Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення про нарахування суми податкового зобов’язання з ПДФО. Контролюючий орган зазначає, що платником в момент нарахування відсотків власникам облігацій та їх виплати фізичним особам не нараховувався та не сплачувався податок з доходів фізичних осіб.

 Правова позиція 

У разі якщо платник виплачує відсотки власникам облігацій фізичним особам, він зобов'язаний відповідно до норм Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», чинного на момент виникнення спріних правовідносин,  нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету податок з доходів фізичних осіб.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі твердження останнього про неналежне виконання платником заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості і, як наслідок, про неможливість формування податкового кредиту з ПДВ. Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги, натомість суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні позову.

 Правова позиція 

Суд відмовляє в задоволенні позовних вимог відносно податкових повідомлень-рішень, що є відкликаними в силу закону.

У випадку, якщо дебіторська заборгованість перестала бути заборгованістю за товари (роботи, послуги), а набула ознак безповоротної фінансової допомоги, наданої покупцем продавцю товарів, то не виконується умова, передбачена положеннями Закону – податковий кредит складається зі сум ПДВ, сплачених (нарахованих) у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності. А отже, покупець не має права на податковий кредит за сплаченими авансами.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків подав касаційну скаргу на постанову суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції. Суди зазначених інстанцій відмовили платнику податків у задоволенні позову про визнання протиправною відмову контролюючого органу прийняти уточнюючий розрахунок. Рішенням суду першої інстанції, залишене без змін апеляційним судом, у задоволені позову було відмовлено.  

 Правова позиція 

ПК не передбачає обмежень щодо виправлення платником податків самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, у будь-якому рядку такої декларації, а отже контролюючий орган не може відмовити у прийняті уточнюючого розрахунку на цій підставі. 

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення про застосування суми штрафних (фінансових) санкцій, оскільки контролюючим органом перевищено граничний строк застосування штрафних санкцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково.

 Правова позиція 

Порушення контролюючим органом граничних строків застосування штрафних (фінансових) санкцій, визначених ст. 250 Господарського кодексу України, є підставою для скасування податкових повідомлень-рішень, якими такі штрафні санкції застосовуються до платника.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання незаконним та зобов'язання скасувати податкове повідомлення рішення, винесених у зв'язку з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій та нікчемність правочинів з огляду на те, що контрагент платника у судовому порядку був визнаний банкрутом. Судами попередніх інстанцій задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Платник податку самостійно несе відповідальність за достовірність і своєчасність обчислення та внесення ним податку до бюджету відповідно до законодавства України і не може нести відповідальність за порушення продавцем податкової дисципліни або правил здійснення господарської діяльності. Порушення провадження у справі про банкрутство не означає завершення підприємницької діяльності боржника. Він має право укладати договори і вчиняти інші правочини, у зв'язку із чим у нього виникають права та обов'язки, виконання яких забезпечується на загальних підставах.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість. Контролюючий орган стверджує, що контрагенти платника є фіктивними, а правочини укладалися з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави та суспільства, платником непідтверджено реальності здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість. Контролюючий орган стверджує, що платник та контрагенти при вчиненні правочинів діяли з метою, яка є завідомо суперечною інтересам держави та суспільства з метою отримання неправомірної податкової вигоди. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит  та зменшення оподатковуваного доходу на суму витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою використання у господарській діяльності, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку.  

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником податкового кредиту з податку на додану вартість. Контролюючий орган стверджує, що платник та контрагенти вчиняли нікчемні правочини з метою отримання неправомірної податкової вигоди, а платником не підтверджено реальність здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит   є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою використання у господарській діяльності, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку.  

Порушення контрагентами норм Закону України „Про податок на додану вартість" (чинного на момент здійснення спірних операцій)  породжує негативні наслідки саме для цих підприємств і не може впливати на право платника на бюджетне відшкодування податку на додану вартість.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість. Контролюючий орган стверджує, що платником не підтверджена реальність здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит  та зменшення оподатковуваного доходу на суму витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою використання у господарській діяльності, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку.  

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість. Контролюючий орган стверджує, що платником не підтверджена реальність здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит  та зменшення оподатковуваного доходу на суму витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою використання у господарській діяльності, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку.  

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість. Контролюючий орган стверджує, що платником не підтверджена реальність здійснюваних господарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю. Постановою апеляційного адміністративного скасовано постанову окружного адміністративного суду та прийнято нову постанову, якою позов задоволено.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит  та зменшення оподатковуваного доходу на суму витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою використання у господарській діяльності, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку.  

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом, що посилається на неправомірне формування платником податкового кредиту з ПДВ, стверджуючи, що вчинювані платником правочини є нікчемними, як такі, що порушують публічний порядок через те, що не були  спрямовані на настання реальних правових наслідків. Постановою окружного адміністративного суду позов задоволено. Постановою апеляційного адміністративного суду постанову окружного адміністративного суду скасовано, прийнято нову постанову  про відмову в позові.

 Правова позиція 

Право на податковий кредит з податку на додану вартість виникає в результаті придбання товарів і послуг з метою використання в господарській діяльності. Для підтвердження правомірності формування платником податків податкового кредиту, окрім встановлення дотримання таким платником вимог законів, необхідно встановити реальність здійсненої господарської операції з придбання товару, тобто така операція має бути не тільки документально оформленою, а й повинна об'єктивно призвести до зміни складу активів платника податків. В основі будь-якої реальної господарської операції має лежати економічна мета, тобто бажання платника податків приростити активи за допомогою досягнення господарського ефекту.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію