Податкова судова практика

 Фабула справи  За вироком суду фізичну особу, директора платника податків, було визнано винуватим у службовому підробленні і в умисному ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

 Правова позиція 

Те, що за датами на документах керівник платника податків не міг їх підписати, оскільки у цей час не перебував в Україні, ще само по собі не свідчить про фіктивність таких документів, адже законодавством не передбачено конкретне місце підпису таких документів.

задоволено частково

 Фабула справи  У судовому засіданні була розглянута кримінальна справа щодо визнання фізичної особи – директора платника податків, винною у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

 Правова позиція 

. Упереджена думка суддів щодо винуватості засудженого ще перед початком судового процесу, може бути свідченням відсутності об'єктивності і безсторонності зазначених суддів.

Якщо за датами на документах особа не могла їх підписати, оскільки у цей час не перебувала в Україні, ще само по собі не свідчить про фіктивність документів, адже законодавством не передбачено конкретне місце підпису таких документів.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із позовом про визнання неправомірними та скасування податкових повідомлень-рішень про збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток, створений за участю іноземних інвесторів та про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні позовних вимог відмовлено. Судом апеляційної інстанції рішення першої інстанції скасовано, позовні вимоги задоволено частково: визнано неправомірним та скасовано в повному обсязі податкове повідомлення-рішення, яким збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток, створений за участю іноземних інвесторів, визнано неправомірним та скасовано податкове повідомлення-рішення в частині зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

 Правова позиція 

Непогашена сума фінансового кредиту є заборгованістю в іноземній валюті, що підлягає перерахунку в порядку наведених норм Закону. Курсова ж різниця щодо заборгованості виникає при зміні балансової вартості такої заборгованості внаслідок зміни валютного курсу. При цьому, у складі валових витрат чи валових доходів платника підлягає відображенню курсова різниця, отримана при порівнянні балансової вартості заборгованості на початок звітного періоду або на дату виникнення такої заборгованості і балансової вартості на кінець звітного періоду в залежності від того, яка із цих вартостей є більшою.

Сума процентів, нарахованих на основну суму кредиту, строк оплати яких минув на дату закінчення звітного періоду, є поряд з такою основною сумою кредиту заборгованістю в іноземній валюті.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, якими збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) та зменшено суму бюджетного відшкодування з ПДВ, нараховано штрафні (фінансові) санкції Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги задоволено. Судом апеляційної інстанції рішення першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

Якщо факт здійснення господарських операцій між платником та його контрагентом підтверджується первинними документами, виписаними позивачу його контрагентом, доводи контролюючого органу про нікчемність угоди, укладеної між платником та його контрагентом, є неправомірними.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, яким збільшено суму грошового зобов'язання по ПДВ та податку на прибуток підприємств. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги задоволено частково. Судом апеляційної інстанції рішення першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

Витребування судом доказу, який містять інформацію щодо предмету доказування, може відбуватися як за ініціативою особи, яка бере участь у справі (сторони, третьої особи, їх представника), так і з ініціативи суду.

Рішення про витребування доказу суд оформлює ухвалою, яка надсилається суб'єкту, у якого знаходиться доказ. Суд в ухвалі може також уповноважити заінтересовану сторону або іншу особу, яка бере участь у справі, самостійно одержати письмовий доказ для надання його суду.

Орган чи особа, у яких знаходиться доказ, витребуваний судом, надсилають його поштою чи в інший спосіб передають безпосередньо до адміністративного суду. Якщо певна особа уповноважена ухвалою суду одержати цей письмовий доказ самостійно, то орган чи особа, у яких знаходиться доказ, повинні передати його уповноваженій особі.

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, якими збільшено суми грошового зобов'язання з податку на прибуток та податку на додану вартість Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги задоволено частково. Судом апеляційної інстанції рішення першої інстанції скасовано, позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

 Правова позиція 

Факт здійснення господарських операцій між позивачем та його контрагентом підтверджується наявними в матеріалах справи первинними документами, виписаними позивачу його контрагентом.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, якими визначено податкове зобов'язання за платежем податок на прибуток приватних підприємств та податок на додану вартість по вітчизняних товарах. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги задоволено. Судом апеляційної інстанції рішення першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари (послуги) та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду із позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, якими визначено грошові зобов'язання із ввізного мита та грошові зобов'язання з податку на додану вартість. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги задоволено. Судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

Здійснення митного контролю після завершення митного оформлення можливе за умови обґрунтованої підозри, що під час пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України було допущено порушення законодавства України.

Якщо митний орган, приймаючи вантажні митні декларації, відніс товар до певного коду товарної номенклатури та пропустив товар на митну територію України (після сплати імпортером передбачених законом податків і зборів), то в подальшому він не мав правових підстав для прийняття податкових повідомлень про донарахування податкових зобов'язань у зв'язку з виявленням помилки у класифікації товару, зокрема, з посиланням на результати перевірки.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію