Нове валютне регулювання на виконання Закону України

13 Листопада 2018 400 Переглядів Автор: Луценко Владислав

Розміри тексту:

Аа Аа

21 червня 2018 року Верховна Рада України в зв’язку із необхідністю законодавчого закріплення принципів прозорої валютної політики України, врегулювання валютного ринку, необхідністю відновлення стабільності валюти України, створення сприятливого інвестиційного клімату в країні, прийняла Закон України "Про валюту і валютні операції" № 2473-VIII, який набрав чинності 07 липня 2018 року, а водиться в дію з 07 лютого 2019 року (далі – Закон № 2473-VIII).

Вказаний закон визначає правові засади здійснення валютних операцій, валютного регулювання та валютного нагляду, права та обов’язки суб’єктів валютних операцій і уповноважених установ та встановлює відповідальність за порушення ними валютного законодавства.

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону № 2473-VIII, зазначено, що порядок проведення розрахунків за валютними операціями визначається Національним банком України. Згідно із частиною 2 статті 6 вказаного закону, структура валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України. Відповідно до частини 3 статті 8 закону № 2473-VIII, вказано, що порядок транскордонного переміщення валютних цінностей суб’єктами валютних операцій і уповноваженими установами визначається Національним банком України з урахуванням норм частини першої цієї статті.

Тож 07 листопада 2018 року на виконання вимог Закону № 2473-VIII, Національний банк України оприлюднив для публічного обговорення три з семи проектів нормативно-правових актів, які стануть основою для принципово нової ліберальної і прозорої системи валютного регулювання, передбаченої законом України "Про валюту і валютні операції".

Проект постанови № 1 стосується структури валютного ринку України, умов та порядку торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України. Проект постанови № 2 стосується здійснення операцій з валютними цінностями. Проект постанови № 3 стосується транскордонного переміщення валютних цінностей.

Загалом вказані проекти постанов, як зазначено Національним банком України, визначають норми валютного регулювання, що застосовуватимуться, коли Україна повністю перейде до свободи проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено законом", як це передбачено законом "Про валюту і валютні операції". Як і Закон, ці документи частково запрацюють з 7 лютого 2019 року.

Розглянемо вказані проекти більш детально.

Щодо проекту постанови, якою пропонується затвердити положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України.

В проекті вказаної постанови пропонується єдиний підхід до визначення термінів для цілей здійснення торгівлі іноземною валютою та банківськими металами, зокрема, таких як: арбітражні операції, валютна операція на умовах “тод”, валютна операція на умовах “том”, валютні операції на умовах “своп”, валютна операція на умовах “спот”, валютна операція на умовах “форвард”, що слід розуміти під валютним ринком України, що таке конкурентна заявка, що таке купівля іноземної валюти/банківських металів, що слід розуміти під монетами, виробленими з дорогоцінних металів, що таке операція сторно тощо.

Слід зазначити, що суб’єктами валютного ринку України є: 1) банки, що отримали банківську ліцензію; 2) небанківські фінансові установи, що отримали ліцензію; 3) оператори поштового зв’язку, що отримали ліцензію. Тобто, торгівлю іноземною валютою та/або банківськими металами на валютному ринку України, на міжнародному валютному ринку дозволяється здійснювати виключно Національному банку та суб’єктам ринку (або через таких суб’єктів).

Проектом пропонується  визначити порядок здійснення Національним банком торгівлі іноземною валютою та банківськими металами. Слід відзначити, що вказаний порядок є досить загальним, а деяка частина містить посилання на те, що ті чи інші умови врегульовуються іншими нормативно-правовими актами. Як то наприклад, Національний банк може здійснювати операції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп” з банками для регулювання ліквідності (рефінансування) банківської системи. Порядок проведення Національним банком цих операцій визначається окремим нормативно-правовим актом Національного банку. Національний банк може здійснювати операції з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп” з міжнародними фінансовими організаціями.

Тобто, на умовах “своп” значить, що валютні операції за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти/банківських металів зі зворотним її/їх продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.

Також визначено форми здійснення валютних інтервенцій на валютному ринку, ними є: 1) інтервенції за єдиним курсом; 2) валютного аукціону; 3) інтервенції за найкращим курсом; 4) адресної інтервенції.

Крім того, проектом пропонується порядок здійснення банками торгівлі безготівковою іноземною валютою та банківськими металами.

Знову ж таки, банк здійснює операції на умовах “своп” на валютному ринку України з Національним банком, з іншими банками, з клієнтами банку та з міжнародними фінансовими організаціями.

Також проект містить порядок здійснення суб’єктами ринку торгівлі іноземною валютою в готівковій формі та банківськими металами.

Так, суб’єкти ринку здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (операції з банківськими металами в операційних касах та/або валютно-обмінні операції). До валютно-обмінних операцій належать: купівля у фізичних осіб − резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; продаж фізичним особам − резидентам і нерезидентам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; обмін готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави. До операцій з банківськими металами належать: купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів банківських металів за готівкові гривні; продаж фізичним особам - резидентам і нерезидентам банківських металів за готівкові гривні; обмін одного банківського металу в інший.

Варто зазначити, що банк, небанківська установа згідно з цим положенням, вимогами законодавства України та з урахуванням переліку операцій, визначених вище, зобов’язані розробити та затвердити внутрішні положення (інструкції) про організацію роботи зі здійснення валютно-обмінних операцій, операцій з банківськими металами, що обов’язково мають містити положення передбачені пунктом 24 вказаного Проекту.

Окремо слід звернути увагу, що відповідні суб’єкти зобов’язані забезпечити наявність програмних комплексів, функціональні можливості яких забезпечують здійснення контролю за обсягами проведення операцій в касах у межах банку - юридичної особи, небанківської установи.

Як випливає із положення, банк, небанківська установа мають право розпочинати роботу пункту обміну валюти після реєстрації реєстратора розрахункових операцій в органі державної влади, що реалізує податкову та митну політику, та повідомлення Національного банку.

Встановлено інші вимоги щодо забезпечення відповідності приміщення каси банку, небанківської установи (крім національного оператора поштового зв’язку), їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти вимогам нормативно-правових актів Національного банку України з питань організації захисту приміщень. Забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти тощо.

Щодо проекту постанови, якою пропонується затвердити положення про здійснення операцій з валютними цінностями

Так відразу варто зазначити, що вказаний проект спрямований на встановлення порядку здійснення операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти та банківських металів; порядок проведення транскордонних переказів за межі України та виплати транскордонних переказів отримувачам в Україні; порядок та особливості проведення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (операції з банківськими металами в операційних касах та/або валютно-обмінні операції); порядок проведення розрахунків за валютними операціями.

Визначено, що до поточних торговельних валютних операцій належать такі: 1) розрахунки за експорт та імпорт товару; 2) розрахунки на території України між нерезидентами та резидентами - суб’єктами господарювання за товар.

До поточних неторговельних валютних операцій належать, такі перекази, як: 1) з оплати праці, стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної та гуманітарної допомоги, виплат і компенсацій, уключаючи виплати з відшкодування шкоди, 2 заподіяної працівникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров’я, що пов’язані з виконанням ними трудових обов’язків, жертвам політичних репресій, жертвам нацистських переслідувань, членам їх родин і спадкоємцям, відшкодування за страховими випадками, премій, призів, успадкованих коштів, коштів за договорами дарування, коштів, заощаджених на рахунках, і прибутків за ними; 2) щодо виплат на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових органів, а також слідчих та інших правоохоронних органів; 3) з оплати витрат, пов’язаних із смертю фізичних осіб (транспортні витрати і витрати на поховання); 4) з оплати платежів, що мають обов’язковий характер, іноземним судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів) в іноземних державах, витрат іноземних адвокатів у разі порушення судових або кримінальних справ за кордоном; 5) з оплати зборів (мита) за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти права інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном; 6) фізичними особами за лікування в медичних закладах в іноземній державі, а також оплата транспортування хворих на лікування за кордон/за кордоном; 7) фізичними особами за навчання і стажування в навчальних закладах в іноземній державі, витрат на проведення тестів, іспитів, інші перекази, пов’язаних з навчанням і стажуванням; 8) фізичними особами участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних держав; 9) фізичними особами літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном; 10) з оплати витрат, пов’язаних з відрядженням за кордон; 11) пов’язані з прийняттям спадщини; 3 12) на утримання дипломатичних представництв, консульських установ України за кордоном та іноземних держав в Україні, представництв міжнародних та іноземних організацій, представництв іноземних банків та представництв юридичних осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю; 13) з оплати авторських гонорарів, премій, призів та інших виплат за використання об'єктів права інтелектуальної власності фізичних осіб; 14) оплата фізичними особами продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання; 15) фізичними особами в разі оформлення виїзду таких осіб за кордон на постійне місце проживання; 16) на виконання зобов’язань за укладеними договорами з юридичними особами-нерезидентами стосовно відшкодувань витрат, здійснених ними на користь фізичних осіб-резидентів, які тимчасово перебувають за межами України, як оплата праці або інших витрат, пов'язаних з виконанням ними професійних обов'язків; 17) оплата вступних, членських внесків до міжнародних організацій або інших юридичних осіб-нерезидентів.

Окремо визначено, які операції належать до валютних, пов’язаних з рухом капіталу.

Вказаним проектом врегульовано порядок здійснення операцій з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти/банківських металів та оформлення і подання суб’єктами валютних операцій до банку заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів, їх виконання

Зазначено, що суб’єкт валютних операцій для здійснення операцій з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти/банківських металів подає до банку заяву на купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів . Заява подається у довільній формі.

Однак, визначено, що клієнт не подає заяву про продаж іноземної валюти у випадку, коли надходження продаються відповідно до встановлених вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Банк має право здійснювати операції з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти або банківських металів без отримання від клієнта заяви, якщо порядок та умови проведення цих операцій визначений у договорі між банком та клієнтом

Визначено порядок та особливості проведення операцій банківськими металами в операційних касах банку та валютно-обмінних операцій.

Так пропонується встановити, що банк, небанківська фінансова установа, оператор поштового зв’язку здійснюють валютно-обмінні операції за курсами купівлі та продажу іноземних валют та/або банківських металів, що діють на час проведення операції. Банк, небанківська установа щоденно на початку робочого дня встановлюють наказами (розпорядженнями) курси купівлі та продажу іноземних валют та мають право змінювати їх протягом дня. У наказі (розпорядженні) про встановлення/зміну курсів купівлі та продажу іноземних валют має бути зазначено дата, час (година, хвилина), з якого діють установлені/змінені курси, значення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні.

Проектом пропонується визначити порядок проведення розрахунків. Зазначено, що усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні, крім розрахунків за: 1) операціями, зазначеними в частині другій статті 5 Закону України «Про валюту і валютні операції»; 2) операціями, які здійснюються міжнародними фінансовими організаціями або на їх користь, якщо Україна є членом такої міжнародної фінансової організації; 3) операціями у випадках, передбачених міжнародним договором України; 4) операціями, визначеними Митним кодексом України.

Пропонується порядок проведення операцій з переказів валютних цінностей. Так зазначено, що клієнти (юридичні та фізичні особи) для здійснення переказів в іноземній валюті в межах України подають платіжне доручення в іноземній валюті. Клієнти – фізичні особи для здійснення переказу за межі України за поточними неторговельними операціями подають до банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв’язку такі документи: 1) платіжне доручення або заяву на переказ готівки, або документ відповідної платіжної системи на відправлення переказу (оригінал документа); 2) паспорт або інший документ, що посвідчує особу (за винятком випадків, коли фізична особа подає документи для здійснення переказу за допомогою систем дистанційного обслуговування);

Варто звернути увагу, що порядком встановлено те, що фізичні особи можуть не використовувати поточний рахунок при здійсненні переказів за межі України за поточними неторговельними операціями, якщо в один операційний (робочий) день сума (в еквіваленті), не перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Перекази на суму, що дорівнює або перевищує зазначену вище суму здійснюються з поточного рахунку фізичної особи.

Крім того, проектом  пропонується порядок проведення розрахунків за валютними операціями. Зокрема, юридичними особами-резидентами та юридичними особами нерезидентами (в тому числі представництвами юридичних осіб-нерезидентів), резидентами юридичними особами і фізичними особами-підприємцями та юридичними особами нерезидентами (в тому числі представництвами юридичних осіб-нерезидентів), морськими агентами, представництвами Міжнародної організації з міграції, адвокатськими компаніями та іншими юридичними особами-резидентами (посередниками), іноземними представництвами.

 

Щодо проекту постанови, якою пропонується затвердити положення про транскордонне переміщення валютних цінностей

Так вказаний проект визначає порядок ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України фізичними особами, юридичними особами та банками готівкової валюти та банківських металів.

Так встановлено, що фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту та банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.

Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту та банківські метали у сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Щодо юридичних осіб, то юридична особа ввозить в Україну або вивозить за межі України готівкову валюту через повноважного представника без обмеження суми на умовах письмового декларування митному органу в повному обсязі, за умови, що таке ввезення/вивезення обумовлене господарською діяльністю.

Підставою для ввезення юридичною особою в Україну банківських металів є договір з контрагентом або документ, що його замінює.

Проектом визначено, що пересилання в Україну/з України готівкової валюти та банківських металів в міжнародних поштових відправленнях здійснюється виключно з оголошеною їх вартістю.

При цьому, пересилання в Україну/з України готівкової валюти та банківських металів в міжнародних поштових відправленнях здійснюється на умовах та у порядку встановленому для переміщення валютних цінностей фізичними особами та на умовах та у порядку встановленому для переміщення валютних цінностей юридичними особами та банками.

Підсумовуючи зазначене вище, слід відзначити, що проекти постанов безумовно є необхідними для врегулювання порядку проведення розрахунків за валютними операціями для визначення структури валютного ринку України, умов та порядку торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, порядку транскордонного переміщення валютних цінностей суб’єктами валютних операцій і уповноваженими установами, однак, положення в деякій мірі є загальними і недостатньо чітко врегульовують деякі процедури, що ймовірно позначиться на практиці, а тому деякі процедури у зазначених вище проектах постанов слід визначити більш чітко. У будь-якому разі, слід пам’ятати, що неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків резидентів та нерезидентів у сфері здійснення валютних операцій або повноважень органів валютного нагляду, трактується в інтересах резидентів та нерезидентів.

comments powered by HyperComments