Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Постанова Верховного суду України від 17.11.2015 у справі № 21-2944а15
Пошук у тексті
Знайти
Вверх из Вниз
...

Державний герб України

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2015 року м. Київ

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у складі:

головуючого Кривенди О.В.,

суддів: Волкова О.Ф., Гриціва М.І., Коротких О.А., Кривенка В.В., Маринченка В.Л., Панталієнка П.В., Самсіна І.Л., Терлецького О.О.,

при секретарі судового засідання Ключник А.Ю.,

за участю представника державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві (яка є правонаступником державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві; далі – ДПІ) – Деревцова С.І., –

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Латустрейд» (далі – ТОВ)

до ДПІ

про визнання протиправними дій та зобов'язання вчинити певні дії,

...

в с т а н о в и л а:

У серпні 2014 року ТОВ звернулося до суду з позовом до ДПІ, у якому просило: визнати протиправними дії по проведенню зустрічної звірки ТОВ, за результатами якої складено акт від 24 липня 2014 року № 1676/26-59-22-08/39150972 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю «Латустрейд» щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період з 1 по 30 червня 2014 року» (далі – акт від 24 липня 2014 року); визнати протиправними дії щодо внесення до інформаційної системи «Податковий блок» (далі – ІС «Податковий блок») інформації на підставі вказаного акта; зобов'язати поновити в ІС «Податковий блок» суми податкового кредиту та суми податкових зобов'язань, які ТОВ включило до податкових декларацій з податку на додану вартість (далі – ПДВ); зобов'язати утриматись від вчинення дій – використання та поширення іншим податковим органам акта від 24 липня 2014 року.

На обґрунтування позову послалося на те, що ДПІ порушила вимоги Податкового кодексу України (далі – ПК), Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1232, Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджених наказом Державної податкової адміністрації України від 22 квітня 2011 року № 236 (чинних на час виникнення спірних відносин), під час проведення зустрічної звірки ТОВ та складання акта.

Суди встановили, що ДПІ згідно з пунктом 73.5 статті 73 ПК здійснила заходи з метою проведення зустрічної звірки ТОВ з питань підтвердження відомостей по взаємовідносинах з контрагентами, якими сформовані податкові зобов'язання та податковий кредит за період з 1 по 30 червня 2014 року, внаслідок чого склала акт від 24 липня 2014 року.

На підставі цього акта ДПІ відкоригувала показники податкової звітності ТОВ у ІС «Податковий блок», при цьому жодних податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов'язань не приймала.

Окружний адміністративний суд міста Києва постановою від 10 вересня 2014 року позов задовольнив: визнав протиправними дії ДПІ щодо проведення зустрічної звірки та внесення до ІС «Податковий блок» інформації; зобов'язав ДПІ поновити в ІС «Податковий блок» суми податкового кредиту та суми податкових зобов'язань, які ТОВ включило до податкових декларацій з ПДВ; зобов'язав ДПІ утриматись від вчинення дій, а саме використання та поширення іншим податковим органам акта від 24 липня 2014 року.

Київський апеляційний адміністративний суд постановою від 4 грудня 2014 року скасував постанову суду першої інстанції у частині визнання протиправними дій ДПІ щодо проведення зустрічної звірки та в частині зобов'язання ДПІ утриматись від вчинення дій, а саме використання та поширення іншим податковим органам акта від 24 липня 2014 року. У цій частині апеляційний суд ухвалив нове рішення, відмовивши у задоволенні позову. В решті рішення суду першої інстанції залишив без змін.

 Вищий адміністративний суд України ухвалою від 14 квітня 2015 року рішення судів попередніх інстанцій у частині задоволення позову про визнання протиправними дій ДПІ щодо внесення до бази даних ІС «Податковий блок» інформації на підставі акта від 24 липня 2014 року та зобов'язання поновити у цій базі даних суми податкового кредиту та податкових зобов'язань згідно з податковими деклараціями ТОВ залишив без змін.

 У заяві про перегляд судового рішення Верховним Судом України з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС), ДПІ зазначає, що в доданій до заяви ухвалі Вищого адміністративного суду України від 8 квітня 2014 року (справа № К/800/50509/13) по-іншому, ніж в оскаржуваній ухвалі, застосовано положення статті 74 ПК. Просить скасувати всі ухвалені у справі судові рішення у частині задоволення позовних вимог та прийняти нове – про відмову у задоволенні позову.

 Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні касаційним судом норм матеріального права у подібних правовідносинах, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України виходить із такого.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, щодо компетенції контролюючих органів, повноважень і обов'язків їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальності за порушення податкового законодавства, урегульовані ПК.

У пункті 61.1 статті 61 цього Кодексу визначено, що податковий контроль – це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Способом здійснення такого контролю є, зокрема, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів (підпункт 62.1.2 пункту 62.1 статті 62 ПК).

Відповідно до статті 71 ПК інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів – це комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій.

Згідно з приписами підпункту 72.1.1 пункту 72.1 статті 72 ПК для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла, зокрема: від платників податків та податкових агентів, що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших звітних документах; що міститься у наданих великими платниками податків в електронній формі копіях документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документах, які ведуться в електронній формі, регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, інших документах, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів; про фінансово-господарські операції платників податків.

У пункті 74.1 статті 74 ПК зазначено, що податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах контролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів.

Суди попередніх інстанцій встановили, що ДПІ склала акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання ТОВ щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період з 1 по 30 червня 2014 року та на його підставі внесла інформацію до ІС «Податковий блок».

Висновки, викладені у акті від 24 липня 2014 року, є відображенням дій податкових інспекторів, не породжують правових наслідків для платника податків і, відповідно, такий акт не порушує прав останнього.

Включення суб'єктом владних повноважень до бази даних інформації про таку перевірку не створює жодних перешкод для діяльності платника податку.

Виходячи із системного тлумачення статей 71, 72, 74 ПК колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла такого правового висновку: для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла за результатами податкового контролю і не може бути виключена з баз даних, якщо дії зі здійснення такого контролю не визнані протиправними в установленому порядку.

Аналогічна правова позиція щодо застосування зазначених норм матеріального права вже була висловлена колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, зокрема, у постанові від 9 грудня 2014 року (справа № 21-511а14).

 Оскільки суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій неправильно застосували норми матеріального права щодо спірних правовідносин у частині задоволення позову про визнання протиправними дій ДПІ щодо внесення до бази даних ІС «Податковий блок» інформації на підставі акта від 24 липня 2014 року та зобов'язання поновити у цій базі даних суми податкового кредиту та податкових зобов'язань згідно з податковими деклараціями ТОВ, усі постановлені у справі рішення у цій частині підлягають скасуванню з ухваленням відповідно до вимог пункту 2 частини другої статті 243 КАС нового судового рішення.

Керуючись статтями 241–243 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України

...

п о с т а н о в и л а:

Заяву державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві задовольнити частково.

Постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 10 вересня 2014 року, постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 4 грудня 2014 року та ухвалу Вищого адміністративного суду України від 14 квітня 2015 року у частині задоволення позову про визнання протиправними дій державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві щодо внесення до бази даних інформаційної системи «Податковий блок» інформації на підставі акта від 24 липня 2014 року № 1676/26-59-22-08/39150972 «Про неможливість проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю «Латустрейд» щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період з 1 по 30 червня 2014 року» та зобов'язання поновити у цій базі даних суми податкового кредиту та податкових зобов'язань згідно з податковими деклараціями товариства з обмеженою відповідальністю «Латустрейд» скасувати та відмовити у цій частині у задоволенні позову.

У решті зазначені судові рішення залишити без змін.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 3 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий О.В. Кривенда

Судді: О.Ф. Волков М.І. Гриців О.А. Коротких В.В. Кривенко В.Л. Маринченко П.В. Панталієнко І.Л. Самсін О.О. Терлецький

Інформація про документ
Дата ухвалення
17.11.2015
ПІБ судді:
Кривенда О.В.
Реєстраційний № рішення
21-2944а15
Резолютивна частина
Заява контролюючого органу – задоволена частково; відмовлено в задоволенні вимог платника податків щодо вилучення з податкових баз інформацію, отриману за результатами проведення зустрічної звірки.