Податкова судова практика

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду з прохання про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків та зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, Рішенням суду першої та апеляційної інстанції подання контролюючого органу залишено без розгляду.

 Правова позиція 

Днем звернення до суду щодо підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків вважається день фактичного отримання судом такого подання. 24-годинний строк подання буде вважатися пропущеним, навіть за умов передання такого подання на пошту чи іншими відповідними засобами звязку до закінчення встановленого строку.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду з прохання про визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації, припинення юридичної особи у зв’язку з відсутністю в засновника, який не має відношення до його фінансово-господарської діяльності волевиявлення у створенні юридичної особи. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позовних вимог контролюючого органу відмовлено. Рішенням суду апеляційної інстанції апеляційну скаргу задоволено в частині вимог щодо припинення юридичної особи, в іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

За редакцією Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», що діяла на час спірних відносин, ДПІ (контролюючий орган) не належить до кола осіб, визначених частиною 2 статті 110 Цивільного кодексу України, які мають право на звернення до суду з такими позовними вимогами.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, які були прийняті за наслідками перевірки, що була призначена на підставі постанови слідчого в межах кримінального провадження.Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Податкові повідомлення-рішення, прийняті до моменту отримання контролюючим органом відповідного рішення суду, що набрало законної сили, за наслідками проведення перевірки, що була призначена на вимогу слідчого, є незаконними.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених з підстав заниження платником рівня звичайних цін. Такий висновок було зроблено контролюючим органом при порівнянні цін на товари, зазначені у відповідях декількох платників, наданих на запити контролюючого органу.Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Для визначення звичайної ціни закладено основний принцип - порівняння у співставних умовах. При цьому порядок визначення звичайної ціни за методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) регламентований пунктом 39.4 статті 39 ПК України, в межах якого та за передбаченими цим пунктом правилами контролюючий орган зобов'язаний діяти при визначенні рівня звичайних цін.

Висновок стосовно заниження рівня звичайної ціни не може базуватися лише на наданих на запити відповідях декількох платників. Контролюючому органу необхідно провести дослідження ринку, а також використовувати офіційні джерела інформації у відповідноті до пп. 39.11 Податкового кодексу України.

не задоволено

 Фабула справи  Контроюючий орган подав апеляційну скаргу щодо скасування постанови суду першої інстанції. Суд першої інстанції скасував податкове-повідомлення рішення, надіслане контролюючим органом платнику податків, у зв'язку з тим, що платник податків не зміг подати вчасно податкову декларацію, оскільки настали обставини непереборної сили, які були документально підтверджені, вказуючи при цьому, що дату закінчення обставин непереборної сили у вигляді АТО наразі встановити неможливо. 

 Правова позиція 

Граничні строки для подання податкової декларації повинні бути продовжені контролюючим органом за письмовим запитом платника податків за наявності підстав, передбачених п. 102.6 ст. 102 Податкового кодексу України. Зокрема, до таких підстав можна віднести обставини непереборної сили, підтверджені документально. 

Антитерористична операція визнається обставиною непереборної сили. 

Дата, вказана в сертифікаті ТПП, є датою видачі такого сертифікату і не вказує, на те, що дія обставин непереборної сили припинилася для платника на момент видання акту. Дату закінчення терміну обставин непереборної сили встановити неможливо, вони тривають на момент видачі сертифікату Торгово-промислової палати. 

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними податкових повідомлень-рішень, що були винесені контролюючим органом за перевищення гранично встановлених термінів подання декларації, що виникли внаслідок досудового розслідування кримінального провадження та припинення діяльності підприємства. Суд першої інстанції виніс рішення на користь платника податку.

 Правова позиція 

Перелік обставин непереборної сили, встановлений Порядку застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України №1044 від 24.12.2010 р., не є вичерпним і кожній такій обставині суд повинен надати оцінку з урахуванням всіх обставин справи.

Фактичне призупинення діяльності підприємства внаслідок досудового розслідування кримінального провадження, проведення обшуків, вилучення печатки, документів, комп’ютерної техніки та майна – є достатніми підставами вважатися обставинами непереборної сили.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій. Суд першої інстанції задовольнив позов платника податків.Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким відмовив у задоволенні позовних вимог.

 Правова позиція 

Платник податків не несе відповідальності за порушення або недотримання законодавства контрагента.

задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених з підстав непідтвердження документально господарських операцій, придбавання товарів за ланцюгом постачання, сформованим за участю фіктивних суб'єктів господарювання, ненадання документів на підтвердження транспортування нафтопродуктів, їх зберігання, сертифікації, прийняття за кількістю та якістю в установленому порядку у процесі виконання поставок. Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів (зокрема, податкових накладних), що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

У сфері податкових правовідносин діє презумпція добросовісності платника, яка полягає у тому, що правовим захистом користуються платники, які у повному обсязі виконують свої обов'язки з правильного нарахування, утримання, повного і своєчасного перерахування до бюджету податків і зборів, а також з дотримання необхідних умов реалізації права на податкову вигоду. Особи, які недобросовісно виконують свої податкові обов'язки, не можуть мати тотожний обсяг прав, яким наділені добросовісні платники.

Зберігання, транспортування та облік нафтопродуктів має свої особливості в залежності від типу транспорту, яким вони транспортувались, а тому для підтвердження реальності здійснення господарських операцій необхідні документи, що засвідчують факт зберігання, транспортування та обліку.

Сумою валових витрат платника за операцією з придбання товару в іноземній валюті є сума гривень, фактично сплачена платником на купівлю іноземної валюти з метою погашення заборгованості за імпортований товар. Оскільки у розглядуваному випадку платник мав можливість визначити суму валових витрат лише після визначення фактичних витрат на купівлю іноземної валюти, тоді як датою збільшення валових витрат платника податку при імпорті є дата оприбуткування товарів, то на час купівлі іноземної валюти сума валових витрат платника підлягала корегуванню шляхом її приведення у відповідність до балансової вартості валюти.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених з підстав незаконного віднесення платником до валових витрат відсотків за кредитом, який було використано для оплати частини вартості придбаного легкового автомобіля, а також витрат на проведення технічного огляду цього транспортного засобу, придбання запасних частин та придбання паливно-мастильних матеріалів для експлуатації цього автомобіля, оскільки не доведено факту використання цього автомобіля у комерційній діяльності платника.Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Однією з визначальних умов формування валових витрат та податкового кредиту є придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання у господарській діяльності платника податків.

Використання автомобіля у поїздках по місту та у відрядженнях для налагодження ділових стосунків з контрагентами ваажажться таким, що має комерційний характер та відповідає господарській діяльності платника.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій.Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Умовами реалізації права платника на податковий кредит, а також на зменшення оподатковуваного доходу на суму понесених витрат є фактичне придбання товарів (робіт, послуг) із метою їх використання в господарській діяльності та наявність первинних документів (зокрема, податкових накладних), оформлених у відповідності з вимогами чинного законодавства, на підтвердження факту понесення витрат на їх придбання.

Платник податків не несе відповідальності за порушення або недотримання законодавства контрагента.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання неправомірним та скасування податкового повідомлення-рішення, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій.Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у платника податків первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв'язку між фактом придбання товару (послуги) і подальшою господарською діяльністю.

Акт про неможливість проведення зустрічної звірки не є належним та допустимим доказом безтоварності укладеного правочину, оскільки зазначений акт лише фіксує факт неможливості проведення зустрічної звірки та не може давати оцінку реальності господарським операціям.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними дій та бездіяльності, скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій.Судами попередніх інстанцій частково задоволено позовні вимоги платника, у частині скасування рішень.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у платника податків первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв'язку між фактом придбання товару (послуги) і подальшою господарською діяльністю.

Акт про неможливість проведення зустрічної звірки не є належним та допустимим доказом безтоварності укладеного правочину, оскільки зазначений акт лише фіксує факт неможливості проведення зустрічної звірки та не може давати оцінку реальності господарським операціям.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій.Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у платника податків первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв'язку між фактом придбання товару (послуги) і подальшою господарською діяльністю.

Акт про неможливість проведення зустрічної звірки не є належним та допустимим доказом безтоварності укладеного правочину, оскільки зазначений акт лише фіксує факт неможливості проведення зустрічної звірки та не може давати оцінку реальності господарським операціям.

Недоліки в первинних документах не можуть бути належним та допустимим доказом відсутності реального здійснення господарських операцій платником із його контрагентом, оскільки формальні помилки та неточності в первинних документах не можуть свідчити про безтоварність укладених правочинів

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій.Судами попередніх інстанцій частково задоволено позовні вимоги платника, у частині скасування рішень.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою підтвердження реальності здійснення господарських операцій є фактична наявність у платника податків первинних документів, фізичних, технічних та технологічних можливостей для здійснення відповідних операцій та зв'язку між фактом придбання товару (послуги) і подальшою господарською діяльністю.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення, винесеного контролюючим органом з підстав неправильного визначення коду класифікації товару при митному оформленні. Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Перевірка правильності класифікації та кодування товарів (згідно з поданими документами) має здійснюватись контролюючим органом при розмитненні товарів при перевірці вантажної митної декларації. Платник не буде нести відповідальність вже після проведення митного оформлення та ввезення товару на територію України.

не задоволено

 Фабула справи  ТОВ звернулося до суду з позовом, у якому просило визнати незаконними та скасувати рішення ДПІ про застосування штрафних (фінансових) санкцій, а також зупинити дію цих рішень. За результатами перевірки з питань дотримання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності патентів і ліцензій встановлено вчинення позивачем правопорушення, внаслідок проведення розрахункових операцій без видачі розрахункових документів встановленої форми та внаслідок незабезпечення відповідності готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі, зазначеній у поточному звіті РРО, а також внаслідок нездійснення обліку готівкових коштів на повну суму їх надходження у книзі обліку розрахункових операцій.

 Правова позиція 

У разі проведення готівкових розрахунків з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги оприбуткуванням готівки є сукупність таких дій: фіксація повної суми фактичних надходжень готівки у касових ордерах та відображення на їх підставі готівки у касовій книзі. У випадку проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО оприбуткуванням готівки є відображення повної суми фактичних надходжень готівки у фіскальних звітних чеках РРО (даних РК) та здійснення обліку зазначених готівкових коштів у КОРО. Невиконання будь-якої з цих дій є порушенням порядку оприбуткування готівки, за яке встановлена відповідальність. Положення пунктів 7.16, 7.19 Положення не спростовують зазначеного вище висновку щодо обов’язку підприємства дотримуватися сукупності дій, передбачених пунктом 2.6 Положення, для належного оприбуткування готівки, оскільки ці норми регламентують дії органів контролю під час здійснення перевірок підприємств, а не визначають порядок оприбуткування готівки.

задоволено частково

 Фабула справи  Прокурор з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері в інтересах держави в особі ОМС та КО звернувся до господарського суду із позовом до ТОВ про стягнення збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного видобування підземних вод без спеціального дозволу на користування надрами.

 Правова позиція 

В даному рішенні встановлено, що слід розуміти під поняттям господарсько-побутові потреби». Однією з обов’язкових умов для звільнення суб’єкта господарювання від необхідності отримання дозволу на користування надрами є видобування води з метою її використання для власних господарсько-побутових потреб. Водночас чинне законодавство не містить норм, які б тлумачили поняття «господарсько-побутові потреби». Проте із системного аналізу приписів гл.11 (спеціальне водокористування для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення), гл.13 (особливості спеціального водокористування та користування водними об’єктами для потреб галузей економіки) ВК та приписів гл.2 (надання надр у користування), гл.4 (плата за користування надрами) Кодексу про надра вбачається, що законодавець відносить господарсько-побутові потреби до потреб населення, натомість, виробничі потреби підприємства охоплюються поняттями «водокористування для потреб галузей економіки» та «промислові потреби».

задоволено частково
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію