Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник податків звернувся з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом з мотивів несплати авансових внесків з податку на прибуток. Платник вказує на те, що товариством не приймалось рішення про виплату дивідендів. Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили вимоги платника податків.

 Правова позиція 

Закон № 334/94-ВР пов'язує виникнення у платника обов'язку з нарахування та сплати до бюджету авансового внеску з податку на прибуток на суму дивідендів, є прийняття таким платником рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам).

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на не включення платником до складу валового доходу суми отриманої безповоротної допомоги та неутримання ПДФО. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково.

 Правова позиція 

Кошти, отримані юридичною особою-платником від учасників як додаткові внески, до моменту здійснення державної реєстрації змін до установчого документу (статуту), в якому саме і містяться відомості щодо розміру та порядку внесення вкладів до статутного фонду, не можуть бути визнані прямою інвестицією в емітовані таким товариством корпоративні права. Проте у випадку, якщо статутний фонд юридичної особи згідно установчих документів не був сформований, зміни щодо формування статутного фонду до установчих документів на дату поповнення статутного фонду не вносилися, то такі кошти вважаються безповоротною фінансовою допомогою.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою визнати протиправними дії контролюючого органу щодо проведення позапланової виїзної перевірки, оскільки контролюючим органом було порушено порядок її проведення. Постановою окружного адміністративного у задоволенні позову відмовлено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду постанову окружного адміністративного суду залишено без змін.

 Правова позиція 

Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

саме на етапі допуску до перевірки платник податків може поставити питання про необґрунтованість її призначення та проведення, реалізувавши своє право на захист від безпідставного та необґрунтованого здійснення податкового контролю щодо себе. Водночас, допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні податкової перевірки.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на завищення платником витрат з податку на прибуток на суму сплачених процентів за кредитними договорами внаслідок відсутності зв'язку понесених витрат з веденням господарської діяльності, що призвело до заниження суми податку. Постановою окружного адміністративного суду в задоволенні позовних вимог відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду скасовано постанову окружного адміністративного суду. Прийнято нову постанову, якою адміністративний позов задоволено.

 Правова позиція 

Предметом діяльності страховика в тому числі є і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Якщо кошти страхових ресурсів представлені активами такої категорії, зокрема, як банківські вклади (депозити), які страховик залучив за допомогою договорів позики, проценти, сплачені за такі договори позики є витратами, пов’язаними з веденням господарської діяльності.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення про нарахування ПДВ, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неоподаткування платником операції з постачання товарів та послуг, хоча фактично юридична особа-платник здійснила перетворення та передала всі свої права та обов’язки правонаступнику. Постановою окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду рішення суду першої інстанції скасовано та постановлено нове, яким позов задоволено.

 Правова позиція 

Операція з передачі майна, прав та обов'язків під час реорганізації юридичної особи шляхом перетворення не відповідає жодним умовам, визначеним для оподатковуваної операції. Зокрема, у випадку перетворення здійснюється не відчуження майна з передачею права власності на це майно, а відбувається саме перехід усього майна, прав та обов'язків в їх комплексі до нового суб'єкта господарювання, у зв'язку з чим операції по перетворенню не є поставкою. При реорганізації факт продажу так і факт компенсації переданого майна відсутні.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду з поданням про підтвердження обґрунтованості арешту майна та зупинення видаткових операцій в порядку ст. 1833 Кодексу адміністративного судочинства України. Суди перших інстанцій відмовили у задоволенні подання контролюючого органу, з підстав перевищення 24-годинного строку внесення відповідного подання до суду, оскільки надіслане листом подання через відділення поштового зв’язку дійшло пізніше, ніж встановлений ст. 1833 КАС України строк.

 Правова позиція 

За змістом частини 11 ст. 183-3 КАС України застереження щодо не поширення норм ст. 103 КАС України стосується виключно правил обчислення строків, у той час як частиною 9 цієї статті встановлені особливості порядку подачі документів  до суду, а не правила обчислення строків. Тому у разі відправлення поштою подання, яке надійшло пізніше ніж у 24-годинний строк, встановлений ст. 1833 КАС України, строк не буде вважатися пропущеним за ч. 9 ст. 103 КАС України.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати нечинними та скасувати податкові повідомлення-рішення, якими платнику нараховано зобов’язання з податку на прибуток та з податку на додану вартість. На обґрунтування позовних вимог платник послався на те, що він не занижував податок на додану вартість (далі – ПДВ) та податок на прибуток, оскільки укладений з контрагентом договір поставки нафтопродуктів зареєстрований в установленому законом порядку і спрямований на реальне настання правових наслідків. Окружний адміністративний суд постановою у задоволенні позову відмовив. Апеляційний адміністративний суд постановою постанову суду першої інстанції скасував та позов задовольнив. Вищий адміністративний суд України постанову апеляційного адміністративного суду скасував та залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Обставини, встановлені судами у справах, на рішення у яких посилається заявник, дають підстави вважати, що правовідносини, які виникли між сторонами у цих спорах, не подібні спірним відносинам у справі, що розглядається. Зазначене не дає можливості дійти висновку про неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Надання податковому органу належним чином оформлених документів, передбачених законодавством про податки та збори, з метою одержання податкової вигоди є підставою для її одержання, якщо податковий орган не встановив та не довів, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі, є наслідком укладення нікчемних правочинів або коли відомості ґрунтуються на інших документах, недійсність даних в яких установлена судом.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду адміністративний позов задоволено.Ухвалою апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду в позові відмовлено.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Чинне законодавство України не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання, зокрема тим, який не є був постачальником товарів (послуг), на вартість яких нарахований податок на додану вартість, що включений платником податку до податкового кредиту.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду позов задоволено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду постанову окружного адміністративного суду залишено без змін.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування витрат та податкового кредиту з ПДВ наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів/робіт/послуг, що пов'язані з рухом активів, зміною зобов'язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, а не лише оформлення відповідних документів або рух грошових коштів на рахунках платників податку.

Будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Сама собою наявність у документах помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов'язаннях платника податків у зв'язку з його господарською діяльністю мали місце.

Чинним законодавством України не встановлено обов'язку суб'єкта господарювання здійснювати перевірку справжності наданих контрагентами документів при укладенні договорів, а також не передбачено обов'язку здійснювати перевірку місцезнаходження контрагентів або сплати податків контрагентами тощо. При невиконання контрагентом своїх обов'язків перед бюджетом не може бути підставою для неможливості формування податкового кредиту на підставі господарських операцій інших суб'єктів господарювання

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовлено.

 Правова позиція 

Правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування витрат та податкового кредиту з ПДВ наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів/робіт/послуг, що пов'язані з рухом активів, зміною зобов'язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, а не лише оформлення відповідних документів або рух грошових коштів на рахунках платників податку.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду в задоволені позову відмовлено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду постанову окружного адміністративного суду залишено без змін.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду позов задоволено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду постанову окружного адміністративного суду залишено без змін.

 Правова позиція 

Податкові наслідки у вигляді зменшення бази оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понесених витрат (у тому числі й по сплаті ПДВ у ціні придбаних товарів (робіт, послуг)) є правомірними за умови реального виконання господарської операції та наявності первинних документів, що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Чинне законодавство України не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання, зокрема тим, який не  був постачальником товарів (послуг), на вартість яких нарахований податок на додану вартість, що включений платником податку до податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, посилаючись на неправомірність формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість, зокрема непідтвердження платником реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду позов задоволено. Ухвалою апеляційного адміністративного суду постанову окружного адміністративного суду залишено без змін.

 Правова позиція 

Правові наслідки у вигляді виникнення права платника податку на формування витрат та податкового кредиту з ПДВ наступають лише у разі реального (фактичного) вчинення господарських операцій з придбання товарів/робіт/послуг, що пов'язані з рухом активів, зміною зобов'язань чи власного капіталу платника, та відповідають економічному змісту, відображеному в укладених платником податку договорах, а не лише оформлення відповідних документів або рух грошових коштів на рахунках платників податку.

Чинне законодавство України не ставить в залежність виникнення у платника податку на додану вартість права на податковий кредит від дотримання вимог податкового законодавства іншим суб'єктом господарювання, зокрема тим, який не  був постачальником товарів (послуг), на вартість яких нарахований податок на додану вартість, що включений платником податку до податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати протиправним та скасувати рішення про коригування митної вартості імпортованих товарів. На обґрунтування позову платник послався на те, що Митниця неправомірно відмовила у митному оформлені імпортованого платником товару за вищевказаною митною декларацією, митна вартість якого була заявлена платником за основним методом – за ціною контракту, а також неправомірно прийняла рішення про коригування митної вартості цього товару без проведення із платником обов’язкових консультацій в письмовій формі. Окружний адміністративний суд  постановою, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позовні вимоги задовольнив частково: визнав протиправним та скасував рішення про коригування митної вартості імпортованих товарів; визнав протиправними дії контролюючого органу щодо видачі картки відмови та скасував її; в іншій частині позовних вимог відмовив. Вищий адміністративний суд України ухвалою рішення судів попередніх інстанцій залишив без змін.

 Правова позиція 

Обставини, встановлені у справі, що розглядається, не є подібними до обставин, встановлених у справах, на рішення в яких посилається контролюючий орган, обґрунтовуючи різне правозастосування. Зазначене не дає можливості дійти висновку про неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом, у якому просив скасувати рішення контролюючого органу про коригування митної вартості товарів. На обґрунтування позовних вимог платник зазначив, що митний орган не прийняв визначену платником митну вартість, а прийняв оскаржуване рішення, за яким платнику визначено митну вартість товару у більшому розмірі, ніж була задекларована, та видав картку відмови. Окружний адміністративний суд постановою, залишеною без змін ухвалами апеляційного адміністративного суду та Вищого адміністративного суду України, позов задовольнив частково: скасував оскаржуване рішення Митниці та картку відмови. У частині позовних вимог щодо стягнення з Державного бюджету України на користь платника надмірно сплаченого ПДВ відмовив.

 Правова позиція 

Обставини, встановлені судами у справах, на рішення у яких посилається заявник, дають підстави вважати, що правовідносини, які виникли між сторонами у цих спорах, не подібні спірним відносинам у справі, що розглядається. Зазначене не дає можливості дійти висновку про неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом, у якому просив скасувати рішення Митниці в частині визначення митної вартості імпортованих платником товарів. Платник зазначає, що Митниця необгрунтовано застосувала третій метод з посиланням на наявність сумніву щодо достовірності відомостей, необхідних для підтвердження заявленої митної вартості, оскільки продавець та покупець є пов’язаними особами. Окружний адміністративний суд міста постановою позовні вимоги задовольнив. Апеляційний адміністративний суд постановою рішення суду першої інстанції скасував, у позові відмовив.  Вищий адміністративний суд України ухвалою рішення суду апеляційної інстанції скасував і залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Обставини, встановлені у справі, що розглядається, не є подібними до обставин, встановлених у справі, копію рішення суду касаційної інстанції в якій додано до заяви. Крім того, в оскаржуваній ухвалі суду касаційної інстанції не наведено іншого, ніж у наданому для порівняння судовому рішенні, тлумачення норм матеріального права, про які йдеться у заяві Митниці. Зазначене не дає можливості дійти висновку про неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом, у якому просив скасувати податкові повідомлення-рішення, якими платнику нараховано зобов’язання із рентної плати за видобуті природний газ і нафту. Контролюючий орган зазначає, що саме позивач є власником спеціального дозволу на користування надрами, а отже, є платником податків за користування нафтогазоносними надрами. Окружний адміністративний суд постановою, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, скасував оскаржувані податкові повідомлення-рішення. Вищий адміністративний суд України ухвалою погодився з висновками судів попередніх інстанцій і залишив їх без змін.

 Правова позиція 

Обставини, встановлені судами у справах, на рішення у яких посилається заявник, дають підстави вважати, що правовідносини, які виникли між сторонами у цих спорах, не подібні спірним відносинам у справі, що розглядається. Зазначене не дає можливості дійти висновку про неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію