Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на прибуток та податку на додану вартість у зв’язку з завищенням таким платником суми витрат та податкового кредиту. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, задовольнив позовні вимоги.

 Правова позиція 

Датою збільшення валових витрат платника податку при здійсненні ним операцій з особами, які не є платниками податку на прибуток на загальних підставах або якщо така особа є таким платником, але в договорі не зазначено такий статус, є дата їх фактичного отримання від таких осіб незалежно від наявності оплати.

Якщо додаткові блага надаються особою, що не є працедавцем платника податку, чи особою, яка діє від імені або за дорученням такого працедавця, то такі доходи прирівнюються з метою оподаткування до подарунків з їх відповідним оподаткуванням.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень, якими йому нараховані грошові зобов’язання з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку з заниженням таким платником суми доходу та суми податку на додану вартість, шляхом реалізації товару за цінами нижче звичайних. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, задовольнив позовні вимоги частково, скасувавши податкове повідомлення – рішення щодо нарахування грошового зобов’язання з податку на прибуток.

 Правова позиція 

Обов'язок доведення того, що ціна договору не відповідає рівню звичайної ціни у випадках, визначених цим Законом, покладається на податковий орган у порядку, встановленому законом. При проведенні перевірки платника податку податковий орган має право надати запит, а платник податку зобов'язаний обґрунтувати рівень договірних цін;

Платник податків має право віднести до складу валових витрат лише ті витрати, що підтвердженні належним чином оформленими первинними документами, обов’язковість введення і зберігання яких передбачена правилами бухгалтерського обліку.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення, яким йому нараховане грошове зобов’язання з податку на прибуток в наслідок завищення таким платником від’ємного значення об’єкта оподаткування. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, відмовив у задоволенні позовних вимог.

 Правова позиція 

Витрати, включені до собівартості реалізованих товарів, виконання робіт, надання послуг враховуються у тому звітному періоду, в якому був отриманий дохід від реалізації таких товарів, виконання робіт, надання послуг.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими задоволено вимоги платника стосовно скасування податкових повідомлень-рішень контролюючого органу, прийнятих на підставі висновку про ненарахування платником податків податкового зобов’язання з ПДВ, здійснюючи відступлення права вимоги; неправомірне коригування платником ПДВ податкових зобов’язань, задекларованих ним, за операціями з поставки об’єкта незавершеного будівництва та обладнання, шляхом їх зменшення; при формуванні об’єкта оподаткування податку на прибуток, невключення платником до складу інших доходів, що, своєю чергою, належать до доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, безнадійної заборгованості.

 Правова позиція 

Обов’язок платника податку на додану вартість нарахувати податкові зобов'язання ставиться залежно від такої умови як початок використання товарів (послуг, необоротних активів в господарській діяльності), тобто товари мають бути фактично отримані платником податку.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень щодо нарахування йому грошових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, у зв’язку з завищенням таким платником розміру податкового кредиту та валових витрат, шляхом включення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, задовольнив позовні вимоги.

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами. Тягар доведення неправомірності дій платника щодо заниження податкового зобов’язання лежить на контролюючому органі, за умови подання платником всіх необхідних первинних документів.

Платник податків, з огляду на принцип персональної відповідальності, не може нести відповідальності за порушення, допущені його контрагентом. Тому, невиконанням контрагентом покладеного на нього законом обов'язку щодо внесення до бюджету сплачених покупцем сум податку в ціні придбання товарів (послуг), а також неможливість проведення перевірки такого контрагента не є підставою для позбавлення такого платника права на включення до податкового кредиту та отримання з бюджету надмірно сплачених сум податку.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про скасування першої податкової вимоги щодо стягнення з заборгованості перед Державним бюджетом, визначеної контролюючим органом як податковий борг. Окружний адміністративний суд задовольнив позов частково. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.

 Правова позиція 

Якщо контролюючий орган, що провів процедуру узгодження суми податкового зобов'язання з платником податків, не є податковим органом, такий контролюючий орган надсилає відповідному податковому органу подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків, а також розрахунок його розміру. Органи державної податкової служби, отримавши відповідне подання управління державного казначейства щодо наявності у підприємства заборгованості перед державним бюджетом, мають право на звернення до суду про стягнення такої заборгованості без виставлення податкових вимог.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувася до суду з прохання про скасування рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій у зв’язку з відсутністю торгового патенту при здійсненні діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу (в наявності 1 гральний автомат типу «Містер-Твістер» з 4-ма гральними місцями, проте в наявності лише 1 торговий патент) Рішенням суду першої та апеляційної інстанції позовні вмоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Домінантою є гральне місце, а не гральний автомат. 

Правильність висновку щодо необхідності придбання патенту на кожне гральне місце залежить від того, чи передбачається за конструкцією грального автомату проведення однієї гри з участю одного/всіх допустимих гравців, а чи одночасне проведення різних ігор.

У випадку, якщо устаткування кожного з гральних місць грального автомата підпадає під вищезазначені поняття грального автомата, то такий гральний автомат буде гральним комплексом, що складається з двох і більш гральних автоматів, з'єднаних в один корпус. У зв'язку з цим суб'єкт господарської діяльності в сфері грального бізнесу повинен придбати торгові патенти на кожний гральний автомат, що входить до складу грально-розважального комплексу.

У випадку, якщо хоча б одна зі згаданих умов буде відсутня, наприклад, коли ситуація, яка виникає під час гри у одного гравця, залежатиме від ситуацій, що виникають у інших гравців і кожний гральний автомат, що входить в гральний комплекс, не буде автономний в реалізації випадкового випадання результату гри після зробленої ставки, суб'єкт господарської діяльності у сфері грального бізнесу придбаває один торговий патент на один гральний автомат, незалежно від кількості гравців.

Встановлення технічних можливостей гральних автоматів потребує застосування спеціальних знань, а тому довідка виробника грального автомату не може слугувати належним та допустимим доказом щодо цих питань.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення щодо нарахування штрафних санкцій за порушення строку сплати грошового зобов’язання  та визнання протиправними дій контролюючого органу щодо зміни призначення платежу такого платника. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволені позовних вимог. Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

У разі наявності у платника податкового боргу, контролюючий орган може змінити призначення платіжного доручення на погашення такого боргу. При цьому має бути встановлена наявність такого боргу.

задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган подав касаційну скаргу на постанову суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції, прийнятих на користь платника податків, щодо відмови зупинити видаткові операції платника податків. Платник податків виконав вимогу податкового керуючого щодо подання необхідних документів, хоча із запізненням, проте акт відмови платника податків від опису майна в податкову заставу було складено після фактичного виконання вимог податкового органу. 

 Правова позиція 

Контролюючий орган не мав права складати акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу, оскільки платник податків виконав вимоги контролюючого органу щодо подання необхідних документів, хоча і прострочив строк відповіді на вимогу контролюючого органу щодо надання документів. До того ж, протягом простроченого строку податковий орган не склав акт відмови платника податків від опису майна в податкову заставу.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду з прохання про зупинення видаткових операцій платника, забороною відчуження майна у зв’язку з перешкоджанням платником виконанню повноважень податкового керуючого через ненадання бухгалтерських документів для опису майна в податкову заставу. Рішенням суду першої інстанції позовні вимоги контролюючого органу задоволені. Рішенням суду апеляційної інстанції скасовано заборону відчуження платником майна, в частині інших позовних вимог –залишено без змін.

 Правова позиція 

Податковий керуючий вправі вимагати лише ті документи, які безпосередньо стосуються майна платника податків, яке підлягає опису, бухгалтерські документи.

Можливість звернення податкового органу до суду з вимогами про заборону відчуження майна Податковим кодексом України - не передбачена.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень про зменшення бюджетного відшкодування у зв’яку з тим, що операції такого платника, включені до складу податкового кредиту, на думку контролюючого органу, мали фіктивний характер. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, задовольнив частково позовні вимоги.

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами. Тягар доведення неправомірності дій платника щодо заниження податкового зобов’язання лежить на контролюючому органі, за умови подання платником всіх необхідних первинних документів.

Рішення контролюючого органу про зменшення суми бюджетного відшкодування є неправомірним, якщо податковий орган не доведе факту неправомірного формування таким платником податкового кредиту.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкового повідомлення – рішення щодо нарахування йому грошового зобов’язання з податку на додану вартість у зв’язку з заниженням таким платником податкового зобов’язання шляхом включення до складу податкового кредиту господарських операцій, що не мають реального характеру. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, задовольнив позовні вимоги.

 Правова позиція 

Визначальним фактором, який надає право платнику сформувати податковий кредит, є реальне здійснення господарської операції, а також відображення такої операції у належним чином оформлених та зареєстрованих податкових накладних.

Платник податків, з огляду на принцип персональної відповідальності, не може нести відповідальності за порушення, допущені його контрагентом. Тому, невиконанням контрагентом покладеного на нього законом обов'язку щодо внесення до бюджету сплачених покупцем сум податку в ціні придбання товарів (послуг) не є підставою для позбавлення такого платника права на включення до податкового кредиту та отримання з бюджету надмірно сплачених сум податку.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень щодо нарахування йому грошових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток у зв’язку з заниженням таким платником розміру податкового зобов’язання шляхом відображення операцій, які, на думку контролюючого органу, є нікчемними. Окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги. Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами. Подання платником до контролюючого органу усіх належним чином оформлених первинних документів, передбачених податковим законодавством, з ціллю отримання податкової вигоди є підставою для її отримання, якщо податковий орган не доведе неправдивість, недостовірність або суперечливість відомостей, що містяться у таких документах.

Важливе значення також має встановлення факту реєстрації та перебування контрагента платника податку в стані платника податку на додану вартість, що надає право такому платнику видавати податкові накладні, які є підставою для формування податкового кредиту.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень щодо нарахування йому грошових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, у зв’язку з завищенням таким платником розміру податкового кредиту та валових витрат, шляхом включення операцій, які, на думку контролюючого органу, не мали реального характеру. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, задовольнив позовні вимоги.

 Правова позиція 

Визначальною умовою, яка надає платнику право сформувати податковий кредит та валові витрати, є реальне здійснення господарської операції, що має підтверджуватися належним чином оформленими первинними документами. Тягар доведення неправомірності дій платника щодо заниження податкового зобов’язання лежить на контролюючому органі, за умови подання платником всіх необхідних первинних документів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень щодо нарахування йому грошового зобов’язання з податку на додану вартість за товари, ввезенні на митну територію України у зв’язку з порушенням платником порядку декларування митної вартості товару і, відповідно, заниженням податкового зобов’язання. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, відмовив у задоволенні позовних вимог.

 Правова позиція 

Контролюючий орган має право самостійно визначити суму грошового зобов’язання у разі встановлення розбіжностей між відомостями, зазначеними платником у митній декларації та відомостями, отриманими від уповноважених органів іноземних держав щодо ввезеного товару.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкових повідомлень – рішень щодо нарахування йому грошового зобов’язання з податку на прибуток, у зв’язку з заниженням таким платником податкового зобов’язання в наслідок порушення вимог перебування на спрощеній системі оподаткування. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, задовольнив позовні вимоги.

 Правова позиція 

Наявність хоча б однієї з таких підстав як: загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (робіт, послуг), що перевищує допустимий розмір для платників єдиного податку; здійснення операцій або укладання угод на суму, що перевищує допустимий розмір для підприємців платників єдиного податку; перевищення обсягу виручки, максимально встановленого для платників єдиного податку; недотримання форми розрахунків передбачає перереєстрацію платника єдиного податку платником податків на загальних підставах.

задоволено частково
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію