Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток у зв’язку з заниженням таким платником податкового зобов’язання шляхом завищення суми витрат. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

З метою податкового обліку, платник податку за своїм вибором здійснює оцінку вибуття запасів за одним з таких методів бухгалтерського обліку, визначених у відповідному стандарті: ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої вартості однорідних запасів; вартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу запасів (виключно для запасів, що реалізуються через роздрібну    торгівлю). Для всіх одиниць податкового обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів. У разі обрання платником податку методу оцінки вартості вибуття запасів, зміна такого методу протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється.

Витрати на страхування орендованого майна не повинні включатися до складу валових витрат підприємства.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення, яким йому нараховане грошове зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб , яке було прийняте контролюючим органом без достатніх підстав, оскільки платник на момент проведення перевірки самостійно визначав своє податкове зобов’язання. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував дане податкове повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Якщо на момент проведення перевірки, складення акту та прийняття на його основі податкового повідомлення – рішення, платник самостійно визначив податкове зобов’язання, то таке податкове повідомлення – рішення є безпідставним і підлягає скасуванню.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків подав звітну податкову декларацію з податку на додану вартість, визначивши податковий кредит, до якої додав заяву про відмову постачальника надати податкову накладну, що не була зареєєстрована ним в Єдиному реєстрі податкових накладних. Контролюючий орган не визнав задекларований податковий кредит, оскільки за відсутності податкової накладної, платником не було надано копії первинних документів по зазначеній операції. Платник податків звернувся з позовом про скасування винесених податкових повідомлень-рішень. Судом першої інстанції відмовлено у задоволенні позову.

 Правова позиція 

Право включити до складу податкового кредиту суми ПДВ на підставі податкових накладних, не зареєстрованих продавцем товарів/послуг в Єдиному реєстрі податкових накладних надається виключно за заявою платника податків та за умови документального підтвердження факту сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг або копій первинних документів. У випадку неможливості подання таких документів в електронному вигляді, платник податків може подати будь-яким іншим альтернативним способом подання податкової декларації, зазначеної у п. 49.3 ст. 49 ПКУ.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, винесене у зв'язку з наявністю у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за місцем її місцезнаходженням, та зобов'язання контролючий орган внести до реєстру платників ПДВ запис про відміну анулювання реєстрації платника ПДВ, оскільки контролюючим органом було порушено процедуру такого анулювання реєстрації. Суди попередніх інстанцій задовольнили позов платника.

 Правова позиція 

В разі дострокового внесення державним реєстратором до ЄДР запису про відсутність платника податку за його місцезнаходженням, внаслідок порушення державним реєстратором порядку надіслання повідомлення платнику податків щодо необхідності подання реєстраційної картки, рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації платника ПДВ є протиправним.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення, прийнятого на підставі акту перевірки, яка, на думку такого платника, була неправомірною. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Платник податку який вважає порушеним порядок та підстави призначення податкової перевірки щодо нього, має захищати свої права шляхом не допуску посадових осіб контролюючого органу до такої перевірки. Якщо ж допуск до податкової перевірки відбувся, в подальшому предметом розгляду в суді має бути лише суть виявлених порушень податкового та іншого законодавства, дотримання якого контролюється контролюючими органами.

Фактичний допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні та проведенні податкової перевірки,  крім того, задоволення позову в цій частині не призводить до відновлення порушених прав платника податків.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень - рішень, яке було прийнято з порушенням строків, а саме до дня набрання законної сили відповідним рішенням у кримінальній справі. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Складання та надсилання платнику податків податкового повідомлення-рішення за податковими зобов'язаннями платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена рішенням суду у рамках розгляду кримінальної справи про злочини, предмет якої є податки, збори , забороняється до набрання законної сили рішенням суду у справі або винесення постанови про закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами. Таким чином, податкове повідомлення – рішення прийняте до набрання законної сили вироку суду суперечить вимогам ПК і має бути визнане недійсним.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень - рішень, яке було прийнято з порушенням строків, а саме до дня набрання законної сили відповідним рішенням у кримінальній справі. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позовних вимог.

 Правова позиція 

Складання та надсилання платнику податків податкового повідомлення-рішення за податковими зобов'язаннями платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена рішенням суду у рамках розгляду кримінальної справи про злочини, предмет якої є податки, збори , забороняється до набрання законної сили рішенням суду у справі або винесення постанови про закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами. Таким чином, податкове повідомлення – рішення прийняте до набрання законної сили вироку суду суперечить вимогам ПК і має бути визнане недійсним.

задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган подав касаційну скаргу на постанову суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції, прийнятих на користь платника податків, щодо відмови зупинити видаткові операції платника податків на рахунках такого платника. Платник податків допустив податкового керуючого до проведення опису майна в податкову заставу без заперечень та під час виконання ним своїх повноважень перешкод зі сторони платника податків не чинилось, а за результатами опису складено акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу. 

 Правова позиція 

Обов'язок щодо надання доказів, що підтверджують перешкоджання відповідачем податковому керуючому здійснювати його функції та повноваження, лежить на контролюючому органі. 

Якщо платник податків допустив податкового керуючого для опису майна в податкову заставу та/або надав відповідні документи для такого опису, а такий податковий керуючий склав акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу, то такий акт відмови є неправомірним і негативні наслідки не можуть застосуватися до платника податків.  

не задоволено

 Фабула справи  Платник подаку звернувся до суду про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень рішень, які контролюючий орган виніс з підстав неправомірного формування податкового кредиту та віднесення витрат до складу валових, які підприємство своєчасно не відобразило у податкових деклараціях відповідного періоду, а задекларувало як самостійно виявлені помилки у наступних податкових періодах та вважаючи здійснені господарські операції нереальними та фіктивними. Суди попередніх інстанцій задовольнили позов платника.

 Правова позиція 

Умовами реалізації права платника на податковий кредит, а також на зменшення оподатковуваного доходу на суму понесених витрат є фактичне придбання товарів (робіт, послуг) та наявність первинних документів (зокрема, податкових накладних), оформлених у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Чинне законодавство не ставить умовою дійсності правочинів, а також виникнення податкових зобов'язань платника у залежність від стану податкового обліку його контрагентів, фактичного знаходження їх за місцем реєстрації та наявності чи відсутності основних фондів у останніх.

Платник податків не може зазнавати негативних наслідків внаслідок діянь контрагентів, якщо контролюючий орган не встановить наявності замкнутої схеми руху грошових коштів, яка б могла свідчити про узгодженість дій платника та його контрагента для одержання незаконної податкової вигоди.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту та завищенням витрат шляхом відображення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Підставою виникнення у платника права на податковий кредит та на формування валових витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку (зокрема, податковими накладними).

Самі по собі такі обставини як: неперебування  осіб за податковою адресою, відсутності у них майна, виробничих фондів, транспортних засобів та трудових ресурсів, необхідних для провадження господарської діяльності, та підписання від імені цих підприємств первинної документації іншими особами, ніж значаться їх керівниками не можуть слугувати підставою для висновку про необґрунтованість податкової вигоди платника податку-покупця, позаяк стосуються умов провадження постачальниками (тобто третіми особами) господарської діяльності. Ці факти можуть свідчити лише про можливі порушення ними норм ПК України, цивільного та господарського законодавства, однак не є належним спростуванням реальності господарських операцій

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на додану вартості, у зв’язку з тим, що платник включив до складу податкового кредиту господарські операції, реальність яких контролюючий орган заперечує. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість на суму понесених (нарахованих) витрат по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності належним чином оформлених первинних документів (зокрема, податкових накладних), що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту та завищенням витрат шляхом відображення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру, оскільки платник не зміг підтвердити належними первинними документами зворотне. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів (зокрема, податкових накладних), що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Обов'язок підтвердити правомірність та обґрунтованість сформованих у податковому обліку витрат первинною документацією покладений на платника-покупця товарів (робіт, послуг), оскільки саме він виступає суб'єктом, який обчислює кінцеву суму податку, що підлягає сплаті до бюджету.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту та завищенням витрат шляхом відображення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позовні вимоги.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Слід зазначити, що самі по собі не можуть слугувати підставою для висновку про необґрунтованість податкової вигоди такі обставини: нещодавне (до моменту вчинення господарської операції) створення підприємства; взаємозалежність учасників операції; неритмічний характер господарських операцій; порушення податкового законодавства; здійснення господарської операцій не за місцезнаходженням платника; проведення транзитних платежів між учасниками взаємопов'язаних господарських операцій; використання посередників при здійснення господарських операцій; відсутність у постачальника об'єктивної можливості виконати операції в силу браку майна, основних фондів, трудового персоналу тощо. Однак наведені обставини у сукупності та взаємозв'язку з іншими переліченими фактами можуть свідчити про отримання платником недобросовісної податкової вигоди.

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту та завищенням витрат, оскільки господарські операції такого платника, на думку контролюючих органів, не були спрямовані на настання реальних наслідків і відповідно є нікчемними. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Умовами реалізації права платника на податковий кредит, а також на зменшення оподатковуваного доходу на суму понесених витрат є фактичне придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку та наявність первинних документів, оформлених у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Чинне законодавство не ставить умовою дійсності правочинів, а також виникнення податкових зобов'язань платника у залежність від стану податкового обліку його контрагентів. Позивач не може нести відповідальність за невиконання його контрагентами своїх податкових зобов'язань, адже поняття «добросовісний платник», яке вживається у сфері податкових правовідносин, не передбачає виникнення у платника додаткового обов'язку з контролю за дотриманням його постачальниками правил оподаткування, а сам платник не наділений повноваженнями податкового контролю для виконання функцій, покладених на податкові органи, а тому не може володіти інформацією відносно виконання контрагентом податкових зобов'язань.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту та завищенням витрат, оскільки господарські операції такого платника, на думку контролюючих органів, не були спрямовані на настання реальних наслідків і відповідно є нікчемними. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Будь-які документи, у тому числі договори, накладні, рахунки тощо, мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

Законодавство України, не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання. Якщо контрагент не виконав свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальності та негативні наслідки саме щодо цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування податку на додану вартість, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування та має всі документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

Аналіз реальності господарської діяльності повинен здійснюватися на підставі даних податкового, бухгалтерського обліку платника податків та відповідності їх дійсному економічному змісту.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту та завищенням витрат, оскільки господарські операції такого платника, на думку контролюючих органів, не були спрямовані на настання реальних наслідків і відповідно є нікчемними. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Правові норми дозволяють платнику податку формувати валові витрати у зв'язку з реальним придбанням товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в своїй господарській діяльності що, в першу чергу, має підтверджуватись належним чином оформленими первинними документами. Документи, які не мають статус первинних, самі по собі не можуть підтверджувати реальність здійснення господарської операції та, відповідно, валові витрати. При цьому неодмінною характерною рисою господарської діяльності в рамках податкових відносин є її направлення на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

Формування суб'єктом господарювання податкового кредиту та валових витрат не може ставитись у пряму залежність від додержання податкової дисципліни третіми особами, законодавство України, не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання. Якщо контрагент не виконав свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальності та негативні наслідки саме щодо цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування податку на додану вартість, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування та має всі документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту та завищенням витрат. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність здійснення господарської операції.

Неправомірне формування податкового кредити та завищення витрат у зв’язку з придбання платником податку товару (робіт, послуг) має підтверджуватися належними, допустимими та достатніми доказами і не може ґрунтуватися на припущеннях

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту та завищенням витрат, оскільки господарські операції такого платника, на думку контролюючих органів, не були спрямовані на настання реальних наслідків. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Формування суб'єктом господарювання податкового кредиту та валових витрат не може ставитись у пряму залежність від додержання податкової дисципліни третіми особами, законодавство України, не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання. Якщо контрагент не виконав свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальності та негативні наслідки саме щодо цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування податку на додану вартість, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування та має всі документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги та скасував податкові повідомлення рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Підставами для формування податкового кредиту є: наявність у платника податку - покупця належно оформленої податкової накладної, фактична сплата грошових коштів контрагенту, в сумі визначеній в податковій накладній, а також фактичне виконання господарської операції, за наслідками якої у платника податку на додану вартість виникає право на податковий кредит.

Формування суб'єктом господарювання податкового кредиту та валових витрат не може ставитись у пряму залежність від додержання податкової дисципліни третіми особами, законодавство України, не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання. Якщо контрагент не виконав свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету, то це тягне відповідальності та негативні наслідки саме щодо цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування податку на додану вартість, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування та має всі документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, у зв’язку з завищенням таким платником валових витрат та податкового кредиту шляхом відображення господарських операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Суд першої інстанції задовольнив позов та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову.

 Правова позиція 

Право на нарахування податкового кредиту обумовлюється наявністю факту придбання платником податку товарів, робіт, послуг, основних фондів, нематеріальних активів, в ціні яких платником податку-покупцем сплачений (нарахований) податок на додану вартість, та їх використання у власній господарській діяльності.

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у зв’яку з неправомірним формуванням податкового кредиту та завищенням витрат, шляхом відображення операцій, які, на думку контролюючого органу не мали реального характеру. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги частково та скасував податкові повідомлення рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Будь-які документи (у тому числі договори, податкові накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції. Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Недотримання контрагентами позивача податкової дисципліни має правові наслідки саме для таких контрагентів, оскільки порушення платником податків вимог податкового законодавства має персональний характер, тобто тягне за собою застосування заходів відповідальності саме для такого платника  та не може негативно впливати на податковий облік інших осіб  за відсутності факту причетності останніх до таких правопорушень та за наявності факту здійснення господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з не включенням таким платником доходів, на які, на думку контролюючого органу, не поширюється спрощена система оподаткування. Суд першої інстанції задовольнив позов частково та скасував податкові повідомлення – рішення. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.  Дія положень про спрощену систему оподаткування не поширюється на спільну діяльність і прибуток від спільної діяльності підлягає оподаткування відповідно до норм про податок з доходів фізичних осіб.

задоволено частково
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію