Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду із вимогою про визнання протиправними дій та скасування податкових повідомлень-рішень щодо визначення грошового зобов’язання внаслідок неправомірного включення позивачем до податкового кредиту сум ПДВ, пред'явлених до сплати названим постачальником у ціні поставлених робіт, у зв'язку з фіктивністю цих операцій. Суд першої інстанції задовольнив частково вимоги платника податків в частині визнання протиправними оспорювані податкові повідомлення-рішення, в решті позову відмовив. Суд апеляційної інстанції залишив позов без змін. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Підставою виникнення у платника права на податковий кредит є реальне здійснення операцій з придбання товарів (робіт, послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях, а також оформлення зазначених операцій необхідними документами первинного обліку (зокрема, податковими накладними), що містять достовірні відомості про обсяг та зміст господарської операції.

Відомості, що містяться у податкових накладних, так і дані первинних документів, що складаються при здійсненні господарської операції та подаються платником до контролюючого органу, мають відповідати установленим вимогам та містить достовірну інформацію про обставини, з якими законодавством пов'язує реалізацію права платника на податковий кредит.

Обов'язок підтвердити правомірність та обґрунтованість податкового кредиту первинними документами покладається на платника, позаяк саме він виступає суб'єктом, що використовує включену постачальником до ціни товару суму ПДВ при обчисленні суми податку, яка підлягає перерахуванню до бюджету.

Висновки посадових осіб контролюючого органу відносно неправильності формування платником об'єкта оподаткування податку на прибуток є лише особистою думкою цих осіб, що не має правового значення для платника (позивача у справі). А відтак такі висновки не можуть виступати предметом оскарження в адміністративному процесі.

задоволено частково

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення першої інстанції, яким задоволено вимоги платника податків стосовно визнання недійсною та скасування індивідуальної податкової консультації, яка ґрунтується на узагальнюючій консультації, та зобов'язати контролюючий орган надати нову індивідуальну податкову консультацію з урахуванням позиції суду. 

 Правова позиція 

Необхідною ознакою податкової консультації як предмета судового оскарження є його відповідність визначенню рішення суб'єкта владних повноважень в розумінні КАС України, зокрема, породження юридичних наслідків для визначеного або невизначеного кола суб'єктів, яким це рішення адресовано. Податкова консультація не має такої ознаки, оскільки не носить обов'язкового характеру, не породжує для позивача жодних правових наслідків та не порушує його прав, свобод і інтересів, а є лише допомогою контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону. Жодних управлінських висновків оскаржувана податкова консультація не містить, вчинити будь-які обов'язкові дії позивачу вона не приписує, та, відповідно, не порушує його права свободи та інтереси  у сфері публічно-правових відносин. Тому податкова консультація не підпадає під предмет адміністративного позову.

задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію