Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність заниження зобов'язань по сплаті податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Достатніми підставами для виникнення у платника податку права на податковий кредит є наявність податкової накладної, виданої йому підприємством-контрагентом, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства, встановлення судом реальності та товарності господарської операції;

Відсутність у платника податків матеріальних ресурсів для виконання господарських зобов'язань само собою не свідчить про нереальний характер господарських операцій між платником та його контрагентом.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкових-повідомлень рішень, винесених контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність заниження податку на прибуток підприємств та заниження податку на додану вартість. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

За умови реального здійснення господарської операції, яка призвела до об'єктивної зміни складу активів платника податків - покупця, будь-які порушення постачальниками товару правил ведення господарської діяльності не можуть бути підставою для позбавлення покупця права на валові витрати чи податковий кредит.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючим органом на підставі висновку про порушення платником податків вимог формування податкового кредиту з податку на додану вартість за результатами господарських операцій, що мають ознаки фіктивності.

 Правова позиція 

Правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування податкового кредиту з податку на додану вартість виникають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг), що пов'язані з рухом активів, зміною зобов'язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі висновку про порушення платником податків вимог формування податкового кредиту з податку на додану вартість та складу витрат з податку на прибуток за результатами господарських операцій, що мають ознаки фіктивності.

 Правова позиція 

Правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість виникають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг), що пов'язані з рухом активів, зміною зобов'язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах.

За умови невстановлення контролюючим органом наявності замкнутої схеми руху коштів, яка б могла свідчити про узгодженість дій платника податків та його постачальника для одержання ним незаконної податкової вигоди, останнє не може зазнавати негативних наслідків внаслідок діянь інших осіб, що перебувають поза межами впливу такого платника.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі висновку про порушення платником податків вимог формування податкового кредиту з податку на додану вартість та складу витрат з податку на прибуток за результатами господарських операцій, що мають ознаки фіктивності, а також про порушення платником вимог ведення касових операцій у національній валюті.

 Правова позиція 

Якщо фінансові витрати включені платником податків до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, то вони протягом звітного періоду до складу витрат не включаються.

Нарахована платнику податків контролюючим органом плата за землю у формі орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, відноситься до інших операційних витрат, та відповідно до витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування за умови пов'язаності з господарської діяльності.

Товарний чек може бути підтверджуючим документом використання готівки, виданої особі під звіт.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими відмовлено у задоволені його вимог стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі висновку про порушення платником податків вимог формування податкового кредиту з податку на додану вартість та складу витрат з податку на прибуток за результатами господарських операцій, що мають ознаки фіктивності.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність здійснення господарської операції.

Крім того, за наявності документів, які підтверджують фактичне отримання платником податків товарів та використання їх у власній господарській діяльності, сама собою наявність або відсутність окремих документів, а так само помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов'язаннях платника податків у зв'язку з його господарською діяльністю мали місце.

задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення апеляційної інстанції, яким задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі висновку про порушення платником податків вимог формування податкового кредиту з податку на додану вартість та складу витрат з податку на прибуток за результатами господарських операцій, що мають ознаки фіктивності, а також скасування податкової вимоги.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність здійснення господарської операції.

Будь-яка неправомірна діяльність контрагентів не впливає на результати діяльності платника податків і не може бути підставою для притягнення його до відповідальності, оскільки юридична відповідальність має індивідуальний характер.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, прийняті на користь платника податків стосовно задоволення його вимог щодо визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Такі повідомлення-рішення прийняті контролюючим органом на підставі висновку перевірки про невключення платником податків до складу інших доходів безнадійної кредиторської заборгованості, а також щодо непідтвердження таким платником реальності господарських правовідносин з його контрагентами.

 Правова позиція 

Окремі недоліки в оформлені документів за наявності інших первинних документів, якими підтверджується факт реального придбання платником податків товарів/послуг, не можуть розглядатися як підстави для висновку про відсутність реального здійснення господарських операцій. Податкове законодавство не ставить в залежність податковий облік (стан) певного платника податку від інших осіб, зокрема, від їх господарських та виробничих можливостей.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі висновку про здійснення платником податків фіктивних/безтоварних господарських операцій та порушення вимог формування податкового кредиту з податку на додану вартість та складу витрат з податку на прибуток.

 Правова позиція 

Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку. Підставами для виникнення у платника податку права на податковий кредит є наявність податкових накладних, виданих йому контрагентом, оформлених з дотриманням вимог чинного законодавства, встановлення судом реальності та товарності господарської операції.

Сам по собі факт порушення кримінальної справи щодо посадових осіб контрагента платника податків не може слугувати належним доказом фіктивності господарських операцій та не тягне за собою ніяких правових наслідків для платника.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі висновку про безпідставне формування платником податків податкового кредиту з податку на додану вартість за результатами господарських операціях з поставки обладнання та, відповідно, включення до складу витрат з податку на прибуток амортизаційних відрахувань на це обладнання.

 Правова позиція 

Правомірність формування платником податків складу витрат та податкового кредиту вимагає наявності зв’язку витрат платника податків на придбання товарів (послуг) з його господарською діяльністю, що полягає у намірі платника податку отримати користь від придбаних товарів (послуг). За відсутності ж такого наміру відсутні підстави для зменшення бази оподаткування податком на прибуток і податком на додану вартість за рахунок витрат та податкового кредиту.

Відсутня залежність формування платником податку на додану вартість податкового кредиту та витрат від податкового обліку (стану) інших осіб і фактичної сплати контрагентом податку до бюджету, питання визначення складу податкового кредиту та витрат поширюється тільки на окремо взятого платника податків і не ставить цей факт у залежність від розрахунку з бюджетом третіх осіб.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими відмовлено у задоволені його вимог стосовно скасування податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючим органом на підставі висновку про порушення платником податків вимог сплати антидемпінгового мита.

 Правова позиція 

Покладення контролюючим органом на платника податків після скасування судом заходів забезпечення адміністративного позову обов'язку щодо сплати антидемпінгового мита відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 29.09.2009 року № АД-216/2009/4402-37 за ВМД за період, коли дію зазначеного рішення було зупинено, є правомірним.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію