Податкова судова практика

 Фабула справи  Податкова інспекція звернулась до адміністративного суду з позовом про визнання недійсним запису про державну реєстрацію та припинення юридичної особи у зв’язку з тим, що при створенні юридичної особи були порушені вимоги закону. Окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги в частині припинення юридичної особи. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Законодавством визначено вичерпний перелік підстав для припинення юридичних осіб, серед яких наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням. Разом з тим, визнання недійсним запису про державну реєстрацію через порушення закону, допущені при створені юридичної особи, які не можна усунути, є однією з підстав для припинення юридичної  особи, що не пов'язано з банкрутством.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення першої інстанції, прийняте на користь платника податків, яким оскаржувалось податкове повідомлення-рішення контролюючого органу, котрими платнику нараховані штрафні санкції за несвоєчасне перерахування коштів на спеціальний рахунок та їх нецільове використання.

 Правова позиція 

Несвоєчасне перерахування на спеціальний рахунок і нецільове використанням коштів спеціального рахунку варто розмежовувати. Під несвоєчасним перерахуванням коштів на спеціальний рахунок слід розуміти таке перерахування коштів, яке відбувається без дотримання строків, визначених ПК України для здійснення такого перерахування (неперерахування коштів для кваліфікації такого правопорушення охоплюватиметься поняттям «несвоєчасне перерахування»). Під нецільовим використанням коштів слід розуміти використання коштів у не відповідності з напрямками, що визначаються законодавством.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення щодо застосування штрафних санкцій за порушення граничних строків сплати узгоджених сум податкових зобов'язань. Окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Податковий орган не має права самостійно змінювати призначення платежу визначеного платником податків при здійсненні розрахунків зі сплати податків, зокрема, з метою погашення податкового боргу змінювати період, за який сплачується податкове зобов'язання.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення, яким йому визначено грошове зобов’язання з податку на додану вартість у наслідок несплати таким платником свого податкового зобов’язання, яке, на думку податкового органу, було узгодженим, хоч платник і заперечує цей факт. Окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Якщо платник почав процедуру адміністративного або судового оскарження рішення контролюючого органу щодо нарахування грошового зобов’язання, таке зобов’язання вважається неузгодженим до моменту закінчення процедури адміністративного оскарження або набрання законної сили рішення апеляційного суду і, відповідно, не підлягає сплаті.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень у частині застосування штрафних санкцій за порушення строків сплати узгодженого податкового зобов’язання. Окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Податковий орган не має права самостійно змінювати призначення платежу визначеного платником податків при здійсненні розрахунків зі сплати податків, зокрема, з метою погашення податкового боргу змінювати період, за який сплачується податкове зобов'язання.

Для застосування штрафу за порушення строків сплати грошового зобов’язання необхідна наявність двох підстав: 1) наявність узгодженої суми податкового зобов'язання; 2) несплата цієї узгодженої суми податкового зобов'язання із затримкою на відповідну кількість календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання. Ці факти мають бути належним чином встановлені податковим органом. Інших підстав для застосування штрафу не передбачено.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування похідних податкових повідомлень – рішень, прийнятих за наслідками процедури адміністративного оскарження первинних податкових повідомлень – рішень, які були скасовані в судовому порядку. Окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Похідні податкові повідомлення – рішення, прийняті за наслідками процедури адміністративного оскарження первинних податкових повідомлень – рішень, які були скасовані за наслідками судового оскарження, не підлягають скасуванню, оскільки не породжують для платника жодних додаткових обов’язків

задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення щодо нарахування йому грошового зобов’язання зі збору за спеціальне використання місцевої символіки. Окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Вбачається, що до місцевої символіки, яка є предметом справляння зазначеного збору, відносяться герб міста або іншого населеного пункту, назви чи зображення архітектурних, історичних пам'яток. При цьому назва міста або іншого населеного пункту, якщо таке місто або такий населений пункт не віднесено до архітектурних пам'яток, до місцевої символіки відповідно до норм Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» не належить.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень щодо нарахування йому грошових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з заниженням таким платником податкового зобов’язання та завищення податкового кредиту шляхом включення сум податку сплаченого за фіктивними операціями. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовних вимог. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позов.

 Правова позиція 

Підставою, що надає право платнику сформувати кредит, є реальне здійснення господарської операції, що підтверджена належним чином оформленими первинними документами, головним чином – податковими накладними. Окремі недоліки, які можуть містити такі первинні документи, не є підставою для визнання господарської операції фіктивною, за умови, що платник виконав всі вимоги законодавства.

Платник податків не може нести відповідальність за порушення, допущені його контрагентом. Тому, несплата контрагентом (у тому числі внаслідок ухилення від сплати) в разі фактичного здійснення господарської операції не впливає на формування податкового кредиту платником податку (покупцем) та суму бюджетного відшкодування.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення щодо нарахування йому грошового зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку з заниженням таким платником свого податкового зобов’язання шляхом включення до податкового кредиту сум податку за операціями, які, на думку контролюючого органу, є нікчемними. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, задовольнив позовні вимоги.

 Правова позиція 

Визначальним фактором, який надає право платнику сформувати податковий кредит, є реальне здійснення господарської операції, а також відображення такої операції у належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних.

Платник податків не може нести відповідальність за порушення, допущені його контрагентом. Тому, несплата контрагентом (у тому числі внаслідок ухилення від сплати) в разі фактичного здійснення господарської операції не впливає на формування податкового кредиту платником податку (покупцем) та суму бюджетного відшкодування.

Рішення контролюючого органу про зменшення суми бюджетного відшкодування є неправомірним, якщо податковий орган не доведе факту неправомірного формування таким платником податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень щодо нарахування йому грошових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, у зв’язку з завищенням таким платником розміру податкового кредиту та валових витрат, шляхом включення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Окружний адміністративний суд задовольнив позов. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами. Тягар доведення неправомірності дій платника щодо заниження податкового зобов’язання лежить на контролюючому органі, за умови подання платником всіх необхідних первинних документів.

Платник податків, з огляду на принцип персональної відповідальності, не може нести відповідальності за порушення, допущені його контрагентом. Тому, невиконанням контрагентом покладеного на нього законом обов'язку щодо внесення до бюджету сплачених покупцем сум податку в ціні придбання товарів (послуг) не є підставою для позбавлення такого платника права на включення до податкового кредиту та отримання з бюджету надмірно сплачених сум податку.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень щодо нарахування йому грошових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, у зв’язку з завищенням таким платником розміру податкового кредиту та валових витрат, шляхом включення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Окружний адміністративний суд задовольнив позов. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами. Тягар доведення неправомірності дій платника щодо заниження податкового зобов’язання лежить на контролюючому органі, за умови подання платником всіх необхідних первинних документів.

Платник податків, з огляду на принцип персональної відповідальності, не може нести відповідальності за порушення, допущені його контрагентом. Тому, невиконанням контрагентом покладеного на нього законом обов'язку щодо внесення до бюджету сплачених покупцем сум податку в ціні придбання товарів (послуг) не є підставою для позбавлення такого платника права на включення до податкового кредиту та отримання з бюджету надмірно сплачених сум податку.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень щодо нарахування йому грошових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, у зв’язку з завищенням таким платником розміру податкового кредиту та валових витрат, шляхом включення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Окружний адміністративний суд задовольнив позов. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами. Тягар доведення неправомірності дій платника щодо заниження податкового зобов’язання лежить на контролюючому органі, за умови подання платником всіх необхідних первинних документів.

Платник податків, з огляду на принцип персональної відповідальності, не може нести відповідальності за порушення, допущені його контрагентом. Тому, невиконанням контрагентом покладеного на нього законом обов'язку щодо внесення до бюджету сплачених покупцем сум податку в ціні придбання товарів (послуг) не є підставою для позбавлення такого платника права на включення до податкового кредиту та отримання з бюджету надмірно сплачених сум податку.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення щодо застосування штрафних санкцій за прострочення строків поставки при виконанні імпортних операцій з нерезидентом. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовних вимог. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Ввезення в Україну товару, що підлягає митному оформленню службовими особами митниці, неможливе без фактичного перетину ним митного кордону України, підставою для якого в режимі імпорту є наявність товаросупровідного документу, на якому проставляється відбиток штампу «під митним контролем» з відповідною датою та який підтверджує факт та дату перетину товаром митного кордону.

Моментом вчинення імпортної операції, зокрема моментом поставки товару за такою операцією є момент фактичного перетину імпортованим товаром митного кордону України, а не момент оформлення ВМД.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення щодо визначення йому грошового зобов’язання з єдиного податку, у зв’язку з порушенням таким платником вимог перебування на спрощеній системі оподаткування, зокрема здійснення діяльності, не передбаченої свідоцтвом, та несплати податку з цієї діяльності. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовних вимог. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позов.

 Правова позиція 

Законодавством встановлені вимоги перебування на спрощеній системі оподаткування. Однією з таких вимог є можливість здійснення фізичною особою лише тих видів діяльності, що передбачені її свідоцтвом.

задоволено частково

 Фабула справи  Підприємство звернулося до суду з позовом, у якому просило стягнути з Управління ПФУ надміру сплачені страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Постановою суду першої інстанції позов задоволено. Судом апеляційної інстанції, у задоволенні позову відмовлено, оскільки частина єдиного податку (42 %), яка перераховується казначейством до пенсійного органу, не є страховим внеском. Тож, вказана позивачем сума, як переплата, не може вважатися переплатою позивача по внескам на обов'язкове державне страхування, оскільки така сума є залишком єдиного податку. . Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції Підприємство звернулося до Вищого адміністративного суду України.

 Правова позиція 

Єдиний податок не є страховими внесками.

Використання єдиного податку на погашення зобов'язань зі сплати страхових внесків не змінює правової природи сплачених коштів, оскільки для платника вони залишаються податком.

Сплата єдиного податку унеможливлює для платника вплив на подальший рух відповідних коштів, адміністрування яких є повноваженням спеціальних владних суб'єктів.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію