Податкова судова практика

 Фабула справи  Суб'єкт права на конституційне звернення звернувся до Конституційного суду України з проханням надати офіційне тлумачення терміну "законодавство", що вживається в частині третій статті 21 Кодексу законів про працю України

 Правова позиція 

Термін "законодавство", що вживається у частині третій статті 21 Кодексу законів про працю України щодо визначення сфери застосування контракту як особливої форми трудового договору,  треба розуміти так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні  договори України,  згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України.

Термін "законодавство" досить широко використовується у правовій системі в основному у значенні як сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами певної галузі права. Цей термін без визначення його змісту використовує і Конституція України (статті 9, 19, 118, пункт 12 Перехідних положень). У законах залежно від важливості і специфіки суспільних відносин, що регулюються, цей термін вживається в різних значеннях: в одних маються на увазі лише закони; в інших, передусім кодифікованих, в поняття" законодавство" включаються як закони та інші акти Верховної Ради України, так і акти Президента України,  Кабінету Міністрів України, а в деяких випадках - також і нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.

невідомо
close icon
Інформація про документ
Замовити персональну презентацію