Податкова судова практика

 Фабула справи  Контролюючим органом було проведено камеральну перевірку платника з ПДВ. Застосовано штрафні санкції за несвоєчасну сплату розстрочених зобов’язань. Платником податку було самостійно виявлено помилку в самостійно обчисленому податковому зобов’язанні та подано уточнюючий розрахунок. Незважаючи на це, штрафні санкції були застосовані внаслідок відображення в обліковій картці здійснення погашення податкового боргу у зв'язку з поданням уточнюючого розрахунку про зменшення податкових зобов'язань у зв'язку із самостійним виявленням помилок в раніше наданих деклараціях. Суд першої та другої інстанції задовольнив вимоги платника.

 Правова позиція 

Норми ПКУ, застосовані у правовідносинах, що виникли до набрання ним чинності не можуть використовуватися у таких відносинах, бо вони порушують принцип зворотної дії закону.

Подання платником податків уточнюючого розрахунку не є сплатою податкового зобов'язання, а є способом коригування самостійно визначеного податкового зобов'язання у зв'язку із виявленням ним помилок у раніше наданих деклараціях, і це не може бути підставою для застосування штрафних санкцій, пов'язаних із несвоєчасною сплатою податкових зобов'язань.

невідомо

 Фабула справи  За результатами планової виїзної документальної перевірки платник податків оскаржив до суду податкове повідомлення-рішення, винесене з підстав завищення витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, що призвело до зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток. Рішенням першої інстанції вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Не є пов’язаними особи, що, згідно із даними протоколу проведення загальних зборів акціонерів, не є акціонерами та власниками акцій.

Необхідність підтвердження пов'язаності осіб з’являється саме на момент виникнення договірних відносин.

Перелік витрат, визначених статтею 138 ПКУ, не може бути предметом вибіркового використання у процесі оподаткування. Тобто, платник податків під час обчислення об'єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств повинен враховувати усі, перелічені статтею 138 Податкового кодексу України витрати, які були понесені ним під час господарської діяльності.

Адміністративні витрати та витрати на збут при здійсненні операції з переробки давальницької сировини, отриманої від нерезидента, що не є пов’язаною особою, беруть участь у формуванні доходів та повинні бути віднесені до витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування.

не задоволено

 Фабула справи  Митним органом було зроблено висновок про порушення особою порядку здійснення у митному режимі переробки на митній території операцій з переробки іноземної сировини. Зокрема, митний орган наполягав, що товари (продукти переробки) були вироблені раніше, ніж ввезення та оформлення давальницької сировини для переробки, що становить собою порушення правил даного митного режиму. Не погодившись з такими висновками митного органу, декларант звернувся до суду. Постановою суду першої інстанції, залишеною без змін ухвалою суду апеляційної інстанції, позов задоволено. Митний орган подав касаційну скаргу.

 Правова позиція 

В процесі переробки іноземної давальницької сировини дозволяється здійснення еквівалентної компенсації, тобто передбачена можливість використовувати українські та іноземні товари, які є ідентичними тим, які повинні були бути ввезені в якості давальницької сировини, а потім ввезти аналогічну таким використаним товарам іноземну сировину для компенсації витрат. Продукція, отримана в результаті переробки такої еквівалентної сировини, має статус іноземного товару. Крім того, дозволяється здійснити «випереджувальний» реекспорт готової продукції, - тобто продукцію, отриману з еквівалентних товарів, можна вивезти за межі митної території України до ввезення давальницької сировини для переробки на митній території України або до закінчення переробки. Тобто, виробництво заявлених у митний режим реекспорту товарів до ввезення давальницької сировини не становить собою порушення умов митного режиму переробки на митній території України.

задоволено частково
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію