Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішень, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги залишено без задоволення. Рішенням суду апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції, позов задоволено.

 Правова позиція 

Нарахування витрат за нормами діючого законодавства України здійснюється виключно у разі відсутності можливості їх документального підтвердження.

При визначенні сукупного чистого доходу, як об'єкту оподаткування, до розрахунку приймаються фактично отримана у звітному періоді фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності сума валового доходу та фактично витрачена у зв'язку з отриманням цього доходу сума витрат.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податку звернувся до суду у зв’язку із оскарженням податкового повідомлення-рішення контролюючого органу, який вбачає протиправність в діях платника податку, спрямованих на погашення поточної суми податкових зобов’язань з ПДВ за рахунок суми від’ємного значення ПДВ, сформованої за попередні податкові періоди. Здійснювався відповідний розрахунок такої суми в період функціонування СЕА ПДВ в тестовому режимі. Перша інстанція задовольнила вимоги платника податку.

 Правова позиція 

Заява платника податку, що подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість, є саме тією подією, з якою пов’язане збільшення розміру суми податку, на яку платник податків має право зареєструвати податкові накладні, та одночасне збільшення податкового кредиту. Заповнення такої заяви у складі декларації (починаючи з лютого 2015 року) є достатньою підставою для включення заявлених у ній залишків ПДВ до податкового кредиту в цій же декларації. Платник податків самостійно вирішує, коли (в складі якої декларації) подати заяву та відобразити непогашені залишки ПДВ, а також напрям їх використання. При цьому всі непогашені залишки ПДВ без проведення перевірок, тобто автоматично, в силу заповнення заяви (додатку 2 до декларації), підлягають врахуванню як у збільшення реєстраційної суми, так і податкового кредиту. Таким чином, якщо платник податків приймає рішення використати непогашені залишки ПДВ, він відображає таке рішення в декларації шляхом заповнення додатку 2. Відповідно, всі такі суми автоматично (без будь-яких перевірок) мають збільшити реєстраційну суму в силу подання такої заяви (додатку 2 до декларації) та одночасно відображаються в рядку 20.2 декларації.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику скориговано зобов’язання з податку на прибуток та ПДВ. Контролюючий орган призначив перевірку відповідно до кримінально-процесуального закону, за результатами якої нарахував платнику зобов’язання з податку на прибуток та податку на додану вартість. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов платника задоволено.

 Правова позиція 

Податкове-повідомлення рішення прийняте за результатами перевірки, що проводиться на підставі кримінально-процесуального закону, не може бути прийняте до дня набрання сили рішення суду по справі кримінальній справі.

Докази зібрані в рамках кримінального розслідування не можуть бути підставою для прийняття податкового-повідомлення рішення до дня набрання законної сили відповідного рішення суду.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику скориговано зобов’язання з податку на прибуток та ПДВ. Контролюючий орган за результатом проведеної перевірки визначив, що платник податків неправомірно включив до складу валових витрат вартість придбаних товарів за договором поставки, оскільки у контрагента на час здійснення операцій не було об’єкта оподаткування, тобто правочин не направлені на реальне настання наслідків. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов платника задоволено.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Посилання контролюючого органу на кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків платником є незаконним, адже при доведенні вини значення має виключно вирок суду.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику скориговано зобов’язання з податку на прибуток та ПДВ. Підставою прийняття податкових-повідомлень рішень було не підтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, в позові платнику відмовлено повністю.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику скориговано зобов’язання з податку на прибуток та ПДВ. Контролюючий орган зазначає, що при здійсненні операції з придбання послуг проведення досліджень відсутні наслідки, що виключає правомірність формування платником у податковому обліку витрат та формування податкового кредиту. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов платника задоволено.

 Правова позиція 

Подання платником усіх належним чином оформлених документів, передбачених податковим законодавством, є підставою для отримання податкової вигоди, якщо податковим органом не доведено, що відомості, які містяться у таких документах, є неповними, недостовірними та (або) суперечливими; податкова вигода не може бути визнана добросовісною, якщо одержана платником не у зв'язку із здійсненням реальної підприємницької або іншої економічної діяльності.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику скориговано зобов’язання з податку на прибуток та ПДВ. Контролюючий орган зазначає, що при здійсненні операції з придбання товарно-матеріальних цінностей реально відсутні наслідки, що виключає правомірність формування платником у податковому обліку витрат та формування податкового кредиту. Постановою окружного адміністративного суду позов задоволено повністю. Постановою апеляційного суду скасовано постанову першої інстанції, відмовлено в задоволенні позовних вимог.

 Правова позиція 

Подання платником усіх належним чином оформлених документів, передбачених податковим законодавством, є підставою для отримання податкової вигоди, якщо податковим органом не доведено, що відомості, які містяться у таких документах, є неповними, недостовірними та (або) суперечливими; податкова вигода не може бути визнана добросовісною, якщо одержана платником не у зв'язку із здійсненням реальної підприємницької або іншої економічної діяльності.

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на прибуток та ПДВ на суму понесених витрат (у тому числі по сплаті (нарахуванню) ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) з реальним виконанням господарської операції та з наявністю первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції і дозволяють встановити дійсний рух активів у процесі її виконання.

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику скориговано зобов’язання з податку на прибуток та ПДВ. Контролюючий орган зазначає, що платник неправомірно включив до складу валових витрат відповідного податкового періоду вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, а також операції не підтвердженні первинними документами. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов платника задоволено частково.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень рішень та Рішення про результати розгляду скарги в адміністративному порядку в частині відмови у задоволенні скарги. Податковими повідомленнями-рішеннями платнику було збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість, зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість та зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток. Не погоджуючись з винесеними податковими повідомленнями-рішеннями платник двічі оскаржував їх в адміністартивному порядку. За результатами адміністративного оскарження вимоги платника були задоволені частково. Контролюючі органи наголошують на тому, що платником було внесено недостовірні дані до податкового обліку  щодо формування від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, від'ємного значення з ПДВ та неправомірно віднесено відповідні суми до складу податкового кредиту з ПДВ. Постановою суду першої інстанції у задоволенні позову відмовлено повністю. Судом адміністративної інстанції постанову суду першої інстанції скасовано та прийнято нову, якою адміністративний позов задоволено частково.

 Правова позиція 

У разі встановлення обставин, що свідчать про порушення платником умов формування витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість, які спричинили виникнення від'ємного значення об'єкта оподаткування, відповідні суми повинні бути виключені зі складу витрат і податкового кредиту, що враховувалися в розрахунку об'єкта оподаткування з податку на прибуток та податкового кредиту, відповідно.

Нормативними актами податкового законодавства не передбачено обов'язку суб'єктів господарювання здійснювати коригування валових доходів або валових витрат звітного періоду на показники відхилень, визначених податковим органом в акті перевірки одного з попередніх періодів. Таке коригування може бути здійснене лише за результатами процедури узгодження відповідних сум, однак такі обставини судами попередніх інстанцій не досліджувались взагалі.

Для підтвердження даних податкового обліку необхідно брати до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

З метою встановлення факту здійснення господарської операції та формування податкового кредиту з податку на додану вартість судам необхідно з'ясувати, зокрема: - рух активів у процесі здійснення господарської операції; - установлення спеціальної податкової правосуб'єктності учасників господарської операції; - установлення зв'язку між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку. В обов'язковому порядку необхідно дослідити наявність господарської мети при вчиненні відповідних дій платника податку. Перевірці підлягають доводи податкового органу, що свідчать про відсутність ділової мети у діях платника податку, зокрема у разі подальшого продажу придбаного товару нижче за ціну придбання; придбання товарів (послуг) у посередників за наявності прямих контактів з їх виробниками; придбання послуг, використання яких не може мати позитивного впливу на результати господарської діяльності платника податку тощо

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику скориговано зобов’язання з податку на прибуток та ПДВ. Контролюючий орган зазначає, що господарські операції, здійснені позивачем з контрагентами були безтоварними і не мали на меті настання реальних правових наслідків. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов платника задоволено.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію