Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково.

 Правова позиція 

Позиція контролюючого органу щодо вчинення платником порушення податкового законодавства у вигляді наявності розбіжностей між з даними декларацій про доходи платника повинна грунтватись на даних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують правомірність формування платником валових витрат та розрахування суми оподатковуваного доходу.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду з вимогою про визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації юридичної особи та припинення юридичної особи через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які не можна усунути. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову відмовлено.

 Правова позиція 

Органи державної податкової служби можуть звертатися з вимогами про припинення суб'єктів господарювання не в усіх  випадках, визначених статтями 38 та 46 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», а лише в тих, коли діють на реалізацію своєї владної компетенції.

задоволено частково

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду з вимогою про визнання недійсним запису про державну реєстрацію, припинення державної реєстрації юридичної особи, мотивуючи це тим, що засновник підприємства не має ніякого відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності відповідача, а тому вважає. що державна реєстрація відповідача була здійснена з порушенням закону, які не можна усунути. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, провадження у справі в частині визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації закрито, в іншій частині позову - відмовлено.

 Правова позиція 

Оскільки контролюючий орган не вправі виходити за межі наданих йому законом повноважень, до яких не віднесено контроль за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб, у тому числі щодо дотримання порядку реєстрації, а вимога про визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації може бути пред'явлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію або учасником юридичної особи,  вимоги контролюючого органу у такому випадку виходять за межі його повноважень.

Визнання недійсним запису про державну реєстрацію через порушення закону, допущені при створені юридичної особи, які не можна усунути, є однією з підстав для припинення юридичної  особи та не може бути самостійною вимогою в адміністративному процесі.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючим органом за наслідками проведення податкової перевірки, посилаючись на  заниження платником збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод через відсутність дозволу на спеціальне водокористування. Платник стверджує про порушення контролюючим органом порядку проведення перевірки. Постановою окружного адміністративного суду в задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду від скасовано постанову окружного адміністративного суду та прийнято нову постанову, якою позов задоволено.

 Правова позиція 

При реорганізації державного підприємства його права та обов’язки (в тому числі і дозвіл на спеціальне використання води) переходять до правонаступника.

У випадку, коли податкова перевірка здійснюється із порушеннями законодавства, що полягають у надісланні повідомлення про проведення перевірки неналежному платнику, відсутності плану-графіку проведення перевірок, порушення вказаного у наказі строку проведення перевірки, така перевірка є незаконною, як і ППР, прийняте за наслідком її проведення.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом внаслідок несвоєчасної сплати платником податкового зобов’язання, причиною чого стало перерахування контролюючим органом сплачених по поточним зобов’язанням платника коштів у рахунок погашення податкового боргу. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позовні вимоги задоволено частково в аспекті визнання протиправними дії податкової інспекції щодо розподілу коштів, а також зобов'язано контролюючий орган відобразити у даних картки особового рахунку платника сплату податкових зобов'язань відповідно до призначень платежів, вказаних у платіжних   дорученнях.

 Правова позиція 

Право визначати призначення платежу відповідно до законодавства України, чинного на момент виникнення спірних правовідносин, належить виключно платнику податків, тому суми податкових зобов'язань або податкового боргу слід вважати сплаченими у день реєстрації банківською установою платіжного документу із зазначеним у ньому призначенням платежу на сплату відповідних податкових зобов'язань або податкового боргу, визначених платником податків.

Платник податку, самостійно визначивши та перерахувавши до бюджету суми з податку на додану вартість, виконує своє зобов'язання зі сплати цього податку за визначений ним період.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган подав касаційну скаргу на постанову суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції, прийнятих на користь платника податків, щодо відмови зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків. Контролюючим органом не дотримано форму та зміст податкової вимоги, не попереджено платника податків про наслідки непогашення податкового боргу та податковий керуючий склав акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу без встановлення факту перешкоджання платника податку у здійсненні опису майна у податкову заставу.

 Правова позиція 

Недотримання контролюючим органом форми та змісту податкової вимоги та непопередження платника податків про наслідки непогашення податкового боргу є порушенням податкового законодавства.  

Невстановлення факту перешкоджання платника податку у здійсненні опису майна у податкову заставу не є підставою застосування негативних наслідків до платника податків. 

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків оскаржив до суду податкові повідомлення-рішення, податкову вимогу та ріщення про опис майна, винесених за результати виїзної позапланової перевірки контролюючим органом у звязку з порушенням платником здійснення розрахунків в іноземній валюті. Рішенням першої та другої інстанції в задоволення позову платника відмовлено у зв’язку з безпідставністю.

 Правова позиція 

Податкова вимога та рішення про опис майна у податкову заставу можуть бути надіслані тільки на узгоджені зобовязання, які не були сплачені та набули статусу податкового боргу.

Рішення про опис майна в податкову заставу може бути підписаний не тільки керівником контролюючого органу, але й заступником керівника такого органу.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з ПДВ, оскільки придбані ним товари та послуги не призначалися для використання у господарській діяльності. Постановою апеляційного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено.

 Правова позиція 

Якщо платник податку придбаває (виготовляє) матеріальні та нематеріальні активи (послуги), які не призначаються для їх використання в господарській діяльності такого платника, то сума податку, сплаченого у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включається до складу податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з ПДВ, наявністю недоліків у первинних документах та ознак фіктивності контрагентів. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду позов задоволено чатсково.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до валових витрат.

Підставою для виникнення у платника права для включення до валових витрат сум за вчиненими господарськими операціями є факт реального здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення відповідних операцій належним чином складеними первинними документами, які містять достовірні відомості про їх обсяг та зміст.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з ПДВ, непідтвердження реальності здійснюваних госопдарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду позов задоволено.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до валових витрат.

Чинне законодавство не ставить в залежність право на формування податкового кредиту від податкового обліку (стану) інших осіб і фактичної сплати контрагентами податку до бюджету. Питання податкового кредиту поширюється тільки на окремо взятого платника податків і не ставить цей факт у залежність від розрахунку з бюджетом третіх осіб.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з вимогою скасувати податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючим органом на підставі неправомірного формування платником валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з ПДВ, непідтвердження реальності здійснюваних госопдарських операцій. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишена без змін ухвалою апеляційного адміністративного суд, у задоволенні позову відмовлено.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до валових витрат.

задоволено частково
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію