Податкова судова практика

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими  відмовлено у задоволені вимог контролюючого органу стосовно припинення юридичної особи з урахуванням висновку про неподання платником податків протягом року податкових декларацій та необхідних документів фінансової звітності.

 Правова позиція 

Неподання платником податків протягом року податкових декларацій та документів фінансової звітності відповідно до закону є підставою для звернення контролюючим органом до суду з позовом про припинення юридичної особи.

задоволено частково

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, яким відмовлено у задоволені вимог контролюючого органу стосовно припинення юридичної особи з урахуванням висновку про неподання платником податків протягом року податкових декларацій та документів фінансової звітності відповідно до закону.

 Правова позиція 

У випадку, якщо платник податку не звітує у встановленому законодавством порядку та не подає до податкового органу декларації і документи фінансової звітності більше одного року, то контролюючий орган має можливість цілком правомірно ініціювати припинення такого суб’єкта господарювання. Подання платником податків звітні документи після спливу однорічного строку та звернення контролюючого органу до суду з вимогою про припинення юридичної особи не доказують правоту позиції такого платника.

задоволено частково

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі висновку перевірки про невідображення платником розміру доходів, отриманих за результатами реалізації товарного газу.

 Правова позиція 

Для цілей оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість, податкове законодавство визначає лише ті операції, які спрямовані на передання права власності на товар, що становить зміст такої операції.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими на вимогу платника податків скасовано податкові повідомлення-рішення, що були прийняті контролюючим органом на підставі висновку перевірки про неправомірність формування платником податків складу витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість за результатами господарських операцій, що не мають реального товарного характеру.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

не задоволено

 Фабула справи  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Глорія Трейд"  звернулось до суду з позовом до  Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  про визнання дій неправомірними та скасування рішення. 

 Правова позиція 

Відповідно до Ст.2 ЗУ «Про судовий збір» платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом.

Враховуючи те, що представник не є стороною по справі, суд дійшов висновку, що останній не є платником судового збору у розмінні ч. 1 ст. 2 Закону України «Про судовий збір», адже відсутній поданий ним особисто, з метою захисту свого порушеного права та інтересу адміністративний позов.  Вказане, в свою чергу, обумовлює відсутність належного документу про сплату судового збору.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію