Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник оскаржив у суді першої інстанції податкове повідомлення-рішення щодо заниження суми ПДВ через видання контрагентом  платника податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову.  Суд апеляційної інстанції задовольнив позов.

 Правова позиція 

У випадку не надсилання контролюючим органом протягом операційного дня  квитанції про прийняття або неприйняття податкової накладної, така податкова накладна вважається зареєстрованою, а суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг за такою накладною, відносяться до податкового кредиту.

невідомо

 Фабула справи  Платник податків вернувся до суду з позовом про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, за яким було виключено із суми, заявленої до бюджетного відшкодування, суму ПДВ, сплаченого при будівництві основного засобу, який не перебував на балансі рахунку 10. Постановою окружного адміністративного суду з задоволенні позову було відмовлено. Постановою апеляційного адміністративного суду позовні вимоги були задоволені, а рішення суду першої інстанції скасовано. Контролюючий орган звернувся до суду з касаційною скаргою.

 Правова позиція 

Право на бюджетне відшкодування не залежить від відображення збудованого об'єкта на балансі на рахунку 10, оскільки в протилежному випадку, це виключало б можливість застосування пункту 200.5 статті 200 Податкового кодексу України в тій частині, яка дозволяє відшкодування з бюджету податкового кредиту, нарахованого в результаті будівництва основних засобів.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з проханням визнати протиправними дії контролюючого органу щодо неприйняття податкової звітності платника та зобов'язати відповідача прийняти податкові декларації. Підстава - відсутність у цих деклараціях обов'язкових реквізитів (як-от - коду ЄДРПОУ, кодів КВЕД, КОАТУУ), прокреслень у рядках, що не заповнюються через відсутність інформації, а також відсутність підпису головного бухлагтера на спірній звітності. Рішенням попередніх інстанцій позов задоволено частково у вимогах платника.(визнано протиправною відмову контролюючого органу у прийнятті спірних документів податкової звітності, у задоволенні решти позовних вимог відмовлено)

 Правова позиція 

Стадія прийняття податкової декларації контролюючим органом є, по суті, формальним рівнем податкового контролю, під час якого працівник податкового органу здійснює візуальну перевірку декларації та її аналіз за формальними ознаками.

Прокреслення у рядках, , що не заповнюються через відсутність інформації не є формальною причиною для відмови у прийнятті податкової звітності.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків оскаржив до суду податкові повідомлення-рішення, винесені за результатами документальної планової виїзної перевірки, з підстав завищення від’ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, поставки товарів за цінами, які є меншими за звичайні, неправомірне відображення позивачем в податковому обліку  господарських операцій з пов’язаною особою. Рішенням судів попередніх інстанцій вимоги платника задоволено.

 Правова позиція 

Факт пов’язаності осіб повинен бути доведений контролюючим органом і не може базуватися на припущеннях та повинні містити належні та допустимі докази на підтвердження висновку, викладеного в акті перевірки.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання дій протиправними та скасування податкових повідомлень, у зв'язку з неправомірним віднесенням до складу валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість сум, сформованих за договором з підстав нікчемності правочину. Перша та апеляційна інстанції відмовили у задоволені позовних вимог платника податків. Платник податків звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, а також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені та підтверджені належним чином оформленими первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Податкове законодавство не ставить в залежність податковий облік (стан) певного платника податку від інших осіб, зокрема, від господарських та виробничих можливостей його постачальника.

Лише встановлення в ході судового розгляду факту узгодженості дій платника податків з недобросовісним постачальником з метою незаконного отримання податкових вигод або його обізнаності з такими діями контрагента може слугувати підставою для висновку про неправомірне формування даних податкового обліку.

задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про скасування податкових повідомлень-рішень, які були прийняті контролюючим органом у зв’язку із заниженням позивачем податку на прибуток, завищенням від'ємного значення об'єкта оподаткування, заниження податкових зобов'язань з ПДВ та завищення значення рядка 26 (24 нової Декларації) "Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду". Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив повністю. Суд апеляційної інстанції частково задовольнив позовні вимоги. Контролюючий орган та платник податків звернулися до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Платник податку, самостійно несе відповідальність за достовірність і своєчасність обчислення та внесення ним податку до бюджету відповідно до законодавства України і не може нести відповідальність за порушення контрагентами правил здійснення господарської діяльності та/або податкової дисципліни чи за можливу недостовірність відомостей про них, наведених у відповідному реєстрі. Визначальними факторами для формування податкового кредиту платником ПДВ є рух товарів (послуг) в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такої особи - платника податку та наявність у платника податків виданої йому продавцем товару податкової накладної, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства, що є достатньою підставою для визначення податкового кредиту. При цьому, усі операції, вчинені контрагентом платника податку до припинення такого контрагента, не можуть автоматично розглядатися як нікчемні правочини в силу самого припинення юридичної особи або анулювання її податкового статусу.

Програмне забезпечення "Системи автоматизоване співставлення податкового кредиту та зобов'язань у розрізі контрагентів, декларацій по податку на додану вартість" до первинних або інших документів, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку платника податків не відноситься.

Непогашена сума фінансового кредиту є заборгованістю в іноземній валюті, що підлягає перерахунку в порядку передбаченому законом. Курсова ж різниця щодо заборгованості виникає при зміні балансової вартості такої заборгованості внаслідок зміни валютного курсу. При цьому у складі валових витрат чи валових доходів платника підлягає відображенню курсова різниця, отримана при порівнянні балансової вартості заборгованості на початок звітного періоду або на дату виникнення такої заборгованості і балансової вартості на кінець звітного періоду в залежності від того, яка із цих вартостей є більшою.

задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію