Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із позовом про визнання нечинними та скасування  податкових повідомлень-рішень, згідно з якими платнику визначено податкове зобов'язання з податку на прибуток та донараховано податкове зобов'язання з податку на додану вартість. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги задоволено частково. Судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

Не підтверджені документально висновки податкового органу, викладені в акті перевірки, не є підставою для донарахувань податкових зобов’язань.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами проведення планової виїзної перевірки, згідно з якими платнику визначено грошове зобов'язання з податку на прибуток, грошове зобов'язання з ПДВ та суму завищення від'ємного значення ПДВ. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги задоволено. Судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасовано, позовні вимоги задоволено в частині задоволення позовних вимог щодо визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, яким платнику визначено грошове зобов'язання з податку на прибуток.

 Правова позиція 

Зменшення позивачем податкового зобов'язання за фактом повернення товару покупцем відповідає вимогам податкового законодавства, що регулює розглядувані правовідносини.

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із позовом про визнання протиправними та скасування  податкових повідомлень-рішень, згідно з якими платнику визначено податкове зобов'язання з податку на прибуток та донараховано податкове зобов'язання з податку на додану вартість. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги задоволено. Судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

У випадку, коли перевірка позивача була призначена відповідно до кримінально-процесуального закону, за відсутності доказів набрання законної сили судовим рішенням у кримінальній справі, у контролюючого органу відсутні правові підстави для прийняття податкових повідомлень-рішень.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із позовом про визнання нечинними першої податкової вимоги, другої податкової вимоги та рішення про стягнення коштів та продаж інших активів платника податків в рахунок погашення його податкового боргу Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги задоволено. Судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

У податкового органу відсутні правові підстави для надіслання платнику податкової вимоги, а також рішення про стягнення коштів та інших активів платника податків в рахунок погашення його податкового боргу, якщо податкові зобов'язання платника, узгоджені ним у податковій декларації з податку на додану вартість та у розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою, були погашені ним у порядку у повному обсязі, у строк, визначений законодавством, що підтверджено платіжними дорученнями з відповідним призначенням платежу, які містять відмітки банку про їх одержання, з урахуванням того, що обов'язок платника щодо сплати податків і зорів вважається виконаним в момент прийняття банком платіжних документів на перерахування таких коштів, а також зважаючи на те, що платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне зарахування коштів до державного бюджету, якщо таке порушення сталося з вини банку.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся з адміністративним позовом до контролюючого органу про скасування податкового повідомлення рішення, у зв'язку із заниженням платником податку на доходи фізичних осіб. Платник податків посилався на те, що будучи платником єдиного податку він не є податковим агентом у розумінні Розділу IV Податкового кодексу України. Постановою окружного адміністративного суду, яка залишилася без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, було відмовлено в задоволені позовних вимог платника податків. Платник податків звернувся з касаційною скаргою до суду. 

 Правова позиція 

Законодавець не пов'язує статус особи як податкового агента з вибраним ним способом оподаткування, у тому числі зі сплатою цією особою єдиного податку як суб'єктом малого підприємництва, визначаючи ознакою податкового агента виплату ним доходу платнику податків.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із позовом про скасування податкового повідомлення-рішення, згідно з яким платнику визначено грошове зобов'язання з ПДВ Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги задоволено. Судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасовано, у задоволенні позову відмовлено.

 Правова позиція 

Факт відсутності контрагента за юридичною адресою, неналежного декларування ним податкових зобов'язань або подання податкової звітності з нульовими показниками, самі по собі не є обставинами, що достовірно свідчать про фіктивність здійснених платником операцій. Вказані факти не можуть бути проконтрольовані платником, позаяк жодних передбачених законом прав на перевірку цих фактів у учасників господарської операції немає.

Реалізація права на податковий кредит не може ставитися у залежність від дотримання учасниками операції вимог цивільного законодавства; відсутність державної реєстрації речового права сама по собі не може свідчити про фіктивний характер правочину про передачу цього права.

Юридичний факт реєстрації, з якими пов'язуються певні правові наслідки у цивільно-правових відносинах, не має правоутворюючого значення для виникнення у платників прав та обов'язків у сфері оподаткування (зокрема, права  на податковий кредит та обов'язку з нарахування та сплати податку).

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із позовом про визнання недійсними податкових  повідомлень-рішень, згідно з якими платнику визначено податкове зобов'язання з податку на прибуток та донараховано податкове зобов'язання з податку на додану вартість. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги задоволено. Судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасовано, позовні вимоги задоволено частково.

 Правова позиція 

Обов'язковою умовою виникнення у платника права на податковий кредит та на зменшення об'єкта оподаткування подіту на прибуток на суму понесених витрат є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг), а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку (зокрема, податковими накладними), що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Податкове законодавство України ґрунтується на принципі добросовісності платника та інших учасників правовідносин у сфері економіки.  У зв'язку з чим вважається, що дії платника, які мають наслідком отримання податкової вигоди, є економічно виправданими, а відомості, що містяться у податковій декларації та бухгалтерській звітності, - достовірні.

Факти відсутності контрагентів за юридичною адресою, неналежного декларування ними податкових зобов'язань або подання податкової звітності з нульовими показниками, самі по собі не є обставинами, що достовірно свідчать про фіктивність здійснених платником операцій. Вказані факти не можуть бути проконтрольовані платником, позаяк жодних передбачених законом прав на перевірку цих фактів у учасників господарської операції немає.

Наявність відомостей про реєстрацію спірних контрагентів як юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, подальше  виконання договорів з поставки товарів, робіт, послуг та їх оплата у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки контрагентів виключають будь-які сумніви щодо реального існування таких контрагентів.

Відсутність належним чином оформлених товарно-транспортних накладних не є свідченням безтоварності розглядуваних операцій. Адже товарно-транспортні накладні є обов'язковими для застосування відправниками та одержувачами вантажів, позаяк слугують підставою для проведення розрахунків за договором перевезення.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із позовом про визнання незаконними податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами проведення планової виїзної перевірки платника, про донарахування податку на додану вартість, донарахування податку з доходів фізичних осіб, визначення податкового зобов’язання з податку на додану вартість. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги задоволено частково: визнано нечинним та скасовано податкове повідомлення-рішення про донарахування податку на додану вартість, визнано нечинним та скасовано податкове повідомлення-рішення про донарахування податку з доходів фізичних осіб, визнано нечинним та скасовано податкове повідомлення-рішення про визначення податкового зобов’язання з податку на додану вартість. Судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

Правомірність включення платником до складу валових витрат відповідного податкового періоду вартості придбаних у контрагентів товарно-матеріальних цінностей, а податок на додану вартість, сплаченого у складі такої вартості, - до податкового кредиту,  має підтверджуватись належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами,  виданими належним чином зареєстрованими юридичними особами та платниками податку на додану вартість, з урахуванням того, що продукція придбавалась платником у контрагентів з метою використання у власній господарській діяльності, з огляду на види діяльності, які здійснює платник, а також зважаючи на те, що в подальшому придбані у зазначених контрагентів товарно-матеріальні цінності були реалізовані платником іншим суб'єктам господарювання.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із позовом про визнання неправомірними та скасування податкових повідомлень-рішень, якими позивачу визначено податкове зобов'язання з податку на додану вартість та податкове зобов'язання з податку з доходів фізичних осіб Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позовних вимог відмовлено. Судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасовано, позовні вимоги задоволено.

 Правова позиція 

Факт отримання платником виручки за певний рік має підтверджуватись копією книги обліку доходів та витрат, банківськими виписками, актами звірки розрахунків із контрагентами, яким відпускалась продукція в цьому році.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію