Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення про зменшення суми бюджетного відшкодування з ПДВ. Так, на думку контролюючого органу, необхідною умовою бюджетного відшкодування є сплата сум ПДВ до бюджету всіма контрагентами позивача в ланцюгу постачання суд, а платником було придбано нафту, імпортер якої не сплачував до бюджету ПДВ внаслідок поширення на нього гарантій захисту іноземних інвестицій. Окружний адміністративний суд постановою, залишеною без змін ухвалами апеляційного адміністративного суду та Вищого адміністративного суду України, позов задовольнив. Контролюючий орган звернувя до Верховного суду України з підстави неоднакового застосування касаційним судом пункту 1.8 статті 1, підпунктів 7.4.1, 7.4.5, пункту 7.4, підпункту 7.7.5, пункту 7.7 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

 Правова позиція 

Платник податків, сплативши продавцю ПДВ за загальною ставкою з операцій, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування на, а також які оподатковуються за нульовою ставкою, не може включати суми такого податку до податкового кредиту та вимагати відшкодування зазначених сум з бюджету.

задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з проханням про скасування податкового повідомлення-рішення, за яким було збільшено суму грошового зобов’язання за ПДВ у зв’язку із відсутністю у платника права на формування податкового кредиту за наслідками господарських операцій за договорами, щодо яких не підтверджено їх реальний характер. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін за рішенням суду апеляційної інстанції, в задоволені позовних вимог було відмовлено. Платник податків звернувся до Вищого адміністративного суду України.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у платника податків первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв'язку між фактом придбання товару (послуги) і подальшою господарською діяльністю.

Факт відсутності здійснення господарської операції може підтверджуватись  такими обставинами: неможливість реального здійснення платником податків зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності; відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу недостатності фізичних, технічних та технологічних можливостей певної особи до вчинення тих чи інших дій, що становлять зміст господарської операції, відсутність управлінського або технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів;  облік для цілей оподаткування тільки тих господарських операцій, які безпосередньо пов'язані з виникненням податкової вигоди, якщо для даного виду діяльності також потрібне здійснення й облік інших господарських операцій; здійснення операцій з товаром, що не вироблявся або не міг бути вироблений в обсязі, зазначеному платником податків у документах обліку.

Акт про неможливість проведення зустрічних звірок контрагентів платника лише фіксують факт неможливості проведення звірки підприємств та не можуть давати оцінки здійсненим господарським операціям.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податку звернувся з позовом про оскарження податкових повідомлень рішень з податку на додану вартість, земельного та екологічного податку, в апеляційній інстанції вказані повідомлення рішення були скасовані. Контролюючий орган звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України

 Правова позиція 

Грошові кошти, отримані кооперативом в якості оплати за поставку послуг членам кооперативу, пов'язаних з експлуатацією та будівництвом індивідуальних автомобільних гаражів (боксів), є пайовими та членськими внесками членів кооперативу, тобто є виконанням обов'язку членів кооперативу щодо сплати визначених статутом кооперативу внесків і не є постачанням послуг.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про стягнення  з Державного бюджету України на свою користь бюджетну заборгованість з ПДВ, мотивуючи свій позов тим, що постановою суду по іншій справі було визнано недійсним податкове повідомлення-рішення в частині зменшення розміру бюджетного відшкодування. Суди першої, апеляційної та касаційної інстанції задовольнили позовні вимоги платника податків, мотивуючи своє рішення тим, що платник податків виконав всі необхідні умови для отримання бюджетного відшкодування.

 Правова позиція 

Проаналізувавши наведені норми матеріального права, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що бюджетне відшкодування ПДВ здійснюється органом державного казначейства з дотриманням процедури та на умовах, встановлених статтею 200 ПК та Порядком, на підставі податкової декларації та заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації у п'ятиденний термін з дня надходження від податкового органу висновку.

Цей порядок не передбачає бюджетне відшкодування ПДВ у спосіб судового стягнення безпосередньо (водночас) зі здійсненням судового контролю над рішеннями податкових органів, ухвалених за результатами перевірки сум ПДВ, заявлених до відшкодування або окремо від здійснення такого контролю.

Колегія суддів наголошує, що відшкодування з Державного бюджету України ПДВ є виключними повноваженнями податкових органів та органів державного казначейства, а відтак суд не може підміняти державний орган і вирішувати питання про стягнення такої заборгованості.

За таких обставин рішення судів про задоволення позовних вимог про стягнення бюджетної заборгованості з ПДВ є помилковим з огляду на те, що така вимога позивача не є правильним способом захисту прав платника ПДВ. В цьому випадку правильним способом захисту позивача є вимога про зобов'язання відповідача до виконання покладених на нього Законом і підзаконними актами обов'язків щодо надання органу казначейства висновку щодо суми, яка підлягає відшкодуванню з бюджету.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення та визнання неправомірними дії контролюючого органу щодо проведення невиїзної документальної перевірки з питань достовірності відображення податкового кредиту по деклараціях з ПДВ. Постановою окружного адміністративного суду у задоволенні позову було відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду постанову суду першої інстанції скасовано, позов задоволено. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Реалізації права контролюючого органу на проведення позапланової невиїзної перевірки обов'язково  передує  надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки. За відсутності доказів про таке надіслання або вручення, проведення позапланової невиїзної перевірки є неправомірне.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених контролюючим органом на підставі висовку про відсутність реального характеру у господарських операцій між платником і його контрагентом. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду та Вищого адміністративного суду України, позов було задоволено. Контролюючий орган звернувся з заявою до Верховного суду України.

 Правова позиція 

Реальний характер господарських операцій підтверджується належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами, крім випадків, якщо у ході перевірки та в процесі розгляду справи обставини свідчать про неможливість реального здійснення суб'єктом господарювання операцій з поставки товару з огляду на час, місце знаходження майна або обсяг матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення підприємницької діяльності, відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення апеляційної інстанції, яким задоволено вимоги платника стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність формування платником витрат з податку на прибуток за результатами господарських операцій, що мають фіктивний характер.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення апеляційної інстанції, яким відмовлено в задоволені його вимог стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, що прийняті контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне формування платником податків податкового кредиту з податку на додану вартість за результатами фіктивних господарських операцій з контрагентами платника.

 Правова позиція 

Податкове законодавство не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання. Якщо контрагент не виконав свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальності та негативні наслідки саме щодо цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування податку на додану вартість, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування та має всі документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення апеляційної інстанції, яким скасовано рішення першої інстанції, що задовольнив вимоги такого платника стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом з підстав протиправного формування платником  податкового кредиту з ПДВ.

 Правова позиція 

Аналіз реальності господарської діяльності повинен здійснюватися на підставі даних податкового, бухгалтерського обліку платника податків та відповідності їх дійсному економічному змісту. чинення платником податків порушень податкового законодавства, щодо неправомірності формування податкового кредиту з податку на додану вартість по взаєморозрахунках з вказаним контрагентом за період, що перевірявся, мають характер припущень та є необґрунтованими, а відтак, не можуть бути покладені в основу спірного податкового повідомлення-рішення.

задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення апеляційної інстанції, яким відмовлено в задоволені його вимог стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, що прийняті контролюючим органом на підставі висновку про неправомірне формування платником податків податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток за результатами господарських операцій, які мають фіктивний характер.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у платника податків первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв'язку між фактом придбання товару (послуги) і подальшою господарською діяльністю.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими частково задоволено вимоги платника податків, скасувавши оспорювані податкові повідомлення-рішень. Повідомлення-рішення прийняті контролюючим органом на підставі висновку про те, що контрагент платника податків має ознаки фіктивності, з огляду на що правочини, укладені платником з таким суб'єктом господарювання, є нікчемними.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням податкових повідомлень-рішень контролюючого органу, прийнятих на підставі висновку про неправомірність формування податкового кредиту з податку на додану вартість та складу витрат з податку на прибуток за договором, що завідомо суперечить інтересам держави та суспільства. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника. Контролюючий орган звернувся до касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Норми податкового законодавства не ставлять у залежність достовірність даних податкового обліку платника податків від дотримання податкової дисципліни його контрагентів, якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв’язку з придбанням товарів (послуг), призначених для використання у його господарській діяльності. Порушення певним постачальником товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання вимог податкового законодавства чи правил ведення господарської діяльності не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо формування податкового кредиту та витрат, тому платник податків (покупець товарів (робіт, послуг)) не повинен зазнавати негативних наслідків у вигляді позбавлення права на податковий кредит та/або на витрати за можливу неправомірну діяльність його контрагентів у ланцюгу за умови, якщо судом не буде встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо такої поведінки контрагентів та злагодженість дій між ними.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням податкового повідомлення-рішення контролюючого органу, яке прийняте на підставі висновку про порушення платником граничного строку сплати грошового зобов’язання з плати за землю за договором про розстрочення грошових зобов’язань. Перша та апеляційна інстанції задовольнили вимоги платника. Касаційна суд підтримав позиції попередніх інстанцій. Не погоджуючись із рішенням касаційної інстанції, контролюючий орган звернувся із заявою про його перегляд Верховним Судом України.

 Правова позиція 

Своєчасність сплати грошового зобов’язання повинна належним чином підтверджуватись документально, при цьому, вона не залежить від збоїв у програмах контролюючого органу.

не задоволено

 Фабула справи  Особа звернулася з позовом до суду щодо призначення пенсії за вислугу років на підставі ст. 55 ЗУ «Про пенсійне забезпечення». Суд першої інстанції позов задовільнив, вважаючи, що відсутність акредитації закладу охорони здоров'я може бути підставою для призначення позивачу пенсії за вислугу років, а організаційно-правова форма суб'єкта господарювання не впливає на можливість призначення пенсії та не є підставою для відмови у її призначенні, сам факт отримання ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності вже свідчить про спроможність закладу охорони здоров'я провадити діяльність на певному рівні, суд апеляційної інстанції постанову суду першої інстанції скасував і прийняв рішення про відмову в задоволенні позову в повному обсязі. Суд касаційної інстанції відмовив у відкритті провадження. Особа звернулася до Верховного Суду України з заявою про перегляд зазначеного рішення.

 Правова позиція 

Право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку.

Згідно з Переліком до спеціального стажу, який дає право на пенсію за вислугу років, зараховуються періоди роботи на посадах лікарів та середнього медичного персоналу (незалежно від найменування посад) в закладах охорони здоров’я.

До стажу роботи, який дає право на пенсію за вислугу років, зараховується, зокрема, робота на посадах медичної сестри у закладах, які офіційно набули статусу закладу охорони здоров'я на підставі акредитації.

Державна акредитація закладу охорони здоров'я - це офіційне визнання статусу закладу охорони здоров'я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної діяльності.

Таким чином, приватне підприємство офіційно набуває статусу закладу охорони здоров'я на підставі акредитації.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію