Що дасть Україні угода MLI?

30 Жовтня 2017 (0) 2003 Перегляди Автор: Міністерство фінансів України

Розміри тексту:

Аа Аа

Наприкінці вересня Міністерство фінансів України заявило про плани приєднатися до багатостороннього договору MLI до кінця 2017 року. Про те, що таке MLI і які можливості відкриваються для України, розповідає  Євген Козлов, Старший проектний менеджер Офісу підтримки реформ Міністерства фінансів України. 

Отже, що ж таке угода MLI і навіщо вона потрібна?

Як і будь-яка країна світу, Україна сильно інтегрована у світовий ринок руху капіталу. Українські компанії здійснюють велику кількість різноманітних зовнішньоекономічних операцій. При цьому, з метою того, щоб доходи компаній від таких зовнішньоекономічних операцій не оподатковувалися двічі, країни укладають між собою Договори про уникнення подвійного оподаткування. Вони чітко регламентують, в якій з юрисдикцій і в якій частці підлягають оподаткуванню ті чи інші доходи компаній. На даний момент в Україні діють 74 таких угоди про уникнення подвійного оподаткування. При цьому, з часом в якихось аспектах такі угоди застарівають і потребують уточнень. Сьогодні в Україні, як і раніше, є чинними три угоди, які були підписані ще урядом СРСР.

У той же час глобальна ініціатива BEPS, що ставить собі за мету боротьбу з агресивним податковим плануванням і переказом прибутку у низькоподаткові юрисдикції, вимагає від країн перегляду як локального законодавства, так і окремих положень міжнародних конвенцій. Приєднавшись в минулому році до програми розширеного співробітництва BEPS, Україна взяла на себе зобов'язання імлементувати так званий «мінімальний стандарт». Серед іншого, він передбачає, що Україна повинна вдосконалити свої міжнародні конвенції про уникнення подвійного оподаткування в частині обмеження надання податкових пільг в окремих випадках, а також удосконалення процедури вирішення податкових спорів.

Перегляд конвенцій з кожною з більш ніж 70 країн окремо, подальше підписання протоколів і їхня ратифікація в парламенті є дуже складним і тривалим процесом, який може розтягнутися на багато років.

Саме з метою надання можливості більш оперативного перегляду міжнародних конвенцій і був розроблений 15-й крок BEPS - MLI. MLI, або Multilateral Instrument, по суті є унікальним механізмом, який дозволяє сторонам, що підписали відповідний протокол і ратифікувавши його в парламенті, одночасно внести зміни в усі існуючі конвенції про уникнення подвійного оподаткування з країнами, які також зі свого боку дали згоду на зміну угод.

Які статті конвенцій про уникнення подвійного оподаткування Україна має намір змінити через інструмент MLI?

Як вже зазначалося, Україна взяла на себе зобов'язання імплементувати так званий «мінімальний стандарт», який передбачає, як мінімум, імплементацію двох кроків BEPS, безпосередньо пов'язаних з конвенціями про уникнення подвійного оподаткування

Перше - це обмеження надання податкових пільг в окремих випадках. Багато міжнародних груп компаній структурують свою діяльність таким чином, щоб, наприклад, при виплаті дивідендів або відсотків з України на адресу своїх афілійованих компаній за кордоном податок у джерела або не утримувався взагалі, або утримувався за мінімальною ставкою на підставі міжнародних конвенцій. При цьому в більшості випадків іноземні компанії-одержувачі цього доходу в реальності не ведуть ніякої господарської діяльності, не мають офісу, співробітників, а були створені лише з метою отримання податкових переваг, передбачених міжнародними угодами. Їх ще називають mail-box companies (компанії - поштові скриньки). Саме з метою боротьби з такими "штучними" транзакціями і пропонуються зміни.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) передбачає три можливих механізми обмеження податкових пільг: тест основної мети, правило обмеження переваг і змішаний варіант. Тест основної мети передбачає, що пільги, передбачені конвенцією, не надаються, якщо однією з основних цілей транзакції є саме отримання таких податкових пільг. Правило обмеження переваг говорить про те, що податкові пільги, передбачені конвенцією, надаються, якщо виконуються певні критерії. І змішаний варіант передбачає одночасне проходження двох тестів. Кожен з механізмів має свої переваги і недоліки. Так, наприклад, тест основної мети, з одного боку, є досить універсальним інструментом, але з іншого боку має елемент суб'єктивного судження. Правило обмеження переваг, навпаки, нівелює суб'єктивний фактор, але при цьому є дуже не гнучким, і може не охоплювати всіх форм податкової оптимізації. Третій метод є найбільш жорстким для платників податків, оскільки передбачає необхідність проходження обох тестів.

У чистому вигляді правило обмеження переваг використовує лише одна країна - США. При цьому більше 90% країн, які вже подали протоколи про приєднання до MLI, вибрали застосування тесту основної мети. Міністерство фінансів України також розглядає тест основної мети як пріоритетний механізм обмеження податкових переваг, який буде покладено в основу MLI. При цьому варто відзначити, що в тій чи іншій мірі цей тест вже передбачено більш ніж в 40 діючих конвенціях. У конвенціях з деякими країнами він застосовується лише щодо деяких видів доходів (наприклад, щодо відсотків в конвенції з Великобританією). У конвенціях з деякими іншими країнами він стосується всіх видів виплачуваних доходів (наприклад, в конвенції з Естонією).

Другий обов'язковий крок, який зобов'язана імплементувати Україна, - це вдосконалення процедури вирішення податкових спорів. Передбачається, що, якщо платник податків вважатиме, що податкові органи однієї з країн невірно інтерпретують положення міжнародних конвенцій, він зможе звернутися до податкового органу будь-якої з країн з обґрунтуванням своєї позиції і проханням вироблення єдиного підходу між податковими органами двох країн. Зміни, що вносяться до конвенції, будуть зобов'язувати контролюючі органи виконувати свої зобов'язання, що стосуються досягнення взаємних домовленостей щодо спірних питань, а також сприятиме спрощенню ряду адміністративних процедур.

Що стосується інших статей міжнародних конвенцій, до яких можна вносити зміни завдяки MLI, Міністерство фінансів України також розглядає можливість уточнення положень, що стосуються оподаткування постійних представництв нерезидента (зокрема, боротьби з дробленням діяльності з метою ухилення від визнання статусу постійного представництва), а також оподаткування операцій з відчуження акцій компаній, більша частина активів яких складається з нерухомого майна, що знаходиться на території України.

Яка процедура внесення змін до міжнародних конвенцій шляхом MLI?

Щоб внести зміни до конвенцій, Україна повинна відправити спеціальну заявку в OECР, у якій буде чітко вказано, які саме положення конвенції, з якими країнами і яким чином Україна має намір змінити. Після отримання такої заявки вона буде внесена в єдину базу OECР, в якій порівняють цю заявку з заявками, поданими іншими країнами. Оскільки конвенції про уникнення подвійного оподаткування є двосторонніми, обидві сторони повинні погодитись внести в неї зміни. За результатами порівняння, ми отримаємо інформацію, які країни будуть згодні на пропоновані нами зміни, а які - ні. З тими країнами, з якими виникнуть розбіжності, Україна зможе провести переговори для узгодження єдиної позиції. Якщо ж такої згоди досягти не вийде, то спірні положення не будуть імплементовані, а зміни будуть внесені тільки стосовно тих статей, за якими розбіжностей не буде.

На якому зараз етапі процес приєднання до MLI?

Міністерством фінансів України підготувало проект протоколу про приєднання до MLI. Його вже проаналізовали і високо оцінили експерти OEСР. Зараз починається процес узгодження протоколу з іншими органами виконавчої влади. Ми ставимо перед собою амбітну мету - встигнути підписати протокол ще до кінця 2017 року.