Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова судова практика
Пошук у тексті
Знайти
Вверх из Вниз

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про призначення комплексної позапланової перевірки щодо законності та цільового використання земельної ділянки. Слідчий суддя розглянув це клопотання і своєю ухвалою надав дозвіл на проведення комплексної позапланової перевірки щодо законності та цільового використання земельної ділянки з боку посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю. Суддя-доповідач апеляційного суду своєю ухвалою відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвоката товариства на згадану ухвалу слідчого судді, пославшись на те, що «згідно статті 309 КПК України вищевказана ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає». Перед судом у касаційній скарзі поставлене питання: чи законною є оскаржена ухвала апеляційного суду. Відповідь на це питання також залежить від того, чи надає закон слідчому судді повноваження постановити ухвалу про надання дозволу слідчому або прокурору на проведення перевірки.

До Конституційного Суду України звернулися 48 народних депутатів України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу I Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", прийнятого Верховною Радою України 28 грудня 2014 року за № 71-VIII (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № № 7 - 9, ст. 55) (далі - Закон № 71). Відповідно до зазначених положень Закону № 71 підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України, прийнятого Верховною Радою України 2 грудня 2010 року за № 2755-VI, (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № № 13 - 17, ст. 112) зі змінами (далі - Кодекс) викладено в новій редакції. Згідно з оспорюваними положеннями до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються "суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати".

Контролюючим органом на підставі акту позапланової документальної перевірки платника з питань дотримання валютного законодавства по зовнішьноекономічному імпортному контракту з нерезидентом прийнято податкове повідомлення-рішення, яким суб`єкту господарювання нараховано пеню за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема за результатами перевірки податковий орган дійшов висновку про порушення позивачем вимог статті 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» з урахуванням п. 1 Постанови Національного Банку України «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України»  по зовнішньоекономічному імпортному контракту, оскільки суб`єктом господарювання допущено прострочення сплати дебіторської заборгованості по контракту. Суб`єкт господарювання оскаржив податкове повідомлення-рішення до суду, мотивуючи це неможливістю застосування положень Податкового кодексу України при виявленні порушень статей 1, 2 Закону України «Про здійснення розрахунків в іноземній валюті», оскільки санкція за такі порушення передбачена статтею 238 Господарського кодексу України. Крім того, позивач вважає, що при винесенні оскаржуваного податкового повідомлення-рішення контролюючим органом пропущено строк, встановлений статтею 250 Господарського кодексу України, для застосування адміністративно-господарських санкцій. Позивач обґрунтовує свою позицію постановою Верховного Суду України від 04.11.2014 у справі №21-469а14. Суди першої та апеляційної інстанції в задоволенні позовних вимог відмовили. Суб`єкт господарювання подав касаційну скаргу.

ПРаТ звернулось суду з позовом про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, яким платникові було донараховано грошове зобов'язання із податку на додану вартість. Приймаючи оскаржуване ППР, контролюючий орган посилався на непідтвердження податкового кредиту, сформованого ПрАТ за господарськими операціями з придбання металопродукції у ТОВ у зв'язку з невідображенням податкових зобов'язань контрагентом, а також нереєстрацію позивачем податкових накладних у Єдиному державному реєстрі податкових накладних отриманих від ТОВ, що, в свою чергу, виключає право позивача на формування податкового кредиту. Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, позовні вимоги задоволено.

Платник податків звернувся до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. Підставою для цього, на думку позивача, є той факт, що наказ про проведення перевірки, за результатами якої було прийнято оскаржувані ППР було скасовано, а тому і такі ППР підлягають визнанню протиправними і скасуванню. Суди попередніх інстанцій позовні вимоги задовольнили.

ФОП звернулась до суду про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень про застосування штрафних санкцій за донарахування відповідним фіскальним органом або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску, вимоги про сплату боргу (недоїмки) та податкової вимоги. В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що недотримання податковим органом вимог щодо підстав та процедури проведення перевірки свідчить про її незаконність та нівелює правові наслідки такої перевірки, а тому спірні рішення є протиправними та підлягають скасуванню. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, виходили з недотримання контролюючим органом вимог щодо процедури проведення перевірки платника податків, що свідчить про її незаконність та нівелює правові наслідки такої перевірки, а відтак є підставою для скасування оскаржуваних рішень.

ФОП звернулась до суду з позовом про визнання протиправним проведення документальної планової виїзної перевірки, визнання протиправними та скасування наказу про проведення документальної перевірки, акту перевірки, податкових повідомлень-рішень.Позовні вимоги Підприємець обґрунтувала неправомірністю проведення контролюючим органом документальної планової виїзної перевірки, оскільки на неї поширюється дія мораторію, який введено відповідно до п.3 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України від 28.12.2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» та яким установлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюється виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України. У зв'язку з вказаним, позивач вважає протиправним наказ про проведення документальної перевірки, акт за результатами такої перевірки та прийняті на його підставі податкові повідомлення-рішення від 26.07.2016 та просить їх скасувати. Суди попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовили.

Платник податків звернувся до суду з позовом про оскарження податкового повідомлення-рішення, яким йому штраф за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних. Це ППР прийняте контролюючим органом на підставі акту перевірки, в якому йдеться про те, що податкові накладні платника податку були складені після 01.10.2015 і фактично зареєстровані в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, тому до такого платника податку, відповідального за їх реєстрацію в ЄРПН, застосовуються штрафні санкції, визначені у статті 120-1 Податкового кодексу України. До того ж у період порушення платником податку граничних термінів реєстрації податкових накладних пунктом 120-1.3 статті 120-1 Податкового кодексу України передбачалось, що порядок застосування штрафних санкцій, передбачених цією статтею, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Постановою суду першої інстанції позовні вимоги платника було задоволено. Суд апеляційної інстанції задовольнив скаргу контролюючого органу, тим самим скасував постанову суду першої інстанції. Не погодившись з рішенням суду апеляційної інстанції, платник податку подав касаційну скаргу.

Платник податку на спрощеній системі оподаткування, виконуючи свій податковий обов“язок, здійснив ініціювання переказу коштів шляхом подання до двох банків платіжних доручень для сплати єдиного податку. Одним з банків наступного дня після подання доручень надіслано повідомлення про невиконання розрахункових документів (доручень на сплату єдиного податку) у зв“язку з тим, що не має/не достатньо коштів на кореспондентському рахунку. Контролюючий орган прийняв та надіслав податкову вимогу платника, вважаючи, що у платника утворився податковий борг. Платник оскаржив вимогу до суду першої інстанції; суд позовні вимоги задовольнив, оскільки платіжні доручення по сплаті зобов'язання з єдиного податку своєчасно подані платником для перерахування коштів до бюджету, але з вини банку останні виконані не були, а тому податкова заборгованість у платника відсутня.Контролюючий орган оскаржив це рішення в суд апеляційної інстанції. За наслідками оскарження рішення суду першої інстанції було скасоване: суд постановив, що невиконання банком платіжних доручень платника на перерахування коштів зумовлено їх відсутністю на рахунку останнього, а тому невнесення податку до бюджету відбулося з вини платника, у зв'язку з чим контролюючим органом правомірно винесено вимогу. Платник подав касаційну скаргу.

Контролюючий орган провів перевірку фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування, за результатами якої платникові було донараховано  податок на доходи фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності. Податківці аргументували донарахування порушенням вимог пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163, п. п. 177.2, 177.4 ст. 177 Податкового кодексу України (в редакції чинній на час виникнення спірних правовідносин, далі - ПК України). Виявлене порушення пов'язане з тим, що Підприємцем включено до витрат, відображених в декларації за 2012 рік, витрати, що не підтвердженні належним чином оформленими первинним документами, що дають право на зменшення оподаткованого доходу.

Контролюючим органом проведено позапланову невиїзну документальну перевірку підприємства з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість, за результатами якої встановлено порушення підприємством вимог пункту 44.1 статті 44, пунктів 198.1, 198.2, 198.3, 198.6 статті 198 Податкового кодексу України , тобто завищено податковий кредит; пункту 44.1 статті 44, пунктів 198.1, 198.2, 198.3, 198.6 статті 198 Податкового кодексу України , тобто занижено податок на додану вартість  та завищено від'ємне значення. Платник оскаржив ППР, прийняті за результатами цієї перевірки, адже наказ про проведення перевірки було вручено вже після проведення перевірки. Суди першої та апеляційної інстанцій прийняли рішення на користь платника податків.

ПП «Реммеблі» подало податкову декларацію з податку на додану вартість за лютий 2014 року. Луцька ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області провела камеральну перевірку з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за лютий 2014 року. За результатами цієї перевірки складено довідку «Про результати камеральної перевірки ПП «Реммеблі». В довідці зафіксовано, що податкова декларація з податку на додану вартість ПП «Реммеблі» за лютий 2014 року підлягає документальній позаплановій виїзній перевірці, оскільки задекларована платником сума податку на додану вартість, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку перевищує 100 тис. грн. 04.07.2014 року Луцька ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області відповідно до пункту 75.1 статті 75, підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України видала наказ від 04.07.2014 року «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки» на приватному підприємстві «Реммеблі» у зв'язку з поданням декларації з податку на додану вартість за лютий 2014 року, в якій заявлено до бюджетного відшкодування більше 100 тис. грн. Проте платник податків не допустив податківців до проведення перевірки. Платник посилався на порушення контролюючим органом строку призначення документально позапланової перевірки. Судами попередніх інстанцій позовні вимоги задоволено -  визнано протиправним та скасовано наказ від 04.07.2014 № 1567.

Платник податку звернувся до першої інстанції з вимогами про скасування ППР, якими йому було зменшено розмір від`ємного значення суми ПДВ, зменшено суму бюджетного відшкодування та застосовано штраф. Платник наполягав, що він правомірно сформував свій податковий кредит, Суд першої інстанції позовні вимоги платника задовольнив, мотивуючи це тим, що платник сформував податкові зобов'язання та податковий кредит з дотриманням правил податкового законодавства за п'ятьма різновидами спірних правових позицій. Однак суд апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції скасував та позов задовольним лише частково. Платник подав касаційну скаргу, а згодом касаційну скаргу подав і контролюючий орган.

Контролюючим органом була проведена документальна планова виїзна перевірка платника, за результатами якої було встановлено заниження податку на додану вартість та завищення від“ємного значення з цього ж податку. Контролюючий орган виходив з того, що задекларовані платником операції не відбувались в дійсності, оскільки встановлено дефектність первинних документів та відсутність ТТН. Платник оскаржив податкове повідомлення-рішення до суду. Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, позов задовольнив. Контролюючий орган подав касаційну скаргу.

Контролюючим органом була проведена перевірка платника єдиного податку, за наслідками якої були винесене податкові повідомлення-рішення зі збільшенням грошового зобов“язання з єдиного податку та податкова вимога про сплату недоїмки з єдиного внеску. Так, на думку контролюючого органу, платником було перевищено дозволені для спрощенця обсяги доходу у зв'язку з тим, що отримані та внесені на банківський рахунок готівкові кошти є доходом. Зокрема кошти надійшли на рахунок за призначенням платежу «готівкові надходження обігових коштів». Платник оскаржив рішення до суду, і суд першої інстанції позовні вимоги задовольнив виходячи з того, що платником були укладені договори про надання поворотної фінансової допомоги, зазначені кошти використовувались для закупівлі товару і були в межах одного року повернуті. Відтак, такі кошти доходом не є. Внаслідок апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції було скасовано, а у задоволенні позовних вимог платника відмовлено. Останній подав касаційну скаргу.

Контролюючий орган в ході перевірки виявив порушення підпункту 164.2.9 пункту 164.2 статті 164, пункту 167.1 статті 167 Податкового Кодексу України, а саме: платником документально не підтверджено суму витрат, понесених ним на придбання інвестиційних активів, зазначених ним у додатку №3 до податкової декларації про майновий стан та доходи за 2014 рік. Платник податків зазначав, що строк зберігання таких документів закінчився, адже акції були придбані ним у період 1993-1998 рр. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов висновку, що ДФС при визначенні податкового обов'язку позивача в спірних правовідносинах у порушення підпункту 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) не врахувала суму витрат на придбання інвестиційного активу.

Фізична особа - підприємець звернулася до суду з адміністративним позовом до ДПІ, про визнання недійсним податкового повідомлення - рішення про накладення штрафу за неподання річної декларації про майновий стан і доходи за 2012 рік, з мотивів його протиправності. Позивач посилається на те, що впродовж 2012 року він був платником єдиного податку, не отримував інших доходів, внаслідок чого звітував до податкового органу виключно як платник єдиного податку.   Суд першої інстанції позов задовольнив, суд апеляційної інстанції не підтримав вимоги платника податків.

Платник податків звернувся до суду з позовом, яким вимагав визнати протиправною відмову контролюючого органу в прийнятті поданих в електронному вигляді податкових накладних, що оформлені відповідними квитанціями, а також визнати прийнятими і зареєстрованими в ЄРПН датою їх фактичного отримання. Так, платник податку при реєстрації податкових накладних в ЄРПН отримав квитанції, де вказувалось: «Виявлено помилки: порушено вимоги Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 № 233, а саме: - ЄДРПОУ: «41201926». Можливо, припинено дію Договору про визнання електронних документів». Платник направив контролюючому органу засобами телекомунікаційного зв'язку новий договір про визнання електронних документів, який не було прийнято через дію договору про визнання електронних документів, що також підтверджується квитанцією. Після цього платник здійснив повторну спробу зареєструвати податкову накладну в ЄРПН, але знову отримав квитанцію з аналогічною відповіддю. Зокрема, при розгляді справи контролюючий орган вимагав, щоб суд врахував вимоги п. 201.16 ст. 201 ПК України, що стосуються моніторингу відповідності податкових накладних, що реєструються в ЄРПН, критеріям оцінки ступеня ризиків. Суди першої та апеляційної інстанції задовольнили вимоги платника. Не погодившись з рішеннями судів, контролюючий орган подав касаційну скаргу.

За результатами перевірки платника податків контролюючий орган дійшов висновку, що платником було неправомірно зменшено обсяг задекларованих показників орендної плати за надані йому земельні ділянки (за період березень-серпень 2016 року). На основі цього контролюючий орган прийняв податкове повідомлення-рішення, яке платник оскаржив до суду. Платник вказував, що зменшення задекларованих показників орендної плати за землю пов'язано з тим, що об'єкти нерухомості, які розташовані на орендованих земельних ділянках були відчужені третім особам за договорами купівлі-продажу, у зв'язку з чим платник не зобов'язаний сплачувати орендну плату за ті земельні ділянки, користування якими припинено. Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції позовні вимоги задовольнив, оскільки з моменту державної реєстрації права власності на нерухоме майно за іншою особою у попереднього власника не виникає обов'язку зі сплати орендної плати за земельну ділянку, на якій розташований відповідний об'єкт нерухомості, який відчужено, а тому обов'язок зі сплати орендної плати за земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомості, у платника відсутній. Контролюючий орган подав касаційну скаргу, в якій посилався на те, що особа, яка реалізувала право власності на будівлю, споруду (її частину), до проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності новим власником повинна сама сплачувати орендну плату за земельну ділянку, на якій розташована така будівля, споруда (її частина), з урахуванням прибудинкової території, а тому висновок про відсутність у платника обов'язку зі сплати орендної плати за такі ділянки є помилковим.

У ході перевірки товариства з обмеженою відповідальністю контролюючим органом було виявлено декілька пляшок алкогольного напою, при цьому дата розливу, зазначена на продукції, не співпадала з датою виробництва марок акцизного податку, що були нанесені на пляшки. Фіскали стверджували, що підпункт 226.9 статті 226 Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачає, що сума акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, повинна відповідати ставкам акцизного податку, чинним на дату її розливу. Однак, марки, нанесені на пляшки алкогольних напоїв, свідчили, що податок був обрахований з урахуванням ставок, що були запроваджені пізніше. З огляду на це, фіскали зробили висновок про зберігання платником податку алкогольної продукції з неналежним маркуванням. Внаслідок судового оскарження рішення про застосування фінансових санкцій було скасоване, однак контролюючий орган подав касаційну скаргу.

Контролюючим органом у 2012 році на виконання постанови слідчого податкової міліції проведено позапланову документальну перевірку, за результатами якої складено акт та винесено податкові повідомлення-рішення. Платником податку було подана позовна заява з вимогами визнати протиправними дії контролюючого органу щодо винесення акту про результати перевірки, скасування акту та скасування податкових повідомлень-рішень. Суд першої інстанції у задоволенні позову відмовив, однак судом апеляційної інстанції було постановлено, що податкові повідомлення - рішення прийняті до набрання законної сили  рішенням суду у  кримінальній справі або винесення постанови про закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставам суперечать положенням Податкового кодексу України. Контролюючий орган подав касаційну скаргу.

В ході проведення перевірки контролюючий орган прийшов до висновку, що платник податків порушив вимоги пункту 127.1 ст. 127, підпункту 164.1.2 пункту 164.1, підпункту 164.2.17 пункту 164.2 ст. 164, пункту 167.1 ст. 167, пункту 168.1 ст. 168, пункту 176.2 ст. 176, пункту 1.3 ст. 16 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПК): не було утримано та сплачено податок на доходи фізичних осіб при виплаті працівникам доходу, додаткового блага, зокрема при оплаті послуг із мобільного зв'язку для працівників та коштів, виплачених на відрядження працівників, зв'язок яких із господарською діяльністю не доведений; занижено військовий збір, який мав бути утриманий та сплачений із сум виплачених працівникам доходів; подання розрахунків про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку за 1-й та 2-й квартал 2015 року з недостовірними відомостями. Ухвалою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено: визнані протиправними та скасовані податкові повідомлення-рішення ОДПІ.

Контролюючим органом була проведена перевірка платника податків, за результатами якої зроблено висновки про те, що не включено до оподатковуваного доходу вартість проданих товарів. Було встановлено, що касиром була допущена помилка при розрахунку, зокрема, замість 1 пачки сигарет касир провів розрахункову операцію  по чеку за 8 079 пачок цигарок. Вказана помилка були виявлена при роздрукуванні Z-звіту,  анулювання помилкової суми було здійснено за допомогою операції «службова видача», а про факт помилки повідомлено контролюючий орган. Крім цього, товарообіг платника за місяць не перевищував 400 пачок цигарок, про що свідчать видаткові накладні. Платник оскаржив податкове повідомлення-рішення до суду, і суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, позовні вимоги задовольнив: оскільки платник самостійно виявивши та встановивши факт помилкового проведення по РРО суми готівкових коштів, дотримався алгоритму дій щодо фіксації помилково проведеної суми готівкових коштів через РРО, зокрема провів реєстрацію видачі коштів за допомогою операції «службова видача», дану операцію відобразив у книзі обліку розрахункових операцій, відібрав пояснення, повідомив податковий орган про вказані обставини, це свідчить про помилковість висновків контролюючого органу про заниження податкових зобов'язань платника, та як наслідок протиправність винесених податкових повідомлень - рішень, вимоги та рішення про застосування штрафних санкцій. Контролюючий орган подав касаційну скаргу.

Контролюючим органом було здійснено заходи з метою проведення зустрічної звірки платника податків, за результатами чого складено акт про неможливість проведення зустрічної звірки з висновками про відсутність реального здійснення операцій та нікчемність правочинів в силу закону. Крім того, контролюючий орган направив повідомлення про відсутність платника за місцезнаходженням до районної державної адміністрації, за наслідками чого було внесено до Єдиного державного реєстру запис про підтвердження відомостей про юридичну особу. Платник звернувся до суду з вимогами про визнання протиправними дій контролюючого органу щодо проведення зустрічної звірки, складання акту про неможливість проведення зустрічної звірки, визнання протиправними висновків такого, а також про визнання протиправними дій щодо направлення повідомлення до райдержадміністрації про відсутність платника за місцезнаходженням. На обґрунтування позову платник зазначав, що контролюючий орган порушив порядок та спосіб проведення звірки, порядок оформлення її результатів; крім цього, контролюючий орган направив до реєстраційної служби повідомлення про відсутність за місцезнаходженням без вчинення заходів по встановленню фактичного місцензнаходження платника. Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції вказав, що оскільки права чи інтереси платника не були порушені оспорюваними діями, відсутні підстави для задоволення позову. Платник подав касаційну скаргу.

Контролюючий орган провів перевірку платника, за результатами якої склав акт про неможливість проведення зустрічної звірки, в якому зробив висновок про порушення платником вимог норм, які стосуються формування податкового кредиту та констатував порушення цивільного законодавства (правочини платника з контрагентами, на думку контролюючого органу, не були спрямовані на реальне настання правових наслідків). Платник звернувся з позовом до суду, в якому просив визнати протиправими дії контролюючого органу щодо проведення документальної зустрічної звірки та його висновки про наявність ознак фіктивності протиправними. Суд першої інстанції у задоволенні позовних вимог відмовив, оскільки, на його думку, ані дії щодо проведення зустрічної звірки, ані викладені в акті висновки про неможливість її проведення не зачіпають права платника податків. Платник подав касаційну скаргу, і суд апеляційної інстанції підтримав його. Дослідивши зміст акта, суд встановив, що податковим органом фактично була проведена непередбачена в плані роботи невиїзна документальна перевірка. Оскільки належних правових підстав для її проведення не було, такі діх слід визнати протиправними. Контролюючий орган подав касаційну скаргу, відтворюючи в ній позицію суду першої інстанції.

Контролюючим органом платникові податків було донараховане грошове зобов'язання з податку на додану вартість. Підставою для нарахування було те, що всі господарські договори та документи первинного бухгалтерського обліку від імені контрагента платника податків були підписані особою, як керівником підприємства контрагента, якого було звільнено від кримінальної відповідальності за статтею 28 ч.2, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України в зв'язку з застосуванням до нього статті 1 пункту «в» Закону України «Про амністію» від 12.12.2008 року. Справа розглядалась судами неоднаразово - ухвалою ВАСУ справу було відправлено на новий розгляд, оскільки сума занижених податкових зобов'язань за результатами перевірки у цій справі відмінна від суми занижених податкових зобов'язань встановлених вироком районного суду у кримінальній справі. Суд першої інстанції підтримав позицію контролюючого органу, проте апеляційний суд став на бік платника податків.

Платник податків звернувся до суду з позовом до ДФС, в якому просив визнати протиправними дії контролюючого органу та скасувати наказ про проведення перевірки. Позовні вимоги він обгрунтовував тим, що контролюючий орган не дотримався встановлених умов та порядку прийняття рішення про проведення перевірки, оскільки не надав інформації з приводу процедури та підстав включення позивача до плану - графіку проведення перевірок, а з наданого витягу з плану - графіку вбачається, що він складений з порушеннями строків, оскільки складений в останній день кварталу, а не за місяць як передбачено порядком. Крім того, наданий витяг з плану - графіку не містить посади, ПІП та підпису особи, яка посвідчує справжність інформації вказаної у витягу. Надана контролюючим органом Інформаційно-аналітична довідка щодо діяльності підприємства також не підписана і не затверджена відповідальною посадовою особою, не містить періоду, за який така складена, за якими методиками вираховувався ступінь ризику та на підставі яких даних інформація відображена в довідці. Суди першої та апеляційної інстанцій позовні вимоги задовольнили у повному обсязі.

Товариство звернулось до суду з позовом до контролюючого органу про визнання протиправним та скасування наказу, визнання протиправними дій працівників ДФС щодо виходу для проведення документальної планової виїзної перевірки. Товариство зазначає про неправомірність віднесення його до платників податків з високим ступенем ризику та прийняття оскаржуваного позивачем наказу про проведення, а відтак і правомірністю виходу посадових осіб контролюючого органу за адресою суб'єкта господарювання з метою проведення перевірки. Касаційна скарга обґрунтована тим, що судами попередніх інстанцій не взято до уваги, що платник повідомив контролюючий орган про неможливість проведення перевірки у зв'язку з викраденням первинних бухгалтерських документів, проте контролюючий орган переніс термін проведення перевірки на строк, визначений п. 44.5 ПК (90 днів), без зазначення точної дати виходу на перевірку, а тому, на думку позивача, вихід на перевірку без прийняття нового наказу та надіслання повідомлень та нового наказу про проведення перевірки є неправомірним. Судами першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Митним органом було прийнято рішення про коригування митної вартості товарів та картку відмови в прийнятті митної декларації. Товариство з обмеженою відповідальністю не погодилось з таким рішенням митниці. Декларант наполягав, що митний орган неправомірно відмовив йому у визнанні задекларованої ним митної вартості товару за основним методом митної вартості, визначив митну вартість за резервним методом, крім того, посилання митниці на наявність розбіжностей в документах та відсутність в останніх всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена чи підлягає сплаті за ці товари, на думку товариства, не знайшли свого підтвердження. За захистом своїх прав декларант звернувся до суду. Постановою суду першої інстанції, залишеною без змін ухвалою суду апеляційної інстанції, позов задоволено частково. Не погодившись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, митний орган подав касаційну скаргу.

Товариство звернулось до суду з позовом в якому просило визнати дії посадових осіб контролюючого органу зі складання висновку щодо повноти та своєчасності сплати ПДВ та податку на прибуток незаконними, встановити відсутність компетенції у посадових осіб суб'єкта владних повноважень на складання висновку. Суд першої інстанції позовні вимоги задовольнив частково - визнав незаконними дії посадових осіб контролюючого органу, а в решті позовних вимог відмовив. Суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та новою постановою повністю відмовив у задоволенні позову.

Контролюючий орган звернувся до адміністративного суду з позовом про зобов'язання вчинити певні дії, а саме - зобов'язати платника податку на доходи фізичних осіб задекларувати свої доходи. Суди попередніх інстанцій відмовили в задоволенні позову податковому органу  мотивів обрання ним неналежного способу захисту.

За результатами перевірки платника податків, що була призначена у ході кримінального провадження на виконання постанови слідчого, контролюючий орган виніс податкове повідомлення-рішення щодо збільшення грошового зобов'язання з податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб, а також щодо нарахування штрафних санкцій. Внаслідок оскарження податкових повідомлень-рішень в суді першої інстанції, вони були скасовані, скільки за наслідками розгляду кримінальної справи не було прийнято судового рішення, а це, відповідно до діючих на час виникнення правовідносин норм права, зумовлювало неможливість прийняття податкових повідомлень-рішень. Однак судом апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції було скасоване, позаяк, на його думку, податкові повідомлення-рішення щодо платників, відносно яких або їх посадових осіб кримінальну справу не порушено, або порушено кримінальну справу, предметом якої не є податки та збори, приймаються в загальному порядку. Платник податків подав касаційну скаргу.

Контролюючий орган звернувся до суду з поданням про підтвердження обґрунтованості умовного адміністративного арешту платника. Так, представники контролюючого органу здійснили вихід на адресу платника податків з метою здійснення контролю за дотриманням роботодавцем законодавства щодо укладення трудових договорів, оформлення трудових відносин з працівниками, найманими особами. Однак податківці не змогли потрапити на об'єкт за місцезнаходженням господарської одиниці, з керівництвом платника не зв'язатися не змогли. Натомість біля огорожі вони спілкувалися з особою, котра представилась працівником вказаного платника. Рішення суду першої інстанції подання контролюючого органу було задоволено. Однак платник подав апеляційну скаргу, і в ході апеляційного розгляду справи було встановлено, що представник платника заперечував, що особа, котра спілкувалась з представниками контролюючого органу, є працівником платника. Також він надав штатний розпис, в якому зазначена особа була відсутня. В результаті рішенням суду апеляційної інстанції у задоволенні подання контролюючого органу було відмовлено. Контролюючий орган подав касаційну скаргу.

За наслідками перевірки контролюючим органом було прийнято податкові повідомлення-рішення, якими платнику донараховувались грошові зобов'язання з податку на прибуток та податку на додану вартість. Платник оксаржив ППР до суду, і суд (як першої, так і апеляційної інстанції) позовні вимоги задовольнили. Вони виходили з того, що правочини між платником та контрагентами укладені  з метою здійснення передбаченої законодавством підприємницької діяльності, в межах якої платник отримав товар та послуги, що підтверджується належним чином оформленими актами здачі-прийняття робіт (надання послуг), видатковими та податковими накладними. Крім того, суди зробили висновок про щодо неприйнятності підстав спростування здійснення господарських операцій фактом порушення кримінальної справи. Контолюючий орган подав касаційну скаргу.

Платник податків подав до контролюючого органу уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, які, однак, контролюючим органом не визнано податковою звітністю. Контролюючий орган надіслав платнику податкову вимогу. Внаслідок судового оскарження визнано протиправними дії контролюючого органу щодо ненадання статусу податкової звітності уточнюючим розрахункам податкових зобов'язань з податку на додану вартість та визнано протиправною і скасовано податкову вимогу. Через рік контролюючий орган провів камеральну перевірку і встановив порушення граничних термінів сплати самостійно визначеного грошового зобов'язання з податку на додану вартість (саме у зв“язку з надсиланням уточнюючих декларацій). Платник податків оскаржив податкове повідомлення-рішення до суду. Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, позовні вимоги платника підтримав. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

Платник податків звернувся до суду з позовом про оскарження податкових повідомлень-рішень, якими йому збільшено суми грошового зобов’язання з ПДВ (у т.ч. штрафні (фінансові) санкції) та з податку на прибуток. Такі ППР прийняті контролюючим органом на підставі висновку перевірки, в якому йдеться про те, що платник безпідставно формував склад валових витрат та включав до складу податкового кредиту суми ПДВ за результатами операцій із контрагентом, оскільки такі операції не підтверджуються документально. Постановою суду першої інстанції в задоволені позову платнику податків було відмовлено. Суд апеляційної інстанції задовольнив скаргу платника податків, тим самим скасувавши постанову суду першої інстанції. Не погодившись з рішенням суду апеляційної інстанції, контролюючий орган подав касаційну скаргу.

Платник податків звернувся до суду з позовом про оскарження податкового повідомлення-рішення, яким йому збільшено суму грошового зобов’язання з ПДВ (у т.ч. штрафні (фінансові) санкції). Таке ППР прийняте контролюючим органом на підставі висновку перевірки, в якому йдеться про те, що платник безпідставно включив до складу податкового кредиту суми ПДВ за результатами операцій із контрагентами, оскільки такі операції не підтверджуються документально. Постановою суду першої інстанції позовні вимоги платника було задоволено. Суд апеляційної інстанції задовольнив скаргу контролюючого органу, тим самим скасував постанову суду першої інстанції. Не погодившись з рішенням суду апеляційної інстанції, платник податку подав касаційну скаргу.

Контролюючим органом проведено планову виїзну перевірку, за наслідками якої встановлено порушення пунктів 2.6, 2.8, 2.11 Глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Висновок контролюючого органу базований на тому, що ним встановлено не оприбуткування готівкових коштів в книгах обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків. Так, на підставі роздрукованих на реєстраторах розрахункових операцій та підклеєних фіскальних звітних чеків у відповідні книги обліку розрахункових операцій, не здійснено записи щодо обліку загальної суми розрахунків в розділі ІІ зазначених у акті книг обліку розрахункових операцій. На підставі цього застосовано штрафні санкції. Платник не погодився та оскаржив податкове повідомлення-рішення до суду. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов висновку, що контролючий орган помилився щодо не оприбуткування позивачем готівкових коштів, оскільки матеріалами справи підтверджено, що фіскальні звітні чеки було підклеєно платником до 1 розділу Книги обліку розрахункових операцій. Чинним податковим законодавством не передбачено того, що незаповнення окремого розділу КОРО (в спірних правовідносинах розділу ІІ КОРО) є формою (доказом) неоприбуткування готівки платником податку. Контролюючий орган подав касаційну скаргу, з такими аргументами: у разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням реєстратора розрахункових операцій або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Платник податку звернувся до суду з позовом про оскарження податкового повідомлення-рішення, яким йому збільшено суму грошового зобов’язання з ПДВ. ППР було прийнято контролюючим органом на підставі висновку перевірки, в якому йдеться про порушення фізичною особою-підприємцем вимог пункту 181.1 статті 181 Податкового кодексу України (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) з огляду на перевищення суми від здійснення операцій з поставки товарів (послуг) у розмірі 300000,00 грн. без направлення при цьому до контролюючого органу заяви про реєстрацію платником ПДВ та без оподаткування ПДВ здійснених у подальшому поставок. Суди першої та апеляційної інстанції задовольнили вимоги платника. Не погодившись з рішеннями судів, контролюючий орган подав касаційну скаргу. Не погодившись з рішеннями судів, контролюючий орган подав касаційну скаргу.

Платник податку звернувся до суду з позовом про оскарження податкового повідомлення-рішення, яким йому зменшив від’ємне значення сум ПДВ. ППР було прийнято контролюючим органом на підставі висновку перевірки, в якому йдеться про те, що платник порушив вимоги п. 102.5 ст. 102 Податкового кодексу України, в результаті чого встановлено завищення залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду по декларації з ПДВ. Суди першої та апеляційної інстанції задовольнили вимоги платника. Не погодившись з рішеннями судів, контролюючий орган подав касаційну скаргу. Не погодившись з рішеннями судів, контролюючий орган подав касаційну скаргу.

Контролюючий орган звернувся до суду з позовом до платника податку (Міністерства молоді та спорту України), в якому просить стягнути з розрахункових рахунків Міністерства податкову заборгованість ДП «Об’єднання спортивно-господарських споруд». Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за ДП «Об’єднання спортивно-господарських споруд» обліковується податковий борг у розмірі 5 339 445,23 грн. З метою погашення податкового боргу та на виконання вимог статті 96 ПК України позивач звернувся до Міністерства, у сфері управління якого знаходиться ДП «Об’єднання спортивно-господарських споруд», із листом про вжиття заходів з погашення боргу названого боржника. Проте у відповідь отримало безпідставну відмову. Як встановлено під час розгляду справи, на виконання вимог пункту 96.2 статті 96 ПК України позивач не звертався до відповідача із поданням щодо прийняття одного з рішень, передбачених вказаним пунктом статті 96 ПК України. З наявних в матеріалах справи листів вбачається лише письмове звернення із проханням щодо сприяння у стягненні суми податкового боргу, яка обліковується за ДП «Об’єднання спортивно-господарських споруд», які не можуть розцінюватись судом як подання в розумінні вимог пункту 96.2 статті 96 ПК України. Відсутність з боку контролюючого органу звернення до Міністерства із відповідним поданням вказує на відсутність підстав для покладання на Міністерство обов'язку із сплати податкового боргу ДП «Об’єднання спортивно-господарських споруд». Окрім того звертаючись до суду із даним позовом контролюючим органом не надано належних і допустимих доказів, які б підтверджували, що ним було використано повний перелік дій, визначений законодавцем щодо порядку встановлення та стягнення податкового боргу державного підприємства саме в заявленій частині.

Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати ППР із сумою транспортного податку за 2015 рік. Платник посилається на порушення принципу стабільності при встановленні транспортного податку на 2015 рік та неможливості застосування статті 267 ПК України раніше наступного за плановим бюджетного періоду, тобто раніше 2016 року. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. Касаційну скаргу контролюючого органу передано на розгляд до Верховного Суду.

Митним органом було проведено перевірку платника податків, за результатами якої було прийнято податкові повідомлення про донарахування ввізного мита та податку на додану вартість за порушення підприємством правил застосування режиму звільнення від оподаткування під час митного оформлення товару у зв’язку з виявленими митним органом розбіжностями між відомостями сертифіката про походження товару та ідентифікаційними характеристиками товарів. Не погодившись з висновками митного органу, декларант звернувся до суду. Постановою суду першої інстанції, залишеною без змін ухвалою суду апеляційної інстанції, позов підприємства задоволено. Митним органом було подано касаційну скаргу.

За результатами камеральної перевірки контролюючий орган виніс податкове повідомлення-рішення, яким платник притягувався до відповідальності за несвоєчасне подання податкової декларації з податку за землю. Платник оскаржив рішення до суду; суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позовні вимоги платника виходячи з того, з в нього відсутнє права власності, користування чи оренди на земельну ділянку, а відтак і обов'язок подавати декларацію відсутній. Контролюючий орган подав касаційну скаргу.

Платник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати ППР із сумою транспортного податку за 2015 рік. Платник посилається на порушення принципу стабільності при встановленні транспортного податку на 2015 рік та неможливості застосування статті 267 ПК України раніше наступного за плановим бюджетного періоду, тобто раніше 2016 року. Постановою окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою апеляційного адміністративного суду, позов задоволено. Касаційну скаргу контролюючого органу передано на розгляд до Верховного Суду.

За результатами камеральної перевірки податковий орган дійшов висновку про порушення платником податку граничних термінів реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних. Згідно з обставинами справи, платник податку направив накладну засобами телекомунікаційного зв'язку  на підставі договору  про визнання електронних документів. Накладна була доставлена того ж дня, але не прийнята через помилку. Значилося, що вказана помилка полягала у порушенні  вимоги інструкції з підготовки подання електронних документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку (можливо розірвано договір  про визнання електронної звітності). У подальшому платник повторно намагався подати вищевказану податкову накладну, але кожного разу з тієї самої причини вона не приймалася податковим органом. Платник податку звертався до податкового органу з листами з метою врегулювання питання неприйняття податкових накладних та податкової звітності засобами телекомунікаційного зв'язку, проте відповіді на них не отримав, в результаті чого підприємство звернулося до суду. Постановою суду першої інстанції, залишеною без змін ухвалою суду апеляційної інстанції, позов платника податку було задоволено частково. Не погодившись з рішеннями судів, податковий орган подав касаційну скаргу.

Платник податків звернувся до суду з позовом про оскарження податкових повідомлень-рішень, якими йому зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість. Такі ППР прийняті контролюючим органом на підставі висновку перевірки, в якому йдеться про те, що господарські операції платника податків з контрагентами не мали реального характеру; надані платником під час перевірки документи були неналежно оформлені; проведення зустрічних перевірок контрагентів платника неможливе. Крім того, господарська діяльність підприємства протягом 2006-2012 років носила збитковий характер, позивач фактично не здійснював своєї статутної діяльності - добування корисних копалин (природного газу), придбані у вищезгаданих підприємств товарно-матеріальні цінності та послуги позивач не використовував у своїй господарській діяльності з метою отримання прибутку. Тому контролери вказують на відсутність у платника податків законних підстав для декларування відповідних сум ПДВ до відшкодування з державного бюджету України. Постановою суду першої інстанції в задоволені позову платнику податків було відмовлено. Суд апеляційної інстанції задовольнив скаргу платника податків, тим самим скасувавши постанову суду першої інстанції. Не погодившись з рішенням суду апеляційної інстанції, контролюючий орган подав касаційну скаргу.

Працівниками митного органу було затримано транспортний засіб з метою проведення перевірочних заходів.  Товариство з обмеженою відповідальністю стверджувало неправомірність дій митниці щодо проведення огляду/переогляду автомобіля. Крім того товариство наполягало, що оскільки митний контроль є складовою частиною митного оформлення, митниками було порушено строки проведення митного оформлення. За захистом своїх прав товариство звернулося до суду. Постановою суду першої інстанції, залишеною без змін ухвалою суду апеляційної інстанції, в задоволенні позову товариству було відмовлено. Декларант подав касаційну скаргу.

Платником була подана декларація з податку на додану вартість, в якій він заявив суму, що підлягала бюджетному відшкодуванню. Контролюючий орган провів перевірку правомірності заявленої суми та відмовив у наданні бюджетного відшкодування. Платник оскаржив це рішення до суду, і як суд першої інстанції, так і суд апеляційної інстанції стали на його сторону — ППР було скасоване. Надалі платник звернувся до суду ще раз, цього разу вимагаючи визнання протиправною бездіяльності контролюючого органу щодо неперахування суми бюджетного відшкоудвання та стягнення відповідної суми з бюджету. Позовні вимоги було задоволено частково: бездіяльність визнана протиправною, а контролюючий орган зобов'язано підготувати та подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню. Суди зазначили, що хоч правомірність заявленої платником податків до відшкодування суми ПДВ підтверджена судовими рішеннями, що набрали законної сили, однак, чинним законодавством встановлено певний порядок здійснення органом державного казначейства бюджетного відшкодування, якому передує подання податковим органом відповідного висновку про повернення суми бюджетного відшкодування. Контролюючий орган звернувся з касаційною скаргою.

За наслідками проведення перевірки платника контролюючим органом було встановлено порушення платником законодавства про податок на додану вартість та про оподаткування податком на прибуток підприємств. На думку контролюючого органу, відносини платника та його контрагента не мали реального характеру, що підтверджується актом невиїзної перевірки контрагента. Встановлено, що контрагент не мав матеріальної бази, а саме відсутні працівники, будь-які автотранспортні засоби для доставки товару та надання послуг, а також складські приміщення, які необхідні доля зберігання товарно-матеріальних цінностей, що робить фактичне виконання умов угод, укладених з платником, неможливим. Крім цього, зазначалось про порушення кримінальної справи проти директора контрагента та відмову від дачі показань. Платник оскаржив податкове повідомлення-рішення до суду, однак суд відмовив в задоволенні позову. Але суд апеляційної інстанції скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив вимогу платника. Контролюючий орган звернувся до суду касаційної інстанції.

◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 92 93 ►►
Інформація про документ
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити