Податкова судова практика

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, що прийняті контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність формування складу витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість.

 Правова позиція 

Платник податків повинен здійснювати відображення господарської операції у податковому обліку відповідно до її реального економічного змісту на підставі первинних документів.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкового повідомлення-рішення, що прийняте контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

 Правова позиція 

Платник податків повинен здійснювати відображення господарської операції у податковому обліку відповідно до її реального економічного змісту на підставі первинних документів.

невідомо

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкового повідомлення-рішення, що прийняте контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність формування податкового кредиту з податку на додану вартість за безтоварними господарськими операціями з його контрагентом.

 Правова позиція 

Правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування податкового кредиту з ПДВ, наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів з метою їх використання в своїй господарській діяльності, що пов’язані з рухом активів, зміною зобов’язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, що має підтверджуватись належним чином оформленими первинними документами, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими частково задоволено вимоги платника податків, скасувавши податкові повідомлення-рішення в певних частинах суми збільшення грошових зобов’язань. Такі повідомлення-рішення прийняті контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність формування складу витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість.

 Правова позиція 

У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку на додану вартість, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими відповідними документами, платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, установлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену відповідними документами.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, що прийняті контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність формування складу витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість.

 Правова позиція 

Єдиною підставою для формування податкового кредиту є наявність у платника податку - покупця належним чином оформленої податкової накладної або митної декларації.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, що прийняті контролюючим органом на підставі висновку про неправомірність формування складу витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість.

 Правова позиція 

Здійснення платником податків господарської операції, формування витрат для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість підтверджується рухом активів у процесі здійснення господарської операції, установлення спеціальної податкової правосуб'єктності учасників господарської операції, установлення зв'язку між фактом придбання товарів (послуг), спорудженням основних фондів, імпортом товарів (послуг), понесенням інших витрат і господарською діяльністю платника податку.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника податків стосовно визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, що прийнятті з підстав завищення таким платником залишків від’ємного значення, які після бюджетного відшкодування включаються до складу податкових кредитів наступних податкових періодів на відповідні суми ПДВ.

 Правова позиція 

Податковий кодекс України не обмежує в часі право платника податків включати залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими відмовлено в задоволені його вимог стосовно скасування податкових повідомлень-рішень контролюючого органу, що прийняті ним за результатами перевірки, яка призначена та проведена з порушенням вимог податкового законодавства в частині встановлення дійсного розміру витрат та доходу.

 Правова позиція 

Якщо обсяг виручки від провадження підприємницької діяльності перевищив 500 000 грн., то суб'єкт підприємницької діяльності повинен протягом 5 днів після закінчення звітного періоду (кварталу) подати звіт за підсумками роботи за відповідний період (квартал), де слід вказати весь фактичний обсяг виручки. Такий суб'єкт підприємницької діяльності втрачає можливість бути на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності у наступному календарному році.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень рішень, що прийняті контролюючим органом на підставі висновку про те, що платником податків занижено податок на прибуток, завищено податковий кредит з ПДВ, неутриманно та неперераховано до бюджету суму податку з доходів фізичних осіб.

 Правова позиція 

Корпоративні права є інвестиційним активом, тому вклад (внесок) фізичної особи у вигляді майна (що знаходиться у власності такої особи) до статутного фонду юридичної особи - резидента є придбанням такою фізичною особою права власності на частку (пай) у статутному фонді такої юридичної особи, тобто є витратами, понесеними у зв’язку із придбанням інвестиційного активу. Для основних фондів груп 2, 3 та 4 нарахування амортизації здійснюється з кварталу, наступного за кварталом оприбуткування матеріальних цінностей, що входять до складу цих груп, тобто після збільшення балансової вартості відповідної групи основних фондів на суму витрат з придбання відповідного основного фонду, та фактично припиняється після зменшення цієї балансової вартості на відповідну суму витрат.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію