Податкова судова практика

 Фабула справи  Контролюючий орган звернувся до суду з позовом про зобов’язання платника податків сплатити до бюджету суму коштів за податковими векселями, виданими контрагентами при імпорті товарів на митну територію України. Судами попередніх інстанцій відмовлено у задоволенні позовних вимог платника.

 Правова позиція 

Підтвердження контролюючим органом суми бюджетного відшкодування є необхідним для кожного податкового векселя, а тому платник податку мав право погасити лише частину поставлених податкових векселів у відповідному звітному періоді, загальна сума яких не перевищувала підтвердженої контролюючим органом суми бюджетного відшкодування на час їх поставки. Зазначений у позовній заяві спосіб захисту судом порушених прав не виключає можливості обрання іншого способу захисту самим судом. Зміст принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі зобов’язує адміністративний суд до активної ролі у судовому засіданні, в тому числі і до уточнення змісту позовних вимог, з наступним обранням відповідного способу захисту порушеного права.

задоволено частково

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, оскільки контролюючий орган провів перевірку щодо майна, що належить іншій особі. Судами попередніх інстанцій частково задоволено позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Судові рішення, на які посилається заявник, касаційний суд постановив у правовідносинах, не подібних до спірних у справі, що не дає можливості дійти висновку про неоднакове застосування одних і тих самих норм матеріального права, тобто унеможливлює перегляд такої справи Верховним Судом України.

не задоволено

 Фабула справи  Контролюючий орган подав апеляційну скаргу щодо скасування постанови суду першої інстанції, якою було задоволено позовні вимоги платника податків з приводу визнання протиправною відмову контролюючого органу списати безнадійний податковий борг з податку на доходи фізичних осіб , який виник внаслідок форс-мажорних обставин. 

 Правова позиція 

Списанню підлягає безнадійний податковий борг за наявністю підстав, передбачених Податковим кодексом України, в т.ч. такий, який виник внаслідок настання обставин непереборної сили, що були документально підтверджені.  

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про скасування рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій, винесене з підстав здійснення продажу алкогольних напоїв на розлив для споживання без права здійснення такого продажу. Суд касаційної інстнації рішення судів попередніх інстанцій скасував, у задоволенні позову відмовив.

 Правова позиція 

Для здійснення продажу алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці необхідно мати статус спеціалізованого підприємства відповідно до вимог статті 153 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»  та пунктів 2, 22 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854.

не задоволено

 Фабула справи  Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання недійсним та скасування рішення про визначення митної вартості, скасування картки відмови в прийнятті митної декларації, зобов’язання визначити митну вартість товару за ціною договору та стягнення коштів, оскільки контролюючий орган для підтвердження заявленої вартості товару безпідставно повторно витребував повний перелік документів та самостійно визначив митну вартість. Суди апеляційної та касаційної інстанції скасували рішення суду першої інстанції та частково задовольнили позовні вимоги платника.

 Правова позиція 

Аналіз наданих рішень суду касаційної інстанції дає підстави для висновку, що ухвалення різних за змістом судових рішень обумовлено наявністю різних обставин, встановлених судами при розгляді зазначених справ, що унеможливлює перегляд справи Верховним Судом України.

не задоволено

 Фабула справи  Товариство звернулося з позовом, про скасування вимоги управління ПФУ про сплату боргу зі сплати страхових внесків, визнати недійсними рішення про застосування фінансових санкцій за подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку ПФУ та про застосування фінансових санкцій за несплату, неповну або несвоєчасну сплату авансових платежів із страхових внесків.

 Правова позиція 

До суб’єктів права на користування спеціальною пільговою ставкою нарахування страхових внесків віднесені платники фіксованого сільськогосподарського податку. Закон не дає підстав для розширеного тлумачення поняття платника такого податку за рахунок його філій, що не є юридичними особами.

не задоволено

 Фабула справи  Підприємство звернулося до суду з позовом про визнання недійсним рішення ДПІ від 5 травня 2009 року про застосування штрафних (фінансових) санкцій, прийнятого на підставі акта перевірки від 28 квітня 2009 року та згідно з пунктом 2 статті 17 Закону України від 6 липня 1995  року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин; далі – Закон № 265/95-ВР). Суд першої інстанції позовні вимоги задовольнив. Постановою апеляційного суду рішення суду першої інстанції скасовано. ВАСУ скасував рішення суду апеляційної інстанції.

 Правова позиція 

Наказом Державної податкової адміністрації України від 01 липня 2008 року № 430 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій у новій редакції» до Державного реєстру було включено комп’ютерно-касову систему «Фіскал», яка призначена для фіскалізації гральних автоматів, автоматизації збору, обліку і контролю даних про функціонування залів гральних автоматів. За таких обставин до цієї дати у суб’єктів господарювання була відсутня об’єктивна можливість дотримуватися вимог Закону № 265/95-ВР у частині використання гральних автоматів, які переведені у фіскальний режим роботи. Тому притягнення їх до відповідальності за використання гральних автоматів, у яких не реалізовані фіскальні функції, можливе лише з моменту включення до Державного реєстру комп’ютерно-касової системи «Фіскал», тобто з 01 липня 2008 року.

задоволено
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію