Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з проханням визнати протиправними дії контролюючого органу щодо неприйняття податкової звітності ПДВ платника та зобов'язати відповідача відобразити показники вказаної податкової декларацію в особовому рахунку позивача, у зв’язку з тим, що на час подання звітності позивач не був зареєстрованим платником ПДВ. Рішенням судів попередніх інстанцій вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Відмова в прийнятті податкової декларації на додану вартість може здійснюватися лише тим контролюючим органом, на обліку в якого перебуває платник податків.

Якщо обов'язок платника податків щодо своєчасного подання податкової декларації є виконаним належним чином, а його порушені права цілком відновленими, податкова декларація є такою, що подана платником податків у день її фактичного отримання органом державної податкової служби.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків подав уточнюючий розрахунок за минулий звітний період у якому самостійно виявив заниження податкового зобовязання. Контролюючий орган не прийняв уточнюючий розрахунок як податкову звітність (підстава - відсутність у ньому підпису відповідальної особи та непроставлення прочерків в показниках, що не заповнюються + метою недопущення використання суб'єкта господарювання в якості інструмента мінімізації сплати податків підприємствами-вигодонабувачами до отримання позитивного висновку податкової міліції щодо непричетності позивача до схем мінімізації податкових зобов'язань та виключення його з переліку платників з високим ступенем ризику.) суд першої інстанції задовільнив вимоги платника, апеляційна скарга контролюючого органу залишена без змін.

 Правова позиція 

Податкова звітність може бути не визнана контролюючим органом як податкова декларація виключно у випадках, якщо в ній не зазначено обов'язкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків. Будь-яких інших підстав для невизнання податкової декларації, чинним на час виникнення спірних правовідносин законодавством не передбачено.

У разі звільнення головного бухгалтера (як відповідальної особи) підписувати податкову звітність може керівник підприємства

Відсутність прочерків у рядках не впливає на показники поданої платником декларації, не призводить до неможливості або ускладнення перевірки податковим органом зазначених у ній даних, а відтак відсутні підстави для невизнання таких декларацій документами податкової звітності.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень контролюючого органу якими йому було збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток та збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість. Документальна позапланова виїзна перевірка була призначена відповідно до кримінально-процесуального закону. Контролюючі органи зазначають, що за результатами проведеної перевірки платника було виявлено заниження сум податку на прибуток та податку на додану вартість. Постановою суду першої інстанції позовні вимоги задоволено. Ухвалою суду апеляційної інстанції постанову суду першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

у разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.

Якщо оскаржувані податкові повідомлення-рішення прийняті за результатами перевірки, призначеної відповідно до постанови слідчого в рамках розслідування кримінальної справи, а також, якщо на час прийняття таких податкових повідомлень-рішень, і на момент розгляду справи у суді, відповідне судове рішення по кримінальній справі відсутнє, судовий висновок про відсутність законних підстав для  прийняття оскаржуваних податкових повідомлень-рішень є вірним.

не задоволено

 Фабула справи  про скасування податкових повідомлень-рішень контролюючого органу якими йому було визначено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість та визначено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток. Контролюючі органи зазначають, що під час проведеної перевірки платника було виявлено факти заниження податку на прибуток та податку на додану вартість. Постановою суду першої інстанції позовні вимоги задоволено. Ухвалою суду апеляційної інстанції постанову суду першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

судове рішення повинно бути законним і обґрунтованим, тобто таким, що ухвалене відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Для повного і всебічного розгляду справи судам необхідно також встановлювати наявність чи відсутність повноважень особи, яка підписала податкові накладні, видані контрагентом платникові, якщо напідставі таких накладних платник сформував податковий кредит.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень контролюючого орагну якими йому було збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість та збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств. Контролюючі органи зазначають, що в результаті проведеної перевірки платника було виявлено факти заниження ним податку наприбуток, та занижено податок на додану вартість. Постановою суду першої інстанції позов задоволено. Ухвалою суду апеляційної інстанції постанову суду першої інстанції залишено без змін.

 Правова позиція 

Чинне законодавство не ставить в залежність право на формування податкового кредиту від податкового обліку (стану) інших осіб і фактичної сплати контрагентами податку до бюджету. Питання податкового кредиту поширюється тільки на окремо взятого платника податків і не ставить цей факт у залежність від розрахунку з бюджетом третіх осіб.

Господарські операції платників податків мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків. Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу витрат для цілей оподаткування податком на прибуток або податкового кредиту з податку на додану вартість навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію