Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із проханням про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення винесеного на підставі акта, що складений за результатами виїзної планової перевірки через неперерахування до бюджету податку на додану вартість та несплату до бюджету пені з податку з доходів фізичних осіб, нарахованої на суму безнадійного податкового боргу, який виник у зв'язку з несплатою орендної плати за землю та який був списаний податковим органом на підставі рішення господарського суду. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги платника задоволено частково. Визнано протиправним і скасовано податкове повідомлення-рішення, визнано незаконними дії контролюючого органу щодо нарахування пені з податку з доходів фізичних осіб та зобов'язано контролюючий орган зменшити нараховану пеню з вказаного податку в картці особового рахунку платника. У задоволенні решти позову відмовлено. Рішенням суду апеляційної інстанції скасовано судове рішення суду першої інстанції, позов задоволено частково. Визнано незаконними дії контролюючого органу щодо нарахування пені з податку з доходів фізичних осіб та зобов'язано контролюючий орган зменшити нараховану пеню з вказаного податку в картці особового рахунку платника. У задоволенні решти позову відмовлено.

 Правова позиція 

Податкове зобов'язання за основним платежем, визначене контролюючим органом у податковому повідомленні, є зобов'язанням платника внести до бюджету чи державного цільового фонду платіж, який фактично мав бути визначений в податковій звітності та сплачений у строки, встановлені законодавством. Стягнення акумульованих коштів на окремому рахунку сільськогосподарських товаровиробників до державного бюджету у безспірному порядку не відповідає вищезазначеним ознакам податкового зобов'язання, у зв'язку з чим   використання коштів, що мають обліковуватися на спецрахунку, не за цільовим призначенням, не може мати наслідком визначення таких коштів до сплати як податкового зобов'язання шляхом прийняття такої форми акту ненормативного характеру як податкове повідомлення-рішення, а може бути визначено до сплати контролюючим органом рішенням. Порушення сільськогосподарським товаровиробником вимог щодо спеціальних режимів оподаткування не означає автоматичне порушення вимог п.п. 7.3.1 п. 7.3, п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість», оскільки такі положення не регулюють питання застосування спеціальних режимів оподаткування. Списанню підлягає не лише безнадійний борг, а й пеня та штрафні санкції, нараховані на такий борг.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із проханням про скасування податкового повідомлення-рішення, винесеного на підставі акта, що складений за результатами виїзної планової перевірки через заниження податку на прибуток у зв’язку із заниженням інших доходів що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування та наявністю безнадійної кредитної заборгованості. Рішенням судів першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Датою визнання безнадійної кредиторської заборгованості доходом є дата їх виникнення згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Понесені витрати по курсовим різницям у зв'язку з переоцінкою валюти можуть бути включені до складу валових витрат у разі їх підтвердження первинними документами, серед яких зокрема свідоцтва по операціям на міжбанківському валютному ринку України та заяви про купівлю іноземної валюти, які долучені до матеріалів справи.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із проханням про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених на підставі акта, що складений за результатами виїзної позапланової документальної перевірки через заниження податку на прибуток та податку на додану вартість у зв’язку із заниженням валового доходу та чистого оподатковуваного дохід, а також завищенням податкового кредиту; несвоєчасно подано звіт платника єдиного податку за звітний період; несвоєчасно подано декларацію про майновий стан та доходи; не в повному обсязі надано на перевірку документи. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги платника залишено без задоволення. Рішення суду апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції та задоволено частково позовні вимоги платника – в частині скасування податкового повідомлення-рішення.

 Правова позиція 

Наявність первинних документів, а саме: податкові накладні; видаткові накладні;  фіскальні чеки; рахунки-фактури; подорожні листи вантажного автомобіля; акти списання; замовлення-наряду, які свідчать про придбання позивачем протягом періоду, що перевірявся, пального та запчастин на автомобілі, а також, подальше їх використання для забезпечення господарської діяльності позивача свідчить про правомірність формування валових витрат та податкового кредиту платником. Документація щодо якої закінчився термін її зберігання не може бути предмет витребування контролюючого органу для підтвердження звітності при проведенні перевірок.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію