Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань
Питання/Тема
Форма розрахунків за рахунок бюджетних коштів. Чи можуть вони здійснюватися в готівковій формі?
...

...

Відповідно до ст.1087 ЦК України розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі. Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом. В свою чергу відповідно до ст. 198 ГК України платежі за грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, здійснюються у безготівковій формі або готівкою через установи банків, якщо інше не встановлено законом.

Граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а також для фізичних осіб - підприємців відповідно до цієї статті встановлюються Національним банком України ( ч. 3 ст. 1087 ЦК України).

Відповідно до ст. 40 Закону України “Про Національний банк України” Національний банк встановлює правила, форми і стандарти розрахунків банків та інших юридичних і фізичних осіб в економічному обігу України із застосуванням як паперових, так і електронних документів, а також платіжних інструментів та готівки, координує організацію розрахунків, дає дозволи на здійснення клірингових операцій та розрахунків.

При здійсненні безготівкових розрахунків Казначейство України керується Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національні валюті, затвердженою Постановою Правління Національного банку Уркїани від 21.01.2004 року № 22, а також Положеннями № 1407 та № 938, які регулюють порядок казначейського обслуговування бюджетних коштів відповідно Державного та місцевих бюджетів, а також іншими нормативно-правоввими актами.

Здійснення ж розрахунків (платежів) за рахунок бюджетних коштів в готівковій формі (готівкових розрахунків за такухок бюджетних коштів) врегульований передусім Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, що затверджений Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 р. № 148 (далі – Положення № 148), в якій термін “Готівкові розрахунки” визначено як платежі готівкою суб'єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

В п. 6 Положення № 148 передбачено, що суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно;

2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень включно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки (а також Державну казначейську службу України та її головні управління) або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Проте вказані обмеження, відповідно до п. 6 Положення № 148 не стосуються, зокрема, використання готівки, виданої на відрядження, а також виплат, пов'язаних з оплатою праці. Проте, НБУ зайняв дивну позицію з даного питання, яка висвітлена в листі НБУ від 22.05.18 р. № 50-0007/28247 ), відповідно до якої установлені НБУ вимоги поширюються у тому числі на видачу та повернення коштів під звіт, фінансової допомоги, виплати, пов'язані з оплатою праці. Отже, підприємство може видати через касу в один день заробітну плату фізичним особам у розмірі до 50000 грн. кожному. Якщо сума заробітної плати більша, її потрібно  проводити через банки або небанківські фінансові установи.

Казначейство для виконання покладених на нього завдань відповідно до п.6 Положення про Державну Казначейську службу ( Положення № 215 ) має право в установленому порядку рахунки для видачі готівки в Національному банку та інших уповноважених банках;

Суб'єкти господарювання використовують готівкову виручку (готівку), у тому числі готівку, одержану з банку, для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'язковими платежами). Суб'єкти господарювання не мають права накопичувати готівкову виручку (готівку) у своїх касах понад установлений ліміт каси для здійснення витрат до настання строків цих виплат ( п. 17 Положення № 215 ).

Читати детальніше
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію