Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням податкового повідомлення-рішення, прийняте контролюючим органом на підставі висновку про помилкове включення платником податкових накладних із ПДВ до реєстру виданих та отриманих податкових накладних, та як наслідок, помилкове включення таких сум ПДВ до податкових зобов'язань.

 Правова позиція 

Якщо постачання товару покупцю - неплатнику ПДВ не відбулось, то й вимоги абзацу 2 п. 192.2 ст. 192 ПКУ не підлягають застосуванню, оскільки факт розірвання домовленостей щодо постачання товарів означає, що об'єкт оподаткування ПДВ не виникає взагалі.

Таким чином, оскільки відвантажений покупцям - неплатникам ПДВ товар, що не був ними оплачений, було повернуто, а компенсація не повинна відбуватись, оскільки товар не був оплачений, постачальник має право коригувати раніше нараховані податкові зобов'язання з податку на додану вартість.

задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанції, якими не задоволено його вимоги зобов’язати контролюючий орган, що вважає питання платника такими, що не стосуються правильності застосування конкретної норми закону, надати індивідуальні податкові консультації.

 Правова позиція 

Податкова консультація, як форма оприлюднення офіційного розуміння окремих положень законодавства, що регулює податкові правовідносини, не породжує для платника податків настання будь-яких юридичних наслідків, не впливає на їхні права та обов'язки, а також не є обов'язковою для виконання.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду з позовом про стягнення коштів з рахунків платника податків для погашення податкового боргу, який був частково погашений платником податків. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін апеляційним судом, позов контролюючого органу було задоволено. Платник податків звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України

 Правова позиція 

Підпунктом 60.1.1 пункту 60.1 статті 60 Податкового кодексу України визначено, що податкова вимога вважається відкликаною у разі, якщо сума податкового боргу була погашена самостійно платником податків або органом стягнення. Тому разом із погашенням суми податкового боргу раніше надіслана платникові податків податкова вимога є відкликаною, а тому не може бути підставою для вжиття заходів із примусового стягнення податкового боргу. У зв'язку з цим у разі, якщо платником податків податковий борг був погашений, а через деякий час виник знову, органу державної податкової служби слід направити (вручити) йому нову податкову вимогу виходячи з виникнення нового грошового зобов'язання.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою визнання протиправними дій, протиправною та скасування довідки за результатами проведення дослідження матеріалів з питань фінансово - господарської діяльності у зв’язку із відсутністю підстав у контролюючого органу для здійснення дослідження окремих питань фінансово - господарської діяльності платника із залученням спеціаліста Державного контрольно-ревізійного управління. Касаційна скарга полягає у вимозі платника переглянути ухвалу ВАСУ у зв’язку із неоднаковим застосуванням Вищим адміністративним судом України, як судом касаційної інстанції, одних і тих самих норм матеріального права, що, на думку платника, потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах. 

 Правова позиція 

Взаємодія правоохоронних органів України в аспекті проведення перевірок та ревізій передбачає порядок виділення спеціаліста для участі у   перевірках, що проводяться тими чи іншими правоохоронними органами. Дане право передбачене і для спеціалістів ДКРС, що означає правомірне залучення спеціаліста ДКРС у проведенні перевірки за зверненням правоохоронного органу. Даний факт вказує на відсутність неоднакового застосування судами касаційних інстанцій одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позов про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику збільшено податкове зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку із завищенням податкового кредиту. Рішенням судів першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відображення господарської операції у податковому обліку повинно здійснюватись відповідно до її реального економічного змісту на підставі первинних документів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позов про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику збільшено податкове зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку із заниженням податку на додану вартість та  податку на прибуток через непідтвердженість реальності господарських операцій платника з контрагентом. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги платника задоволено. Рішенням суду апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції, у задоволенні позовних вимог платника відмовлено.

 Правова позиція 

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактичні здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операцій, яка є підставою для формування податкового обліку платника.

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позов про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику збільшено податкове зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку із заниженням податку на додану вартість та  податку на прибуток через непідтвердженість реальності господарських операцій платника з контрагентом. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Відображення господарської операції у податковому обліку повинно здійснюватись відповідно до її реального економічного змісту на підставі первинних документів.

не задоволено

 Фабула справи  За результатами перевірки товариства з обмеженою відповідальністю податковий орган дійшов висновку про заниження ним податку з доходу нерезидента. Платником податку були укладені договори оренди повітряних суден з нерезидентами. Податковий орган наполягав, що товариство неправомірно застосувало пільгу, передбачену конвенціями про уникнення подвійного оподаткування, оскільки орендодавці – контрагенти платника податку не є бенефіціарними власниками доходу у вигляді орендних платежів, натомість таким є компанії – власники суден.  Водночас платник податку стверджував, що договори повітряних суден, укладені ним з нерезидентами, не передбачають умови, за якої грошові кошти, перераховані по договору як орендна плата, повинні далі перераховуватися іншій особі, яка не є орендодавцем, у зв'язку з чим, у нього виникло право самостійно застосувати звільнення від оподаткування, передбачене міжнародними договорами України на час виплати доходу нерезиденту. За захистом своїх прав платник податку звернувся до суду. Постановою суду першої інстанції, залишеною без змін ухвалою суду апеляційної інстанції, позов платника податку задоволено. Податковий орган подав касаційну скаргу.

 Правова позиція 

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію