Податкова судова практика

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішень першої та апеляційної інстанцій, якими задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкового повідомлення рішення контролюючого органу, а також із вимогою зобов’язати перерахувати бюджетне відшкодування на рахунок платника. Повідомлення-рішення прийняте контролюючим органом на підставі висновку про те, що під час перевірки на підтвердження вчинення господарських операцій з контрагентом платником податків надано дублікати податкових накладних.

 Правова позиція 

Незначні недоліки податкових накладних не є підставою для їх неврахування в бухгалтерському обліку, за умови, що вони не перешкоджають можливості ідентифікувати платника податків, який виписав податкову накладну, містять, зокрема, відомості про придбані товари (роботи, послуги), їх вартість, дату здійснення операції та відповідну суму податку на додану вартість.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду у зв’язку із оскарженням отриманого податкового повідомлення-рішення контролюючого органу, яким платнику нараховано штрафні санкції на від’ємне значення суми ПДВ. А саме в силу недостовірного визначення платником показників, щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування отриманого у звітному податковому періоді та підлягає включенню до складу наступного податкового періоду. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні вимог платника податків.

 Правова позиція 

При визначенні контролюючим органом завищення суми бюджетного відшкодування або від’ємного значення з податку на додану вартість штрафні санкції нараховуються на суму, яка становить різницю між значенням, задекларованим платником податків та значенням, що визначене контролюючим органом.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про визнання незаконною та скасування податкової вимоги, мотивуючи це тим, що дана вимога була надіслана під час касаційного провадження до його закінчення. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову платника. Судом апеляційної інстанції скасоване дане рішення та задоволено позовні вимоги.

 Правова позиція 

Оскарження рішення суду апеляційної інстанції в касаційній інстанції не зупиняє дію рішення суду апеляційної інстанції з моменту відкриття касаційного провадження і до моменту прийняття рішення судом касаційної інстанції, що передбачає обов’язок платника щодо сплати узгодженого грошового зобов’язання відповідно до строків, передбачених абзацом другим підпункту 57.3 ПК України ( 10 календарних днів, наступних за днем узгодження, тобто наступних за набранням законної сили рішення апеляційної інстанції).

задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з метою скасування податкової вимоги, яка була надіслана внаслідок несплати грошового зобов’язання у встановлений строк після набрання законної сили рішення апеляційного суду про відмову в задоволенні позову про скасування податкових повідомлень-рішень. Перша та апеляційна інстанція прийняли рішення на користь платника податків та контролюючого органу відповідно.

 Правова позиція 

Оскарження рішення суду апеляційної інстанції в касаційному порядку не зупиняє його дію з моменту проголошення рішення в апеляційній інстанції, тому платник податків повинен сплатити грошове зобов’язання протягом 10 днів після набрання законної сили рішенням апеляційної інстанції (з моменту його проголошення). Тобто платник податків зобов’язаний сплатити суму такого грошового зобов’язання протягом 10 днів з моменту набрання законної сили рішенням суду, в іншому випадку грошове зобов’язання обліковується як податковий борг платника податку.

задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарження рішень першої та апеляційної інстанції, якими відмовлено в наданні контролюючому органу дозволу на погашення боргу за рахунок майна платника, балансова вартість якого не визначена та не було проведено будь-якої його оцінки.

 Правова позиція 

Відсутність будь-якої оцінки майна переданого у податкову заставу є підставою для відмови надання судом дозволу контролюючому органу на погашення усієї суми податкового боргу платника податків.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію