Звітність / Фінансова звітність
Редакції документа
Питання/Тема
Які строки зберігання первинних облікових документів?
...

...

Міністерством Юстиції України затверджено «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від 12.04.2012 № 578/5.

В залежності від облікового документа, встановлюється строк його зберігання підприємством. Строки, що встановлені Переліком не підлягають скороченню і є мінімальними.

Зокрема, встановлюються такі строки:

 • «Постійно». Тобто, документи підлягають до довічного зберігання.
 • «До ліквідації організації». В такому випадку документи безстроково зберігаються в організації, а у разі ліквідації організації документи підлягають повторній експертизі цінності, і залежно від її результатів, ті з них, які зачіпають права громадян, передаються за описами справ до місцевих архівних установ, створених органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.
 • «За рішенням експертно-перевірної комісії». Рішення про внесення первинних документів до Національного архівного фонду або знищення цих документів для організацій – джерел формування Національного архівного фонду, приймають експертно-перевірні комісії державного архіву.
 • «Доки не мине потреба». В такому разі, документи мають лише тривале практичне значення. Строк їх зберігання визначається самими організаціями, але не може бути меншим одного року.
 • Строки у розмірі одного, трьох, пяти, десяти та сімдесяти пяти років, в залежності від виду первинного документа.

Окрім того, положення щодо строків зберігання первинних документів закріплені у Податковому кодексі України. Згідно з пунктом 44.3 статті 44 ПК платники податків зобовязані зберігати первинні документи протягом 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої вони використовувались, а у випадку її неподання - з передбаченого кодексом граничного терміну подання такої звітності. Але, тут також можливі винятки. Наприклад, якщо первинні документи пов'язані з предметом перевірки, проведенням процедури адміністративного оскарження прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення або судового розгляду, такі документи повинні зберігатися до закінчення перевірки та передбаченого законом строку оскарження прийнятих за її результатами рішень та/або вирішення справи судом, але не менше строків, передбачених пунктом 44.3 статті 43 ПКУ.

close icon
Пов'язані питання/Теми
Що являє собою фінансова звітність? Які документи відносяться до фінансової звітності?Ким повинна підписуватись фінансова звітність?Чи є обов’язковим застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)?Чи необхідно попереджати органи державної статистики про початок застосування норм Міжнародних стандартів фінансової звітності при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності?Чи може підприємство перейти на застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в середині податкового (звітного) року?Яким ознакам повинні відповідати первинні документи? Які документи можуть вважатись первинними?Які наслідки настають для платника податків у разі неможливості відновити втрачені облікові документи у повному обсязі?Чи передбачає законодавець можливість продовження строків відновлення втрачених документів?Які наслідки можуть наставати для платника у разі неподання звітності?Яка відповідальність встановлена для аудиторів та аудиторських фірм (суб’єктів, які надають послуги з ведення бухгалтерського обліку на договірних засадах)?Яка відповідальність передбачається для платників у разі порушення строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів?
Інформація про документ
Актуально з:
15.07.2015
Елемент податку:
 • Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
 • Зв'язки документа
  ?Поставте своє запитання
  Популярні податкові теми
  Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
  Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
  Відправити
  Замовити персональну презентацію