Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення апеляційної інстанції, яким скасовано рішення першої інстанції, що задовольнив вимоги такого платника стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом з підстав протиправного формування платником у податковому обліку витрат та податкового кредиту з ПДВ за операціями з придбання у контрагента рекламних послуг, фактична поставка яких не підтверджується документально.

 Правова позиція 

Умовою визнання витрат платника у податковому обліку є факт їх понесення у межах господарської діяльності платника та підтвердженість таких витрат необхідними документами первинного обліку. При цьому, реальність операції визначається не лише фактичною наявністю та рухом товарів (робіт, послуг), але й реальністю виконання поставки саме задекларованим контрагентом, тобто наявністю прямого зв'язку з конкретним, заявленим постачальником. Тому, це обумовлює  обов'язок платника належним чином довести реальне виконання господарської операції конкретним платником (контрагентом).

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволені вимоги платника податків щодо визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, що були прийняті контролюючим з підстав недоведеності платником реальності виконання господарських операцій з придбання, постачання товарів (робіт, послуг).

 Правова позиція 

Такі обставини, як відсутність у контрагента платника податків трудових ресурсів, штату працівників, відсутність у власності основних засобів, майна не можуть спростовувати фактичне виконання господарських операцій, у разі недоведення контролюючим органом зв'язку такого факту з неможливістю виконати послуги із залученням інших фізичних осіб та орендованого майна. Неперебування контрагента за місцем реєстрації не є свідченням неможливості провадження ним діяльності за іншою адресою. Сертифікаційні документи на товар, які не містять відомостей про учасників та умови господарської операції з поставки, не можуть слугувати підтвердженням або спростуванням реальності господарської операції; сертифікати якості не є документами первинного бухгалтерського або податкового обліку, що фіксують рух активів. Порушення окремих умов договору (як-от неподання постачальником сертифікатів якості на товар), які не є істотними для сторін для досягнення цілі правочину (поставка товару), не може впливати на податкові зобов'язання однієї із сторін договору. А тому неподання платником сертифікаційних документів на придбаний товар не може слугувати спростуванням реального виконання господарської операції. Правовідносини ж постачальника з іншими особами (у тому числі залученими ним до виконання зобов'язань перед платником податків) не можуть впливати на податковий облік платника податків - покупця як сторонньої особи за недоведеності контролюючим органом їх змови, узгодженості їх дій з метою досягнення вигідних наслідків у сфері оподаткування.

задоволено частково

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення першої та апеляційної інстанції, де перша – частково задовольнила вимоги платника податків, скасувавши частину податкових повідомлень-рішень, які, зокрема, були прийняті з підстав неподання платником в установлені строки податкової декларації, включення до складу податкового кредиту суми ПДВ, не підтверджені податковими накладними і платіжними документами, недоплати суми ПДФО; апеляційна – скасувала рішення першої інстанції в частині скасування податкового повідомлення-рішення, прийнятого в силу неподання платником в установлені строки податкової декларації. 

 Правова позиція 

Неподання платником податків податкової декларації за самостійно визначеним податковим зобов’язанням в установлені законодавством строки є підставою визначення суми відповідного податкового зобов’язання контролюючим органом.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення апеляційної інстанції, яка задовольнила вимоги платника податків стосовно скасування податкового повідомлення-рішення. Ці повідомлення-рішення були прийняті контролюючим органом стосовно неправильного визначеного коду товару при ввезені його на митну територію України після пропуску такого товару на митну територію України.

 Правова позиція 

Якщо митні органи, приймаючи вантажну митну декларацію, віднесли товар до певного коду товарної номенклатури та пропустили товар на митну територію України (після сплати імпортером передбачених законом податків і зборів), то в подальшому вони не мають правових підстав для прийняття податкових повідомлень про донарахування податкових зобов'язань у зв'язку з виявленням помилки у класифікації товару, зокрема, з посиланням на результати невиїзної документальної перевірки.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими задоволено вимоги платника податків стосовно визнання нечинними та скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі результатів перевірки, під час якої не була досліджена частина бухгалтерських документів, що були відсутні у платника податків з підстав неподання їх правоохоронним органам, який їх вилучив, на запит контролюючого органу.

 Правова позиція 

У разі якщо оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи було вилучено правоохоронними та іншими органами, терміни проведення контролюючим органом перевірки платника податків, у тому числі розпочатої, переносяться до дати отримання копій необхідних документів або забезпечення доступу до них.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію