Подвійна юридична відповідальність у контексті порушень вимог законодавства про працю

04 Вересня 2017 (0) 64 Перегляди Віта Цінчик

Розміри тексту:

Аа Аа

З 01.01.2017 року у зв’язку з набранням чинності Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.2016 № 1801-VIII, яким визначено розмір мінімальної заробітної плати на рівні 3 200 грн., автоматично зросли розміри фінансових санкцій, що можуть бути застосовані до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю у випадку встановлення порушення вимог трудового законодавства. Крім того, розміри фінансових санкцій залежать і від кількості працівників щодо яких встановлено такі порушення. Проте у випадку вчинення такого порушення Державна служба з питань праці України може додатково застосувати й адміністративне стягнення у вигляді штрафу з посадової особи юридичної особи або фізичної особи-підприємця, що допустила таке порушення.

Наразі на законодавчому рівні передбачається адміністративна відповідальність за вчинення порушень вимог законодавства про працю та про охорону праці відповідно до статі 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та відповідальність за трудовим законодавством згідно з статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України). Аналіз даних положень законодавства дозволяє виокремити тотожні склади правопорушень. До таких можна віднести вчинення “фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору чи контракту” (передбачається як ч.3 ст.41 КУпАП так і пунктом 1 ч. 2 ст.265 КЗпП України), “порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі” (передбачається ч.1 ст.41 КУпАП та пунктом 2 ч.2 ст. 265 КЗпП України), “порушення встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”,  “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (передбачається ч.7 ст.41 КУпАП та пунктом 4 ч.2 ст.265 КЗпП України). Зважаючи на те, що адміністративні стягнення за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого статтею 41 КУпАП та штрафи, як фінансові санкції, що передбаченні статтею 265 КЗпП України, мають в окремих випадках тотожні склади правопорушень, виникає загроза застосування як адмінстягнення так і фінансових санкцій до одного й того ж субєкта за вчинення одного правопорушення. Тому у таких випадках може постати проблема порушення принципу, визначеного у ч. 1 ст. 61 Конституції України, яким проголошується: Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення”.

На жаль, матеріал, котрий Вас зацікавив, знаходиться
в обмеженому доступі і надається підписникам платформи.

Оформити підписку