Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання дій неправомірними, повернення надмірно сплаченого податку з доходів фізичних осіб та відсотків за порушення строків повернення податку. Рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову залишено без змін апеляційним судом. Платник податку звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Доходи фізичних осіб, сплачених (нарахованих) з інших підстав, зокрема у вигляді частки, отриманої з нерозподіленого доходу, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, оподатковуються податком з доходів фізичних осіб за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 ЗУ Про податок з доходів фізичних осіб".

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про визнання протиправними дії та скасування першої податкової вимоги на підставі висновку про несплату платником податкового зобов'язання та штрафних санкцій. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Якщо податкове зобов'язання оскаржується платником податків в судовому порядку, таке податкове зобов'язання вважається неузгодженим до розгляду судом справи по суті та прийняття відповідного рішення.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду про скасування податкового повідомлення-рішення, прийнятого контролюючим органом на підставі висновку про несвоєчасну сплату узгоджених грошових зобов'язань. Рішення суду першої інстанції про задоволення позову залишено без змін апеляційним судом. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Податковий борг погашається попередньо погашенню податкових зобов'язань, які не є податковим боргом, у порядку календарної черговості його виникнення, а в разі одночасного його виникнення за різними податками, зборами (обов'язковими платежами) - у рівних пропорціях;

ЗУ «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» є спеціальним законом з питань оподаткування, не передбачає можливості зміни призначення платежу, самостійно визначеного платником податків.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся з поданням до суду про підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків. Підставою для прийняття рішення про накладення арешту став висновок контролюючого органу про те, що оскільки якість паливно-мастильних матеріалів не відповідає якісним показникам та вимогам ДСТУ, документів про їх походження немає, а відтак власник паливно-мастильних матеріалів відсутній та товари не обліковані у встановленому законом порядку. Постановою окружного адміністративного суду подання було задоволено. Постановою апеляційного адміністративного суду рішення суду першої інстанції було скасоване та прийняте нове, яким у задоволенні подання та вимог контролюючого органу було відмовлено. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Норми податкового законодавства не регулюють питання встановлення права власності на майно. Для цілей застосування адміністративного арешту в порядку пункту 94.7 статті 94 Податкового кодексу України в частині порядку визначення майна застосовуються норми Цивільного кодексу України.

Враховуючи презумпцію правомірності набуття права власності або правомірності володіння майном, для визначення речей (майна) такими, що не мають власника або власник яких невідомий, та для застосування з цих мотивів адміністративного арешту на підставі пункту 94.7 статті 94 Податкового кодексу України податковий орган повинен спростувати правомірність володіння платником податків певним майном.

не задоволено

 Фабула справи  Особу було піддано адміністративному стягненню у виді штрафу за вчинення адміністративного порушення, передбаченого ч.3 ст.470 Митного кодексу України по факту не вивезення в установлений термін з митної території України легкового автомобіля. Особа заперечувала правомірність притягнення її до відповідальності, з огляду на те, що в її діях відсутній склад адміністративного правопорушення, оскільки легковий автомобіль не був вивезений нею в установлений термін з митної території України з поважних причин, а саме у зв'язку із поломкою автомобіля, який не міг самостійно рухатись.

 Правова позиція 

Суд має право у судовому засіданні на підставі доказів, зокрема, показань свідків, визнати причину пропуску строку здійснення транзитного переміщення поважною, та не зважаючи на відсутність письмового повідомлення митниці про факт аварії, скасувати постанову митниці про притягнення до адміністративної відповідальності.

задоволено частково
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію