Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень щодо збільшення податкового зобов’язання з податку на прибуток у зв’язку із формування валових витрат за наслідками господарських операцій, що мали нереальний характер. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги  платника залишено без задоволення. Рішенням суду апеляційної інстанції скасовано рішення суду попередньої інстанції, позов задоволено частково – скасовано нарахування штрафних санкцій з податкового повідомлення-рішення з податку на прибуток. В задоволенні інших позовних вимог – відмовлено.

 Правова позиція 

Оцінка поведінки учасників податкових правовідносин здійснюється насамперед із застосуванням норм податкового, а не інших галузей законодавства. Для з'ясування змісту господарської операції необхідно брати до уваги термінологію та вимоги податкового законодавства, а інші поняття можуть використовуватися лише в частині, що не суперечить податковим нормам. При цьому обґрунтування податкових правопорушень не може здійснюватися з посиланням на недотримання норм інших галузей законодавства - цивільного, фінансового тощо, в той же час платники податків не вправі посилатися на цивільно-правові та інші неподаткові норми в обґрунтування правомірності своєї поведінки.

Сама собою наявність або відсутність окремих документів, а так само помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов'язаннях платника податків у зв'язку з його господарською діяльністю мали місце. Водночас наявність формально складених, але недостовірних первинних документів, відповідність яких фактичним обставинам спростована належними доказами, не є безумовним підтвердженням реальності господарської операції.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень щодо збільшення податкового зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку з участю платника у схемах з мінімізації оподаткування, а також з підстав формування податкового кредиту за рахунок фіктивних підприємств, відсутності матеріальних, трудових ресурсів, недоліків в оформленні товарно-транспортних накладних. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги платника задоволено. Рішенням суду апеляційної інстанції скасовано рішення суду першої інстанції, у задоволенні позовних вимог платника відмовлено.

 Правова позиція 

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відмова в отриманні податкової вигоди за наявності у документах платника недостовірних та суперечливих відомостей є податковим ризиком. У цілях підтвердження обґрунтованості заявлених податкових вигод має бути встановлений їх об'єктивний предметний зв'язок з фактами та результатами реальної підприємницької або іншої економічної діяльності, що слугує підставою для висновку про достовірність первинних документів, у тому числі й відносно учасників та умов господарських операцій.

Обов'язок підтвердити правомірність та обґрунтованість витрат (у тому числі і по сплаті ПДВ) первинними документами покладається на платника, позаяк саме він виступає суб'єктом, що використовує включену постачальником до ціни товару суму ПДВ при обчисленні суми податку, яка підлягає перерахуванню до бюджету, а також зменшує об'єкт оподаткування податку на прибуток за фактом понесення витрат.

У податкових правовідносинах є неприпустимою ситуація, яка дозволяла б недобросовісним платникам за допомогою інструментів, що використовуються у цивільно-правових відносинах, створювати ситуацію формальної наявності права на отримання податкової вигоди (у тому числі шляхом формування податкового кредиту та зменшення оподатковуваного доходу на суму витрат).

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію