Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень щодо нарахування йому грошового зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку з неправомірним завищенням платником податкового кредиту шляхом включення накладної за операцією з контрагентом, який не сплатив податкове зобов’язання та реєстрацію якого як платника ПДВ анульовано. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, задовольнив позовні вимоги.

 Правова позиція 

Законодавство не ставить у залежність право платника податку на бюджетне відшкодування від фактичної сплати сум податку на додану вартість до бюджету іншим платником податку - постачальником товару, якщо цей платник (покупець) сплатив податок в ціні придбаних товарів (послуг), а реальність поставок не була спростована контролюючим органом.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень щодо нарахування йому грошового зобов’язання з податку на прибуток у наслідок заниженням таким платником податкового зобов’язання шляхом допущення помилок у податковій звітності. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, відмовив у задоволенні позовних вимог.

 Правова позиція 

Наявність процесуальних порушень під час надсилання актів перевірок та податкового повідомлення-рішення не спростовує встановлених контролюючим органом в ході проведення перевірок порушень вимог чинного податкового законодавства позивачем у зв'язку з якими було донараховано суму грошового зобов'язання на підставі податкових повідомлень -рішень.

Рішення про нарахування грошових зобов’язань контролюючим органом у разі допущення платником методологічних помилок при заповненні податкової звітності є правомірним у разі, якщо такі помилки призвели до заниження суми податкового зобов’язання.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про визнання дій протиправними та скасування рішення податкового органу щодо анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість у зв’язку з відсутністю постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання  чи податкового кредиту та нульовими обсягами оподатковуваних операцій потягом останніх 12 місяців. Окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції

 Правова позиція 

Податковим кодексом, зокрема статтею 184, передбачено вичерпний перелік підстав для анулювання реєстрації особи платником податку на додану вартість. Серед цих підстав відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання  чи податкового кредиту. При цьому реєстрацію не може бути анульовано контролюючим органом, якщо буде встановлено факт декларування платником обсягів постачання та податкові зобов'язання з ПДВ.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані штрафні санкції за порушення строків сплати узгодженого податкового зобов’язання. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного суду, задовольнив позовні вимоги частково

 Правова позиція 

Законодавство не містить приписів, які надають право податковому органу продовжувати визначений Податковим кодексом у 1095 днів строк застосування фінансових санкцій у зв’язку із введенням на підприємстві мораторії або право на застосування штрафних санкцій без дотримання строків давності. Таким чином, рішення податкового органу про застосування фінансових санкцій за межами встановлених законодавством строків є неправомірним.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку з неправомірним включенням таким платником до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість за операціями, що, на думку податкового органу, не мали реального характеру. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, задовольнив позовні вимоги.

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами.

Платник податків, з огляду на принцип персональної відповідальності, не може нести відповідальності за порушення, допущені його контрагентом. Тому, невиконанням контрагентом покладеного на нього законом обов'язку щодо внесення до бюджету сплачених покупцем сум податку в ціні придбання товарів (послуг) не є підставою для позбавлення такого платника права на включення до податкового кредиту та отримання з бюджету надмірно сплачених сум податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку з неправомірним включенням таким платником до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість за операціями, що, на думку податкового органу, не мали реального характеру. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позовні вимоги.

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку з неправомірним включенням таким платником до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість за операціями, що, на думку податкового органу, не мали реального характеру. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, відмовив у задоволенні позову.

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, якими йому нараховане грошове зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку з неправомірним включенням таким платником до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість за операціями, що, на думку податкового органу, не мали реального характеру. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позовні вимоги

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

латник податків, який придбав товар в особи, що порушує вимоги податкового законодавства, не повинен притягуватися до відповідальності в тому випадку, якщо він здійснював реальну господарську операцію та не знав про певні порушення правил ведення господарської діяльності та оподаткування своїм контрагентом. Такі висновки не можуть ґрунтуватися на припущеннях, а можуть ґрунтуватися лише на належних, достатніх, а також тих доказах, які одержані з дотриманням закону.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку з неправомірним формуванням таким платником податкового кредиту шляхом включення господарський операцій, що не мали на меті настання реальних наслідків, а отже, є нікчемними. Окружний адміністративний суд задовольнив позов. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позовних вимог.

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами. Тягар доведення неправомірності дій платника щодо заниження податкового зобов’язання, а також фіктивності його операцій лежить на контролюючому органі, за умови подання платником всіх необхідних первинних документів

При дотриманні контрагентом законодавчо встановлених вимог щодо оформлення відповідних документів підстави для висновку про недостовірність або суперечливість відомостей, зазначених у таких податкових накладних, відсутні, якщо не встановлені обставини, що свідчать про обізнаність покупця про зазначення продавцем недостовірних відомостей. Та обставина, що первинні документи від імені контрагентів підписані невстановленими особами, не є достатньою підставою для позбавлення покупця (позивача у справі) права на відображення у податковому обліку понесених (нарахованих) витрат за наслідками придбання товару.

задоволено

 Фабула справи  Особа звернулась до суду із позовом про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення, закриття провадження по справі. За поясненнями особи, вона заявила переміщуваний транспортний засіб у митний режим тимчасового ввезення, проте пізніше була притягнена до відповідальності за статтею 470 Митного кодексу України, що стосується порушення вимог митного режиму транзиту.

 Правова позиція 

В Україні неможливе використання карнету CPD через те, що країна не входить до списку гарантів по книзі CPD.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду з позовом до платника податків про стягнення дебіторської заборгованості за рахунок активів боржника. Наведені контролюючим органом в позові обставини підтверджуються достатніми доказами, які свідчать про наявність у платника податків дебіторської заборгованості в сумі 56 836, 74 перед третьою особою, яка, в свою чергу, має заборгованість перед бюджетом зі сплати податків і зборів, і строк погашення даної заборгованості настав, а право вимоги якої в установленому порядку переведено на контролюючий орган, в той же час, платником не надано доказів, які б свідчили про погашення дебіторської заборгованості перед третьою особою або спростували її наявність, і судом не встановлено інших обставин, що унеможливлювали погашення податкового боргу третьої особа за рахунок дебіторської заборгованості відповідача, а тому вказана сума дебіторської заборгованості підлягає стягненню з відповідача в судовому порядку. В обґрунтування власної позиції платник податку зазначав, що він не визнає існування своєї дебіторської заборгованості перед контрагентом за договором субпідряду, підприємство перерахувало на користь боржника авансовий платіж у розмірі 98 772,08 грн. На підтвердженням виконання умов договору субпідряду боржник передав контролюючому органу акти приймання виконаних будівельних робіт (без обладнання) форми № КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, відповідно до яких загальна вартість виконаних робіт складає 53 786, 40 грн., відтак, на переконання платника, вимоги контролюючого органу та позовна заява загалом ґрунтуються на недійсному праві вимоги, якого не мав боржник на момент укладення договору цесії, а тому не підлягали задоволенню. Суд першої інстанції задовольнив вимоги контролюючого органу. Не погодившись з рішенням суду, платник податку подав апеляційну скаргу.

 Правова позиція 

Доводи платника податку відносно того, що він не визнає існування дебіторської заборгованості перед контрагентом за договором субпідряду і вимоги контролюючого органу та позовна заява загалом ґрунтуються на недійсному праві вимоги, якого не мав боржник на момент укладення договору цесії, а тому не підлягали задоволенню, колегія суддів відхиляє, оскільки наявними у матеріалах справи належними і допустимими доказами підтверджується наявність у відповідача дебіторської заборгованості в сумі 56 836, 74 грн. перед третьою особою право вимоги якої в установленому порядку переведено на контролюючий орган.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію