Звітність / Фінансова звітність
Редакції документа
Питання/Тема
Чи передбачає законодавець можливість продовження строків відновлення втрачених документів?
...

...

Даючи відповідь на вищезазначене питання, перше, на що варто звернути увагу – це формулювання пункту 44.5 статті 44 ПК України, де зазначається, що платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу. При цьому, контролюючі органи не мають будь-яких повноважень вносити зміни до норм закону, в тому числі, у частині змін строку передбаченого для відновлення облікових документів. Тобто, можливість встановлення інших строків відновлення документів, ніж ті, що передбачені законодавством не допускається. У разі невідновлення первинних документів, контролюючий орган призначає нову перевірку такого платника податку. Документи, що не були відновлені у встановлені строки вважатимуться такими, що були відсутніми на підприємстві під час здійснення перевірки. Тобто, господарські операції, що здійснювались підприємством, не матимуть належного документального підтвердження. Так, згідно з положеннями пункту 44.6 статті 44 ПК України, у разі якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 цієї статті платник податків не надає посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами) , що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності.

Юрист-аналітик Taxlink

Анна ГОЛОВАЦЬКА

close icon
Пов'язані питання/Теми
Що являє собою фінансова звітність? Які документи відносяться до фінансової звітності?Ким повинна підписуватись фінансова звітність?Чи є обов’язковим застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)?Чи необхідно попереджати органи державної статистики про початок застосування норм Міжнародних стандартів фінансової звітності при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності?Чи може підприємство перейти на застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в середині податкового (звітного) року?Яким ознакам повинні відповідати первинні документи? Які документи можуть вважатись первинними?Які наслідки настають для платника податків у разі неможливості відновити втрачені облікові документи у повному обсязі?Які наслідки можуть наставати для платника у разі неподання звітності?Яка відповідальність встановлена для аудиторів та аудиторських фірм (суб’єктів, які надають послуги з ведення бухгалтерського обліку на договірних засадах)?Які строки зберігання первинних облікових документів?Яка відповідальність передбачається для платників у разі порушення строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів?
Інформація про документ
Актуально з:
15.07.2015
Елемент податку:
 • Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
 • Зв'язки документа
  ?Поставте своє запитання
  Популярні податкові теми
  Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
  Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
  Відправити
  Замовити персональну презентацію