Проект змін до П(С)БО: кого очікує зміна облікової політики?

14 Серпня 2019 533 Перегляди Tatiana

Розміри тексту:

Аа Аа

12 серпня 2019 року Міністерство фінансів України на своєму веб-сайті оприлюднило Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» (далі – Проект).

Коли читати Повідомлення до нього, то,  на перший погляд може здатись, що бухгалтеру, який ще не ходив у відпустку, немає чого туди йти.  А тому, що був у відпустці – потрібно «запрягтись тугіше».

Бо лише згадка у Повідомленні про те, що проект наказу покликаний подолати прірву між П(С)БО та МСФЗ для малих та середніх підприємств, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», може  привести до зайвого стресу.

Проте, після прочитання самого Проекту, стає зрозуміло, що гучна згадка переліку МСФЗ зводиться лише до необхідності підприємствам, які ведуть облік за П(С)БО, підкоригувати свою облікову  політику. Бо більшість пропонованих змін – лише «косметика».

Почнемо із найсуттєвішого…

Довгострокові заборгованості дисконтуватимуть всі. На сьогодні за пунктом 12 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 (далі – П(С)БО 10) підприємства зобов’язані відображати довгострокову дебіторську заборгованість, на яку  нараховують відсотки, за теперішньою вартістю[1].

Аналогічно довгострокова кредиторська заборгованість, на яку нараховують відсотки, має бути показана в балансі за теперішньою вартістю на підставі пункту 10 П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (далі – П(С)БО 11).

Іншими словами названі заборгованості дисконтують,  в результаті чого підприємство отримує у певних періодах оціночні доходи та витрати.

Мінфіном пропонуються зміни до ПС)БО 10 та до П(С)БО 11, за якими на дату балансу за теперішньою (дисконтованою) вартістю буде відображена будь-яка довгострокова дебіторська та/або кредиторська заборгованість (пункти 1 та 5 Проекту). Тобто не залежно від того чи нараховують на неї відсотки.

Ув’язку з цим буде підкориговано Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, за яким на рахунках класу 5, зокрема, обліковуватимуть заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків). Зараз там йдеться про  заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залученням лише відсоткових позикових коштів (крім кредитів банків).

Косметичні правки торкнулись правил основних засобів, нематеріальних активів та запасів. До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242, та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246, планують внести косметичні правки:

  • слова «підприємство/установа» (у відповідних відмінках) замінять на «підприємство»;
  • виключать розділи «Особливості бухгалтерського обліку основних засобів установами», «Особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів установами» та «Особливості обліку запасів установами» відповідно із П(С)БО 7, П(С)БО 8 та П(С)БО 9. Ці зміна є логічними з огляду на те, що установи користуються спеціально розробленими та затвердженими для них Національними стандартів бухгалтерського обліку і звітності у державному секторі;
  • із визначення «основні засоби» (абзац 8 пункту 4 П(С)БО 7) виключать слово «діяльності», що не вплине на ознаки визнання основного засобу;
  • із пункту 16 П(С)БО буде прибраний абзац 4, за яким підприємствам давалось право збільшувати первісну вартість основних засобів та суму зносу на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством. Адже у податковому законодавстві право підприємств індексувати вартість основних засобів вже давно скасовано.

 

Всі бажаючі можуть надавати зауваження та пропозиції до коментованого Проекту наказу протягом 20 днів з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України (з 12.08.2019 р.) у письмовій та/або електронній формі за адресою: Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2 або 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11, e-mail: kovtun@minfin.gov.ua.

 

[1] Теперішня вартість – дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності підприємства (пункт 4 П(С)БО 11).

На жаль, матеріал, котрий Вас зацікавив, знаходиться
в обмеженому доступі і надається підписникам платформи.

Оформити підписку
comments powered by HyperComments