Податкова судова практика

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування податкової вимоги та податкового повідомлення – рішення, яким йому нараховані штрафні санкції за несплату податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб. Підставою для такого нарахування стало непогашення платником визначеного контролюючим органом грошового зобов’язання, що виникло в наслідок продажу майнових прав. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалами апеляційного та касаційного судів, відмовив у задоволенні позову.

 Правова позиція 

Від оподаткування звільняється лише дохід від продажу інвестиційних активів, які припадають на частку в статутному фонді емітента, яка сформована за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів. При цьому вартісне збільшення інвестиційного активу (пакету акцій чи майнового паю) платника податку в майбутньому в результаті юридичних фактів, які не змінюють пропорцію його персонального паю до статутного фонду (загальної вартості майнового паю) емітента, не має впливати на співвідношення пільгової частки такого платника, дохід від продажу якої не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу, та частки, дохід від продажу якої включається до оподатковуваного доходу з його зменшенням на вартість витрат на придбання такої частки.

Частка доходу, яка не включається до оподатковуваного доходу від продажу паю, складається, зокрема, з вартості приватизаційних майнових сертифікатів, збільшеної за рахунок індексації. Збільшення статутного фонду емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів збільшує вартість частки окремого платника. При цьому відбувається пропорційне збільшення обох часток - як тієї, дохід від продажу якої не входить до складу оподатковуваного доходу, так і тієї, вартість придбання якої є витратами платника та на суму яких має зменшуватися оподатковуваний дохід.

задоволено частково

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду у зв’язку із оскарженням рішення першої інстанції, яким частково задоволено вимоги платника податків стосовно скасування податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом на підставі висновку про завищення витрат на придбання інвестиційного активу в силу того, що розписка, яка надана платником під час перевірки не підтверджує витрати на придбання інвестиційного активу, оскільки не завірена нотаріально.

 Правова позиція 

Національне законодавчих не передбачає приписів щодо обов'язковості нотаріального посвідчення розписки про одержання виконання зобов’язання частково або в повному обсязі.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про визнання протиправними дій контролюючого органу щодо анулювання його реєстрації платником ПДВ та зобов’язати відновити його реєстрацію. Окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалою Вищого адміністративного суду, скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позовні вимоги.

 Правова позиція 

Операція з поставки товарів та послуг, що є об’єктом оподаткування ПДВ, є двостороннім правочином, і для однієї сторони така операція є продажем, а для іншої придбанням, у результаті чого у продавця виникає податкове зобовязання, а у покупця право на податковий кредит. Отже, поняття оподатковуваної поставки охоплює як операції з продажу товарів  (послуг), так і операції з їх придбання, тобто до оподаткованих поставок належить як надання, так і придбання послуг

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування пункту Інспекції про проведення донарахування та виплати належних потерпілим сум індексації щомісячних страхових виплат. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним у силі ухвалами апеляційного та касаційного судів, відмовив у задоволенні позову.

 Правова позиція 

Аналіз наданих платником судових рішень не свідчить про неоднакове застосування судами одних і тих же норм матеріального права. У справі, на яку посилається платник, суд досліджував питання розмежування компетенції Держфінінспекції та Мінпраці. У справі ж, що розглядається, суд дійшов висновку, що листи Мінпраці не є нормативно-правовими актами, мають рекомендаційний характер, а отже, не могли використовуватись при проведенні індексації страхових виплат. Зважаючи на це, Верховний Суд не має підстав для задоволення заяви про перегляд справи.

не задоволено

 Фабула справи  Платник звернувся до адміністративного суду з позовом про скасування рішення щодо застосування штрафних санкцій за порушення порядку застосування РРО. Підставою для застосування штрафних санкцій став факт незабезпечення платником щоденного друку фіскальних чеків. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін ухвалами апеляційного та касаційного судів, відмовив у задоволенні позову.

 Правова позиція 

Фінансова санкція встановлена за порушення суб'єктами підприємницької діяльності вимог закону щоденно, тобто кожного робочого дня, друкувати фіскальний звітний чек на РРО незалежно від того, чи здійснювалися розрахункові операції, які підлягають проведенню через РРО, і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію