Податкова судова практика

 Фабула справи  Екологічний прокурор звернувся з позовом в інтересах територіальної громади про стягнення заборгованості з орендної плати за землю, у зв'язку зі змінами нормативної грошової оцінки землі. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін апеляційним судом, в задоволені позовних вимог було відмовлено. Екологічний прокурор звернувся з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України. 

 Правова позиція 

Вплив зміни нормативної грошової оцінки землі на розмір орендної плати може біти обставиною для ініціювання орендарем припинення договору оренди за домовленістю сторін або у судовому порядку.

У разі зміни нормативної грошової оцінки землі, яка є базою оподаткування для плати за землю, змінюється річна сума податкового зобов'язання по земельному податку та орендній платі за земельні ділянки державної та комунальної власності.

задоволено

 Фабула справи  Державна податкова інспекція звернулася з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України на постанову суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції, якими задоволено позов платника податків про визнання протиправним та скасування рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій. Підставою для прийняття даного рішення став висновок ДПІ про факт не утримання та неперерахування суми податку на прибуток з процентів, виплачених австрійській фірмі за користування позикою в рамках кредитного договору. 

 Правова позиція 

Будь-які доходи, отримані нерезидентом – Республікою Австрією (проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, проценти за борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) нерезидентом) із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності підлягають оподаткуванню за ставкою 15 %

Проценти, що виникають в одній Договірній Державі (відповідно до Конвенції) і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, будуть оподатковуватись у цій другій Державі, але за умови, що одержувач є фактичним власником процентів податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 2 % від валової суми процентів, що сплачуються у зв’язку з продажем у кредит обладнання, виробів чи послуг та 5 % в усіх інших випадках

Положення Конвенції не можуть трактуватися як такі, що надають платнику податку право вибору, в якій саме з двох договірних держав здійснюватиметься оподаткування одержаного доходу, оскільки таке тлумачення не відповідає дійсному змісту вказаних міжнародних угод та суті податку, наведеному у статті 2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про про визнання протиправними дій щодо проведення позапланової перевірки з порушенням строків, передбачених пунктом 102.1 статті 102 Податкового кодексу України. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного суду, позов було частково задоволено. Контролюючий орган звернувся до суду з касаційною скаргою.

 Правова позиція 

Дії контролюючого органу по призначені перевірки є незаконними, якщо на момент видання наказу про таку перевірку, контролюючим органом проводиться аналогічна перевірка.

Наказ на проведення перевірки за підпунтом 78.1.12 пункту 78.1 статті 78 ПК України, може мати місце тоді, коли його було прийнято контролюючим органом вищого рівня. Наявність розпорядження контролюючого органу вищого рівня "про призначення службового розслідування" не наділяє державну податкову інспекцію повноваженнями щодо призначення позапланової перевірки, не передбаченими Податковим кодексом України.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду з позовом до платника податків, в якому просить підтвердити обґрунтованість умовного адміністративного арешту майна. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін апеляційним судом, у задоволені позову було відмовлено. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

 Правова позиція 

Не надсилання платнику податків рішення керівника контролюючого органу про застосування арешту майна, є позбавленням можливості платника податків на адміністративне або судове оскарження даного рішення, так само як і необхідності його виконання шляхом зупинення можливого відчуження майна.

не задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію