку акту перевірки та акту про неможливість проведення зустрічної звірки контрагентів платника.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника податків щодо скасування податкових повідомлень-рішень, що прийняті контролюючим органом з підстав непідтвердження платником реальності господарських операцій за договорами з його контрагентами.

 Правова позиція 

Правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на включення витрат підприємства до валових витрат наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг), що пов’язані з рухом активів, зміною зобов’язань чи власного капіталу платника, відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, а також підтверджені належним чином оформленими первинними документами.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податку на доходи фізичних осіб подав позовну заяву до контролюючого органу про скасування податкового повідомлення-рішення, прийнятого на основі висновків контролюючих органів про невідображення у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податку, неутримання податку на доходи фізичних осіб. Постановою суду першої інстанції, залишеною без змін ухвалою апеляційного суду, адміністративний позов задоволено. В касаційній скарзі відповідач (контролюючий орган), посилаючись на порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить їх скасувати та ухвалити нове судове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

 Правова позиція 

Нарахування, утримання та сплату податку на доходи фізичних осіб здійснює податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь таких платників податку.

Якщо факт перебування фізичної особи у трудових правовідносинах з роботодавцем, у тому числі і факт нарахування та виплати їй заробітної плати чи іншої винагороди відсутній, то за таких обставин у спірних правовідносинах цей роботодавець не виконує функцій податкового агента, відтак обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб у нього відсутній, а відповідно і відсутній обов'язок подавати контролюючому органу відомості про оподаткування доходів окремого платника податку, у тому числі відображати у податковому розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такого платника податку.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся з позовом до адміністративного суд, в якому просив скасувати податкове повідомлення-рішення, прийняте внаслідок порушення платником граничного строку сплати грошового зобов'язання з податку на додану вартість через зміну контролюючим органом призначення податкового платежу платника. Судами першої та апеляційної інстанцій позовні вимоги платника  задоволено.

 Правова позиція 

На момент нарахування і сплати позивачем податкового зобов`язання з податку на додану вартість у податкового органу були відсутні повноваження змінювати призначення платежу, який було самостійно визначено платником податків у платіжних доручення під час виконання ним свого обов'язку при сплаті сум податкових зобов'язань з відповідного податку, та направляти суми на погашення податкового боргу за інший податковий період.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду із вимогою скасування податкових повідомлень-рішень щодо донарахування суми податку на прибуток та податку на додану вартість, що обумовлено тим, що в ході перевірки документально не підтверджено реальність здійснення платником господарських операцій та не підтверджено зв'язок понесених на користь вказаного суб'єкта господарювання витрат з господарською діяльністю позивача. Постановою суду першої інстанції, залишеною без змін ухвалою суду апеляційної інстанції, адміністративний позов задоволено.  

 Правова позиція 

Підставою для виникнення у платника права на податковий кредит з податку на прибуток та податку на додану вартість є факт реального здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, що спричиняє зміни майнового стану платника податків, а також оформлення відповідних операцій належним чином складеними первинними документами, які містять достовірні відомості про їх обсяг та зміст.

Підтверджені податковими накладними та іншими належним чином оформленими, документами первинного бухгалтерського обліку господарські операції платника із контрагентами є підставою правомірного формування платником податкового кредиту

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з оскарженням дій посадових осіб контролюючого органу щодо неприйняття податкової декларації та з вимогою зобов’язати контролюючий орган прийняти декларацію датою її фактичного отримання. Контролюючий орган мотивував відмову в прийнятті декларації відсутністю на додатку до декларації підпису посадової особи платника та печатки платника податку. 

 Правова позиція 

Задоволення судом позовних вимог щодо визнання протиправною відмови прийняти податкову декларацію означає, що відповідне рішення не створило жодних правових наслідків, а податкова декларація є поданою вчасно на підставі пункту 49.13 статті 49 ПК України. У такому разі обов'язок платника податків щодо своєчасного подання податкової декларації є виконаним належним чином, а його порушені права цілком відновленими.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з оскарженням дій посадових осіб контролюючого органу щодо неприйняття податкової декларації та з вимогою зобов’язати контролюючий орган прийняти декларацію датою її фактичного отримання. Контролюючий орган мотивував відмову в прийнятті декларації відсутністю на додатку до декларації підпису посадової особи платника та печатки платника податку. Суд першої та апеляційної інстанції задовольнив позов частково в частині визнання протиправною відмови в прийнятті податкової декларації.

 Правова позиція 

Задоволення судом позовних вимог щодо визнання протиправною відмови прийняти податкову декларацію означає, що відповідне рішення не створило жодних правових наслідків, а податкова декларація є поданою вчасно на підставі пункту 49.13 статті 49 ПК України. У такому разі обов'язок платника податків щодо своєчасного подання податкової декларації є виконаним належним чином, а його порушені права цілком відновленими.

Вимога щодо зобов'язання відобразити контролюючим органом показники (дані) податкової декларації платника з податку на додану вартість з додатками в електронних базах даних податкової звітності, у тому числі в картці особового рахунку, є похідною вимог про визнання протиправною відмови у прийнятті декларації з ПДВ, та на стадії розгляду питання про визнання протиправною відмови у прийнятті декларації є передчасною.

не задоволено

 Фабула справи  Платник оскаржив в адміністративному суді податкове повідомлення-рішення та податкову вимогу щодо погашення податкового боргу, що виник внаслідок своєчасного ненарахування платником єдиного внеску. Платник мотивує свої дії тим, що кошти щодо забезпечення працівників та членів їх сімей квитками на безкоштовний проїзд не є базою для нарахування ЄСВ. Судами першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Базою для нарахування єдиного внеску є заробітна плата платника податку, до складу якої не входять пільги працівникам, гарантовані спеціальним законом (в даному випадку статтею 16 Закону України “Про залізничний транспорт”).

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову платника податків. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким задовольнив позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Підставою для виникнення у платника права на податковий кредит податку на додану вартість є факт реального здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення відповідних операцій належним чином складеними первинними документами, які містять достовірні відомості про їх обсяг та зміст.

Посилання на неможливість проведення зустрічної звірки постачальника з питань їх взаємовідносин з контрагентами, не може вважатися беззастережним та безперечним доказом на підтвердження доводів контролюючого органу про фіктивність спірних господарських операцій.

Платник податків не несе відповідальності за порушення або недотримання законодавства контрагента.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій. Судами попередніх інстанцій відмовлено у задоволенні позовних вимог платника.

 Правова позиція 

Підставою для виникнення у платника права на податковий кредит податку на додану вартість є факт реального здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення відповідних операцій належним чином складеними первинними документами, які містять достовірні відомості про їх обсяг та зміст.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених з підстав заниження платником рівня звичайних цін. Такий висновок було зроблено контролюючим органом при порівнянні цін на товари, зазначені у відповідях декількох платників, наданих на запити контролюючого органу.Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Для визначення звичайної ціни закладено основний принцип - порівняння у співставних умовах. При цьому порядок визначення звичайної ціни за методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) регламентований пунктом 39.4 статті 39 ПК України, в межах якого та за передбаченими цим пунктом правилами контролюючий орган зобов'язаний діяти при визначенні рівня звичайних цін.

Висновок стосовно заниження рівня звичайної ціни не може базуватися лише на наданих на запити відповідях декількох платників. Контролюючому органу необхідно провести дослідження ринку, а також використовувати офіційні джерела інформації у відповідноті до пп. 39.11 Податкового кодексу України.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимогу платника податків стосовно скасування податкового повідомлення-рішення контролюючого органу. Таке повідомлення-рішення, зокрема, містить доводи контролюючого органу про заниження вартості оренди приміщення, яке є власністю платника, що в свою чергу свідчить про відсутність мети отримання доходу.

 Правова позиція 

Використання контролюючим органом в якості звичайних цін для порівняння, що мають великі розбіжності в часі, для складання результатів перевірки є недоцільним. Тому, податкові повідомлення-рішення, прийняті на основі таких результатів, є неправомірними та підлягають скасуванню, під час їх оскарження.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими за вимогою платника податків скасовано податкові повідомлення-рішення, прийняті, зокрема, з причин порушення платником податківпорядку визначення бази оподаткування в разі постачання товарів. 

 Правова позиція 

Використання контролюючим органом неофіційних джерел інформації в порушення п. 39.11 ст.39 ПК України, як доводів щодо невідповідності звичайної ціни рівню ринкових, є непереконливим. Тому, податкові повідомлення-рішення, прийняті на основі таких висновків, є неправомірними та підлягають скасуванню, під час їх оскарження.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій, визнання протиправними дій контролюючого органу щодо порядку проведення перевірки та оформлення результатів перевірки, оскільки платника не було ознайомлено з наказом про проведення перевірки, перевірку продовжено на більший строк, ніж передбачено законодавством, на перевірку прибули особи, які не зазначені в наказі. Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Платник податків, який вважає порушеним порядок та підстави призначення податкової перевірки щодо нього, має захищати свої права шляхом не допуску посадових осіб контролюючого органу до такої перевірки. Якщо ж допуск до проведення перевірки відбувся, в подальшому предметом розгляду в суді має бути лише суть виявлених порушень податкового та іншого законодавства, дотримання якого контролюється контролюючими органами.

Саме на етапі допуску до перевірки платник податків може поставити питання про необґрунтованість її призначення та проведення, реалізувавши своє право на захист від безпідставного та необґрунтованого здійснення податкового контролю щодо себе. Водночас, допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні податкової перевірки.

Позови платників про оскарження рішень (у тому числі наказів про призначення перевірки), дій або бездіяльності контролюючих органів щодо призначення та/або проведення перевірок можуть бути задоволені лише в тому разі, якщо до моменту винесення судового рішення не відбулося допуску посадових осіб контролюючого органу до спірної перевірки.

Підставою для виникнення у платника податку права на формування податкового кредиту є факт реального здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення відповідних операцій належним чином складеними первинними документами, які містять достовірні відомості про їх обсяг та зміст.

Оскільки фізична особа - підприємець є платником єдиного податку, а тому його дохід, отриманий від здійснення підприємницької діяльності, не включається в загальний оподатковуваний дохід платника податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом 165.1.36 пункту 165.1 статті 165 ПК України.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку з неправомірним формуванням таким платником податкового кредиту. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Податкове законодавство не обмежує право платника податку заявити до повернення суму бюджетного відшкодування часовими межами певного податкового періоду, та не ставить право платника податку на отримання податкової вигоди в залежність від того, в якому звітному податковому періоді у платника виникло право на податковий кредит у розмірі суми бюджетної заборгованості.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, яким йому нараховані грошові зобов’язання з податку на додану вартість у зв’яку з завищенням таким платником податкового кредиту та валових витрат шляхом включення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги частково та скасував податкове повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

З метою підтвердження реальності спірних господарських операцій, необхідно дослідити зміст господарських операцій, наявність або відсутність та причини відсутності первинних документів (товарно - транспортних накладних, подорожніх листів, актів прийому-передачі, рахунки - фактури, відповідні сертифікати, тощо), наявність у сторін спеціальної податкової правосуб'єктності, фактичне здійснення оподатковуваних операцій постачальником на користь покупця, наявність у останнього умов для здійснення господарської діяльності або навпаки відсутність майна, складських приміщень, обладнання та виробничих потужностей, в т.ч. орендованих, а також трудових ресурсів, тощо, в т.ч. із) залученням третіх осіб, на момент укладення і вчинення спірних правочинів.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення, яке контролюючий орган, на думку платника, не мав права надсилати. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкове повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

 Правова позиція 

Складання та надсилання платнику податків податкового повідомлення-рішення за податковими зобов'язаннями платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена рішенням суду, забороняється до набрання законної сили рішенням суду у справі або винесення постанови про закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення, винесених за результатами документальної планової виїзної перевірки, під час якої не було надано документи, що свідчать про реальність отриманих послуг та не додано до перевірки територіальне розміщення об'єкту, який охороняється, його площа, розташування, адреса, власником якого є платник. Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Послуги охорони приміщення підлягають включенню до витрат операційної діяльності собівартості наданих послуг відповідно до ст. 138 Податкового кодексу України (за чинним на час спірних відносин законодавством).

Право на податковий кредит виникає саме у випадку наявності зареєстрованої належним чином податкової накладної. Відсутність права на податковий кредит пов'язана з відсутністю зареєстрованої податкової накладної.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з адміністративним позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб, оскільки він, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, не сплатив податкове зобов’язання, яке підлягало сплаті у зв’язку з тим, що такий платник перевищив встановлений ліміт обсягу господарських операцій для сплати єдиного податку. Суд першої інстанції задовольнив позов частково та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги податкової інспекції.

 Правова позиція 

Для обрахування розміру виручки платника, контролюючий орган має включати до такого розміру лише ті доходи, які були фактично отримані платником. У разі якщо такі розміри перевищили встановлені ліміти, контролюючий орган повинен нарахувати грошове зобов’язання платнику.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток у зв’язку з заниженням таким платником податкового зобов’язання шляхом завищення суми витрат. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

З метою податкового обліку, платник податку за своїм вибором здійснює оцінку вибуття запасів за одним з таких методів бухгалтерського обліку, визначених у відповідному стандарті: ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої вартості однорідних запасів; вартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу запасів (виключно для запасів, що реалізуються через роздрібну    торгівлю). Для всіх одиниць податкового обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів. У разі обрання платником податку методу оцінки вартості вибуття запасів, зміна такого методу протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється.

Витрати на страхування орендованого майна не повинні включатися до складу валових витрат підприємства.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, у зв’язку з завищенням таким платником валових витрат та податкового кредиту шляхом відображення господарських операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову.

 Правова позиція 

Право на нарахування податкового кредиту обумовлюється наявністю факту придбання платником податку товарів, робіт, послуг, основних фондів, нематеріальних активів, в ціні яких платником податку-покупцем сплачений (нарахований) податок на додану вартість, та їх використання у власній господарській діяльності.

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому було нараховані грошові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’язку з відображенням таким платником операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

 Правова позиція 

Правильність податкового обліку залежить від наявності належним чином оформлених первинних документів, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення. Підставою для виникнення у платника права нам податковий кредит з податку на додану вартість є факт реального здійснення операцій з придбання товарів з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення відповідних операцій належним чином складеними первинними документами.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими частково задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність формування платником податків складу витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість за результатами господарських операцій з його контрагентами - нерезидентами.

 Правова позиція 

При списанні товарно-матеріальних цінностей (в тому числі зіпсованих), які вже не можуть бути використані в межах господарської діяльності платника податків, він повинен у податковому періоді, в якому відбувається їх списання, здійснити нарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартість за основною ставкою та відобразити таку операцію у податковій звітності.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію