Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, відповідно до якого йому визначено суму податкового зобов’язання зі сплати податку на додану вартість (далі –ПДВ). На обґрунтування позовних вимог платник зазначив, що він здійснив поставку товарів на експорт відповідно до договору комісії, що підтверджено вантажною-митною декларацією, до якої застосовується нульова ставка ПДВ. Встановлено, що платник здійснював не експорт товарів, а виконував і передавав результати роботи за договорами комісії на території України. Господарський суд постановою, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, скасував зазначене податкове повідомлення-рішення. Вищий адміністративний суд України ухвалою судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій залишив без змін.

 Правова позиція 

Поставка послуг у значенні Закону України «Про податок на додану вартість» (який був чинним на час виникнення спірних відносин), яка була здійснена на митній території України підприємством, зареєстрованим як платник ПДВ, оподатковується за ставкою 20 відсотків.

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, якими до платника застосовано штрафні (фінансові) санкції за порушення строків сплати узгодженої суми рентної плати за природний газ та газовий конденсат та нараховано грошові зобов’язання внаслідок розірвання контролюючим органом договору розстрочення. Підставою для застосування до платника санкцій слугував висновок контролюючого органу про порушення платником строку сплати рентної плати за газовий конденсат, що видобувається в Україні. Постановою окружного адміністративного суду у задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду рішення суду першої інстанції скасовано в частині відмови в задоволенні вимог платника про скасування податкового повідомлення-рішення щодо нарахування штрафних санкцій за порушення строку  сплати рентної плати та прийнято нове рішення про задоволення адміністративного позову в цій частині. В інший частині постанову суду першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.  

Надходження рішення про скасування розстрочення є безумовною підставою для відмови податкового органу від договору розстрочення в односторонньому порядку без отримання згоди на це платника податків, якщо, зокрема, платник податків визнаний таким, що має податковий борг із грошових зобов'язань, які виникли після укладення зазначених договорів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами проведення документальної невиїзної перевірки, підставою для проведення якої було проведення   контролюючим органом оперативно - розшукових заходів відносно службових осіб платника. Постановою окружного адміністративного суду від  позов задоволено частково. Суд вийшов за межі позовних вимог та визнав неправомірними дії контролюючого органу щодо проведення документальної невиїзної перевірки платника з питань дотримання вимог податкового законодавства. Провадження у справі за позовом платника про скасування податкових повідомлень-рішень закрито.

 Правова позиція 

У разі відсутності будь-яких доказів проведення оперативно-розшукових заходів та заведення оперативно-розшукової справи   відносно службових осіб платника відповідно до вимог Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" проведена на підставі таких оперативно-розшукових дій податкова перевірка є неправомірною.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати протиправними і скасувати податкові повідомлення-рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій та про донарахування податку на прибуток. Контролюючий орган встановив внесення розрахунковий рахунок платника готівки без здійснення відповідних записів у касовій книзі та без складання прибуткових касових ордерів. Окружний адміністративний суд постановою позов платника задовольнив частково. Апеляційний адміністративний суд рішення суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог скасував та у задоволенні цих позовних вимог відмовив. У решті рішення суду першої інстанції залишив без змін. Вищий адміністративний суд України ухвалою постанову апеляційного суду залишив без змін.

 Правова позиція 

При виявленні факту вчинення суб’єктом господарювання порушення норм з регулювання обігу готівки (неоприбуткування в касах готівки) податковий орган, приймаючи рішення про накладення штрафу, має діяти в межах граничних строків, встановлених частиною першою статті 250 ГК. Закінчення будь-якого зі встановлених зазначеною статтею строків застосування адміністративно-господарських санкцій виключає застосування таких санкцій.

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати протиправним і скасувати податкове повідомлення-рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення вимог законодавства про застосування РРО. Оскаржуване рішення контролюючий орган прийняв на підставі акта про результати перевірки, у ході якої встановлено порушення, а саме реалізацію товарів, не облікованих в установленому законодавством порядку за місцем реалізації та зберігання. Окружний адміністративний суд постановою, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задовольнив. Вищий адміністративний суду України рішення судів попередніх інстанцій залишив без змін.

 Правова позиція 

Ухвалення судом касаційної інстанції протилежних за змістом судових рішень стало, крім іншого, наслідком різних висновків судів при оцінці ними доказів та вирішенні питання щодо їх належності та допустимості. Тому підстав для висновку про неоднакове застосування одних і тих самих норм матеріального права немає.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати неправомірними дії контролюючого органу і скасувати податкові повідомлення-рішення, якими платнику нараховано зобов’язання із податку з доходів фізичних осіб від підприємницької діяльності, податку  на додану вартість та штрафні санкції внаслідок  порушення строків декларування валютних цінностей і строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Окружний адміністративний суд постановою, залишеною без змін ухвалами апеляційного адміністративного суду та Вищого адміністративного суду України, позов задовольнив частково.

 Правова позиція 

Порушення суб’єкта господарювання у сфері валютного регулювання під час господарської діяльності, займаючись якою, він мав дотримуватися нормативно визначених приписів (правил) щодо підстав, порядку, строків та умов здійснення валютних операцій, а також використання іноземної валюти як засобу розрахунку не містять у собі ознак (елементів) складу податкового правовідношення, оскільки вони не стосуються відносин, що існують при визначенні державою видів податків, їх введення, справляння, проведення контролю і притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства; вони не стосуються відносини, пов’язаних із вилученням власності, а тому до них застосовуються адміністративні-господарські санкції, передбачені статтею 238 ГК, і на них не поширюються штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких визначається податковим законодавством.

Відповідно до статті 250 ГК адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб’єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через рік з дня порушення цим суб’єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом.

не задоволено

 Фабула справи  Товариство звернулося до суду з оскарженням ППР про донарахування податку на прибуток. На обґрунтування позовних вимог позивач послався на те, що оскаржувані ППР є протиправними, оскільки прийняті відповідачем на підставі хибних висновків акта документальної планової виїзної перевірки товариства.

 Правова позиція 

При виявленні факту вчинення суб’єктом господарювання порушення норм щодо регулювання обігу готівки (неоприбуткування в касах готівки) податковий орган, приймаючи рішення про накладення штрафу, має діяти в межах граничних строків, установлених ч.1 ст.250 ГК. Закінчення будь-якого зі встановлених зазначеною статтею строків застосування адміністративно-господарських санкцій виключає застосування таких санкцій.

задоволено

 Фабула справи  ТОВ звернулося до суду з позовом, у якому просило скасувати ППР форми «Р» від про визначення податкового зобов’язання зі сплати ввізного мита, податку на додану вартість (далі – ПДВ) та штрафних санкцій. На обґрунтування позову ТОВ зазначило, що податкове зобов’язання та штрафні санкції визначені безпідставно, оскільки при митному оформленні товару воно виконало процедури, передбачені чинним законодавством України, а митний орган при здійсненні митного контролю прийняв вантажно-митні декларації (далі – ВМД) без жодного зауваження, тобто Митниця підтвердила правильність та достовірність даних ВМД.

 Правова позиція 

Існує можливість митного контролю після завершення митного оформлення за умови обґрунтованої підозри, що під час пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України було допущено порушення законодавства України.

Якщо митні органи, приймаючи ВМД, віднесли товар до певного коду товарної номенклатури та пропустили його на митну територію України (після сплати імпортером передбачених законом податків і зборів), то в подальшому вони не мали правових підстав для прийняття податкових повідомлень про донарахування податкових зобов’язань у зв’язку з виявленням помилки у класифікації товару, зокрема з посиланням на результати камеральної перевірки та на положення підпункту «в» підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 Закону № 2181-ІІІ.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію