Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, якими донараховано податок на доходи фізичних осіб та податок на додану вартість у зв’язку із завищенням валових витрат та заниженням податку на доходи фізичних осіб. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Невиконання контрагентами платника своїх зобов'язань щодо сплати податку на додану вартість до бюджету має негативні наслідки лише щодо цієї особи і платник податку не може бути позбавлений права на податковий кредит та відшкодування сум податку на додану вартість у разі, якщо він виконав усі вимоги чинного законодавства та має документальні підтвердження розміру податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з адміністративним позовом до контролюючих органів про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, яке було прийнято через те, що платником було завищено податковий кредит в уточнюючому розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, що в результаті призвело до заниження позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту та до заниження суми ПДВ. Постановою окружного адміністративного суду в задоволенні позову було відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду позовні вимоги були задоволені. Контролюючий орган звернувся до суду з касаційною скаргою.

 Правова позиція 

Якщо платником податків було подано уточнення до податкової звітності з ПДВ шляхом зазначення вірного періоду, у якому виникла сума від'ємного значення попереднього звітного періоду, то відсутній факт заниження ПДВ.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з адміністративним позовом до контролюючих органів про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, складеного контролюючими органами у зв'язку з тим, що платником було завищено податковий кредит в уточнюючому розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, що в результаті призвело до заниження позитивного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту та до заниження суми ПДВ. Постановою окружного адміністративного суду в задоволенні позову було відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду позовні вимоги були задоволені. Контролюючий орган звернувся до суду з касаційною скаргою.

 Правова позиція 

Якщо платником податків було подано уточнення до податкової звітності з ПДВ шляхом зазначення вірного періоду, у якому виникла сума від'ємного значення попереднього звітного періоду, то відсутній факт заниження ПДВ.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому просив припинити юридичну особу у зв’язку з відсутністю відомостей про платника податків. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги контролюючого органу залишено без задоволення.

 Правова позиція 

Податковий орган вправі використовувати підстави щодо припинення юридичної особи, визначені у частині 2 статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», лише у розрізі виконання своїх функцій з контролю у сфері оподаткування.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позов про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику збільшено податкове зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку із заниженням податку на додану вартість та  податку на прибуток через непідтвердженість реальності господарських операцій платника з контрагентом. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Відображення господарської операції у податковому обліку повинно здійснюватись відповідно до її реального економічного змісту на підставі первинних документів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позов про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику збільшено податкове зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку із заниженням податку на додану вартість та  податку на прибуток через непідтвердженість реальності господарських операцій платника з контрагентом. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Відображення господарської операції у податковому обліку повинно здійснюватись відповідно до її реального економічного змісту на підставі первинних документів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позов про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику збільшено податкове зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку з їх заниженням через непідтвердженість реальності господарських операцій платника з контрагентом. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Невиконання контрагентами платника своїх зобов'язань щодо сплати податку на додану вартість до бюджету має негативні наслідки лише щодо цієї особи і платник податку не може бути позбавлений права на податковий кредит та відшкодування сум податку на додану вартість у разі, якщо він виконав усі вимоги чинного законодавства та має документальні підтвердження розміру податкового кредиту.

Неможливість проведення контролюючим органом зустрічних звірок контрагентів не є доказами нереальності постачання товару.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень, якими платнику збільшено грошове зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку із заниженням сум податків у зв’язку із формування податкового кредиту та валових витрат за результатами господарських операцій, що мали нереальних характер. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника залишено без задоволення.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит та зменшення оподатковуваного доходу на суму валових витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку (зокрема, податковими накладними).

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позов про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику збільшено податкове зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку з їх заниженням через безпідставне включення до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість та зменшено оподатковуваний дохід на суму валових витрат, що виникли за результатами відображення в податковому обліку господарських операцій з контрагентом, які вчинені без мети реального настання правових наслідків. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Невиконання контрагентами платника своїх зобов'язань щодо сплати податку на додану вартість до бюджету має негативні наслідки лише щодо цієї особи і платник податку не може бути позбавлений права на податковий кредит та відшкодування сум податку на додану вартість у разі, якщо він виконав усі вимоги чинного законодавства та має документальні підтвердження розміру податкового кредиту.

Неможливість проведення контролюючим органом зустрічних звірок контрагентів не є доказами нереальності постачання товару.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позов про скасування податкових повідомлень-рішень, якими платнику збільшено податкове зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку з їх заниженням через безпідставне включення до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість та зменшено оподатковуваний дохід на суму валових витрат, що виникли за результатами відображення в податковому обліку господарських операцій з контрагентом, які вчинені без мети реального настання правових наслідків. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позовних вимог платника відмовлено. Рішенням суду апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції, позов задоволено.

 Правова позиція 

Відсутність товарно-транспортних накладних не є обставиною, що свідчить про фактичне не здійснення господарських операцій позивача з його контрагентами. Так, оскільки транспортною документацією підтверджується операція з надання послуг з перевезення вантажів, а не факт придбання товару, то за наявності документів, що підтверджують фактичне отримання товару і його використання у власній господарській діяльності, неподання такого документа, як товарно-транспортна накладна, не може бути єдиною підставою для невизнання витрат та з придбання товарно-матеріальних цінностей та позбавлення платника податку права на отримання податкового кредиту з податку на додану вартість.

Відсутність у спірних постачальників задекларованих основних засобів, матеріально-технічної бази, персоналу самі по собі не є доказом безтоварності господарських операцій за участю цих постачальників; ці доводи є оцінкою контрагентів, за дії та поведінку якого позивач не може нести відповідальність. Крім того, у комерційній діяльності виконання поставок товарів, робіт, послуг не завжди вимагає наявності власних основних та транспортних засобів, значної кількості персоналу; звичаями ділового обороту встановлені й інші можливості залучення матеріальних ресурсів без реєстрації в уповноважених органах

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень, якими визначено податкове зобов'язання  з податку на прибуток та податку на додану вартість у зв’язку із заниженням сум податків у зв’язку із формування податкового кредиту та валових витрат за результатами господарських операцій, що мали нереальних характер. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит та зменшення оподатковуваного доходу на суму валових витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку (зокрема, податковими накладними).

Адміністративні суди, які розглядають скарги заявників стосовно рішень податкового управління, мають повну юрисдикцію у цих справах та повноваження скасувати оскаржені рішення. Справи мають бути розглянуті на підставі поданих доказів, а довести наявність підстав, передбачених відповідними законами, для призначення податкових штрафів має саме податкове управління.

не задоволено

 Фабула справи  Особа звернулася з позовом до суду щодо призначення пенсії за вислугу років на підставі ст. 55 ЗУ «Про пенсійне забезпечення». Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Рішенням суду апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасовано, у задоволенні позову відмовлено повністю, посилаючись на те, що необхідною умовою створення закладів охорони здоров'я є їх державна реєстрація та акредитація, порядок якої визначається актами законодавства України. Не погоджуючись з рішеннями судів попередніх інстанцій особа звернулася до Вищого адміністративного суду України.

 Правова позиція 

Право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку.

До стажу роботи, який дає право на пенсію за вислугу років, зараховується, зокрема, робота на посадах провізорів, фармацевтів у аптеках, які офіційно набули статусу закладу охорони здоров'я на підставі державної акредитації.

Аптека офіційно набуває статусу закладу охорони здоров'я на підставі державної акредитації, а тому відповідно й до стажу роботи, який дає право на пенсію за вислугу років, зараховується робота на посадах провізорів, фармацевтів у аптеках, які офіційно набули статусу закладу охорони здоров'я на підставі державної акредитації.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію