Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’язку з неправомірним формування таким платником валових витрат та податкового кредиту. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Підставою виникнення у платника права на зменшення оподатковуваного доходу на суму понесених витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку.

Виходячи зі специфіки послуги як предмета господарської операції, акт приймання-передачі наданих послуг з переліком фактично поставлених послуг є достатнім доказом, що підтверджує факт виконання такої господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень рішень, винесених контролюючим органом з підстав відсутності у платника відповідних первинних документів. Суд першої інстанції задовольнив позов платника. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовив.

 Правова позиція 

За відсутності реального факту придбання товарів чи послуг витрати на сплату податку на додану вартість не можуть включатися до податкового кредиту навіть за наявності формально складених первинних документів або сплати грошових коштів.  

Наявність процедурних порушень контролюючого органу при призначенні або проведенні перевірки не є обставиною, що звільняє платника податків від відповідальності за невиконання його податкового обов'язку.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств у зв’язку з завищенням таким платником  від'ємного значення податку на додану вартість та заниженням податку на прибуток. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Строк позовної давності в 3 роки на момент рахується починаючи з дня спливу передбаченого договором строку розрахунків за поставлену продукцію у 1095 днів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку з неправомірним формуванням таким платником податкового кредиту. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Податкове законодавство не обмежує право платника податку заявити до повернення суму бюджетного відшкодування часовими межами певного податкового періоду, та не ставить право платника податку на отримання податкової вигоди в залежність від того, в якому звітному податковому періоді у платника виникло право на податковий кредит у розмірі суми бюджетної заборгованості.

не задоволено

 Фабула справи  Державна податкова інспекція звернулась до суду з позовом про визнання недійсними установчих документів та припинення юридичної особи, оскільки така юридична особа має ознаки фіктивності. Суд першої інстанції задовольнив позов в частині припинення юридичної особи. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Оскільки дані про фактичне місцезнаходження юридичної особи є необхідною інформацією для виконання органами державної податкової служби повноважень щодо здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), забезпечення обліку платників податків та інших дій в межах здійснення контролюючої функції, подання позову про припинення юридичної особи у випадку наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням відповідає повноваженням податкового органу.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення - рішення, яке було прийнято з порушенням строків, а саме до дня набрання законної сили відповідним рішенням у кримінальній справі. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував податкове повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Складання та надсилання платнику податків податкового повідомлення-рішення за податковими зобов'язаннями платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена рішенням суду у рамках розгляду кримінальної справи про злочини, предмет якої є податки, збори , забороняється до набрання законної сили рішенням суду у справі або винесення постанови про закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами. Таким чином, податкове повідомлення – рішення прийняте до набрання законної сили вироку суду суперечить вимогам ПК і має бути визнане недійсним.

не задоволено

 Фабула справи  : Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення щодо застосування штрафу за не надання документів контролюючому органу під час здійснення перевірки. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позов.

 Правова позиція 

Контролюючий орган повинен довести факт відсутності або неналежного зберігання документів, що підтверджують дані, зазначені у податковій звітності. В іншому випадку, податкове повідомлення – рішення щодо застосування штрафу суперечить вимогам законодавства і підлягає скасуванню.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими задоволено вимоги платника податків стосовно визнання протиправним та скасування наказу керівника контролюючого органу про проведення перевірки, в якому не зазначено початок проведення перевірки такого платника.

 Правова позиція 

Відсутність у наказі керівника контролюючого органу про проведення позапланової документальної невиїзної перевірки відомостей про дату початку проведення перевірки, робить даний наказ незаконним, у зв'язку з тим, що таке порушення позбавляє платника податків визначитися з початком перебігу строку перевірки та можливості належним чином підготуватися до неї.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкової вимоги контролюючого органу та рішення про опис майна платника у податкову заставу у зв’язку, мотивуючи своє рішення тим, що з вини банку сплачені платником кошти не були перераховані на відповідний рахунок Держказначейства. Постановою суду першої інстанції, залишеною без змін ухвалою апеляційного суду, позов задоволено в повному обсязі.

 Правова позиція 

Виконання платником податкового обов'язку по перерахуванню в бюджет суми податкового зобов'язання та його сплати, пов'язане саме з моментом подання в банк платіжного доручення на перерахування відповідних сум податкових зобов'язань, а ініціювання переказу вважається остаточно завершеним і за подальший переказ сум податкового зобов'язання відповідальність несе банк.

У разі несвоєчасного надходження до державного бюджету грошових коштів не з вини платника податку, останній звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів. З огляду на зазначене відсутні правові підстави для надсилання податкової вимоги та прийняття рішення про опис майна платника.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених з підстав неперебування контрагентів за вказаним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців місцезнаходженням, відсутності у них необхідних умов для ведення господарської діяльності, порушення правочинами публічного порядку та суперечення інтересам держави, вчинених з метою ухилення від сплати податків, а також відсутності належним чином оформлених первинних документів. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову платника. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове рішення, задовольнивши позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Підставою для виникнення у платника права на податковий кредит з податку на додану вартість є факт реального здійснення операцій, а також оформлення відповідних операцій належним чином складеними первинними документами.

У разі недобросовісності контрагентів платник несе певний ризик не лише невиконання цивільно-правового договору, але й в рамках податкових правовідносин, оскільки за відсутності первинних документів такий платник позбавляється права на податковий кредит.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, винесених з підстав нереальності господарських операцій у зв'язку з ненаданням на перевірку додаткових угод та заявок, а також невідповідністю відомостей, зазначених у накладних на залізничне перевезення нафтопродуктів. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову платника. Суд апеляційної інстанції скасовав та прийняв нове рішення про задоволення позову платника.

 Правова позиція 

Реальність господарських операцій підтверджується первинними документами.

Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також для формування податкового кредиту для оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність господарських операцій, які є підставою для формування податкового обліку платника податків.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, у зв’язку з неправомірним формуванням даних податкового обліку при придбанні нафтопродуктів за нікчемним, на думку контроолюючого органу, правочином. Судами попередніх інстанцій задоволено позов платника.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також для формування податкового кредиту для оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність господарських операцій, які є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Оцінка поведінки учасників податкових правовідносин здійснюється насамперед із застосуванням норм податкового законодавства, а не інших галузей. Обґрунтування податкових правопорушень не може здійснюватись з посиланням на недотримання норм інших галузей законодавства, як-от цивільного або господарського. 

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про часткове скасування податкових повідомлень рішень, винесених з підстав відсутністі у платника права на формування валових витрат та податкового кредиту за наслідками операцій із придбання підрядних робіт на підставі договорів із контрагентами, що були складені без відповідної проектно-кошторисної документації. Суди попередніх інстанцій задовольнили позов платника.

 Правова позиція 

Всі витрати платника податків мають бути здійснені саме для і в межах провадження господарської діяльності, а не з іншими цілями, та підтверджені відповідними первинними документами.

Якщо господарська операція фактично не відбулася, то первинні документи, складені платником податку та його контрагентом на підтвердження такої операції, не відповідають дійсності, та свідчать про відсутність у сторін волевиявлення щодо реального здійснення господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення, яким йому нараховане грошове зобов’язання з податку на додану вартість у зв’яку з завищенням таким платником податкового кредиту шляхом включення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкове повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість на суму понесених (нарахованих) витрат по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів (у тому числі податкових накладних), що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Податкова вигода може бути визнана необґрунтованою, якщо для цілей оподаткування обліковані операції не у відповідності з їх економічним змістом або операції, не обумовлені розумними економічними або іншими причинами (цілями ділового характеру). Якщо за наслідками оцінки поданих податковим органом та платником доказів суд дійде висновку про невідповідність сформованих даних податкового обліку реальним фактам підприємницької діяльності, то суд повинен визначити обсяг прав та обов'язків платника у сфері оподаткування, виходячи з дійсного економічного змісту господарської операції.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту та завищенням витрат, оскільки господарські операції такого платника, на думку контролюючих органів, не були спрямовані на настання реальних наслідків і відповідно є нікчемними. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Наявність у платника податку (позивача) виданих йому продавцем товару (послуг) податкових накладних, оформлених з дотриманням вимог чинного законодавства, і сплата продавцю податку на додану вартість у складі ціни товару при реальному вчиненні господарських операцій є достатніми підставами для формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Невідображення продавцем або іншими суб'єктами в ланцюгу постачання, з якими позивач не мав господарських відносин, сум податку на додану вартість у складі податкових зобов'язань та несплата їх до бюджету, результати проведення зустрічних перевірок контрагента не є підставою для позбавлення позивача права на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, оскільки невиконання свого зобов'язання однією із сторін господарських відносин не може вважатись підтвердженням наявності мети ухилення від сплати податків та отримання податкової вигоди іншою стороною. 

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту та завищенням витрат, оскільки господарські операції такого платника, на думку контролюючих органів, не були спрямовані на настання реальних наслідків і відповідно є нікчемними. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість та валові витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток мають бути підтверджені належним чином складеними первинними документами, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції, що стала підставою для формування податкового обліку платника податку.

Формування суб'єктом господарювання податкового кредиту та валових витрат не може ставитись у пряму залежність від додержання податкової дисципліни третіми особами, законодавство України, не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання. Якщо контрагент не виконав свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальності та негативні наслідки саме щодо цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування податку на додану вартість, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування та має всі документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку з неправомірним формуванням таким платником податкового кредиту шляхом включення операції, які, на думку контролюючого органу, є нікчемники, оскільки у контрагентів позивача відсутні необхідні умови для здійснення цих операцій. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позовні вимоги.

 Правова позиція 

Податкове законодавство України не ставить право платника податку на додану вартість на податковий кредит в залежність від дій або бездіяльності його контрагентів чи відсутності у контрагентів основних фондів, кваліфікованого персоналу тощо. В разі порушення контрагентом податкової дисципліни відповідальність та негативні наслідки мають настати саме для цієї особи. Чинне законодавство не зобов'язує платника податків перевіряти безпосереднього контрагента на предмет виконання ним вимог податкового законодавства перед тим, як відносити відповідні суми податку на додану вартість до податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту та завищенням витрат, оскільки господарські операції такого платника, на думку контролюючих органів, не були спрямовані на настання реальних наслідків і відповідно є нікчемними. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість та валові витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток мають бути підтверджені належним чином складеними первинними документами, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції, що стала підставою для формування податкового обліку платника податку.

Формування суб'єктом господарювання податкового кредиту та валових витрат не може ставитись у пряму залежність від додержання податкової дисципліни третіми особами, законодавство України, не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання. Якщо контрагент не виконав свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальності та негативні наслідки саме щодо цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування податку на додану вартість, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування та має всі документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, яким йому нараховані грошові зобов’язання з податку на додану вартість у зв’яку з завищенням таким платником податкового кредиту та валових витрат шляхом включення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги частково та скасував податкове повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

З метою підтвердження реальності спірних господарських операцій, необхідно дослідити зміст господарських операцій, наявність або відсутність та причини відсутності первинних документів (товарно - транспортних накладних, подорожніх листів, актів прийому-передачі, рахунки - фактури, відповідні сертифікати, тощо), наявність у сторін спеціальної податкової правосуб'єктності, фактичне здійснення оподатковуваних операцій постачальником на користь покупця, наявність у останнього умов для здійснення господарської діяльності або навпаки відсутність майна, складських приміщень, обладнання та виробничих потужностей, в т.ч. орендованих, а також трудових ресурсів, тощо, в т.ч. із) залученням третіх осіб, на момент укладення і вчинення спірних правочинів.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку з віднесенням таким платником до податкового кредиту господарських операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Підтвердженням здійснення господарської операції є належним чином оформлені первинні документи, що містять дані про зміст господарських операцій. Відповідно, оформлені належним чином податкові накладні є документами, які є підставою для нарахування платником податків податкового кредиту та, відповідно, від'ємного значення суми податку на додану вартість.

Чинне законодавство України не ставить у залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання, зокрема, тим, який не був постачальником товарів (послуг), на вартість яких нарахований цей податок, що включений платником податку до податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень контролюючого органу якими йому було збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість основного платежу та штрафних (фінансових санкцій), а також збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємств основного платежу та штрафних (фінансових санкцій).  Висновки контролюючих органів про заниження платником суми податку на прибуток базуються на даних акту складеного за результатами раніше проведеної документальної позапланової виїзної перевірки контрагента платника. Постановою суду першої інстанції позов задоволено. Ухвалою суду апеляційної інстанції постанову суду першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

Висновки актів перевірок платників податків не є первинними документами, які свідчать про факт порушення платником податків податкового законодавства, якщо у висновках до уваги беруться неузгоджені суми податкових зобов'язань, оскільки лише узгоджені податкові зобов'язання, нараховані на їх підставі можуть бути враховані у подальшому, як триваючий факт порушення податкового законодавства.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 ПК України) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПК України. У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до ПК України. Право платника податку на податковий кредит законодавство не ставить в залежність від факту проведення зустрічної звірки даних суб'єкта господарювання (постачальника товару, виконавця робіт, послуг) щодо платника податків.

Нереальність господарських операцій з придбання платником податку товару (робіт, послуг) має підтверджуватися належними, допустимими та достатніми доказами і не може ґрунтуватися на припущеннях, зокрема, обумовлюватись лише неможливістю проведення зустрічної звірки даних контрагента через відсутність його за юридичною адресою та відсутністю в нього основних фондів, складських приміщень тощо, адже підприємство не позбавлено права залучати матеріально-технічні ресурси для здійснення господарської діяльності.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію