ПЕРЕХІД НА МСФЗ: ЧИ Є ПОДАТКОВІ РИЗИКИ?

07 Лютого 2018 682 Перегляди Автор: Іван Чалий

Розміри тексту:

Аа Аа

Зміни, внесені наприкінці 2017 року до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV,  підняли другу хвилю зацікавленості в питаннях обліку переходу до МСФЗ.

Нагадаємо, перша хвиля була у 2012 році, коли на МСФЗ масово переходили публічні акціонерні товариства.

Якщо порівнювати обставини цих хвилеподібних ПСБО–МСФЗ–транзитів, то треба наголосити на значних відмінностях їхніх податкових наслідків.

Адже зараз система розрахунку податку на прибуток прямо залежить від бухгалтерського фінансового результату, а фінансова звітність є невід’ємною складовою податкової декларації.

Коли перехід до МСФЗ вимагає зміни облікової політики, всі належні коригування проводять через капітал, зазвичай за статтею нерозподіленого прибутку. Це прямо обумовлено параграфом 11 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (далі – МСФЗ 1), який є спеціальним стандартом, що регламентує облік транзитних операцій. Вказана теза підтверджена і в листі Мінфіну від 29.12.2017 р. № 35210-06-5/37175.

Тут слід зауважити, що  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) не містить жодних правил щодо коригування фінансового результату на суми, виникнення яких зумовлено зміною облікової політики. Цей факт може спричинити неочікувані податкові наслідки для платників податку на прибуток. Наведемо два приклади.

На жаль, матеріал, котрий Вас зацікавив, знаходиться
в обмеженому доступі і надається підписникам платформи.

Оформити підписку
comments powered by HyperComments