Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень, якими визначено податкове зобов'язання  з податку на прибуток, податку на додану вартість та податку на доходи з фізичних осіб у зв’язку із заниженням сум податків у зв’язку із формування податкового кредиту та валових витрат за результатами господарських операцій, що мали нереальних характер, а також неутриманням податку з доходів фізичних осіб у формі додаткового блага. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги платника залишено без задоволення. Рішенням суду апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції, позов задоволено.

 Правова позиція 

Окрім формальних вимог щодо наявності у платника належним чином оформлених податкових накладних, визначальною умовою реалізації права платника на податковий кредит (який в подальшому бере участь в розрахунку суми бюджетного відшкодування), є реальність її здійснення в рамках провадження господарської діяльності платника.

Вартість витрат на продукти харчування в склад яких входили алкогольні напої, що сплачувались за рахунок цього підприємства розглядаються як додаткове благо, одержане працівником від свого працедавця.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про визнання нечинним податкового повідомлення рішення та першої податкової вимоги у зв’язку із формування податкового кредиту за господарськими операціями, що не підтверджені первинними документами. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Необхідною умовою для віднесення сплачених в ціні товарно-матеріальних цінностей сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту є факт реального здійснення відповідної господарської операції та підтвердження вказаної обставини належним чином оформленими первинними документами, які, в свою чергу, є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Окремий недолік податкової накладної сам по собі не може бути безумовною підставою для позбавлення податкової накладної сили звітного податкового і одночасно розрахункового документа, а відтак позбавлення покупця права на формування податкового кредиту.

Лише відсутність податкової накладної, а не окремий її недолік, безспірно позбавляє платника податку права на включення до податкового кредиту сплачених (нарахованих) сум податків у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат.

Нереальність господарських операцій з придбання платником податку товару,  укладення покупцем товару договору з метою безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з понесених витрат за придбання товару має підтверджуватися належними та допустимими доказами і не може ґрунтуватися на припущеннях.

не задоволено

 Фабула справи  Згідно протоколу про адміністративне правопорушення фізична особа, працюючи головним бухгалтером платника податків, порушила встановлений порядок ведення податкового обліку – занизила податок на прибуток, у зв’язку з чим на неї було накладено адміністративне стягнення за частиною 1 статті 163-1 КУпАП

 Правова позиція 

Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків не має триваючого характеру.

невідомо

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про визнання нечинним податкового повідомлення рішення у зв’язку із формування податкового кредиту за господарськими операціями, що не мають реального характеру. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Господарські операції не мали збиткового характеру та позивачем було отримано прибуток, що свідчить про їх економічну доцільність та пов'язаність із господарською діяльністю підприємства.

За наявності документів, які підтверджують фактичне отримання позивачем товарів та використання їх у власній господарській діяльності, ненадання такого документу як товарно-транспортна накладна, не може бути єдиною підставою для висновків про відсутність підтвердження реальності здійснення господарських операцій з придбання товару, оскільки відповідною транспортною документацією обов'язково мають бути підтверджені витрати з послуг по перевезенню вантажів, а не послуги з придбання товару.

За умови реального здійснення господарської операції, яка призвела до об'єктивної зміни складу активів платника податків - покупця, будь-які порушення постачальниками товару правил ведення господарської діяльності не можуть бути підставою для позбавлення покупця права на валові витрати чи податковий кредит.

Платник податків (покупець товару) не має обов'язку та повноважень здійснювати контроль за дотриманням постачальниками товару вимог законодавства щодо здійснення господарської діяльності тощо і в подальшому зазнавати певних негативних наслідків у вигляді позбавлення права на валові витрати чи податковий кредит за можливу неправомірну діяльність будь-кого з контрагентів.  Такий платник не повинен притягуватися до відповідальності в тому випадку, якщо він здійснював реальну господарську операцію.

Нереальність господарських операцій з придбання платником податку товару,  укладення покупцем товару договору з метою безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з понесених витрат за придбання товару має підтверджуватися належними та допустимими доказами і не може ґрунтуватися на припущеннях.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про визнання нечинним податкового повідомлення рішення у зв’язку із формування податкового кредиту та авансових внесків за господарськими операціями, що не підтверджені первинними документами та не мають реального характеру. Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

За наявності документів, які підтверджують фактичне отримання позивачем товарів та використання їх у власній господарській діяльності, ненадання такого документу як товарно-транспортна накладна, не може бути єдиною підставою для висновків про відсутність підтвердження реальності здійснення господарських операцій з придбання товару, оскільки відповідною транспортною документацією обов'язково мають бути підтверджені витрати з послуг по перевезенню вантажів, а не послуги з придбання товару.

За умови реального здійснення господарської операції, яка призвела до об'єктивної зміни складу активів платника податків - покупця, будь-які порушення постачальниками товару правил ведення господарської діяльності не можуть бути підставою для позбавлення покупця права на валові витрати чи податковий кредит.

Нереальність господарських операцій з придбання платником податку товару,  укладення покупцем товару договору з метою безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з понесених витрат за придбання товару має підтверджуватися належними та допустимими доказами і не може ґрунтуватися на припущеннях.

Самого по собі факту відсутності транспортних документів про перевезення товару при факті оприбуткування покупцем товару та наявності інших первинних бухгалтерських документів щодо господарської операції недостатньо для висновку про безтоварність такої операцій з придбання товару та наявність у платника податків умислу на укладення угоди з метою, суперечною інтересам держави і суспільства.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію